Lengyelország;katolikus egyház;

2022-11-24 09:35:00

Megvédte a lengyel egyház II. János Pált a pedofília eltussolásának a vádjától

A lengyelországi katolikus egyház megvédte II. János Pál pápa pápasága alatt a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekre adott válaszlépéseit. A lengyel főpapok azt állítják, azon „médiatámadások”, amelyek szerint a számos lelkipásztori látogatása miatt „utazó pápának” nevezett egyházfő hanyagul kezelte ezeket az eseteket, „kísérletet tesznek tekintélyének aláásására és szentségének megkérdőjelezésére”, mivel eszméi „nem felelnek meg a hedonizmust hirdető kortárs ideológiáknak”.

A 2014-ben Ferenc pápa által szentté avatott II. János Pált 17 évvel halála után is erkölcsi tekintélynek tartják szülőhazájában. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a kommunizmus bukásában. Az utóbbi években azonban egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy megfelelően reagált-e a pápasága alatt a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekre. 2020-ban maga a Vatikán tett közzé egy jelentést, amelyből kiderült, hogy II. János Pál 2001-ben Theodore McCarrickot washingtoni érsekké és bíborossá léptette elő annak ellenére, hogy a Vatikánba már ekkor érkeztek hírek szexuális visszaéléseiről. 2019-ben McCarricket egy egyházi vizsgálat bűnösnek találta szexuális bűncselekményekben, és elbocsátották a papi szolgálatból.

Stanisław Dziwisz bíborost, aki évtizedeken át II. János Pál személyes titkára volt, szintén azzal vádolták, figyelmen kívül hagyta a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos eseteket. Egy idei vatikáni vizsgálat azonban tisztázta szerepét a krakkói érsekként eltöltött idő alatt. Az elmúlt években több lengyel püspököt is megbüntetett a Vatikán, mert nem léptek fel kellőképpen a visszaélésekkel szemben.

A Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia közleményében megjegyezte, egyre több kérdés merül fel a nyilvánosságban azzal kapcsolatban, hogy II. János Pál hogyan viszonyult a kiskorúakkal és kiszolgáltatott emberekkel szembeni szexuális visszaélések tragédiájához. A szöveg szerint ma már „egyfajta divat” azt állítani, hogy II. János Pál „nem megfelelően kezelte ezeket a cselekményeket, és keveset tett a probléma megoldása érdekében, sőt, eltitkolta azokat". Ezek "beleillenek azokba a kísérletekbe, amelyek II. János Pál tekintélyének aláásására, sőt szentségének megkérdőjelezésére irányulnak". Az egykori pápa elleni „médiatámadást” az motiválja, hogy „az általa hirdetett teológia... nem felel meg a hedonizmust, relativizmust és erkölcsi nihilizmust hirdető kortárs ideológiáknak" - folytatódik a közlemény.

A püspöki konferencia rámutatott, hogy II. János Pál 1983-ban új kánonjogi kódexet vezetett be, amely kifejezetten kötelezte a szexuális visszaélésekben bűnös papokat a büntetésre, majd az 1990-es években további lépéseket tett a gyermekek és fiatalok nagyobb védelmének biztosítása érdekében. 2001-ben pedig kiadta a Sacramentorum sanctitatis tutela című apostoli levelet, amely a Vatikán közvetlen ellenőrzése alá helyezte a kiskorúakkal szembeni, papok által elkövetett szexuális visszaélések ügyeinek joghatóságát. „Ez a példátlan döntés megmutatta, hogy II. János Pál felismerte a válság mértékét és globális jellegét” - írta a püspöki konferencia.

A nyilatkozatra reagálva az OKO.press, egy liberális oknyomozó újságíró és tényellenőrző szervezet azt állította, hogy a II. János Pál védelmében felhozott pontok számos „manipulációt” tartalmaznak, és hogy a volt pápa a valóságban keveset tett az egyházon belüli visszaélések problémájának kezelése érdekében. Az estek feltárásáért egyébként akkoriban a Hittani Kongregáció felelt, amelynek prefektusa Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa volt.