Mit tehet a munkavállaló, ha a gyermeke iskolája bezár?

Publikálás dátuma
2020.03.13. 20:43

Fotó: Shutterstock
Ha elrendelik a köznevelési intézmények zárva tartását, sok munkavállaló fog a munkáltatójához fordulni, hogy biztosítson neki lehetőséget gyermeke felügyeletére. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői összefoglalták, milyen lehetőségei vannak a szülőknek iskolabezárás esetén.
Ha a koronavírus terjedése miatt bezárják az iskolákat, sok munkavállaló kéri majd munkáltatójától, hogy biztosítson neki lehetőséget gyermeke felügyeletére. A munkavállalók – a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve figyelembevételével – ezt akkor kérhetik, ha gyermeküket az intézményi bezárás érinti, a saját háztartásukban nevelt gyermek 18 éven aluli, és a kérelmező munkavállalón kívül a saját háztartásban nincsen olyan más cselekvőképes személy, aki a gyermek felügyeletét ellátja.  A Munka törvénykönyve szerint van lehetőség arra, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettség alól abban a rendkívüli esetben, amennyiben különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt távol kell maradnia a munkahelyétől. A távollét okáról köteles a munkavállaló haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, megjelölve annak várható tartamát is. Ez azonban csak egy rövid távú megoldás lehet, hiszen ebben az esetben a távollét tartamára a munkavállaló nem jogosult díjazásra.    A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői felhívják a figyelmet egy másik lehetőségre is: a munkáltató és a munkavállaló megállapodhat az éves szabadság terhére szabadság kiadásáról. A kivett szabadnapokra a munkavállaló távolléti díjat kap. Ugyancsak megállapodhatnak rendkívüli fizetés nélküli szabadságról, azonban erre az időtartamra a munkavállaló munkabérre sem jogosult és társadalombiztosítási (tb) szempontból is ellátatlan marad. Köthetnek a felek olyan megállapodást is, hogy a munkavállaló a rendkívüli helyzetre tekintettel mentesül a munkavégzés alól. Ekkor azonban a feleknek célszerű megállapodni a díjazásról, mivel a jogszabály nem teszi kötelezővé a díjazás megfizetését. Mivel nem történik munkavégzés, ezért a megállapodott díjazás lehet alacsonyabb mint a törvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum. Ha a munkáltató cafeteria rendszert tart fenn, akkor akár arra is van lehetőség, hogy az éves cafeteria terhére a munkavállaló rendkívüli fizetett szabadnapokat vásároljon. Ebben az esetben a felek meghatározzák, hogy mennyi az adott szabadnap „ára”, és a szabadnapok által felhasznált összeggel az éves cafeteria keretet arányosan csökkentik. Amennyiben ezt a megoldást választják, úgy módosítani kell a cafeteria szabályzatot, és egyértelműen szabályozni kell az igénylés és az elszámolás kérdéseit. Továbbra is fennáll az a lehetőség, hogy a munkáltató a gyermeket nevelő munkavállalóknak – a megfelelő technikai és jogi feltételek fennállása esetén – otthoni munkavégzést rendeljen el. Ekkor a munkavállaló az eredeti szerződés szerinti bérét is megkapja. Ez nyilvánvalóan azoknál a munkavállalóknál lehet opció, ahol nem kell folyamatosan a gyermek felügyeletét biztosítani.    
Szerző
Frissítve: 2020.03.13. 22:02

A koronavírus okozta károk a gazdasági szereplőkre és a magánszemélyekre is hatnak

Publikálás dátuma
2020.03.13. 19:08

Fotó: HANDOUT /
Nem mindig elég a szerződésbontáshoz a vírusra hivatkozni.
A koronavírus terjedése és a további terjedés megakadályozása érdekében bevezetett hatósági intézkedések – utazási korlátozások és tilalmak, karanténok – jelentősen befolyásolhatják a szerződéses kötelezettségek teljesítését. A probléma a gazdasági szereplőket és a magánszemélyeket is érinti, utóbbiak esetében elég csak a lemondott szállások és repülőjegyek után vissza nem térített összegekre gondolni – hívta fel a figyelmet a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. közleményében.
Hangsúlyozták, ha valaki szabadulni szeretne a szerződéses kötelezettségek alól, várhatóan önmagában a vírusra való hivatkozás nem lesz elégséges.

