Haza és halandóság

Még évekkel ezelőtt történt, hogy felhívtam egy régi, iskolai barátomat, akiből időközben érdemes boncmester lett, és megkérdeztem a véleményét az akkor bedobott „szociális temetés” ötletéről. Emlékeztetőül: a mélységesen keresztény és családbarát Fidesz-kormányzat akkor éppen azt találta ki, hogy akinek nincs elég pénze temetésre, az annyit is ér, és szíveskedjen maga lemosni a szerettei holttestét, majd cipelje a koporsót vállán vagy taligán a szegényparcellába, ott ásson sírgödröt, és temesse el. Boncmester barátom rövidre fogott szakmai véleménye az volt, hogy aki ilyet kitalált, az holtbiztosan még életében nem látott belülről halottasházat, következésképpen lila lövése sem lehetett arról, hogyan is nézne ki egy ilyen „szociális temetés” a gyakorlatban.  
Bár a „szociális temetésnek” csúfolt nettó szemétséget azóta sem merte a szavakban családbarát kormány hatályba léptetni, már ez is intő jel volt arra, hogy miféle éjsötét pszichopaták grasszálhatnak a minisztériumi folyosókon és a kormányzati agytrösztöknél az élére vasalt konfekcióöltönyeikben. Sejteni lehetett, hogy vészhelyzetben az ilyen alakok mire lesznek majd képesek.
Nos, a várakozásokat is túlteljesítette Orbán Viktor kormánya: még be sem robbant az igazi tömeges járványhelyzet, a "senkit sem hagyunk az út szélén" nagyhangú kabinetje azonnal, rezzenés nélkül lepöckölte magáról a sok ezer súlyos, krónikus beteg idős magyar ember ápolásának feladatát, és küldte őket "haza". Ahol a sárgára aszalódott, sorvadt lábuk nem lóg bele a kórházban miniszterelnököt játszó Orbánról készült propagandavideók képébe, és nem rontják az immáron a Kubatov-lista mellé előléptetett Szent Járványügyi Statisztikát. Mindezt a szavakban tetterős, ám tettekben harmatgyenge kormányzatunk fura ura most is képes volt „kellemetlenséggel járó katonai műveletnek” meg „ágyfelszabadításnak” nevezni. 
Tényszerűen: a 2020-at korábban a „családi támogatás évének” nevező, minden sarkon nemzeti összefogásról zengedező, „keresztény” kormányzat iszonyatos terhet zúdított az amúgy is agyonterhelt magyar családokra. Most azon dől el magyarok ezreinek, tízezreinek a sorsa, hogy kinek a családja tud még magából annyit kifacsarni, hogy valahogy életben tartsa a szerettét, és ki legyen az a magyar, akinek egy előszobában kelljen félreápolva meghalnia, mint egy árnyékba tolt és locsolatlanul hagyott fikusznak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a betegeket egyik napról a másikra tették az utcára, úgy, hogy a hozzátartozóknak esélyük sem volt időben felkészülni a krónikus betegápolás irgalmatlanul nehéz feladatára, akkor nem túlzás: erre az eljárásra van egy sokkal jellemzőbb kifejezés, a szelekció.
Egyszerre természetellenes és természetes. Természetellenes, mert egy szolidaritásra épülő, felelős államban ez természetellenes lenne, mert sokuk még sokáig élhetne. Azonban egy mániásan kommunikációs légvárakat építő és abban létező, még a járványhelyzetet is választási propagandakampányra felhasználó Fidesz-államnak nagyon is természetes velejárója a korai és értelmetlen halál.
Szerző
Batka Zoltán
Frissítve: 2020.04.23. 06:49

