oktatás;civilek;tanárok;diákok;kérdések;népszavazási kezdeményezés;

Országos népszavazás kezdeményezését jelentették be a diáktüntetés szervezői

Hat szervezet hétigenes voksolást szeretne a jövőnkről.

Országos népszavazást kezdeményeznek az oktatás, elsősorban a közoktatás égető kérdéseiről – jelentették be a szerdai diáktüntetés szervezői. Mint közölték, hat szervezet, a PDSZ, a Pedagógus Egység, a CKP, a CKA, az ADOM Diákmozgalom, valamint a Magyar Anyák Szervezete együtt szeretnék elérni, hogy referendumot írjanak ki.

A kezdeményezők hét kérdést fogalmaztak meg, amellyel elsősorban az Országgyűlést kényszerítenék döntésekre, ha valamennyi kérdésre igennel válaszolnának a választók. Ezek a következők: 

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés határozatban kötelezze el magát amellett az elv mellett, hogy a mindenkori kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a magyar diákok jövőjét, lehetőségeit a magyar oktatási rendszerben ne családjaik vagyoni helyzete, hanem teljesítményük, képességeik és tehetségük alakítsa, és ne érje őket hátrány vagyoni helyzetük, vallási-világnézeti hovatartozásuk miatt?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy Magyarországon a köznevelésért, szakképzésért, felnőttképzésért és a felsőoktatásért felelős, önálló oktatási minisztérium működjön?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadjon el a pedagógusok és a nevelést, oktatást közvetlenül segítők jogállását átalakító törvényi szabályokat?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés határozatban hívja fel a kormányt arra, hogy az haladéktalanul tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megtörténjen a pedagógus alapilletmény 50 százalékos növelése, továbbá ezen összegnek minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott és kihirdetett előző évi inflációs rátával való növelése?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az egyes köznevelési és szakképzési intézmények vezetőinek megbízása a diákönkormányzat és a szülő közösség – amennyiben az intézményben ilyenek működnek – továbbá a nevelőtestület, az intézményben működő szakszervezet, valamint – intézménytípustól függően – a közalkalmazotti tanács vagy a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa vagy az üzemi tanács véleményezése után, a fenntartó indokolási kötelezettsége mellett történjék?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmények tekintetében a sztrájkról szóló törvény szerinti még elégséges szolgáltatás követelményeit törvény ne szabályozza?”

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy a köznevelésért felelős miniszteri tisztséget ne tölthesse be a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel rendelkező, nyugállományú rendőr vezérezredes?”

Ahhoz azonban, hogy a hét kérdés a választópolgárok elé kerüljön, számos akadállyal kell megküzdeniük a kezdeményezőknek. Elsőként, hogy a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB), amelynek tagjait az Országgyűlés kormánypárti többsége választja, hitelesítenie kell a kérdéseket. Az NVB döntéseit csak a Kúria vizsgálhatja felül. Az alaptörvény 8. cikke szerint országos népszavazást az Országgyűlésnek el kell rendelnie, ha azt legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezte, vagyis ennyi érvényes aláírást kell összegyűjteniük. Amennyiben az aláírók száma nem éri el ezt a korlátot, de a százezret igen, a parlament dönthet arról, hogy elrendeli-e a népszavazást.

A Nemzeti Választási Irodának hét magánszemély, Solymoss Miklós Marcell, az Eötvös József Gimnázium tanára, Szilágyi Kitty Barbara óvodapedagógus és az Egységes Diákfront öt tagja: Gajzágó József, Ádám Domonkos, Mihalics Lili, Bodor András Péter és Perlaki-Borsos Noel vitte el a népszavazási kezdeményezést.