oktatás;jövő;interjú;gyermeknevelés;

2023-02-05 15:30:00

Óriási érzelmi és anyagi terhet ró a családokra az intenzív gyereknevelés, de ha nem tesznek meg mindent a gyerekük jövőjéért, senki más nem fog

A gyerekek nem feltétlenül lesznek boldogabbak tőle, az egyenlőtlenségeket viszont fenntartja és el is mélyíti az intenzív gyereknevelés, amikor a szülő pénzt, időt és energiát nem sajnálva egyengeti gyereke életútját. Különórákra járatja, fejlesztőjátékokat vásárol, fórumokat búj, amelyek még nagyobb nyomást helyeznek rá, hogyan legyen jobb szülő. Kénytelen is saját zsebből kompenzálni, miután az állam egyre kevesebbet fordít az oktatásra, ellenben egyre erősebben kontrollálni próbálja a gyereknevelést. Szőke Alexandra és Kovai Cecília antropológusok az Intersections szaklap Gyereknevelés és az állam című különszámában publikálták kutatásukat. 

– Hol találkoztak az intenzív gyereknevelés jelenségével, és hogyan függ ez össze az állam szerepével?

Szőke Alexandra: – Egy posztdoktori kutatásomban az állami beavatkozás formáit vizsgáltam, mennyiben viszonyulnak másképp a különböző hátterű, más társadalmi rétegekhez tartozó szülőkhöz az intézmények, köztük a védőnők, a gyermekjóléti szolgálatok és a Biztos Kezdet házak szakemberei. Amikor családokkal interjúztam, sok szülőnél megjelent az aggodalom, hogy a gyerek jövője szempontjából mindent megtegyen, fejlessze a készségeit, jó iskolába járassa, sőt ez ma már az óvodára is letolódik. A saját köreinkben is ezt látjuk, és a szakemberek is tapasztalják ezt a változást, ami átalakítja a kapcsolatukat a szülőkkel. Innen jött, hogy foglalkozzunk az intenzív gyerekneveléssel, ennek Angliában, Amerikában már nagy irodalma van, Kelet-Európában kevés a tudásunk erről, pedig itt is megjelenik.

Kovai Cecília: – Szerveztünk egy workshopot is, norvég, dán, svájci és angol résztvevőkkel, kifejezetten az állami beavatkozás formáiról. Kiderült, hogy ha felülről nézzük, ezek a nagy folyamatok hasonlók. Az, hogy a szülők hogyan nevelik a gyereküket, egyre nagyobb politikai jelentőséggel bír. Az egyre intenzívebb állami beavatkozás formái a politikai-gazdasági kontextustól függenek. Svájcban például tanácsadó központ működik kisgyerekes szülők számára, máshol az állam ellenőrző funkciója direktebben van jelen.

– Fontos, hogy milyen közegről beszélünk, vagy korunkban általános, hogy a szülő maga és minden más elé helyezi a gyerekét?

Sz. A.: – A gyerekközpontúsággal is összeköthető, hogy a gyerek jövője, sorsa ennyire fontos lett. A neoliberális szemléletben ez egyfajta befektetés is az államok részéről, hogy később minél produktívabb felnőttek legyenek. Itt van egy ambivalencia, mert közben az állam egyre inkább kivonul a közfeladatokból, mint az oktatás, egészségügy, ami a gyerekek jövőjét jobbíthatná. Emellett viszont egyre erősödik a kontroll, amivel különböző módokon próbálja befolyásolni, hogy a szülők hogyan neveljék a gyereküket. Akár szabályozással, akár úgy, hogy a szülői választásokat limitálja. Franciaországban például ez az otthoni iskolázás egyre erősebb korlátozásához vezetett. A szülőkre így kettős felelősség nehezedik: egyrészt pótolják az állami szolgáltatások hiányosságait, másrészt tegyenek meg minden tőlük telhetőt a gyerekük jövőjéért.