Keserű ripacsok

A Központi Galeri (a kormány és centrális erőkörei) titkos közvélemény-kutatásai alighanem a lakosság széles körének elégedetlenségét mutatják ki a koronavírus-veszély kezelését illetően, úgyhogy valamit tenni kell. Természetesen semmi politikai hasznát nem látják az érdemi szakszerű cselekvésnek, és ahogy tizenöt éve mindent, ezt is a kommunikációra bízzák. Ebben jók. Helyesebben eredményesek. 
Mert nincs másról szó, mindössze a lakosság jelentős hányadát alkotó, racionális gondolkodásra nem hajlamos szavazói kör meggyőzésében való jeleskedésről. Mivel ez a lap kormánypárti szimpatizánsok számára tiltott gyümölcs - fegyelmezettek, nem is olvassák –, megengedhetünk magunk között egy szelíd minősítést. Azt is tudjuk, hogy az igazsággal való szembesülés a legfájdalmasabb. A kulturális lumpenek (vö. kormánypárti szavazók, ugocsai polgárok) az igazságra elemi erejű felháborodással reagálnak, ami időnként gyűlöletbe látszik fulladni. Természetesen szó sincs gyűlölködésről, hiszen ők vérbeli keresztények, mélyen szeretethívők. Szóval ők most ne figyeljenek, hozzájuk az Operatív Törzs szól. Hozzánk - józanul gondolkodókhoz - meg egy büdös szót sem. 
Bár az Észak-Olaszország katonai megszállására harminc évig (szerencsére hiába) készülő Magyar Néphadsereg (nem önkéntes) tartalékos hadnagya voltam néhány évtizedig, úgyhogy hosszan tudnék az egyen-csizmák ostobaságáról vicceseket mesélni, most kihagyom az Operatív Törzs cikizését, és csak a Törzs két orvos prominensének szerepléséről írnék. Szereplést írtam, nem véletlenül. Szerepek vannak rájuk osztva. Egy rossz darabban, pocsék szerepek. A szomorú az, hogy nem adták vissza. Pedig a hatalommal hagyományosan elnéző Orvosi Kamara kizárás előtti utolsó figyelmeztetésnek is elmenő dörgedelmei elgondolkoztathatnák őket. Nem jó színészek, a jó színész ugyanis gondolkodik, ezért hiteles. Ők nem gondolkodnak, rossz színészek. Keserű ripacsok. 
Ők magyarázzák az érdemi és orvos szakmailag elmaradt vagy elhibázott lépéseket. Van ilyen, bőven, jószerivel alig van más. Terjedelmi okokból csak az egész ügyet hiteltelenné tevő, az Operatív Törzs létének értelmét megkérdőjelező három ügyet emelném ki. Elsőnek a turul-szakos onkológus minisztertől a 36 ezer „magyar ember” halálos ítéletének aláírását, vagy mondjuk finomabban, katolikusabban: utolsó kenetének feladását. Ezzel kiborult az országos bili. Várható, hogy a turulos ember koronával ékesített lovagkeresztet kap. 
A legrosszabb dolog, ami egy operett előadáson előfordulhat, az, hogy a primadonna nem tud énekelni. Ezt hívják szereposztási tévedésnek. Szegény tisztifőorvos asszony is szereposztási tévedés áldozata. Bár alig hiszem, hogy a ráosztott szerepet bárki jobban adta volna. (Talán a labdarúgó igazságügyi miniszter, de senki más.) A szerep két csúcsmonológja a két, egymásnak ellentmondó maszk-monológ volt. Az elsőben a maszkviselést fölöslegesnek, de megengedhető hobbinak minősítette, később – vonakodva, és mindenféle ködös maszk-kvalifikációra hivatkozva – javasolta. Tudjuk, az volt a helyzet, hogy az operatív törzs és az ország (pardon, a nemzet) feje lélegeztetőgépben utazott, maszkra nem gondolt. 
Most ugyanez van a tesztekkel. Nincs elég reagens, nincs, aki a mintát levegye, és nincsenek laboratóriumok, amelyek jártasak a metodikában. Ez így szokott lenni, egy-két héten belül az egészségügy megtanulja a dolgát. Persze, csak akkor lesz értelme, ha addigra nem hülyítik meg az országot és az egészségügyi dolgozókat. Mert most éppen a lelkiismeretlen hülyítés folyik teszt ügyben. Egyértelmű nemzetközi tapasztalat, hogy a járvány e stádiumában - a karantén oldásakor – a koronavírus RNS-ének kimutatásán alapuló vizsgálat tömeges végzése elengedhetetlen. Azonban a törzsfőnök, mint már említettük, hétezer lélegeztetőgépről fantáziál, talán mert van benne gumiballon, mint a régi focilabdában – úgyhogy pojácái a világ minden gyorstesztjének megbízhatóságát kétségbe vonják. És van erre is vevő, naná, hogy ugyanazok, akikről már az elején is szó volt: Ugocsa. Nem koronáz, nem tesztel! 
Szerző
Haskó László
Frissítve: 2020.04.23. 06:50

