Magyarország;Kossuth tér;mise;Ferenc pápa;prédikáció;

2023-04-30 10:35:00

Ferenc pápa: A jó pásztor nem rabló és nem tolvaj

A katolikus egyházfő mindenkit finoman, de egyértelműen figyelmeztetett vasárnap a Kossuth téri szentmisén tartott prédikációjában. Saját magát, a püspököket és a politikusokat is.

– A jó pásztor életét adja a juhaiért. Jézus Krisztus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszettek voltunk; eljött mint pásztor, hogy kiragadjon minket a halálból; mint egy olyan pásztor, aki ismeri és végtelen gyengédséggel szereti juhait – aki az Atya nyájába vezetett és az ő gyermekeivé tett minket – kezdte prédikációját Ferenc pápa vasárnap, a magyarországi látogatása harmadik napján bemutatott. Kossuth téri misén. 

A katolikus egyházfő szerint Jézus az emberiség jó pásztoraként jött, hogy nevünkön szólítson és hazavezessen minket, és ma is „minden élethelyzetünkben, mindabban, ami a szívünket nyomja, a veszteségeinkben, a félelmeinkben, a vereség időnként ránk törő érzésében, a szomorúság börtönében, ami azzal fenyeget, hogy elveszi a szabadságunkat” ő hív minket. 

Azután – folytatta prédikációját a katolikus egyházfő –, hogy Jézus Krisztuis nyájba terelte a híveit, kivezeti őket. hogy bátran és félelem nélkül az örömhír hirdetőivé, a minket megújító szeretet tanúivá váljunk. Ezt a mozgást – belépni és kilépni – szerinte egy másik, maga Jézus Krisztus által használt képpel is megragadhatjuk, mégpedig a kapu képével. „Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál” – idézett János evangéliumából Ferenc pápa, aki szerint a nyitott kapu nemcsak arra szolgál, hogy belépjünk valahová, hanem arra is, hogy elhagyjuk azt a helyet, ahol vagyunk. Jézus az a kapu, amely a világba irányít minket, arra buzdít, hogy menjünk ki és találkozzunk testvéreinkkel. – És jegyezzük meg jól: mindannyian, senkit sem kizárva ebből a mindannyianból.

ahol szükség van az evangélium világosságára – hívta fel a figyelmet a katolikus egyházfő. 

– Szomorú és fájdalmas zárt kapukat látni: önzésünk zárt kapuit azok előtt, akikkel nap mint nap elmegyünk egymás mellett; individualizmusunk zárt kapuit egy olyan társadalomban, amely sokakat azzal fenyeget, hogy elsorvasztja őket a magány; a szenvedők és a szegénységben élők iránti közönyünk zárt kapuit; a zárt kapukat azokkal szemben, akik idegenek, mások, menekültek, szegények. Végül pedig egyházi közösségeink zárt kapuit: bezárkózva magunk közé, bezárkózva a világ előtt, bezárkózva azok előtt, akik „nincsenek rendben”, bezárkózva azok előtt, akik Isten bocsánatára vágynak. Kérlek benneteket: nyissuk ki a kapukat! Próbáljunk mi is – szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel – olyanok lenni, mint Jézus: nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét – fejti ki a katolikus egyházfő.

– Ezt különösen magamnak, illetve püspök- és paptestvéreimnek ismétlem: nekünk, pásztoroknak – jegyezte meg ezután Ferenc pápa. Mert a pásztor nem rabló és nem tolvaj, vagyis nem él vissza a szerepével, nem nyomja el a rábízott nyájat, nem „lopja el” a teret laikus testvéreitől, nem gyakorol merev tekintélyt. Bátorítsuk magunkat, hogy egyre inkább nyitott kapuk legyünk: Isten kegyelmének „segítői”, szakértői a közelségnek, akik készek felajánlani az életüket, ahogyan Jézus Krisztus, a mi Urunk és mindenünk, aki kitárt karokkal tanít minket a kereszt trónusáról és napról napra megmutatja nekünk az értünk megtört élő Kenyeret az oltáron. És mondom ezt a laikus testvéreknek, a katekétáknak, a lelkipásztori munkatársaknak, a politikai és társadalmi felelősséget viselőknek és azoknak is, akik egyszerűen csak élik, néha nehézségek árán a mindennapi életüket:

– Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni. Szeretteim, Jézus Krisztus, a Jó Pásztor nevünkön szólít minket és végtelen gyengédséggel gondoskodik rólunk. Ő a kapu és aki őrajta keresztül lép be, annak örök élete van: ő a mi jövőnk, a „bőséges élet jövője Ezért soha ne csüggedjünk el, soha ne engedjük, hogy megfosszanak minket attól az örömtől és békességtől, amit Ő adott nekünk, ne zárkózzunk be a problémákba vagy a közönyösségbe. Hagyjuk, hogy a mi pásztorunk kísérjen minket: Vele az új élet fényében ragyogjon az életünk, a családjaink, keresztény közösségeink és egész Magyarország! – zárta Ferenc pápa prédikációt.