K. C.: – A szülőknek az is terhet jelenthet, hogy egyre kevesebb a bizalom az állami intézményekben, ez sem csak nálunk tapasztalható. Itt azt láthatjuk, hogy míg korábban egyfajta egyértelműséget jelentett, hogy a gyerekek a körzetes iskolába járnak, ma hatalmas a nyomás a szülőn, hogy jó iskolát válasszon, hiszen az oktatási intézmények közötti különbségek is nőttek. De nem csak az iskolaválasztás bír ekkora jelentőséggel. Az intenzív szülőség szakirodalma azt írja, hogy a pszichológiai tudások, értelmezések beszivárogtak a gyermeknevelés hétköznapi gyakorlataiba. A szülő minden kis tette, választása befolyásolja a gyerek jövőjét. Különböző rétegekhez is eljutottunk a kutatás során, és azt láttuk, hogy nem csak a felső középosztályban, a társadalom minden szintjén iszonyú a verseny a gyerekek jövőjéért, a középosztálybeli státusz megőrzéséért, ami erősen összefügg az adott társadalom gazdasági, politikai állapotával. Mindemellett egyre jobban beszorul a gyereknevelés a nukleáris családba, közben az állami kontroll és a társadalmi elvárás is folyamatosan próbál beleszólni a szülő minden egyes mozdulatába, ezzel is növelve a szülők terheit. Hogyan zajlik az altatás, meddig tartson a szoptatás, hogyan kezeled a dackorszakot, és így tovább.

Sz. A.: – Még olyan területeken is megjelenik ez, hogy mit játszik a szülő a gyerekkel. Ha ma bemegyünk egy játékboltba, sok esetben az lesz a játékon feltüntetve, aszerint lesz szétválogatva, hogy milyen készséget fejleszt, milyen agyterületeket stimulál. Így sokszor a játék már nem is játék, hanem maga is egy fejlesztőeszközzé és -tevékenységgé válik. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden szülő így megy be a boltba, és eszerint vásárol játékot. Ez a gyereknevelési szemlélet szorosan kötődik a középosztálybeliséghez, tehát nem biztos, hogy minden közegben ennyire erős. Másrészt most egy modellről beszélünk, egy szemléletmódról, ami jelen van a társadalomban, de különböző szülők eltérő módokon vagy mértékben követik, vagy éppen ellenkezőleg, nem azonosulnak vele.

K. C.: – Máshogy kezdjük el értelmezni a szülői gyakorlatokat. Sokkal kevésbé vannak egyértelműségek. Sok versengő tudás van egymással párhuzamosan, Facebook-oldalak, blogok, szakkönyvek, ami növelheti a bizonytalanságot, hiszen ebben a túlburjánzásban teljesen el lehet veszni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez a kritikai megközelítés nem azt mondja, hogy „régen minden jobb volt”, a szülőség gyakorlatai mindig is kontrollálva voltak, ez az irányzat azt vizsgálja, hogy ez a kontroll hogyan működik napjainkban.

Sz. A.: – Nincsenek már meg azok a fogódzók, mint mondjuk harminc éve, hogy ezt mondta a védőnő, vagy ezt írta Ranschburg vagy Vekerdy, és akkor ez nem is nagyon kérdőjeleződött meg. Természetesen ez korábban is változott, évtizedek alatt jött új tudás, új irányzatok, és a következő generáció másképp csinálta. Most sokkal több forrásból lehet tájékozódni, és sokféle egymás mellett lévő vonulat van. Amikor megszületett a kisfiam, én is ezzel szembesültem, hogy ott a védőnő, de vannak blogok, ahol sokgyerekes anyukák leírják a tapasztalataikat, és van rengeteg szakértői oldal – sokszor ki se derül, ki áll mögöttük –, és mindenhol másféle, sokszor akár ellentétes javaslatok vannak arra, hogy milyen a helyes altatás, vagy meddig tartson a szoptatás. A sokféle trend között így a szülőnek is egyfajta szakértővé kell válni, hogy jó döntéseket tudjon hozni.

– A nukleáris családban az apát vagy az anyát terheli inkább?

