Előfizetés

Elena Ferrante: A felnőttek hazug élete (részlet a regényből)

Elena Ferrante
Publikálás dátuma
2020.08.29. 09:30

A Nápolyi regények (2011–2014) után Elena Ferrante új regénnyel jelentkezett: a november 7-i olasz megjelenés nagy visszhangot váltott ki, hamarosan számos világlap cikkezett a könyvről, amelynek elmaradhatatlan helyszíne Nápoly, elmesélője pedig egy kamasz lány, Giovanna. Valami baljós dolog történik Giovanna bájos gyermekarcával, és lassanként kiütközik rajta a kamaszok rusnya undoksága. Melyik tükröt válassza az ember, hogy visszataláljon önmagához, és megmeneküljön? A gyermekarc szépségének elillanását követően az új ábrázat utáni hajsza két Nápoly közt zajlik, amelyeket testvéri szálak kötnek össze, s amelyek kölcsönösen rettegik és gyűlölik egymást. Az olasz kiadó javaslatára a Ferrante-könyvek külföldi kiadói – köztük a magyar Park Könyvkiadó – közös nemzetközi premierrel ünneplik az új regény megjelenését: szeptember 1-jén.
Az igazgatónőről az a hír járta, hogy azokkal a szülőkkel, akik a szónoklatait türelmesen végighallgatva hajlandók voltak rendre utasítani az ivadékaikat, nyájasan elbeszélgetett, azokkal viszont, akik a gyermekeik védelmére keltek, könyörtelenül elbánt. Anyámért tűzbe tettem volna a kezem, ő mindig is jól kijött az igazgatónővel. Apám azonban többször kijelentette, olykor még el is poénkodott rajta, hogy mindentől herótja van, ami az iskolai élettel kapcsolatos – a kollégák az őrületbe kergették, a hierarchiát és a szülői munkaközösséget ki nem állhatta –, épp ezért ezerszer is meggondolta, ha szülői minőségében kellett bemennie az iskolámba, attól tartott ugyanis, hogy a jelenlétével csak ártana nekem. Ám ezúttal pontban a tanórák végére megjelent. Amikor a folyosón észrevettem, kelletlenül odamentem hozzá. Ideges voltam, szándékosan nyelvjárást használtam: apu, én tényleg nem direkt csináltam, de te ne ragaszkodj az én igazamhoz, különben mindketten pórul járunk. De ő nyugalomra intett, és amint beléptünk az igazgatónőhöz, a lehető legszívélyesebb hangját vette elő. Miután figyelmesen végighallgatta az asszony részletes beszámolóját arról, hogy milyen bonyolult dolog eligazgatni egy gimnáziumot, elsütött egy frappáns kis történetet a hivatalban levő tanfelügyelő bunkóságáról, majd váratlanul megdicsérte a fülbevalóját. Az igazgatónő önelégülten hunyorgott, és az egyik kezével belekaristolt a levegőbe, mintha el akarna hessegetni bennünket, végül kacarászni kezdett, a szája elé kapva ugyanazt a kezét. S amikor már azt hittem volna, hogy ebben a hangnemben fognak bájcsevegni az idők végezetéig, apám kertelés nélkül elővette a kihágásomat. Még a lélegzetem is elállt. Engem ismerve, mondta, kétségtelen, hogy szándékosan döftem bele a ceruzát Silvestróba, ám annak, hogy így reagáltam, bizonyára nyomós oka volt; ő ugyan ezt az okot nem ismeri, nem is akarja megismerni, egy ideje azonban megtanulta, hogy a nők és férfiak közti grimbuszokban rendszerint a nőknek van igazuk, s még ha a mostani ügyre ez nem is teljesen érvényes, a fiúkat akkor is érdemes a felelősségvállalás irányába terelni, érdemes őket addig nevelni, mígnem a felelősségtudatuknak legalább a halvány látszata felsejlik. A fenti gondolatsor természetesen egy hozzávetőleges kivonata mindannak, amiről iszonyú terjengősen, metsző éllel és lélegzetelállító választékossággal beszélt, röviden: az ilyen szónokokat szokták tátott szájjal, a nyelvi