"Fizetett ügynökök" - az ővéik és a mieink

Miközben Orbán Viktor külföldről fizetett ügynököknek nevezte Tusnádfürdőn a külföldi támogatást kapó magyarországi civil szervezeteket, hazánk a rendszerváltás óta következetesen anyagi támogatást nyújt határon túli magyar civil szervezeteknek. Külföldi ügynököknek minősülnek ők országaikban? Mit szólna Budapest ahhoz, ha hirtelen, az orbáni mintát követve, a szomszédos államok kormányzatai így viszonyulnának a határon túli magyar civil szervezetekhez? Magyar kormányzati szervek vegzálják a magyar civileket, közpénznek minősítve a külföldi támogatást, de mit szólna Budapest, ha például Bukarest román közpénznek tekintené a könnyített honosításban szerepet kapó Erdélyi Demokrácia Központoknak nyújtott magyar költségvetési támogatást?

A magyar miniszterelnök tusványosi beszéde már elhangzása pillanatában megdöbbentette a romániai magyar médiát, amely azonnal ráérzett annak visszásságára. A magyar állam ugyanis a rendszerváltás óta következetesen, minden kormányzat alatt, anyagi támogatásban részesítette a külhoni magyar civil szervezeteket, médiát, egyházakat és oktatási intézményeket. Mint ahogyan a szomszédos államok kormányai is segítették, és segítik is ily módon a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek intézményeit, szervezeteit. A magyar állami támogatások legnagyobb célcsoportja az erdélyi magyar közösség, s annak szervezetei, a legtöbb magyar költségvetési pénz erre a területre irányul, a "nemzet miniszterelnöke" mégis épp Romániában, Erdélyben mondta el elhíresült beszédét.

A második Orbán-kormány 13 milliárd forintra emelte a külhoni támogatási keretet, ami korábban 11 milliárd volt. Ebből mintegy ötmilliárd forint az első Orbán-kormány által meghozott kedvezmény-, ismertebb nevén státustörvény által előírt, így kötelezővé váló oktatási-nevelési támogatás, amelyet Szlovákia kivételével direkt a magyar iskolába járó gyerekek szülei kapnak, a fennmaradó rész viszont az orbáni logikát követve csupa külföldi ügynöknek számító szervezet között oszlik meg. Ezek a pénzek létfontosságúak a külhoni szervezetek számára, hiszen országuk költségvetési forrásaihoz alig, vagy egyáltalán nem férnek hozzá, mint ahogy a Norvég Alapból támogatott magyarországi civilek számára is sokszor ez az egyetlen forrás.

Bokros Lajos a Facebookon közzétett írásában találóan fogalmazott, s időben figyelmeztetett: "Orbán Viktor megint hátbadöfte a magyar nemzetet. Ha a civil szervezetek külföldről fizetett külföldi ügynökök, akkor az erdélyi, vajdasági, kárpátaljai és felvidéki magyar gazdasági-társadalmi-kulturális, netán egyházi szervezetek vajon micsodák? Idegen állam fizetett ügynökei - mondhatják róluk a román, szlovák, ukrán és szerb orbánok. Az ész nélkül eldobott nacionalista bumeráng visszajön és nagyot üt. Az államközpontú faji gőg és szűkkeblű nacionalizmus veszélyes fegyver, különösen, műveletlen királyok fegyvertárát gazdagítja!"

Egyelőre azonban szomszédaink bölcsebbnek és a magyar szervezetekkel szemben toleránsabbnak bizonyultak, a környező államok egyikében sem váltak sem a hatalom, sem más állami ellenőrző szervek céltábláivá, a magyar költségvetési támogatást azóta sem tekintik román, szerb, szlovák vagy ukrán közpénznek.

A magyarországi támogatásokat a magyar költségvetési szervek ellenőrzik, a pályázónak az adományozó felé kell elszámolnia, országában az adóhatóság ellenőrzi adóügyi szempontból. Az évek során több pénzosztó szervezet létezett - Illyés Közalapítvány, Szülőföld Alap, Apáczai Közalapítvány stb., de a minisztériumok is nyújtottak direkt támogatást -, a második Orbán-kormány hivatalba lépése óta a támogatásokat a Bethlen Gábor Alap kezeli. A támogatási szerződések rögzítik, hogy a pályázó a magyar törvények szerint az adományozó felé számol el, az illetékes magyar hatóságok ellenőrzik és ellenőrizhetik.
Magyarország minden támogatási szerződésben kiköti a magyar joghatóságot, ezek után érthetetlen, miért sértődik meg fordított esetben. A magyar költségvetési támogatást elnyerő romániai magyar szervezetek például csupán a román adóhatóság felé tartoznak felelősséggel, de csupán adóügyileg. Vagyis, a befolyt támogatás adomány, azt bevételezni kell és feltüntetni a könyvelésben. Azt kell igazolni, hogy a befolyt pénzt el is költötték az igényelt célra, abból jövedelem nem származott, vagy amennyiben igen, akkor arra adót kell fizetnie Romániában. Elszámolási kötelezettséggel a magyar szervek felé tartozik a szervezet, a programmal kapcsolatos dokumentációt 10-12 évig meg kell őriznie és a magyar Számvevőszék felé, igény esetén fel kell tudni mutatnia.

