Gyurcsány Ferenc;ellenzék;Orbán Viktor;Demokratikus Koalíció;

Gyurcsány Ferenc: Az orbánizmus elleni küzdelem mélységét a Demokratikus Koalíció érti a legjobban

Ő már csak tudja.

„Ha igaz, hogy van valamiféle Orbán-rendszer, akkor nyilvánvaló, hogy a vele szembenállóknak nem elég Orbán Viktort leváltani, hanem rendszerétől is meg kell szabadulni” - jelentette ki egy keddi posztjában a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Gyurcsány Ferenc bejegyzésében több pontban foglalta össze, mit is ért az „orbánizmus” kifejezés alatt. Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a  tényleges államhatalmi berendezkedés egyfajta modern principátus, amely látszólag köztársaság, valójában önkény. A politika elsődleges uralmat élvez minden más, a gazdaság, a kultúra, az egyes társadalmi autonómiák felett. A politika ebben az értelemben nem a köz ügyeinek intézése, az ehhez kapcsolódó nézetek, eljárások, intézmények, cselekvések együttese, hanem az uralom intézménye, melynek célja a principátus fenntartása.

Az ellenzéki politikus úgy véli, a jövedelmek a vagyon normatív szabályokat sértő állami elosztása nem korrupció, nem bűn, hanem a principátus stabil politikai, társadalmi, gazdasági hátterének megteremtését szolgáló, történelmileg legitim eszköz. A korábbi miniszterelnök úgy látja, hogy az úgynevezett „orbánizmus” politikája nem szuverenista, hanem izolacionista, mivel célja az ország izolálása saját történelmi közösségétől, Európától.

Emellett a magyar felsőbbrendűséget hirdeti. A DK elnöke úgy véli, a nemzeti lelkület középpontjába nem a jó hazafiságot, a büszkén megélt magyarságot helyezi, hanem azzal a meggyőződéssel néz a világra, aszerint cselekszik, hogy mi magyarok, önmagában magyarságunknál fogva többek vagyunk, többet érünk másoknál. 

„Aki egy jobb világot, szabad polgári Magyarországot, ha úgy tetszik, demokratikus köztársaságot akar, annak nem elég azt akarni, azért tenni, hogy megszabaduljunk Orbántól, annak nem lehet más célja, mint az, hogy megszabaduljunk az orbánizmustól. Teljes meggyőződéssel állítom, hogy ennek a küzdelemnek a mélységét, összetettségét a Demokratikus Koalíció érti a legjobban”

- zárta posztját Gyurcsány Ferenc.