forint;

2021-08-04 06:32:21

Nemzeti érdek

A magyar lakosság "egy nagy-nagy tévedés áldozata": azt hisszük, hogy minden szempontból jobban élnénk, ha Magyarország is csatlakozna az euróövezethez. Ezzel a véleményünkkel az európai közös pénzt még be nem vezetett országok között a legjobbak között vagyunk. De ahhoz, hogy képesek legyünk visszanyerni úgymond a tisztánlátásunkat, nem tehetünk egyebet -  Matolcsy György ellentmondásoktól és féligazságoktól sem mentes gondolatvilágát kell követnünk. Ehhez  ideális alkalmat teremtett a jegybankelnök számára a forint megszületésének háromnegyed évszázados évfordulója, ahol ismét felcsillantak az MNB vezetőjének már-már elfeledettnek hitt unortodox nézetei.

Azt mindenki helyeselheti, hogy 2021-ben, fizetőeszközünk születésnapján "kötelező mérlegre tennünk a magyar forint kivezetésének és a közös euró bevezetésének dilemmáját", ami - a történelmi múlt már csak ilyen -, manapság érdekesebb, mint az az 1946-ban világszenzációszámba menő tett, hogy minden idők legnagyobb hiperinflációját  miképpen sikerült a forint bevezetésével eredményesen letörni. Ez a második világháború végét követő esztendőben sem kizárólag nemzeti érdek volt, de a körülményeket figyelembe véve, elsősorban mégiscsak az. Az euróbevezetési időpont lassacskán betegesnek tűnő halogatásánál ez a szemlélet eltorzult. Különösen az olyan zavaros interpretációban, mint amit most az MNB elnöke bemutatott: "A kérdést kizárólag Magyarország nemzeti érdekei alapján kell elemeznünk, mert az elmúlt harminc évben már túl sokszor adtuk fel saját nemzeti érdekeinket mások érdekeiért. Ez történt az 1990-es évek első felében a ránk erőltetett liberális sokkterápia, a kényszerprivatizáció, vagy az uniós csatlakozás utáni évek hibás gazdaságpolitikája esetében is." A tényszerűség kedvéért, ha ez így történt volna, ami egyébként felettébb kérdéses, mindennek az égvilágon semmi köze nem lett volna a 2002. januárjában fizetőeszközként megjelenő euróhoz. Matolcsy György elismeri, - nem is tehet mást, - hogy amikor 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz, akkor kötelezően vállaltuk, hogy bevezetjük a közös fizetőeszközt. Most azonban azok (mint láttuk, a magyarok többsége), akik véget vetnének a 17 esztendős késedelemnek, Matolcsy György szerint az ellenzék táborát gyarapítják.

Ők azok a gazfickók, akik "nem mérlegelik a kockázatokat, és nem foglalkoznak a biztonságos bevezetés kérdésével." Megsúgjuk az elnök úrnak, hogy dehogynem: a forintkorszak jól előkészített lezárását támogatja a jegybank rendszerváltás utáni évtizedeinek csaknem valamennyi elnöke! Ép ésszel aligha lehet bedőlni ilyen handabandázásnak: "Forinttal jobban lehetett kezelni a 2020/2021-es válságot, mint euróval." A "jó kezelés" eredménye az Európai Unó legmagasabb inflációja. Matolcsy György olvasatában: "A pénzmennyiség bővítése bizonyult a fő válságkezelési eszköznek." Vagyis "az járt jól, aki kimaradt az eurózónából."

Ezt a hamis állítást olvasván megnyugodhatnak a magyarok: nem ők tévedtek. Az euró bevezetése nemzeti érdek, de nem kizárólagosan.