Fidesz;megélhetési politikusok;maffiaállam;

Bod Tamás: Mint vízzel színültig teli hordóban

Nézem a fotókon ezt és testileg és szellemileg elhízott embert, aki az utóbbi években, amit és ahogyan mond és csinál, nemcsak intellektuálisan, de köznapi értelemben is szánalmas.

Szavak hagyják el száját, amelyek mintha formálisan mondatokká állnának össze, de semmilyen tartalmuk sincs. Nemhogy nem eredeti, hanem semmilyen. Még a kívülállónak is kínos hallgatni őt. Amikor még civil foglalkozását gyakorolta, vezetőként képes volt egy-másfél órás beszédeket tartani úgy, hogy végül nem mondott semmit. Beosztottjai megszokták és nagyokat hümmögtek közben.

Aztán politikára váltott, és immár sokadik ciklusban a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője. Elég gyatra szellemi-intellektuális alapokkal érkezett ide – nagyjából ez is volt vele szemben az elvárás –, ahol a közegnek és saját maga folyamatos süllyedésének köszönhetően sikerült még mélyebbre ereszkednie. Önálló gondolata nincs és nem is lehet. Ehelyett felmondja a buta és hamis, bántóan sületlen pártfrázisokat, amelyeket a Rogán & Habony Co. gyárt le szakmányban – és amelyekre ebben az országban hárommillióan biztos vevők. Mindazok, akik nem kérdeznek, nem gondolkodnak, nem akarják vagy tudják a legalapvetőbb összefüggéseket se látni, se érteni, akiket nem érdekelnek a tények, csak HINNI akarnak. És hisznek is a Vezérben. Ők azok, akik beszopták azt a fedősztorit, hogy itt tényleg Magyarországról és a közjóról lenne szó, meg a külső és belső ellenségek elleni harcról. Ne sajnáljuk, hanem korholjuk őket, mert képesek ezt valaminő valóságként megélni.

Nézem a fotókon ezt a testileg és szellemileg elhízott embert, aki március 15. előestéjén – vélhetően munkatársai segítségével – posztot tett fel politikusi közösségi oldalára arról, hogy a magyar sajtó napja alkalmával kötetlen beszélgetésre hívta meg a térségi sajtó munkatársait, hogy megköszönje egész éves munkájukat. A maga módján – egyrészt – igaza van. A köszönet jár, mert a meghívottak nem csupán az elmúlt egy évben, hanem immár több mint egy évtized távlatában hű szolgaként zengik a politikus dicsőségét, sorolják a térség érdekében végzett tetteit, s számolnak be alázatosan rendezvényeiről. S ha egyszer-egyszer kérdeznek, akkor csak úgy és olyat, amire előremutató választ lehet adni. Meg olyat, hogy abból az sülhet ki: „Magyarország előre megy és nem hátra”. De hogy kiknek, miben, hogyan, mihez képest, arra utalás sincs. S az elmúlt tizenhárom évben nemhogy akár egyszer is bíráltak volna, de egyetlen kétértelmű jelzőcskére sem futotta tőlük, ha erről a politikusról írtak vagy tudósítottak.

Másrészt átkozottul nincs igaza ennek a testileg és szellemileg elhízott embernek. 

Mert esetükben sajtóról és hiteles újságírásról beszélni pokoli tévedés. Propagandisták ők, akik állami vagy önkormányzati, azaz közpénzen fenntartott kiadványaikban dicsérik, ajnározzák a politikust. Ahogy ez egy valamire való diktatúrában szokás. Ez volna az újságíró feladata, akinek a közvéleményt kellene hitelesen tájékoztatni és ellenőrizni a közhatalmat birtoklókat, benne az ellenzéket is, a hatóságokat, mindenkit – a közvélemény meghosszabbított karjaként? Ezek a propagandisták az agitátorok meghívására ilyenkor, március 15. alkalmával elmennek valami elegáns helyre, hogy a sajtó nevében hiteltelen módon mondjanak valamit.

Abban a szerencsében részesülök már hosszabb ideje, hogy ilyen helyekre ilyen urak nem hívnak meg. Mégis megpróbálom elképzelni, hogy ez a szellemtelen, mindenfajta gondolati súlytól mentes, a politikai manipuláció és hazugság 1.0-ás verzióját felmondó és azt valló képviselő mit mondhat a vazallusainak, a lelkesen bólogató propagandistáknak. De csak oda lyukadok ki, hogy üres semmiségeket emleget a „hiteles tájékoztatásról”, tények és példák nélkül, és az „egész évi kitartó munkáról” rebeg köszönetet. A múlt század nyolcvanas éveinek elején egy falusi párttitkár ennél eredetibb volt.

***

– Olyan ő, mint vízzel színültig teli hordóban a szar.

Rendszerektől függetlenül, mindig fent úszik 

– jellemezte őt találóan és keresetlen szavakkal egykori kollégája, aki már vagy negyven éve figyeli pályafutását ennek a mostanra testileg és szellemileg elhízott embernek. Annak az embernek, akit a szocializmus daliás korszakában, mint megbízható kádert kiemeltek és beiskoláztak a marxista-leninista esti egyetemre. S ezt nem bántó félreértésként, provokációként vagy bosszúként élte meg, hanem kihívásként, bizonyítási lehetőségként. Igazodni kell a hatalomhoz mindenáron, ez vezette és vezeti őt ma is. Akkor is, ma is kifizetődő magatartás az ilyesféle. Egykori pártegyetemi évfolyamtársai egybehangzóan állítják: közülük ő volt a leglelkesebb, ő jelentkezett a legtöbbet, ő szólt hozzá szinte mindig, dolgozataiban is stréber volt és kereste a Szegedről érkezett pártfunkcionárius-ideológiamagyarázó kegyeit a megyeszékhely szélén található KISZ-tábor tantermében, miközben a nyitott ablakon túl, kint csicseregtek a madarak.

