Európai Unió;Orbán-kormány;korrupció;kampány;

Az Európai Bizottság kötelezné az Orbán-kormányt, hogy kampányoljon a korrupció ellen

Az Európai Bizottság (EB) szerdán friss javaslatokkal állt elő a korrupció leküzdésére az Európai Unió területén és azon kívül. – Szükségünk van a korrupció elleni erős megtorló és büntető eszközökre, nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is – nyilatkozta Vera Jourová alelnök, aki szerint a csomag végrehajtása segítene a hatóságoknak abban, hogy elfogják és megbüntessék a bűnözőket, függetlenül attól, hogy hol történik a bűncselekmény.

Az egyik bizottsági előterjesztés minden tagállami kormány számára előírná, hogy állítson fel korrupcióellenes testületet és hozzon olyan szabályokat, amelyek biztosítják az információhoz való nyílt hozzáférést, a közigazgatás és a döntéshozatal lehető legmagasabb fokú átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Kötelezővé tenné, hogy világos és hatékony törvények vonatkozzanak a közszférában előforduló összeférhetetlenség kezelésére, a köztisztviselők vagyonának nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére, valamint a magánszektorral fenntartott kapcsolataira.

Az EB kiterjesztené az uniós korrupciós bűncselekmények listáját a vesztegetésen túl a hűtlen kezelésre, a befolyással való üzérkedésre, a hivatali visszaélésre, valamint az igazságszolgáltatás akadályozására és a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos jogtalan meggazdagodásra. 

Meghatározná és összehangolná a korrupcióért kiszabható és ma még tagállamonként nagyon eltérő büntetési tételeket, valamint a súlyosbító és enyhítő körülményeket. Súlyosbító körülményként lehetne figyelembe venni, ha az elkövető magas rangú tisztviselő vagy a bűnüldözésért felelős személy.

Az Európai Bizottság megszüntetné a mentelmi jog feloldására irányuló nehézkes és átláthatatlan eljárásokat, a tagországoknak átlátható szabályozással és észszerű időkeretek között kellene dönteniük erről. A biztosi testület azt is elvárná a kormányoktól, hogy szervezzenek tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányokat, és vonják be a civil szervezeteket a korrupció felszámolására irányuló erőfeszítéseikbe. A szerdán bemutatott javaslatokról az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak együtt kell megállapodniuk.

Az EB egy másik előterjesztése szankciós rezsimet vezetne be azokkal a külföldi természetes és jogi személyekkel szemben, akik korrupciós cselekményeikkel veszélyeztetik az Unió értékeit, érdekeit és biztonságát. Ilyen súlyos cselekménynek minősülne egy köztisztviselő megvesztegetése, illetve egy köztisztviselő által elkövetett sikkasztás vagy hűtlen kezelés, beleértve az ezekből származó jövedelmek tisztára mosását. A határozati javaslat, amelyet a tagállamoknak kell majd jóváhagyniuk, utazási tilalommal, vagyonbefagyasztással sújtaná a korrupció elkövetőit. Halmai Katalin (Brüsszel)