elegancia tekintélyétől elájulva, egyszersmind az ellenvetés lehetőségéről is végleg lemondva hallgatni. Szívszorongva vártam, vajon mit lép erre az igazgatónő. Nos, az igazgatónő buzgó ájtatossággal válaszolt apámnak, tanár úrnak szólította, és szemmel láthatóan annyira elcsábult tőle, hogy a teljes női nem nevében égett az arcom, restelltem, hogy nőnek születtem, akit a sorsa, minden tudományos fokozata és hivatali pozíciója ellenére, arra kárhoztatja, hogy így bánjanak vele a fér­fiak. Ám ahelyett, hogy a haragomnak sivalkodva hangot adtam volna, kellemes elégedettség töltött el. Az igazgatónő el sem akarta engedni apámat, s hogy gyönyörködhessen még a búgó hangjában, kérdések özönét zúdította rá, ámbár ki tudja, az is lehet, hogy újabb bókokban, esetleg – miután úgy érezhette, méltónak találtatott egy férfi mélyenszántó gondolataira – egy szép új barátság kezdetében reménykedett. Ami engem illet, már ott, az irodájában pontosan tudtam, hogy amint leérünk az udvarra, apám – a poén kedvéért – a hangját utánozva majd előadja, milyen képet vágott a bókjaira és hogyan igazgatta a haját. És így is történt. – Láttad, hogy pillázott? S az a kézmozdulat, ahogy a hajával babrált! Meg a hangja! Hú, tanár úr, húú, húúú, hova gondol! Teli torokból nevettem, akárcsak kislánykoromban, és úgy éreztem, ismét gyermeki csodálattal tekintek rá. Azt viszont nem tudtam eldönteni, hogy hagyjam-e ezt az érzést felülkerekedni, vagy emlékeztessem magam, hogy méltatlan a csodálatomra, és rivalljak rá: azt mondtad, hogy a férfiak fajankók, és felelősséget kell vállalniuk a tetteikért; te viszont sose vállaltál felelősséget sem azért, amit anyuval műveltél, sem pedig azért, amit velem. Hazug vagy, apu, egy hazug disznó, akitől épp azért félek, mert ha úgy tartja úri szeszélye, bármikor képes rokonszenvet kelteni az emberekben. 13. A dicsőséges hőstett feletti örömujjongásom mindössze addig tartott, amíg be nem ültünk az autóba. Apám gyakorlatilag el sem helyezkedett a volánnál, máris egyik melldöngető frázist pufogtatta a másik után. – Vedd úgy, hogy ez egy lecke volt! Nincs olyan ember, akit ne lehetne gatyába rázni. Afelől meg biztos lehetsz, hogy ez az asszony a tenyeredből eszik a hátralevő gimnáziumi éveidben. Nem álltam meg, hogy közbe ne szóljak: – Nem az én tenyeremből, hanem a tiedből. A dühöm láttán mintha restellte volna az iménti öntömjénezést. Nem gyújtotta be a motort, felemelte mindkét kezét, és homloktól állig elhúzta az arca előtt a tenyerét, akárha falat vonna a korábbi és a mostani pillanat közé. – Jobb szeretnél egyedül megbirkózni a dolgokkal? – Igen. – Nem tetszett, ahogy viselkedtem? – Remek voltál. Akkor is igent mondott volna, ha megkéred a kezét. – Szerinted mit kellett volna tennem? – Semmit. Törődj a magad dolgával! Elmentél tőlünk, lett egy másik feleséged, új lányaid… Felejts el engem meg anyut! – Anyád meg én szeretjük egymást. És te vagy az én egyetlen, imádott gyermekem. – Hazugság! Apám tekintetében harag villant, valószínűleg megbántottam. No lám, meg is van, kitől örököltem ezt a vad erőt, ami rávitt, hogy beledöfjek Silvestróba. Ám amilyen gyorsan felment benne a pumpa, olyan gyorsan el is párolgott a mérge, és halkan azt mondta: – Hazaviszlek, jó? – Hozzám vagy hozzád haza? – Ahová szeretnéd. – Semmit se szeretnék! Mindig te mondod meg, hogy ki mit csináljon! Befurakszol az emberek fejébe, apu! – Ugyan már, miket beszélsz! És lám, megint elöntötte