Ez aztán nem zavarta abban, hogy a rendszerváltás utáni első, szabad parlamenti választás győztes pártjához csatlakozzon, majd ennek összeomlása után álcivil szervezetek élén segítette a Fideszt, hogy végül annak országgyűlési képviselője legyen. Közben saját munkahelyén, ahol ő volt az első számú vezető, munkaidőben, egy fontos népszavazás előtt fogadta Orbán Viktort, minden idevágó szabály ellenére. Ha nem így képzelik az elvi és értékelvű politizálást, akkor a hiba nem az olvasó készülékében van.

Ez a mára testileg és szellemileg elhízott ember a marxista-leninista stúdiumok után jó pár évvel városa legnagyobb egyházközössége egyik vezető világi tisztségviselője lett. Már ekkor is csalta a feleségét úgyannyira, hogy arról a helyi közvélemény köreiben csak az nem tudott, aki homokba dugta a fejét. Emberi, erkölcsi, családfői tisztességből így adott példát.

Az utóbbi évtizedekben a város német közössége minden év januárjában megrendezi a málenkij robotra elhurcolt emberek emlékünnepségét. S vajon ki volt itt már többször szónok és megannyiszor résztvevő? Emberünk. Ilyen politikai vargabetűk után mekkora hitellel, emberi és világnézeti tartással ítéli el a valóban embertelen cselekedetet, amelyre sokakat kényszerített a németeket ugyan kiverő, de csak új megszállást és új diktatúrát hozó szovjet hatalom? A helyi német közösségben miért nincs egyetlen ember, aki ezt a politikai szélkakast, ezt az ideológiai köpönyegforgatót, ezt a politikai hazudozót megkérdezné: mégis mit gondol, és hogyan merészel itt szónokolni és sajnálkozását kifejezni?

***

– Ez az ember gerinc nélkül született. Csak hajlongani tud, forrón rázni a kezed, kitartóan lapogatni a válladat, közben mosolyogva kérdezni a családról, egészségről. Csúszik-mászik a mindenkori hatalom előtt, s ez annyira a vérévé vált, hogy már nem szerepet játszik, hanem ez ő maga. De ezt már észre sem veszi – mondja erről a testileg és szellemileg elhízott emberről egy éles szemű ügyvéd, aki egy közhatalmi testület bizottságában négy vagy nyolc éven át együtt ült vele együtt – és mindent látott, mindent megjegyzett. A kép beleégett a retinájába.

– Sok undorító embert láttam már az életben, de ez a szervilis viselkedés, ez a porban csúszok a saját érdekeim érvényesítéséért azok előtt, akiktől függök, de legalábbis függhetek, ez volt mind közül a legundorítóbb és legátlátszóbb, legalábbis nekem. Mert úgy láttam, ezt sokan nem akarták észrevenni

 – fűzte tovább a mondandóját a jogász.

Közben a rendszerváltás előtt és főként utána kihasznált mindent, amit ezzel a csúszó-mászó életmóddal előnyként ki tudott magának harcolni. Pénzt, pozíciót, ingatlant, külön juttatást, ingyen utat külföldre.

***

– Néhány dologgal nem értek egyet a Fidesz politikájában, de nem tudok mit tenni. Itt nem lehet ellentmondani, itt nem lehet másképp szavazni, innen nem lehet kiszállni, mert akkor tönkretesznek, semmi és senki leszek – szabadkozott egy őszinte pillanatában évtizedek óta ismert kollégájának egyszer az utcán ez a testileg és szellemileg elhízott ember.

Most jött rá, hogy a maffiában maffiaszabályok működnek?

– merülhet fel a kérdés. Ahol az omerta, azaz a hallgatás törvénye mindenek felett irányít és szabályoz mindent a maga kegyetlen és következetes módján. De ennyire naiv és tökkelütött nem lehet, hiszen ő is a kedvezményezettek kiemelt csoportjához tartozik: a maffia tagja. Nem tudta, amikor ide csatlakozott, hogy miről szól a történet? Mit gondol, amikor újra és újra bizonyított hűségéért kap a rabolt koncból, nem is keveset? Hogy ez csupán neki szóló, semmire sem kötelező ajándék?

A titkosszolgálat és maffia belső működése arra is épül, hogy mindenkinek van gyenge pontja Sokaknak nem is egy. Ezzel zsarolják őket. Így van ezzel ez a testileg és szellemileg elhízott ember is. Mindent tudnak róla, azt is, amiről nem is sejti. Végső soron ő tartozik, méghozzá sokkal a Családnak. Amikor ugyanis kért, akkor megkapta a magas és jól fizető állásokat nem éppen rátermett családtagjainak és azok közvetlen hozzátartozóinak. A szakmai szempontok itt sem játszottak szerepet. De ezen nem ütközött meg, úgy vélte: ez nekik jár. Ezzel örök függésbe került, zsarolhatóvá vált.

A kör itt zárul be. Ezért a legtöbbször önként és dalolva, talán olykor-olykor némi belső vívódás után, de megszavaz és végrehajt mindig mindent. Lelkesen bólogat, tapsol és ha kell, rohan Kiskőrösre, mert az ajnározott Vezér ott beszél. Mindig célba ér. S marad mindig és mindenütt felül, mint vízzel színültig teli hordóban a szar: ez a testileg és szellemileg elhízott ember.