Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia;

2020-10-20 12:54:54

Gálffi László, Darvasi László és Szinetár Miklós is akadémiai tag lett

Új tagokat választott a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.

Az Irodalmi Osztály rendes tagja Darvasi László, szenior tagja Aczél Géza lett, tiszteleti tagnak választották Láng Zsoltot és Dragan Velikićet. Az Építőművészeti Osztályba választották Szabó Leventét (rendes tag), Koszorú Lajost (szenior tag) és Szabó Jánost (tiszteleti tag). A Képző- és Iparművészeti Osztály új tagjai: Kelle Antal (rendes tag), Bartha Ágnes (szenior tag), Hans Jörg Glattfelder (tiszteleti tag). A Mozgókép- és Színházművészeti Osztály tagja lett Gálffi László (rendes tag), Szinetár Miklós (szenior tag) és Bocsárdi László (tiszteleti tag). A Zenei Alkotóművészeti Osztály rendes tagja lett Kondor Ádám, tiszteleti tagja pedig Thomas Adés és Yuji Takahashi. Az idei közgyűlésen címzetes tagnak választották a tagok Bíró Yvette-t és Bali Jánost. A vezetőket megerősítették tisztségükben, változás, hogy az elhunyt Jeney Zoltán delegátus helyett Csomay Zsófiát választották az MTA felé delegátusnak.

A Magyar Tudományos Akadémia által 1992-ben alapított szervezet október elején egyike volt azoknak, amelyek Berlinben az Akademie der Künste kezdeményezésére létrehozták az Akadémiák Európai Szövetségét. A szövetség célja – a különösen a COVID-19 járvány politikai következményei során fölerősödött - jobboldali populizmus bezárkózó és kirekesztő politikájával szemben a szolidaritás eszméjének, a művészet és gondolkodás szabadságának védelmezése. A szövetség tagjai közös kiáltványt fogalmaztak meg, amely felelősségvállalásukat és a jövőbeli együttműködés konkrét lehetőségeit tartalmazza.

Berlini Kiáltvány

Számos európai országban jelenleg olyan kultúrpolitikának lehetünk tanúi, amely a művészetet és a kultúrát kizárólag nemzeti szinten képes felfogni, és amely egyre súlyosabban korlátozza ezt a területet. Ez számos akadémia, múzeum és kulturális intézmény függetlenségét veszélyezteti.

Ez ellen szeretnénk fellépni: eddig mintegy 60, az Európai Unió különböző országait, valamint Nagy-Britanniát és Norvégiát képviselő művészeti akadémia és kulturális intézmény csatlakozott a berlini Német Művészeti Akadémia (Akademie der Künste) kezdeményezéséhez, amelynek célja az „Akadémiák Szövetségének” létrehozása. Együtt képviseljük egész Európában a művészet szabadságának jogát, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkelye rögzít.

Mit képvisel a Szövetség?

A művészet és a kultúra a működő demokrácia és a társadalmi kohézió létfontosságú eleme. Kiállunk a művészet szabadsága mellett, amely kulturális, társadalmi és politikai életformánk előfeltétele. A művészet társadalmi szerepe és a művészeti intézmények függetlensége a politikai, nemzeti és vallási előírásoktól a demokrácia alapjaihoz tartozik.

Itt Berlinben – a 20. századi Németország okozta katasztrófák következtében – különösen tudatában vagyunk annak a felelősségnek, hogy az EU-t egy transznacionális kulturális (béke)projekt részeként határozzuk meg.

Kiállunk Európa és társadalmaink kulturális sokszínűsége mellett. Emlékeztetni szeretnénk azokra a vakfoltokra, amelyeket az európaiak hódító háborúi hagytak szerte a világban, a gyarmatosítás hatalmi rendszereire, amelyek hatásai számos országban a mai napig érezhetők.

A művészetek támogatásával a humanizmus mellett állunk ki, amely szembeszáll a rasszizmus, a kirekesztés és az erőszak minden formájával. Mindazoknak emberi jogait is védjük, akik bár nem Európában születtek, itt kívánják megkapni az esélyt a túlélésre és a békés együttélésre.

Követeléseink és intézkedéseink

Egyetemes szolidaritásra szólítjuk fel az európai művészeti és kulturális intézményeket. A művészet, a kultúra és a tudomány csak a határokon átívelve fejlődhet a felvilágosodás szellemében. Csak együtt sikerül megőriznünk és megvédenünk ezt a szabad mozgásteret a jövő nemzedékek számára.

Nemzetközi és közvetlen információcserét folytatunk országaink kulturális-politikai fejleményeiről, és a híreket a saját kommunikációs csatornáinkon és saját hálózatainkon belül terjesztjük.

Intézményeinken belül támogatjuk a művészetek és művészek cserekapcsolatát, főleg ha olyan személyekről van szó, akiket társadalmi-politikai intézkedések korlátoznak művészi munkájuk vagy véleménynyilvánítási szabadságuk gyakorlásában.

Követeljük, hogy a művészet és a kultúra az európai politika szerves részévé váljon.

Arra szólítjuk fel az európai politikusokat, hogy a művészet szabadságához való jogot és az intézmények autonómiáját az EU Alapjogi Chartájának 13. cikkelyének megfelelően védjék és óvják. Továbbá – ahol csak szükséges – a Szövetség tanácsára támogassák a művészeti akadémiákat és a művészeket.