az agyát a méreg, láttam a pupillájában a villanást: ezek szerint, ha nagyon akarom, ki tudom hozni a sodrából. Odáig, hogy felpofozzon, valószínűleg sose hagyná elfajulni a vitát. Nincs is rá szüksége. A szavaival is meg tudja semmisíteni az embert, erre gyúrt már suhanckorától, így tette tönkre Vittoria és Enzo szerelmét. És bizonyára engem is ilyenné akart gyúrni, amíg csalódást nem okoztam neki. De nem, mégsem: a szavaival sem tudna bántani. Legbelül azt hiszi, hogy odavan értem, és retteg attól, hogy fájdalmat okoz nekem. Hangnemet váltottam: – Bocsáss meg – motyogtam. – Nem akarom, hogy aggódj miattam. Nem akarom, hogy az én hibámból olyan dolgokra kelljen az idődet fecsérelned, amiket nem csinálsz szívesen. – Akkor viselkedj rendesen! Hogy is juthatott eszedbe megszúrni azt a fiút? Ilyesmit nem csinálunk, nem így kell megoldani a dolgokat. A húgom viselkedett így gyerekkorában, az ötödik osztálynál nem is jutott tovább! – Úgy döntöttem, behozom az elmúlt évemet. – Ezt örömmel hallom. – És azt is eldöntöttem, hogy nem találkozom többé Vittoriával. – Ha erre valóban te magad jutottál, nagyon örülök. – De Margherita gyerekeivel továbbra is tartom majd a kapcsolatot. Megütközve nézett rám: – Ki az a Margherita? Néhány pillanatig az volt a benyomásom, hogy csak megjátssza a tudatlant – pedig nem. Amíg a húga rögeszmésen szimatolt utána, és a legtitkosabb húzásaira is fényt derített, addig ő a szakítás után már semmit nem akart tudni az életéről. Évtizedek óta harcolt Vittoriával, ám életének hús-vér valósága már nem érdekelte, ez a dölyfös nemtörődömség volt gyűlöletének egyik alapköve. – Margherita Vittoria néni egyik barátnője – magyaráztam. – Ja, tényleg, nem emlékeztem a nevére – legyintett dühösen. – Három gyereke van – folytattam. – Tonino, Giuliana és Corrado. Giuliana a legklasszabb mindük közül. Öt évvel idősebb nálam és nagyon-nagyon okos. A vőlegénye Milánóban tanul, ott is érettségizett. Vele is összeismerkedtem, nagyszerű ember. – Hogy hívják? – Roberto Matese. – Roberto Matese? – kérdezett vissza hitetlenkedve. Ezen a hangon akkor beszélt, amikor minden kétséget kizáróan olyan ember került szóba, aki csodálatot, sőt valami halvány irigységszerűséget ébresztett benne. És csakugyan, mohó kíváncsisággal vetette rá magát a témára, tudni akarta, hol és milyen körülmények között ismerkedtünk össze, s a végén kiderítette, hogy az a fiatal tudós, aki rendkívül fontos tanulmányokat publikál a katolikus egyetem lapjában, megegyezik az én Robertómmal. Lángolt az arcom a büszkeségtől és az elégtételtől. Arra gondoltam: hiába írsz, olvasol és kutatod, amit mások összeírtak vagy -olvastak, ő ezerszer különb nálad, ezt te magad is tudod, épp most ismerted el. Király Kinga Júlia fordítása

Elena Ferrante

a kortárs világirodalom nagy rejtélye. Regényei zajos sikert aratnak, díjakat nyernek, számos nyelvre lefordítják őket, de kiléte ismeretlen. Annyi tudható róla, hogy Nápolyban született, és ő a Tékozló szeretet, az Amikor elhagytak és a Nő a sötétben szerzője. Első két regényét Mario Martone, valamint Roberto Faenza filmesítette meg. Világszerte népszerűvé a Nápolyi regények (2011–2014) című négykötetes sorozata tette, melynek Briliáns barátnőm és Az új név története című első két kötetéből az HBO készített sorozatot. 2020 májusában hozták nyilvánosságra, hogy a Netflix és a Fandango pedig A felnőttek hazug élete című film alapján közösen gyárt sorozatot.

