gyilkosság;misebor;

2022-06-02 06:00:00

A misebor halálos fegyver!

Európa rajtunk röhög, amiért Orbán Viktor őfelsége 500 liter misebort küldetett a honvédő harcot folytató Ukrajnának. De csak röhögjenek! Európa nem tudja azt, ami mi tudunk: nevezetesen azt, hogy a misebor igenis halálos fegyver! Ám természetesen csak szakavatott egyházi személyek kezében válik azzá – amint azt 1903 márciusában a Budapesti Napló megírta ezzel a hangzatos címmel: „A Krisztus vérét megmérgező káplán”.

„A klagenfurti esküdtszék előtt szerdán kezdték meg Maschek Tamás káplán bünpörének a tárgyalását, aki a plébánosát, Strnadt Vencelt meglopta s azután úgy akarta megmérgezni, hogy ciankálit öntött a miseborba. A plébános a kehelyfölmutatáskor (a katholikus dogma szerint) Krisztus valóságos vérévé változtatta a mérgezett bort, miután ivott belőle. De szerencsére nem annyit, hogy meghaljon tőle. (...) A misét mondó plébános a bort undorító szagúnak találta, de azért ivott belőle egy kis kortyot. Mivel azonban nagyon maró íze volt, kiköpte az öblítőedénybe. Ez a pár csepp is elég volt arra, hogy néhány perc múlva eszméletlenül essék össze az oltár mellett. A vizsgálat a borban annyi ciankálit talált, mely bőségesen elég lett volna egy élet kioltására. Mikor ezt a káplán – ki a mise alatt a plébánia udvarán fát vágott – megtudta, berohant a templomba, az oltárról elkapta a kelyhet s nyomban kiöblítette s minden gyanús tárgyat eltávolított. Azután pedig úgy intézkedett, mint aki tudta, hogy a plébános meghalt, s főképp ezzel árulta el magát, mert a közönség csak azt hitte, hogy a plébános csak elszédült. Maschek szenvedélyes amatőr-fotográfus s mint ilyen, könnyen szerezhetett magának ciankálit. A tárgyalás alkalmával, melyen tanúképpen fölvonult a pulsti plébánia egész bennlakósága, a plébános, a szakácsnő, a gazdasszony, a konyhalány, Maschek makacsul tagadott mindent. (...) Bebizonyult az is, hogy Mascheknek volt ciankálija, a mise előtt egyedül volt a templomban s így ezt a mérget is csak ő önthette a miseborba. E tárgyi bizonyítékokhoz hozzájárult az is, hogy a hatalmas erős embert halálos remegés fogta el minden kényesebb kérdésnél, de főképp akkor, mikor az elnök a lelkére beszélt, hogy szálljon magába s bánja meg a tettét. Az esküdtszék a káplánt egyhangúlag bűnösnek találta lopás és mérgezés bűntettében. A törvényszék ennek folytán Mascheket tizenöt évi fegyházra ítélte. Maschek egyelőre nem fellebbezett, hanem gondolkozási időt kért”.

S most borzadjanak el igazán: a módszer hamarosan követőkre talált, méghozzá magyar követőkre! A Pécsi Közlöny 1911 októberében A misebor címmel ezt adta hírül:

„Középkori módon akarta eltenni láb alól Kovács Lajos amerikai, sobendi magyar plébánost egy ismeretlen ellensége, mint Chicagóból jelentik. Arzént csempészett a miseborába. Kovács gyanútlanul ivott a mérgezett borból s mise után hirtelen rosszul lett. Bárándy Oszkár dr. magyar orvos részesítette az első segélyben Kovácsot, aki rövidesen kigyógyult. Az arzéncsempésznőt nyomozzák”.

Hát így röhögjön rajtunk Európa!!!