Himnusz;Ausztria;nácizmus;

2023-04-27 10:42:00

Himnuszok náci háttérrel

Ausztriában komoly vitát keltett, hogy több tartományi himnuszról derült ki: náci háttérrel rendelkeznek. 

Neves szerzők egy csoportja derített fényt erre. A kutatók ezért felszólították a tartományi politikusokat, írják át a himnuszok egy részét. A tanulmány szerint Ausztria kilenc tartományából négy himnusza rendelkezik náci gyökerekkel. Ezért levélben fordultak az érintett Felső-Ausztria, Karintia, Alsó-Ausztria és Salzburg vezetőihez, írják át a himnuszukat. Egyes esetekben egész versszakok törlését követelik, más esetekben a problémásnak ítélt sorok átírását. Egyúttal további kutatást szorgalmaznak e rövid zeneművek hátterének feltárására.

A kutatók munkája nem aratott osztatlan sikert egyes tartományi politikusok körében. A háttérmunkát végző Robert Menassét, Doron Rabinovicit és Gerhard Ruisst a "történelem eltörlésével" vádolja két karintiai helyi vezető, a szociáldemokraták és a jobboldali populista FPÖ képviselői, akik deklarálták, himnuszuk egyetlen sorát sem hajlandóak megváltoztatni.

A tanulmány szerzői szerint alaptalanok a velük szembeni vádak. "Egyetlen esetben sem a történelem eltörléséről van szó" – közölte az IG Autorinnen Autoren nevű ernyőszervezet, amely 70 tagszövetséggel rendelkezik. "Arról van szó, hogy elhatárolódunk az antiszemitizmustól, a rasszizmustól, a nacionalizmustól és a nemzeti szocializmustól, biztosítjuk, hogy szakítsunk a történelem politikai anomáliáival, s hogy ezek ne támadjanak fel újra."

Karintia himnuszát kifogásolták a leginkább. Szövegét a nemzetiszocializmussal nyíltan rokonszenvező költő, Agnes Millonig szerezte. Az utolsó sora így hangzik: "Ez az én gyönyörű hazám". Ezzel kapcsolatban azt kifogásolják: megtagadják a karintiai szlovén kisebbségtől, hogy a tartományt ők is hazájuknak tekintsék.

Történészek szerint a salzburgi himnusz zeneszerzője, Ernst Sompek is a nácik nagy rajongója volt, akkor lépett be a pártba, amikor az még be volt tiltva Ausztriában, és a nácik inspirálták a himnusz megkomponálására.

Felső-Ausztria úgynevezett Hoamatgsang (haza) című dalát 1874-ben Franz Stelzhamer írta, aki jól ismert volt antiszemita nézeteiről, és egy, a zsidók népirtására felszólító esszéjében azt írta, "le akarja verni a zsidó galandféreg fejét". A szerzők szerint a felső-ausztriai himnusz eredetének feltárása azért is fontos volt, mert e tartományban született Adolf Hitler.

Alsó-Ausztria himnuszát a náci párttag Franz Karl Ginzkey írta. Az ottani tartományi kormány ugyan ígéretet tett arra, hogy feltárja a himnusz keletkezésének hátterét, de azzal a feltétellel, hogy a szövegen nem kell változtatnia.