oktatás;Alkotmánybíróság;

Alkotmánybíróság: az iskolaérettség megállapítása elsősorban a szülő joga

A döntés szerint a felmentési lehetőség nélküli kötelező óvodáztatás sérti a szülői jogokat, valamint a gyermek megfelelő fejlődéshez való jogát is.

Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és 2021. június 30-i hatállyal megsemmisítette az Alkotmánybíróság (Ab) a köznevelési törvény azon rendelkezését, amely kizárta a négy és öt éves kor közötti gyermekek esetében az óvodalátogatás alóli felmentést. A pénteken közölt döntés szerint a felmentési lehetőség nélküli kötelező óvodáztatás sérti a szülői jogokat, valamint a gyermek megfelelő fejlődéshez való jogát is. Hozzátették: bár az esetek döntő többségében az óvodai nevelés szolgálja a gyermekek legjobb érdekét 4 és 5 éves koruk között is, azonban előfordulhatnak olyan egyedi élethelyzetek ebben az életkorban, amelyek a családi környezetben történő nevelést indokolják.

Az Ab ezen túl a hatéves kortól kötelező beiskolázással, illetve az iskolaérettség megállapításának új eljárásrendjével kapcsolatban egy mulasztást is megállapított: ha a szülők nem, vagy nem megfelelően nyújtják be a megadott határidőig az iskolahalasztási kérelmeket az Oktatási Hivatal felé, abban az esetben az érintett gyerekeknek automatikusan, pusztán életkoruknál fogva meg kell kezdeniük az iskolát, még akkor is, ha valójában nem érettek rá. Az Ab szerint az óvoda javaslata alapján, vagy más, arra alkalmas módon abban az esetben is lehetőséget kell adni a nyilvánvalóan nem iskolaérett gyerekek iskolakezdésének egy évvel történő elhalasztására, ha az erre irányuló kérelmet a szülők elmulasztották vagy nem megfelelően terjesztették elő. Emellett megerősítették: az iskolaérettség mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga. Az Ab arra szólított fel a jogalkotókat, hogy 2021. június 30-ig pótolják a mulasztást.

A 2020 januárjától hatályos jogszabályok szerint már sem a szülők, sem pedig az óvodapedagógusok nem dönthetnek arról, egy hatéves gyermek érett-e az iskolára, vagy az tenne jobbat neki, ha egy évet még óvodában maradna. A szülők csak az Oktatási Hivatalnál kérelmezhetik az iskolahalasztást, idén ezt január 15-éig tehették meg. Az új szabályozást nemrég Kozma Ákos alapjogi biztos is több ponton jogszerűtlennek találta.

Alkotmányellenes lehet az egyetemi modellváltásA Fővárosi Törvényszék bírói tanácsa szerint csorbítja az egyetemi autonómiát az állami egyetemek alapítványi fenntartásba kerülése, ami alaptörvényellenes, ezért a vonatkozó törvények megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól – írta a hvg.hu. A tanács egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a „modellváltó” egyetemeken a szenátus helyett csak az alapítványok kuratóriuma dönthet olyan lényeges kérdésekben, mint például az intézményi költségvetés vagy a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, rektori pályázat kiírása, ami az intézmény önállóságának, függetlenségének megszűnésével jár. Az Ab-nak 90 napon belül kell döntenie.