Sz. A.: – Hogy kié a döntés, az talán családfüggő, de a legtöbb európai országban elsősorban az anya tölti a kisgyerekkorban a legtöbb időt a gyerekkel, tehát többségében rá hárul, hogy eligazodjon a trendek között , és annak a súlyát is ő cipeli, hogy jól döntött-e. Vannak már kutatások az intenzív apákról, de egy olyan közegben, mint Magyarország, a nők feladataként merül föl a gyereknevelés, akkor is, ha néhány családban az apa marad otthon a gyerekkel. Egy apa sokkal kevésbé találkozik olyannal, hogy rossz szemmel néznek rá, mert nincs rendesen felöltöztetve a gyerek a parkban, míg egy anyuka ítélkezőbb reakciókat kap.

K. C.: – Az intenzív gyereknevelés iszonyú költséges érzelmileg és anyagilag is. Az is befolyásolja a családi munkamegosztást, hogy ki teremti elő ennek az anyagi költségeit, és ki felel az érzelmi részéért. Ha egy társadalomban a „hagyományos” nemi szerepek erősebben működnek, akkor az anyagi teher az apára fog nehezedni, az érzelmi része inkább az anyára. Az is érdekes kutatási téma lenne, hogyan hat ki ez a párkapcsolatra, a házasságok, válások alakulására.

– Vannak magyar vagy más nemzeti sajátosságok, amelyek a kutatásból még kiemelkedtek?

Sz. A.: – Az oktatás nálunk mindenképpen. Mostanában sok szó esik arról, hogy mekkora probléma van a közoktatással, és ha nem születik ezekre az állam részéről megoldás, ez tovább fog mélyülni. Egyre látványosabb tendencia, hogy a szülők bizalma kezd teljesen megtörni, és akik megtehetik, próbálják kimenekíteni a gyereküket alapítványi vagy egyházi iskolákba. Hazai sajátosság, hogy bár nagyon szekuláris a magyar társadalom, mégis az egyházi iskolák felé tolódik a választás, és nem a magániskolák felé, mint mondjuk Nagy-Britanniában. Aki pedig nem tud ebből kilépni, az erején felül próbálja a rendszer hiányosságait pótolni, például otthon oktatni vagy különórákra járatni a gyerekét.

K. C.: – Az, hogy a szülőkre hogyan terhelődik rá a középosztálybeli státusz megtartása, szintén társadalmi kontextustól függ. A különszámban volt egy cikk Bulgáriáról, ahonnan rengeteg ember ment ki vendégmunkásnak az elmúlt 10-15 évben Nyugatra. Mint az EU perifériáján lévő országokban általában, ebben a társadalomban az emigráció jelenti a jó élet esélyét, ezért ott a gyereknevelésben fontos szerepet kap a nyelvtanulás. A kutatásban volt olyan szülő, aki nem is az anyanyelvén beszélt a gyerekéhez. Ebben látszik, hogy a gazdasági, politikai viszonyok, mint akár az EU-n belüli centrum-periféria viszony miként szivárog le az emberi viszonyok legintimebb szintjére, hogy a társadalom hogyan tudja elidegeníteni a szülő-gyerek viszonyt, hogy nem is az anyanyelveden beszélsz a gyerekeddel, mert úgy érzed, így biztosíthatsz neki középosztálybeli pozíciót.

– Milyen módokon igyekszik az állam a gyereknevelést kontrollálni?