Kerékgyártó István: Szeretett Gazdám avagy Egy vezér ifjúkora (részlet a regényből)

Kerékgyártó István
Publikálás dátuma
2020.08.29. 09:00

Fotó: Népszava
A kultúrházban találkoztak aznap este, ahol a stencilgép volt, mert tudták, hogy üres a ház, nyugodtan dolgozhatnak. Voltak, akik papírlapokat kötegeltek, ketten a gépet kezelték, mások meg csak üldögéltek a kényelmetlen faszékeken és beszélgettek, mikor berontottak ugyanazok a rendőrök, akik a lakásban is jártak. Most már, ahogy Wurm főhadnagy ígérte, tényleg gorombák voltak, hasra fektették őket, többeknek kicsavarták a kezét, miközben az egyikük egy jutazsákba pakolta a már elkészült nyomtatványokat. A kurva anyátokat, szemét kis gecik! Hát mit gondoltok?, üvöltött a műbőr dzsekis. Mit képzeltek ti magatokról? Mikor itt tartott, látta Luko, hogy Sveta, aki mellette hasalt, fölemelte a fejét, mire a férfi a cipőtalpával a tarkójára lépett, akár Szjeme őrmester a seregben, amikor a csizmatalpával a sárba nyomkodta az arcukat, csak itt a parketta kemény volt, és Sveta fájdalmasan följajdult. Lukónak eszébe jutottak Szjeme kegyetlenkedései, hogy ő is rettegett attól a primitív baromtól, megalázkodott előtte. Ekkor elöntötte a fejét a vér, fölpattant, és ráüvöltött: Mit csinál, maga barom?! Erre két rendőr mellette termett, az egyik le akarta ütni, de kivédte, és ő ütötte meg azt, mire mind a négyen rávetették magukat, és verni kezdték. Mivel a gyomrát is ütötték, elájult, csak a rohamkocsiban tért magához, a platón feküdt, látta, a többiek kétoldalt a fapadokon ülnek. Nem mutatta, hogy magához tért, hanem a vasplatón heverve, arcát a hideg fémnek szorította, jólesett az égő zúzódásoknak a vas hűvössége. Úgy érezte, védettséget ad, hogy eszméletlennek hitték, senki nem háborgatja tűnődésében. Szinte már kellemes volt ez a nyugalom. Végiggondolta, hogy mi történt vele. Biztos volt benne, hogy a rendőrök nem tudták, ki ő, különben nem verték volna meg ennyire. Ez jó, gondolta. Abban is biztos volt, hogy a társai előtt igazi hős lett, el se hinnék, hogy jelent róluk. Ez is jó. Az, hogy így elveszítette a fejét, az viszont rossz. Már csak azt nem tudta eldönteni, ha nem áll mögötte Wurm, akkor is megteszi-e ezt, és hiába nem gondolt erre a lázadása pillanatában, lehet, hogy tudat alatt biztonságot adott neki titkos védettsége. A rendőrségi fogdában elkülönítették őket egymástól, magánzárkákban töltötték az éjszakát. Másnap reggel a sétán észrevette, hogy többen már nincsenek ott, Svetát sem látta, aztán rájött, hogy a befolyásos szülők már kimentették a gyerekeiket, és nagyon örült, hogy ő még ott van, mert mivel magyarázná, hogy őt, aki rátámadt a ­rendőrökre, már ki is engedték. Még délelőtt megjelent a cellájában Wurm főhadnagy, és a legnagyobb elégedettséggel nézegette a zúzódásait, sebeit. Nagyon jól csináltad, bólogatott. Nem mondta neki Luko, hogy nem az esze, hanem az indulatai vezették, csak megrántotta a vállát: Még ne engedjetek ki! Csak egy napra rá, hogy az utolsó társam is kiment. Igazad van, bólintott Wurm. De nem szeretném, ha ezek a barom rend­őrök kihallgatnának! Rendben, majd bejövök naponta, és azt mondom, a te ügyed súlyosabb, én