rendelet;Magyar Közlöny;pedagógussztrájk;

2022-02-12 06:07:36

Az Orbán-kormány megszabta, hogyan sztrájkolhatnak a tanárok

Kioktatás van, tárgyalás nincs.

Továbbra sem hajlandó tárgyalni a kormány, ehelyett rendeletben szabta meg a pedagógusoknak, hogyan kell megoldani a gyerekfelügyeletet és milyen órákat kell megtartani - mindezt a rendkívüli, veszélyhelyzeti jogalkotás címén.

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent jogszabály arról rendelkezik, hogy minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között kell felügyelni a gyerekekre. Azt is megszabták, hogy minden gyermek, illetve tanuló csak azokkal a társaikkal tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot megelőzően is egy csoportba, illetve osztályba tartoztak - vagyis ezek összevonása sem lehetséges ideiglenes jelleggel. A hivatalos indok itt is a járvány terjedése elleni védekezés.

Azt is előírták, hogy minden csoportban és osztályban rendelkezésre kell állnia legalább egy, szakképesítéssel rendelkező pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek, oktatónak vagy (gyógy)pedagógiai asszisztensnek. Biztosítani kell a gyerekek számára a szokásos étkezést, kollégiumi ellátást, valamint délelőtt és délután egy-egy óra szabad levegőn való tartózkodást, az elkülönítési követelmények figyelembevételével. A rendelet szerint továbbá minden vizsgaszabályzat szerinti felkészítési órát meg kell tartani az érettségiző középiskolai osztályokban a kötelező érettségi tantárgyakból. A többi tanulónak minden tárgyból az órák felét kötelező megtartani.

A kormányrendelet értelmében tehát a sztrájknak gyakorlatilag alig észrevehetőnek kell lennie.

A dokumentum kitér a jogellenesnek nyilvánított sztrájk miatti, Kúriához benyújtandó felülvizsgálati eljárására is, eszerint az ezirányú kérelem esetén "a felülvizsgálati eljárásban hozott döntésig egyedi ügyekben a jogszerűtlen vagy jogellenes sztrájkkal kapcsolatosan hozott bírósági döntésre nem lehet hivatkozni, a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel összefüggő törvényi határidők a felülvizsgálati eljárásban meghozott döntés közlését követő napon kezdődnek."

Amint arról a Népszava beszámolt, másodfokon már jogellenesnek ítélte meg a pedagógus érdekképviseletek által szervezett január 31-i, kétórás figyelmeztető sztrájkot Fővárosi Ítélőtábla, megváltoztatva ezzel az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék végzését, amely még jogszerűnek nyilvánította a munkabeszüntetést. A szakszervezetek közölték: a Kúriához fordulnak felülvizsgálati kérelemmel, véleményük szerint ugyanis ebben az eljárásban kizárólag a kormány által elsőfokon előadott jogi érvek alapján lehetett volna vizsgálni a sztrájk jogszerűségét, nem pedig egy teljesen új érvelés alapján, amit az Emmi a sztrájk megtartása után nyújtott be, újabb elemekkel - például a pártpolitikai jellegű vádaskodásokkal - kiegészítve. Szerintük ez egy eljárásjogi hiba, s abban bíznak, hogy ezt a Kúria felülvizsgálata orvosolhatja.