Mazsihisz;

Vállalhatatlan mondat: elnézést kér a Mazsihisz

Heisler András a saját hibájának tudja be, hogy a szóban forgó mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után elsiklott a figyelme.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) neve is szerepel egy olyan nyilatkozat aláírójaként, amely az elidegeníthetetlen emberi méltóságot összeköti a férfiak és nők közötti házasság intézményével. A Mazsihisz hosszú évek óta, minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy „hitünk szerint az emberi lény méltósága feltétel nélküli. A szándékunk ellenére, figyelmetlenül megbántott felebarátainkat megkövetjük, elnézésüket kérjük” – áll a Heisler András által vezetett szervezet hétfőn kiadott közleményében.

Heisler András arra a közös nyilatkozatra utalt, amelyet tizennégy magyarországi egyház közösen adott ki nemrég a „házasság, a család és az emberi méltóság” védelmében. Az állásfoglalás bibliai idézettel kezdődik: „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!«.”

A biblikus álláspontot – folytatódik a szöveg – Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta: megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát” – olvasható a nyilatkozatban.

A katolikus püspöki kar, valamint a református, az evangélikus és a baptista egyház, vagy például ortodox közösségek mellett két zsidó felekezet található az aláírók között: a Mazsihisz és a Köves Slomó-féle Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH).

Az állásfoglalás vitát váltott ki a Mazsihisz vasárnapi közgyűlésén. A Mazsihisz közösségi oldalán megjelent tudósítás szerint Frölich Róbert országos főrabbi kifogásolta, hogy a nyilatkozatba bekerült egy olyan vállalhatatlan mondat, amely a neki és Radnóti Zoltán főrabbinak előzetesen véleményezésre megküldött tervezetben nem szerepelt. Nevezetesen: „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Az országos főrabbi szerint ez a mondat sértő és kirekesztő azokra nézve, akik nem élnek házasságban, továbbá ellentétes a zsidóság értékrendjével, hagyományaival, tanításával.

A nyilatkozatot a Mazsihisz nevében aláíró Heisler András elmondta, a saját hibájának tudja be, hogy e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után elsiklott a figyelme. Egyetértett az országos főrabbi kritikájával, és felidézte, hogy a Mazsihisz korábban már szolidaritását fejezte ki a megkülönböztetett, démonizált közösség iránt.

Hétfőn nyilvánosságra hozott közleményében a Mazsihisz ismét hangsúlyozta: vallja, hogy emberek csoportját nem helyes tisztátalannak minősíteni, nem szabad megkülönböztetni és különösen kriminalizálni csupán orientációja, identitása, boldogságkeresése okán. Az ilyen minősítések rombolják a társadalmi kohéziót.

A Mazsihisz – a zsidó vallási törvényeket követve – a humánum jegyében változatlanul szolidaritást vállal a megkülönböztetett közösségekkel. Heisler András a Mazsihisz elnökeként társadalmi párbeszédet kezdeményez mindazokkal, akik „a különböző platformokon kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket”.