környezetvédelem;Európai Parlament;

Az ipar szennyezésének csökkentéséről döntött az Európai Parlament, az akkugyáraknál is szigorítás jön

Az új szabályok kötelezővé teszik a legszigorúbb elérhető kibocsátási szintek meghatározását az érintett ágazatokban.

Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálatát taglaló, a tagállamokkal már korábban megkötött megállapodást, az ipari kibocsátási portálról szóló új rendeletet.

Az új szabályok kötelezővé teszik a legszigorúbb elérhető kibocsátási szintek meghatározását az érintett ágazatokban. A vízfogyasztásra vonatkozóan kötelezővé válnak a környezetvédelmi teljesítménycélok. A hulladék, az erőforrás-hatékonyság, az energiahatékonyság és a nyersanyag-felhasználás tekintetében a célok egy tartományon belül lesznek, az új technikák tekintetében pedig iránymutató jellegűek. A felülvizsgált irányelv a testület közleménye szerint

mostantól a nyersanyag-kitermelő ipari létesítményekre és az akkumulátorokat gyártó nagy létesítményekre is kiterjed.

A társjogalkotók megállapodtak abban is, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv intézkedéseit kiterjesztik a 350-nél több állatot számláló sertéstelepekre. Nem tartoznak ide azonban azok a gazdaságok, amelyek extenzív vagy ökológiai módon, és egy éven belül jelentős ideig szabadtéren tartják a sertéseket. A baromfi esetében az irányelv a több mint 300 darab tojótyúkot vagy 280 darab brojlercsirkét tartó gazdaságokra vonatkozik. A sertést és baromfit egyaránt tartó gazdaságok esetében ez a határérték 380 egység lesz.

A Bizottság 2026 végén fogja értékelni, hogy szükség van-e további intézkedésekre az állattenyésztésben, egyebek között a szarvasmarha-tenyésztésből származó kibocsátások tekintetében, valamint egy viszonossági záradékra annak biztosítása érdekében, hogy az EU-n kívüli termelők az EU-ba irányuló export esetén az uniós szabályokhoz hasonló követelményeket teljesítsenek.

Az Európai Parlament azt is megszavazta, hogy az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás uniós ipari kibocsátási portállá alakuljon át, ahol a polgárok hozzáférhetnek az összes uniós engedélyre és helyi szennyező tevékenységre vonatkozó adatokhoz.

Az előírásoknak nem megfelelő vállalatok

a legsúlyosabb jogsértések esetén az üzemeltető éves uniós forgalmának legalább 3 százalékát kitevő büntetésre számíthatnak.

A jogszabályt az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanácsnak is jóvá kell hagynia. A rendelet az EU hivatalos közlönyében kihirdetése után húsz nappal lép hatályba. A tagállamoknak ezután 22 hónapjuk lesz arra, hogy megfeleljenek az irányelvnek.