Sz. A.: – Az egyes országok történetiségétől is függ, hogy az intézmények milyen szerepet töltöttek be eddig, és mennyire drasztikus a beavatkozás, illetve milyen formában történik. Svájcban vagy Franciaországban a kontrollnak sokkal finomabb, tanácsadó, a szülőket felkészíteni próbáló megjelenési formái vannak. Nálunk inkább a szülő ellenőrzése jellemző, a gyermekvédelem vagy akár az óvoda, iskola is figyeli, követi, hogy a szülő jól neveli-e a gyermekét. Nagy-Britanniában jelenleg elindult abba az irányba egy kezdeményezés, hogy az önkormányzatok megvesznek nagy adatbázisokat kezelő szoftvereket, amikbe az összes „problematikus” szülőnek, aki a jóléti vagy a szociális ellátásban megfordult, betöltik az adatait. A kezdeményezés célja az, hogy a program segítségével előre be tudják azonosítani, hogy melyik családoknál jelentkezhetnek nagy valószínűséggel problémák a jövőben, illetve hol veszélyeztethetik ezek esetlegesen a gyermeket. Ez már a kontroll teljesen más szintje. Persze van vele szemben ellenállás, de nem nyilvánosan történik, így a vele szembeni tiltakozások, aggályok is nehezen tudnak érvényesülni. A kockázat társadalma vagyunk, így is hívja a szakirodalom, ezért az élet különböző területein, akár az egészséges életmód tekintetében, minél korábban azonosítani kell a veszélyforrásokat. A gyereknevelésben is erősen megjelenik ez az elv, hogy ki kell szűrni a kockázati tényezőket, és már preventív módon elejét venni a problémáknak.

– Mit jelent a szülői gyakorlatra nézve a neoliberális átalakulás?

K. C.: – Azt, hogy az állam egyre inkább visszavonul a közfeladatoktól, és átadja a piaci szférának ezeket a szolgáltatásokat, illetve az egyéni szintre helyezi a felelősséget. A hátrányos helyzetű csoportokra úgy tekint ez a paradigma, hogy ott a szülők a felelősek, hogy ebbe a társadalmi helyzetbe „belenevelik” a gyereket, nem adnak neki az élethez szükséges készségeket, nem tervezik a jövőjét, ám arra kevesebb figyelem jut, milyen társadalmi helyzet hoz létre ilyen attitűdöt. És ott a befektetési szemlélet, hogy olyan szférái a társadalomnak, amelyek korábban nem a piaci logikában beszélődtek el, ma piaci diskurzusban kezdenek értelmeződni. A gyerek is egy befektetés, hogy boldog, egészséges felnőtt legyen, a társadalom produktív tagja, ne kelljen majd rá költeni. A szülő nyilván a boldog, egészséges részéről közelíti ezt meg. Emellett a 2008-as válság után erőteljesen megrendült a középosztály helyzete, ennek újratermelődését szinte minden nyugati országban nehezebb fenntartani. A családokra újabb terhet ró, hogy a szülői gyakorlat az, amelynek a gyerek középosztályú státuszát biztosítania kell. Ez a hétköznapi életben úgy jelenik meg, hogy ha te nem oktatsz neki nyelvet hatéves korától vagy járatod különórára, akkor nem fogja tudni tartani ezt a társadalmi pozíciót.

Sz. A.: – Akár csak két évtizede ezek a befektetések még a társadalmi mobilitás előmozdítását szolgálták, most már azt látjuk, lassan a szinten maradáshoz is elengedhetetlenek. A hatvanas-hetvenes évektől kezdődő konjunktúra-időszakban még az állam is befektetett a társadalmi mobilitásba, kiszélesítette az oktatást, fenntartott különböző programokat. Ma pusztán a szülőre van hagyva. Ha te nem végzed el, senki se fogja helyetted. Ez létrehoz egy pánikot, egy versenyhelyzetet, ami nem speciálisan magyar jelenség.

– A neoliberális nyugati világon kívül is megjelent már az intenzív szülőség?

Sz. A.: – Ez globális folyamat, Indiában és Kínában is erősen jelen van, csak erről még keveset tudunk, jóval kevésbé jelenik meg a tudományos irodalomban, köztudatban. Amerikából és Európából, illetve még Ausztráliából vannak erről publikációk.