Mi, kommunisták

„Mi, kommunisták, nem vagyunk hívei a mindenáron rendeletekkel való kormányzásnak, és azt csak a legszükségesebb mértékre korlátozva tartjuk kívánatosnak. A rendeleti kormányzás a gyors munka előfeltétele, s akik a rendeleti kormányzás ellen vannak, azok tulajdonképpen a gyors és hathatós munka ellen vannak, bármilyen tetszetős érvekkel is próbálják meg elleplezni szándékaikat. Bár az eddigiek során sem esett semmiféle sérelem a demokrácia alapelvein, mégis a kormány szükségesnek látja minden aggály eloszlatását a rendeleti kormányzással szemben.”
„Senki őszinte demokrata nem találhat kivetnivalót abban, ha az állam javára elkobozzák annak vagyonát, aki hamis forintmérleget nyújtott be, hogy kijátssza a vagyondézsmáról szóló rendelkezéseket, vagy aki a vagyonát részben vagy egészben külföldre próbálja csempészni. Ki emelhetne kifogást az ellen, ha a kormány fényűzési adót kíván bevezetni? A kormány következetes politikájának jelét látjuk ama szándékban, hogy a külföldre távozott hazaárulók, összeesküvők és szökevények vagyonát elkobozza, és igénybe veszi a hároméves terv népjóléti beruházásaira.”
„Mindenki tudja, hogy jelenleg meglévő nehézségeink egy része olyan körülményekből származik, amelyeknek megváltoztatása és leküzdése kívül esik a dolgozó nép hatáskörén. Azt is tudja viszont mindenki, hogy a nehézségeknek egy tekintélyes része mesterséges, spekulatív eredetű. Ha szemügyre vesszük, hogy a nép ellen felhasznált eszközök közül melyiket favorizálják mostanában a demokrácia hazai ellenségei, akkor meg kell állapítanunk, hogy különlegesen nagy súlyt helyeznek a demokrácia elleni suttogó propagandára. A magyar demokrácia ellen folyt ez az alattomos aknamunka, amely biztatást és táplálást külföldről nyer. A rémhírterjesztők központja nem az egyszerű emberek sorai között van. Nemzetközi hadjárat, nemzetközi háborús uszítás, a rémhírek légiója tör a dolgozó nép és a nemzetek nyugalma ellen, s a magyarországi rémhírterjesztés központja, a nemzetközi rémhírterjesztés hazai nyúlványa – mondjuk meg nyíltan – a mentelmi jog védelme alatt tevékenykedik, a mentelmi jog védelme alatt fejti ki ellenséges, gyűlölködő munkáját és patkánymódra rágcsálja a dolgozó, békére vágyó emberek reményeit. A magyar köztársaság kormánya részére a rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot a magam és pártom nevében elfogadom (taps a kommunista párt soraiban).”
Az idézetek a kommunista Zöld Sándor 1947-es parlamenti beszédéből, a felhatalmazási törvény vitájából valók. Ekkor Zöld Sándor visszautasította a KDNP-s Barankovics István állítását, hogy a rendeleti kormányzás diktatúrához vezet. Négy évvel később Rákosi Mátyás a politikai bizottság egyik ülésén megbírálta Zöld Sándort, akit másnap – édesanyjával, feleségével és gyermekeivel együtt – holtan találtak. A hivatalos indoklás szerint megölte családtagjait, majd öngyilkos lett. Addigra Barankovics István a családjával külföldre menekült.
Szerző
Kácsor Zsolt
Frissítve: 2020.04.23. 06:50