Köztér-Rejtély

Egy rejtély megfejtésével próbálkozunk. Pártunk és kormányunk agitációs és propaganda osztálya (m1, Duna tv, tv2) egy ideje új műsorstruktúrát vezetett be. A napi program egyik leghosszabb darabja, a minden egyébtől különálló show, az esti műsorfolyam illusztris része az időjárás jelentés. Ezt hol hivatásos meteorológus vezényli le, hol olyan személyek, akiknek foglalkozásilag semmi közük nincs ugyan a meteorológiához, de úgy tesznek, mintha volna. Miért lehet, elképzelni sem tudjuk, de utóbbiak kivétel nélkül nők, előbbiek kivétel nélkül férfiak. (A meteorológia nem szabadon választható szórakozás, hobbi, egyetemen tanítják - igazi egyetem természettudományi karán, általában fizika szakkal társítva - ezeken a karokon lányok is tanulnak.)

A show műsorba szerkesztése valószínűleg független a hivatásos meteorológus vagy a műkedvelő nő szerepeltetésétől, eddig is ők jelentettek időjárást, ezután is ők a főszereplői a programnak. A véget érni nem akaró műsorszám ötlete magasabb szempont alapján születhetett. A nézőnek a részletes és tárgyilagos tájékoztatás iránti igényét van hivatva kielégíteni. A tegnap esti jelentés 7 percig tartott. Akinek ez nem elég részletes, az szóljon. Ha mer.

Szerző

Rosszul járnak a szövetkezetek

Még mindig van ugyan hiányosság, de a szociális szövetkezeteknek kiírt pályázatok többségét végre elbírálták a Miniszterelnökségen. Ez az a pályázat, amelyre hátrányos helyzetű térségekben működő szövetkezetek jelentkezhettek uniós forrásért azért, hogy az ott élők segély vagy közmunka helyett egy ideig tisztességes bérért értelmes munkát végezzenek.

 Az egyik projektben, a tervek szerint 180-340, a másikban 140-180 pályázót kellett volna nyertesnek hirdetni, ám végül összesen csaknem 1000 pozitív elbírálás született. Az egyik pályázatnak június 6-a volt a beadási határideje, a másiké szeptember 15-e. A kormánynak 60 napja lett volna a döntésre. A késlekedésnek nagy ára van. Németh László, a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége elnöke szerint vélhetően azért hirdettek végül több nyertest, mert egy-egy szövetkezet kevesebb pénzt kap.

A pályázati kiírás szerint ugyanis a forrást időarányosan hívhatják le a szövetkezetek, vagyis minden egyes hónappal kevesebb pénzhez jutnak. A pályázati támogatás eredetileg 24-18 hónapra szól, de a tervezett munkát legkésőbb 2015. június 30-áig be kell fejezni. Németh László számításai szerint a várt összegnek csak kétharmadát kapják meg a foglalkoztatók.

Szerző

Iványiék sorsa az új parlament kezében

Hagyjon fel a kormányzat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (MET) szembeni, egyéni és politikai érdekeken nyugvó ellenállással és folytassák a MET elismerési eljárását - szólította fel levelében Balog Zoltán emberi erőforrás minisztert Iványi Gábor, a MET vezető lelkésze azt követően, hogy - mint megírtuk - az Emmi februári határozata szerint a jogfosztott felekezet megfelel az egyházzá nyilvánítás feltételeinek.

Az elismerési eljárás következő szakaszát azonban már csak az április 6-i választás után megalakuló új Országgyűlés folytathatja le. Ennek keretében a vallásügyi bizottság törvényjavaslatot készít, majd Iványiék kérelmét a nemzetbiztonsági bizottsághoz küldi tovább, amely zárt ülésen vizsgálja majd, hogy a 2011-ben jogfosztottá vált felekezet jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot. Az Országgyűlés csak ezután minősíthetné kétharmados többséggel a MET-et bevett egyházzá, erre azonban az Emmi februári döntése nem kötelezi őket.

Iványi levelében felhívta Balog figyelmét arra, hogy egyre szaporodnak az Alkotmánybíróság (Ab) tavalyi döntése nyomán született, a MET javára szóló bírósági ítéletek - eddig négy ilyen jogerős döntés van -, amelyek az Ab-döntés alkalmazására hívják fel a kormányzatot. A taláros testület ugyanis megsemmisítette a 2011-es egyházügyi törvény egyházi elismerési eljárásra vonatkozó részét, vagyis jogi szempontból a MET a mai napig elismert egyháznak minősül. Ennek ellenére nem részesülhetett a felekezetek számára felajánlható, egyszázalékos SZJA-támogatásban, valamint a széleskörű szociális és oktatási tevékenysége után járó állami támogatásokban sem.

Az egyházügyi törvényt 2011 után egyébként többször is módosították, a MET elismerési eljárásban pedig az Emmi a törvényileg lehetséges, maximális határidőt teljesen kihasználta. A szakértői eljárást például egyszer újra is kellett kezdeni, mert nem találták megfelelőnek az egyházügyi szakértő véleményét. Az Iványiékkal való packázás ellenére a KDNP-s Lukács Tamás, az egyházügyi törvény egyik "atyja" úgy fogalmazott: a mostani ciklusban az európai normáknak megfelelő egyházügyi szabályozást fogadtak el, és ezzel 20 éves adósságot törlesztettek. A jelenlegi törvény alapján 32 bevett egyház és 131 egyházi egyesület működik Magyarországon, azaz szerinte a vallási közösségek mintegy fele korábban nem végzett vallási tevékenységet.