veszem át a nyomozást. Jött is négy napon keresztül, hozott kaját, meg Luko rendelt tőle könyveket is, meg áfonyalekvárt is kért tőle, mert a már meglévő sebeire kenve az jól mutatott a sétákon, ugyanis néha üvöltözött meg püfölte a vas­ágyát, mintha vernék. A többiek ugyanazon a folyosón voltak, nyilván hallották. Amúgy kellemes nyugalomban teltek a napok, olvasott, a sétákon meg próbálta tornáztatni a karját, a derekát, meg a cellában is kísérletezett a fekvőtámaszokkal, csak a veréstől még minden porcikája sajgott. De a műverés bevált, mert a többiek szörnyülködve pillantottak „véres” sebeire. A negyedik nap délelőttjén váratlanul megjelent nála ügyvédbarátja, Umen Právnik. Zavarban volt, mert soha nem beszélt neki az ellenzéki haverjairól, arról meg főleg nem, hogy valójában mit keres köztük. Az ügyvéd annyit tudott csak, hogy jár egy évfolyamtársával, Sloboda orvosprofesszor lányával, egy bizonyos Svetával, aki ellenzéki, de nem mutatta be neki. Sveta nem akarta ezt, Právnikot az ügyfélköre miatt alvilági figurának tartotta. Kezet fogtak, az ügyvéd leült a stokira, ő meg a priccse szélére, aztán csak nézték egymást. Luko nem tudta, mit mondjon, a másik meg azt várta, hogy ő kezdje. Kiviszlek, mondta végül Právnik. Luko nem ellenkezett, mert a reggeli sétánál már senkit nem látott a többiek közül. Ne haragudj, hogy nem mondtam neked, de… Semmi mentegetőzés. Jól csináltad! ­Miért mondtad volna el bárkinek is? Nyilván hallottad már, hogy miért vagyok itt. Persze, mondták, de arra is rájöttem, hogy ezek a rendőrök valójában nem tudják, miért vagy itt. Miből gondolod? Abból, hogy ezek veszélyes ellenzékinek tartanak. És te? Én nem. Én ismerlek. Téged nem érdekel a politika. Akkor? Akkor? Akkor azt mondom, hogy rendben van. Nem igaz, hogy nem fog a macska egyszerre kint is meg bent is egeret. Néha fog. A legügyesebb macskák fognak. És te ilyen macska vagy. Nagyon ügyes. Pakolj össze, megyünk! Mielőtt beszálltak volna Umen kocsijába, az ügyvéd intett, hogy sétáljanak egyet a szomszédos parkban. Nézd, hamarosan rossz idők jönnek a kommunistákra. Luko nagyon meglepődött, mert korábban soha nem beszéltek politikáról. Ez a nyers, egyenes kijelentés egészen mellbe vágta. Gondolod? Tudom. Luko, nézd meg, mi történik a többi kommunista országban. A Szovjetunió feladta a tábor egyben tartását, ennek hatására aztán mindenütt megerősödött az ellenzék. Lengyelországban a szakszervezetek, Csehszlovákiában a diák­­mozgalmak, Magyar­országon az ellenzéki tömörülések, az NDK-ban az evangélikus egyház, Bulgáriában a környezetvédő szervezetek mozgatják a változást. Nem tudom, pontosan mikor, de belátható időn belül szétesik a szocialista tábor. És akkor mi lesz? Akkor kik jönnek? Az ügyvéd a fiú vállára tette a kezét. Luko, mindig mi jövünk, felelte ugyanazzal a megnyerő mosollyal, határozottsággal és nyugalommal, amit első találkozásuk során fedezett föl Luko az arcán. Mi? Igen, mi. Akik ügyesek, átlátják a világot, és mindig talpra esnek. A győztes alkatok. És te született győztes vagy. Meg persze én is. Nem tudom, mivel zsaroltak meg, hogy a SZÁT-nak dolgozol, de nem is fontos. Ekkor Luko szemébe nézett, úgy mondta: Én