Lengyelország;

Európa veszélyes szeglete: korábban elterjedt, hogy itt várható a következő orosz támadás

A Suwalki-átjáróban nyugalom honol, de nagy volt a feszültség, mondta el lapunknak Jacek Pawkicki, a Newsweek Polska munkatársa.

Amióta folyik Oroszország területrabló háborúja Ukrajna ellen rendszeresen felbukkan a hírekben a Suwalki-átjáró neve. Ez az az a kb. százkilométeres lengyel-litván határszakasz, amely szárazföldi összeköttetést biztosít a balti országok számára a „kontinentális NATO-val”, s egyben elválasztja a kalinyingrádi terület orosz exklávéját Belarusztól. A térség feszültséggel terhes, különösen a háború óta, s a világsajtóban Európa legveszélyesebb szegletének nevezték. A határ mindkét oldalát bejárta és katonai szakértőkkel is konzultált Jacek Pawlicki, a Newsweek Polska munkatársa. Megkérdeztem tőle, hogy érezte-e a háború előszelét a térségben?

„Ilyen nyugodt helyen régen jártam Lengyelországban!” – mondta a riporter, aki elmondta, hogy sokkal nagyobb katonai-rendőri jelenlét volt érzékelhető a keleti határvidéken, amikor Lukasenko Belaruszba csábított közel-keleti migránsokkal zsarolta a Nyugatot. Ez a táj – mesélte – nyugodt, mezőgazdasági, erdős és mocsaras vidék. Szinte semmilyen ipar nincs ezen a vegyes nemzetiségű lengyelek és litvánok lakta körzetben. Tudott dolog, hogy van katonaság is területen, egy lengyel zászlóalj harccsoport, de látni nem lehet őket. Ettől függetlenül – sajnálkozott – a térséget sújtja a feszültség. Elterjedt, hogy ott várható a következő orosz katonai támadás, s ez sokkolja az ottaniakat, s elriasztja a turistákat. ennek bukolikus vidéknek pedig az idegenforgalom az egyetlen esélye, mert nagyon szegények ott az emberek, akárcsak Magyaroroszág keleti határvidékén. Hogyan terjedt el ez a hisztéria? Pawlicki szerint - még 2015-ben hangzott el az akkori európai NATO-főparancsnok Frederick Hodges amerikai tábornok szájából, hogy ez a szűk átjáró a legrövidebb út az oroszok számára, ha szárazföldi összeköttetést akarnak a kalinyingrádi terület és Belarusz között, s azt is kifejtette, hogy a térség infrastruktúrája nem készült fel erre. Ez a megállapítás dogmává lett - mondja az újságíró. Az elmúlt hónapokban rendre megjelentek a környéken a nyugati újságírók és faggatták a helyieket, hogy félnek-e az orosz támadástól? Azóta egyre jobban félnek, s ez Pawlicki szerint az orosz politikának is jól jön.

Elmondta, hogy beszélt lengyel katonai szakértőkkel, akik szerint itt a támadás valószínűtlen. Nincsenek ugyanis kelet-nyugati utak és vasutak ezen a területen, miközben a táj erdős és mocsaras, tele van tavakkal, ami kedvezőtlen egy offenzívához. Ha az oroszok támadnak, akkor azt Vilnius irányából teszik – jósolta egy nyugalmazott tábornok, emlékeztetve a szovjet időszakból maradt észak-déli irányú infrastruktúrára. A lengyel katonai szakértők fontosnak tartják az átjáró védelmét, de állításuk szerint Oroszországnak most nincs elegendő hadereje a térségben egy ilyen offenzívára. Az ütőképes szárazföldi csapatok Ukrajnában vannak. A kalinyingrádi exklávé jól meg van tömve pusztítóeszközökkel. Rengeteg harci repülőgép van itt, hadászati bombázókat beleértve, fontos hadikikötők. Harckocsi kevés van, főleg múlt századi T-62-ők, régi gyalogsági harcjárművekkel, katona alig maradt. Most tehát – vélekednek – nem kell itt támadástól tartani.

Pawlicki bejárta a határ litván oldalát is. Azt mondta, hogy a balti országban tudják, ők nem tudják megvédeni magukat az oroszoktól, erre a húszezer fős hadsereg, amelynek négy helikoptere, és három szállító gépe van, nem képes. Litvánia erősen Ukrajna-barát. Nagyra értékelik a svéd-finn NATO-csatlakozást, ami növeli a biztonságukat a Balti-térségben. A NATO védelmében bíznak és abban, hogy partizánháborúval megkeseríthetik az oroszok életét. Létezik egy Litván Lövészszövetség (Sauliai) nevű önkéntes hadsereg, amelynek tagjai készülnek a gerillaharcra. „Beszéltem egy Pawel Litwinowicz nevű litvániai lengyellel, aki belépett ebbe a szervezetbe és arra készül, hogy védje a szülőföldjét.” Pawlicki emlékeztetett, hogy a hasonló nevű lövészszervezet erősen lengyelellenes volt, tagjai a második világháború alatt a nácik oldalán a lengyel partizánok ellen harcoltak, részt vettek a litvániai zsidók és lengyelek kiirtásában. De az idők változnak.

A Suwalki-átjáró tehát most békés, de ez nem jelent nyugalmat. Jacek Pawlicki azt mondja, hogy a szakértők egy része elhúzódó háborúra számít, de vannak olyanok, mint Yuri Felshtinsky orosz-amerikai történész és politikai elemző, aki biztosra veszi, hogy Vlagyimir Putyin kiterjeszti háborúját a szomszédos államokra is. Felshtinsky interjút adott neki, amelyben kifejtette, hogy az oroszok arra készülnek, hogy Belarusz területéről harcászati atomfegyvert lőjenek ki Lengyelországra, elfoglalják Moldovát és Litvániát is. Felshtinskynek az az álláspontja, hogy Putyin nem kizárólag Ukrajna legyőzését tűzte ki célul, de tudatosítani akarja a világgal, hogy elsöpörni mindazon országokat, amelyek nem vetik alá magukat hatalmának. Pawlicki is úgy gondolja, hogy veszély nem a mocsarad határvidék lakóit fenyegeti. Az orosz hatalom, hogy céljait elérje hamarabb támadja meg Varsót, mint az isten háta mögötti litván határ menti városkát, Sejnit.