oktatás;sztrájk;felmérés;Állami Számvevőszék;tanár;

2022-04-11 06:57:00

Az Állami Számvevőszék a sztrájk alatt kiadott egy felmérést, amely szerint Magyarországon egész jól élnek a tanárok

A sztrájk idején élesítette az egykori fideszes képviselő, Domokos László  vezette Állami Számvevőszék a pedagógusok pénzügyi kultúrájáról szóló jelentését – vette észre lapunk.

Miközben a tanárok megalázóan alacsony fizetésük miatt sztrájkoltak, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) pénzügyi kultúrájukról készült jelentést tett közzé márciusban – vette észre a Népszava.

A teljesebb kép kedvéért a felmérés készítői megpróbálták felmérni a válaszadó tanárok anyagi helyzetét is. A megkérdezettek 86 százaléka azt válaszolta, hogy rendelkezik valamilyen nagyságú megtakarítással, amit a jelentés „rendkívül jó aránynak” tart. A hónapról-hónapra élők alacsony jövedelmükkel, gyermekeik nevelési költségével, illetve idős szüleik támogatásával indokolták a spórolt pénz hiányát.

A megtakarításokat – ezek átlagos összegére nem kérdeztek rá – elsősorban folyószámlán tartják a válaszadó tanárok, holott ott – állapítja meg a jelentés – az alacsony kamat és a kezelési költség miatt veszítenek értékükből. A tudatosabbak (vagy talán azok, akiknek van annyi, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni) állampapírban, lakástakarék-pénztárban, biztosításban, esetleg befektetési alapban tartják a spórolt pénzüket. A jelentés készítői nem tagadják, hogy az eredményből nem lehet általános következtetést levonni, mivel a válaszadók egy része alacsony fizetésről számolt be.

A kutatás szerintük azért volt fontos a pénzügyi kultúra fejlesztése szempontjából, mert a pedagógusuk tudása és viselkedése jelentős hatással van az általuk oktatott tanulók pénzügyi tudatosságára. A hivatalos cél az volt, hogy felmérjék a különböző szakokon végzett tanárok ismeretei, attitűdje, viselkedése és motivációi közötti különbségeket. Összesen 752 pedagógust kérdeztek meg, akik közül 705-en adtak „érvényes válaszokat” a 21 kérdésre.

A megkérdezett tanárok elsöprő többsége az általa oktatott szaktól függetlenül fontosnak tartotta a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatását. A többség úgy vélte, hogy leginkább a családi/egyéni háztartási költségvetés kapcsán tudnak ismereteket átadni, de igyekeznek felhívni a tanulók figyelmét a hitelfelvételi tudatosságra és a pénzügyi sérülékenység kockázatára is. A felmérés készítői arra jutottak, hogy a pénzügyi eszközök és megoldások gyakorlati alkalmazása jelentősen hozzájárul a pénzügyi tájékozottsághoz és a tudás átadásának hatékonyságához. A pedagógusok pedig jellemzően túlértékelik saját pénzügyi gazdasági ismereteiket.

A válaszadók kétharmada volt nő, ami alacsonyabb a közoktatásban meglévő valós férfi-nő arányhoz képest. A kérdőív kitöltőinek átlagéletkora 50,5 év volt, a legfiatalabb megkérdezett 24 éves, a legidősebb 74 éves volt. A kitöltők több mint fele 50 év fölötti volt, így a 20-39 évesek igencsak alulreprezentáltak voltak. A megkérdezett pedagógusok 18,2 százaléka általános iskolai tanár vagy tanító, 60,6 százalék érettségit adó középiskolában oktat, míg 15 százalékuk szakiskolában.(A fennmaradók a felsőoktatásban, vagy készségfejlesztő iskolában dolgoznak.) Harmaduk humán, 30 százalékuk reál tárgyat oktat, 13 százalékuk pedig pénzügyi, gazdasági ismereteket. (A többiek ettől eltérő tárgyat.)