nem ítéllek el ezért. A lényeg, hogy csináld tovább ezt az ellenzéki lázadozást. Vesztenivalód nincs. Illetve annyi, hogy ha sikerül az ellenzéknek, és egyre nagyobb erre az esély, akkor azonnal el kell majd tüntetni a belügyeseknél a nyomokat. El lehet? Nem lehetetlen, nekem is van ott néhány jó emberem. Majd segítek. És miért segítesz? Egyrészt, mert kedvellek, másrészt, mert abban az új világban te magasra emelkedhetsz. Egy ellenzéki, akit így helybenhagytak a kommunista pribékek, igazi hőssé válhat. Persze, csak ha okosan csinálod továbbra is. Nézd csak, mondta, mert éppen visszaértek a park melletti utcába, ahol kocsik parkoltak, és elfordította egy Zsiguli tükrét. Luko belenézett, és eszébe jutott Wurm, mikor azt jósolta, hogy egyszer majd bevisznek közülük néhányat, megdádázzák őket, aztán mehetnek vissza a többi hőbörgőhöz, hogy megmutassák nekik a kék-zöld pofájukat. Akkor nem gondolta, hogy ő lesz az egyik, akit így kidekorálnak. Právnik egy orvos haverjához vitte, aki látleletet vett róla és fotókat is készített. Jól jöhet ez még, mondta Právnik. Hazafelé a kocsiban Luko azon gondolkodott, mit jelenthet, hogy a SZÁT-nál is van néhány jó embere Umennek, csak nem azt, hogy ő is jó embere azoknak?

A semmi vízivárosi peremén (Kálmán Gábor: A világ legvidámabb embere)

horner
Publikálás dátuma
2020.08.29. 08:45

Jól megkomponált üresség. Céltudatosan, kimondottan a semmiről, a történő semmiről, a nem történik semmiről – harminchét tárcán át. Hangulatos? Részben. Élvezetes? Részben.
A három regény után tárcanovella-gyűjteménnyel jelentkező Kálmán Gábor több érdekes prózakísérletet is végrehajt az új kötetével. Egyfelől a kisepikai formátumok mozaikszerűségéből épít fel egy látszat-nagyelbeszélést. És ugyan a tárcák olvasási sorrendje akár tetszőleges is lehet, a kirakó mégis a lineáris olvasást preferálja leginkább, mind a belső utalási, hivatkozási, ismétlődési rendszere, mind a tartalmi-tematikai vonalvezetése által. Másfelől törekvés látszik a semmi történésének, állapotának feltérképezésére, alakformálódási felvillantására az írás, a nyelv keretei között és által, legyen az külső vagy belső mozdulatlanság, érzés vagy a mozgása ellenére is semmisnek ítélt történés. Mindez egy önéletrajzszerűségnek tetsző, önmagára is reflektáló tárcafolyamban ölt testet, mely alapján az elbeszélő (aki életrajzi adatok alapján összevethető az íróval – a tárcák száma meg talán az író életkorával) retrospektív tekint vissza életének elmúlt évtizedeire: a dél-szlovákiai kisváros élre vasalt kocka lakótelepre születésére, a „Selmec és Léva között félúton” lévő legeldugottabb zsákfaluban való gyerekeskedésére, a Komáromból Budapestre ingázására, a Budára, majd a pesti Dob utcába költözésére a válásának következményeként, aztán a jobbnak tartott („innenső”) jobb Duna-partra, a Vízivárosba visszatérésére, ahol időlegesen otthonra talál (egy novella – A fuvarosokról és arról, hogy a bölcsészekből lesz a pap, 130. o. – már ennek a magasztalt városrésznek az elhagyására utal). A kötet első fele tipikus bölcsészrinya, nagyon fárasztó és lankasztó olvasni, még ha a semmiről is szól, tehát a történő semmi megragadását