iskolák;járvány;adatszolgáltatás;

2021-05-28 06:08:00

Adatszolgáltatás Abszurdisztánban

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2021 január végén néhány nagyon egyszerű, ám annál érdekesebb adatot szeretett volna megtudni. Levelünket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre hivatkozva elküldtük a Magyar Államkincstárnak, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, a Klebelsberg Központnak, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak, valamint az összes tankerületnek és szakképzési centrumnak.

A következő kérdésekre vártuk a választ: 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között hány köznevelésben és szakképzésben dolgozó kolléga volt táppénzen, illetve összesen hány napot voltak távol; hány kolléga volt táppénzen vírusfertőzés következtében; hány kolléga kapta meg a 100 százalékos táppénzt, hány kolléga halt meg; hány kolléga munkaviszonya szűnt meg, illetve ebből hány fő vonult nyugdíjba (öregségi és korkedvezményes)?

Számítottunk arra, hogy az érintettek ki fogják használni a válaszadásra jogszabályban biztosított maximális időkeretet.

Abszurd 1: Az első válaszlevélben sok esetben az volt az indok, hogy kérelmünk veszélyezteti a közfeladatok ellátását. A KK, az NSZFH és az NNK a második levelében pedig azt közölte, hogy nem tudnak kérdéseinkre választ adni, mivel nem adatkezelők. Akkor milyen közfeladat ellátásában hátráltattuk őket? És vajon mi alapján döntöttek csoportok, osztályok, intézmények karanténba helyezéséről, bezárásáról?

Nem voltunk restek, a jogszabályban biztosított 90 nap lejárta előtt – mivel csak néhány szakképzési centrumtól, ugyanakkor egyetlen tankerülettől sem érkezett válasz – emlékeztető levelet küldtünk az érintetteknek.

Abszurd 2: A jogszabályokra hivatkozva – a 90 nap után – újabb 45 nap haladékot kértek. Amikor ehhez a jogszabályra hivatkozva nem járultunk hozzá, egyszerűen megtagadták az adatszolgáltatást.

A határidő lejárta után újból levelet írtunk minden nekünk nem válaszoló intézménynek, melyben felszólítottuk őket a válaszadásra, illetve annak nem teljesítése esetén bírósági pert helyeztünk kilátásba. „Nagy meglepetésünkre” erre a felhívásunkra már megkaptuk a válaszokat – mindenkitől.

Abszurd 3: Az adatkezelésben nem illetékes KK és NSZFH ugyanazt a formalevelet küldette el a tankerületekkel és centrumokkal.

Abszurd 4: Ezek az adatok még véletlenül sincsenek szinkronban egymással. Csak a tankerületektől kapott adatok több főről szólnak, mint a MÁK válaszai. Pedig utóbbiban az óvodák, tankerületek és centrumok dolgozóinak összesítve kellene szerepelnie!

Abszurd 5: Néhány szakképzési centrum – komolyan véve feladatát – már februárban elküldte válaszait, majd a formalevélben ismét tájékoztattak minket. A különbség annyi, hogy az első levélben még megmondták, hány kolléga kapta el a Covid-19 vírusfertőzést, hányan kaptak 100 százalékos táppénzt, a második levél szerint már ezeket az adatokat nem tartják nyilván. Most akkor mi az igazság?

Abszurd 6: Az oktatási államtitkár 2020 őszén azt nyilatkozta, hogy 2020 szeptemberében 1083 pedagógus kapta meg a 100 százalékos táppénzt, a MÁK adatai szerint viszont 4 hónap alatt alig több mint 300 köznevelésben és szakképzésben dolgozó kollégánk kapta meg a teljes fizetését táppénzként.

Most kinek higgyünk? Ki és milyen adatokat kezel egyáltalán, és mi alapján tájékoztattak/tájékoztatnak minket az Operatív Törzsben nyilatkozók? Hol nem érnek össze az adatok? Miért nem képes a kormányzat egy XXI. század kihívásainak megfelelő informatikai rendszert létrehozni, amikor nap mint nap több milliárd forintos informatikai fejlesztésekről kapunk híreket? Ezek ugyan nem közérdekű adatok, de a válaszra mindenki kíváncsi.