pihenés;Készenléti Rendőrség;

Az uniós bíróság szerint a munkaidőről szóló irányelvet a készenléti rendőrségnél is alkalmazni kell

A luxembourgi testület döntésének előzménye, hogy egy magyar készenlétis szerint a túlszolgálatát a rendőrség pihenőidőként kezelte és számolta el.

A munkaidőről szóló európai uniós irányelvet a migrációs válság idején a schengeni térség külső határainak őrizetét ellátó magyar készenléti rendőrség tagjaira is alkalmazni kell, a munkavégzés díjazására azonban a magyar jog vonatkozik - közölte ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága csütörtökön.

Az ügy előzménye, hogy a magyar készenléti rendőrség egyik tagja Magyarországnak a schengeni térségbe nem tartozó államokkal közös határain egyrészt túlszolgálatot, másrészt a rendes szolgálati időn felüli készenlétet teljesített. 

A készenléti rendőrség a készenlétben töltött időt pihenőidőként kezelte, amely után a rendőr csak készenléti pótlékban részesülhetett. A rendőr ezzel szemben úgy véli, hogy ezen időszak alatt valójában készenléti szolgálatot teljesített, amelyet munkaidőnek kellett volna minősíteni, és túlszolgálati díjban kellett volna részesülnie.

Az ügyben eljáró magyar bíróság arra keresi a választ, hogy a készenléti rendőrség tagjai által ellátott feladatok jellegével ellentétes-e a vonatkozó uniós irányelv alkalmazása az említett tevékenységre.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében egyebek mellett azt közölte, hogy a közszolgálatba tartozó bizonyos különleges tevékenységek jellegüknél fogva nem teszik lehetővé a munkaidő tervezését. Amennyiben a feladat ellátásának folytonossága elengedhetetlen, az irányelv nem feltétlenül alkalmazandó. Arra is emlékeztettek, hogy az ilyen tevékenységek folytonosságára vonatkozó követelmény összeegyeztethető az uniós szabályozással, ha e tevékenységeket rendes körülmények között végzik. E tevékenységekre azonban kivételes súlyú és mértékű körülmények között nem kell az irányelv szabályait alkalmazni.

A bíróság azt hangsúlyozta, hogy a magyar bíróság feladata azt vizsgálni, hogy a rendőr által végzett feladatokat olyan kivételes súlyú és mértékű körülmények között látták-e el, amelyek igazolják a vonatkozó irányelv alkalmazásának mellőzését. Feladata egyebek között annak meghatározása, hogy a bevándorlók illegális határátlépése megakadályozta-e azt, hogy a határőrizetet a teljes vitatott időszak alatt a szokásos körülmények között és anélkül lássák el, hogy az irányelv követelményeinek megfelelő pihenőidőt biztosító rotációs mechanizmust hozhattak volna létre.

A bíróság arra is emlékeztetett, hogy az irányelv mindössze a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak szabályozására terjed ki, ezért nem alkalmazandó közvetlenül a munkavállalók díjazására.

- Ha az irányelv a jelen ügyben szereplő rendőr munkaidejének szervezése tekintetében alkalmazandónak is bizonyulna, a díjazásával kapcsolatos kérdésekre a magyar jog vonatkozna - közölték.