szándékozik az olvasóban felkelteni. Túl jól sikerül (vö. Moravia Az unalom című regényével). Aztán zökken egyet a tárcafolyam – dramaturgiai, jól kiszámított fordulópont a könyv közepén: belép a halál. Az apa haláláról hírt adó írás (Halál, vasárnap) mintegy felvezeti a csúcspontot, mely egy barát ismerősének, Zsibinek, a hajléktalannak a Badacsony-hegyi présházban történő halálát rögzíti (Hét perc). Ez a tárcanovella kimagaslik a többi közül, az elbeszélői egyes szám egyes személyből harmadikba vált, a kidolgozottsága, hangneme is eltér a többitől – akár azt is mondhatnám: irodalmibb. S bár a kötet második fele vissza­zökkenni látszik a korábbi tónusba, valahogy átszíneződik mégis, tematikailag is meghatározó kapcsolóelemek fűzik össze a kettős halál megtapasztalásával (az extrém magányra vágyó elbeszélő utazásai Kairóba, Kazahsztánba, Izlandra, a szlovén tengerpartra, mint kiderül, az apja elhunyta miatt érzett traumára vezethetők vissza). A keretes szerkezetet biztosító záró tárcadarab pedig nem hagy kétséget afelől, hogy itt nagyon is tudatos „utaztatás” történt, az olvasót a semmi földjére ráncigálták, az üresség búrájával fedték, egy olyan területre, ahová nem biztos, hogy szándékában állt behatolni. De hogy a semmivel töltekezett A világ legvidámabb embere által, ahhoz kétség nem fér. Ahogy ahhoz sem, hogy akár ennek az „utaztatásnak” alárendelve, akár nem, de részben kihagyott ziccerként gondol a tárcaíró azon „mesterkedésére”, ami az otthonául szolgáló Víziváros megjelenítésére vonatkozik – „(vízivárosi vagyok, nyolc éve ez a városrész a menedékem, az üvegbúra, a mentsvár, a biztos pont, ahol soha nincs tömeg, mindenkit ismerek, mindenki ismer, és bármikor megmentenénk egymás életét)”. Egy Víziváros-mitológia megteremtésére. Ha nem is azt várnánk, hogy az legyen, mint Bächer Iván volt egykor Újlipóciának, a sulykolt közösségi egybetartozás és bennfentesség mellett (lásd a feljebb idézett sorokat), ott ahol – Pesttel ellentétben, „ahol nincs miről írni”– „a téma az utcán hevert”, jóval tovább lehetett volna jutni, mint a kávéházak teraszán való mélázás, vagy egy-két őrült alak és helyzet felskiccelése. A több szövegben is „megzenésített” tárcaírás nehézségei szabta keret a képzelőerőt is jobban felszabadíthatta volna. Nem csak arról lehetett volna írni, hogy „hát bele lehetett képzelni” sorsokat, történeteket a fel-felbukkanó alakokba („A szomszéd ház előtt futó lányt, aki éppen szakított, de készen állt egy új kapcsolatra.”, Kivilágítatlan vonatablakok, 74. o.), hanem meg is írni például ennek a lánynak a történetét, legalább annyira vagy oly módon, mint ahogy korábban – még a pesti Dob utca kapcsán – felvillant a világ legdepressziósabb villanyszerelőjének alakja (Tető alatt a ház, 77. o.). Ugyanakkor nyilván a Rudas és a Lukács fürdő közti területen ott a Bambi, a Calgary, Szeredy Dani stb. – de milyen jó lett volna, ha ezt a csírájában, szétszórtságában igenis meglévő esélyt még jobban, erőteljesebben kiaknázza, terebélyesíti, megragadja a szerző. Talán, majd. Most nem ez volt vélhetően a legfőbb cél. Mert persze, akkor a fent jelzett semminél ez jóval több lenne... (Kalligram, 2020. 208 o.)