– A szerződési jog egyik alapelve az, hogy a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni kell, a kockázatvállalás a szerződések velejárója. Ebből kifolyólag a felek csak kivételes, külső és előre nem látható okokra hivatkozással szabadulhatnak szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól. Önmagában a teljesítést megnehezítő események – például gazdasági recesszió – általában nem tekinthetőek ilyen kivételes körülménynek – magyarázta Kelemen Dániel, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértője.  Ha valamely szerződő fél nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, azonban bizonyítja, hogy a „szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta”, akkor nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait.  A mentesülésre csak akkor van lehetőség, ha 
  • az említett körülmény a vírussal közvetlen összefüggésbe hozható,
  • következményei észszerűen elvárható intézkedésekkel sem elháríthatóak,
  • és az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, tehát ha a szerződés megkötésének időpontjában a koronavírus-járvánnyal és annak a konkrét esetben felmerült következményeivel még nem lehetett számolni.
– Ha például valaki a vírus megjelenése előtt szállást foglalt egy szálláshelyen, azonban a szálláshely karantén alá kerül, nyilvánvaló, hogy a szálláshely egyik félnek sem felróható okból nem lesz képes teljesíteni a kötelezettségét, azaz a szállás rendelkezésre bocsátását. Ilyen esetben tehát a vendég által kifizetett előleg főszabály szerint visszajár – mondta Kelemen Dániel. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői szerint önmagában a vírus megjelenése a szálláshely településén anélkül, hogy bármely hatósági intézkedésre sor kerülne, nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését. Ezért, ha ilyen esetben a vendég lemondja a foglalást, a szálláshely általában alkalmazhatja a lemondási feltételeit.
Szerző

Nem kapcsolják ki az energiaszolgáltatásból a tartozó háztartásokat

Publikálás dátuma
2020.03.13. 18:56
Illusztráció: Népszava
Mostantól az NKM, az Elmű-ÉMÁSZ és az E.ON sem kapcsolja ki az energiaszámlával tartozó háztartásokat.
Egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki tartós számlatartozás miatt az áramot az E.ON és az Elmű-ÉMÁSZ – közölte késő délután az ország szinte egészét lefedő két áramszolgáltató csoport. A moratórium azonnal életbe lép és visszavonásig érvényes. Az E.ON és az Elmű-ÉMÁSZ mindent elkövet azért, hogy hozzájáruljon a koronavírus terjedésének megelőzéséhez és felkészüljön egy lehetséges járványhelyzetre – fogalmaznak. Céljuk, hogy ügyfeleik, munkatársaik, partnereik és hozzátartozóik egészségét megóvják, ugyanakkor szolgáltatásainak biztonságát garantálják. A két vállalatcsoport ezért azonnali hatállyal felfüggeszti lakossági ügyfeleiknél a tartozás miatti kikapcsolásokat. A cégek a szüneteltetéssel kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a veszélyhelyzet időszakában minden ügyfelük számára biztosított legyen a villamosenergia-ellátás. A döntés az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel és az Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel egyetemes szolgáltatói szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik és a lakosságon kívüli, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket nem érinti. (A két cég közleménye szó szerint megegyezik, aminek minden bizonnyal az az oka, hogy az Elmű-ÉMÁSZ nemrég az E.ON-csoporthoz került.) A koronavírus miatt kialakult helyzetben az NKM Nemzeti Közművek szintén felfüggeszti a kikapcsolásokat a lakossági áram- és földgázszolgáltatás területén – közölte az állami szolgáltató úgyszintén késő délután az MTI-vel. Az intézkedés visszavonásig érvényes. A tájékoztatás szerint a kikapcsolás felfüggesztése nem csak a védendő fogyasztókat érinti, hanem a 60 napon túli számlatartozást felhalmozó lakossági ügyfeleket is. Azokra azonban nem vonatkozik, akiket már kikapcsoltak. A közleményben a szolgáltató hangsúlyozza: az NKM a biztonság érdekében minden téren csökkenteni kívánja az ügyfelek és a munkavállalók közötti személyes érintkezést. Arra kérik az ügyfeleket, hogy az irodák helyett válasszák a telefonos és az online ügyfélszolgálatot vagy mobilapplikációkat. De a megkereséseket írásban is el lehet juttatni a társaság e-mail- és postacímére. A Nemzeti Közművek folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket. További intézkedést szükség esetén ennek ismeretében tesznek, ezekről haladéktalanul tájékoztatják az ügyfeleket – írják a közleményben.
Szerző
Frissítve: 2020.03.13. 22:26