K. C.: – Megint fontos hangsúlyozni, hogy ez a megközelítés nem azt mondja, hogy régen a szülők „ösztönösebben” álltak volna a gyerekneveléshez. Egy másik korszak máshogy szabályozta a gyermeknevelés gyakorlatait, 30-40 évvel ezelőtt sokkal konformistább volt a gyereknevelés, más volt az időbeosztás, a munkához való viszony, sokkal ritkább volt a flexibilis foglalkoztatás. A szigorúbb gyereknevelési szokásokat úgy is lehet nézni, mint az akkori, sokkal merevebb munkaerőpiachoz való alkalmazkodást.

– Ha a társadalom hat az intenzív szülőségre, hogyan hat ez vissza a társadalomra?

Sz. A.: – A gyermeknevelési szemléletek folyamatosan változnak, a különböző tudományok is – a pszichológia és a fejlődéslélektan például erősen – hatnak rá, nem csak a gazdaság vagy a társadalom. Együttesen alakítanak ki egy újfajta hozzáállást a gyerekneveléshez, egy új szemléletet. Magyarországon nagyok a térbeli egyenlőtlenségek, ettől is függ, egyáltalán hol tud az ember intenzív szülő lenni. Egy kis faluban mondta nekem egy középosztálybeli anyuka, hogy „szeretném én Ringatóra vinni a gyerekemet, de ha ehhez két órát kell utaznom, úgyse fogom tudni”. Ő egy jobb módú szülő, de ott vannak azok a családok, ahol a gyermekek nagy hátrányokkal indulnak, és fontosak lennének számukra a fejlesztések, de nincsenek helyben szakszolgálatok. Ráadásul nagy a szakemberhiány, ami a hátrányosabb térségekben, vidéki településeken még erősebben megjelenő probléma. Vagy az iskola­pszichológus megint csak nagyon fontos lenne. Elsősorban a főváros és a nagyobb városok, ahol elérhetők a szülők számára fontos szolgáltatások, fejlesztések, programok, és vannak területek, ahol egyáltalán nem. Itt sok esetben a civil szervezetek kompenzálják az állam kivonulását azzal, hogy szakembereket visznek olyan hátrányos helyzetű családokba és közegekbe, ahol sok a fejlődésbeli elmaradás, hogy kiszűrjék és korrigálják ezeket, vagy mint például a Biztos Kezdet gyerekházak esetében, akár megtanítják a szülőket a gyerekükkel játszani, a gyerekekhez másképp viszonyulni. Csakhogy utána ezek a gyerekek az állami óvodába, iskolába fognak bemenni, ahol a hátrányok megint csak fokozódnak.

K. C.: – A rendszerváltás előtt sokkal esélykiegyenlítőbb volt az oktatási rendszer, nem volt szabad iskolaválasztás, sem 6 és 8 osztályos szétválasztás, már ezek fenntartják az egyenlőtlenségeket. Emellett volt egy teljes foglalkoztatás. Most is alacsony a munkanélküliség, bár épp egy nagy váltásban vagyunk, de a hátrányos helyzetű roma közösségekben, amiket kutatok, a munkanélküliség csökkenése erősebben megmutatkozik. Kérdés, hogy ez át tud-e fordulni társadalmi felemelkedésbe. Ha nincsenek az oktatásban megfelelő források, nehezen.

Sz. A.: – Ha lenne jól működő oktatási rendszer, a szülőnek sem kellene magát egyfolytában stresszelni, sem a gyerekét azzal kínozni, hogy néhány évente felvételizzen. A nyomás pedig egymás felé is működik. Mondhatom én, hogy okos a gyerekem, felnő, aztán majd elboldogul, de ha az osztályban én vagyok az egyedüli szülő, aki így áll hozzá, és a gyerekem látja, hogy a többi gyerek jár gitározni, edzésre, angolra meg matekkülönórára, akkor előbb-utóbb ez neki is rossz érzés lesz. Másrészt az ember a saját gyerekétől vágja el a lehetőséget, hogy megkapja ezeket az extra dolgokat. Ha a szülő teljesen tisztában van vele, hogy ez egy kívülről jövő elvárás, és nem feltétlen függ a gyereke jövője minden egyes tettétől, a nyomás sajnos attól még működik.