A politikai szervezetek és pártok támogatását a párttörvény tiltja, de Románia például nem emelt kifogást, a román Kehi nem szállta meg a Demokrácia Központokat, holott a hatóságok előtt ott sem titok ezen irodák és a Tőkés László féle politikai párt és tanács közötti összefonódás, az, hogy e Demokrácia Központok valójában csupán e politikai formációk fedőszervei.

Egyetlen analógiát találhatunk arra, hogy szomszédos államban külföldi ügynöknek minősítettek volna külföldi támogatást elnyerő civil szervezeteket, de ezt nyilvánvalóan a magyar kormányzat sem veri nagydobra. Idén januárban, a Janukovics-érában Ukrajnában kezdeményeztek olyan törvényt, amely szerint három hónapon belül "külföldi ügynökökként" kell hivatalosan újra bejegyeztetniük magukat az ukrajnai, köztük a kárpátaljai magyar szervezeteknek. Az ukrán igazságügyi tárca az ukrán parlament által idén január 16-án elfogadott - a bírálók szerint a szabadságjogokat korlátozó - törvénycsomag egyik jogszabályára hivatkozva utasította a külföldi támogatást elfogadó, politikai tevékenységet is folytató társadalmi szervezeteket arra, hogy három hónapon belül nyújtsák be a hivatalos újrajegyeztetésükhöz szükséges okmányokat a helyileg illetékes igazságügyi hatóságokhoz.

Ennek értelmében a külföldi forrásokat felhasználó szervezetek hivatalos elnevezésében szerepelnie kell a "külföldi ügynök feladatát ellátó társadalmi szervezet" megnevezésnek. A rendelet szerint az újrabejegyzést elmulasztó szervezetek, egyesületek tevékenységét a hatóságok bírósági úton tiltják be. A törvény értelmében, amely valamennyi kárpátaljai magyar szervezetet közvetlenül érint, a külföldi ügynökökként bejegyzett egyesüléseknek havonta kellett volna beszámolniuk pénzügyeikről, tevékenységükről, vagyoni helyzetükről, személyi állományukról, terveikről. Az Orbán-kormánnyal jó viszonyt ápoló Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozott a "diktatórikus ukrán törvények elfogadása és életbe léptetése ellen", ami egy csapásra ellehetetlenítheti valamennyi kárpátaljai magyar szervezet működését.

A támogatási szerződések évek óta a következő pontokat rögzítik
1."A Felek tudomásul veszik az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Támogató ellenőrzési jogosultságát a Keretszerződés vonatkozásában.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban tárgyalások útján próbálják rendezni, kizárólag ennek eredménytelensége esetén kérik a bíróság döntését. Egyidejűleg kikötik a magyar joghatóságot és a Támogató székhelye szerint a hatáskörileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
3. A Felek kijelentik, hogy a IV/3. pontban kikötött bíróság döntésének alávetik magukat, és tudomásul veszik, hogy a Keretszerződésben foglaltak végrehajtásakor - a Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében is - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr), a határon túli támogatások eltérő szabályozásának rendjéről szóló 84/2005 (V.2.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló rendelet, illetve az előirányzatra vonatkozó más jogszabály rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Támogatott elfogadja, hogy a magyar jog esetleges nem ismerése nem mentesíti kötelezettségei alól."

Szerző

Nem szakad - Öröm és csalódottság Skóciában

Publikálás dátuma
2014.09.19. 07:00
Kampányban is békésen megfértek egymás mellett FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES/CHRISTOPHER FURLONG
A függetlenséget elvető tábor megnyerte a skóciai népszavazást, miután a péntek reggelig ismertetett részeredmények szerint behozhatatlan előnyre tett szert. Alex Salmond skót miniszterelnök még a hivatalos végeredmény bejelentése előtt elismerte, hogy a függetlenségellenes oldal győzött a referendumon. David Cameron brit miniszterelnök közölte: Skóciát és Angliát is nagyobb önrendelkezés illeti meg.

A csaknem végleges adatok alapján a skót választók 55 százaléka voksolt Skócia elszakadása ellen, 45 százaléknyian szavaztak a függetlenségre. Ez nagyobb arányú győzelem az előzetesen jósoltnál. A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által a referendum csütörtök esti befejezése után közzétett előrejelzés azt valószínűsítette, hogy az elszakadás ellen a választók 54 százaléka, a függetlenségre 46 százalékuk voksolhatott.

Alex Salmond a függetlenségpárti kampányt irányító szervezet, a Yes Scotland hívei előtt a skót fővárosban, Edinburghban péntek reggel kijelentette: elfogadja az eredményt. Hozzátette: a skótok többsége "ez idő szerint" úgy döntött, hogy nem kívánja Skócia függetlenné válását. Felszólította ugyanakkor a brit kormányt, hogy teljesítse a Skócia nagyobb önrendelkezésének megteremtésére tett ígéreteit.

Nem sokkal korábban Salmond helyettese, Nicola Sturgeon a BBC-nek kijelentette: a skóciai népszavazásból a függetlenséget elvető tábor győzelme ellenére sem lehet azt a következtetést levonni, hogy Skócia a jelenlegi helyzet változatlanságára voksolt. Sturgeon a BBC hírtelevíziójának nyilatkozva "keserves csalódásnak" nevezte az eredményt, de hangsúlyozta: több mint egymilliónyian szavaztak Skócia függetlenségére. A miniszterelnök-helyettes szintén leszögezte: biztos benne, hogy azok is, akik az elszakadás ellen voksoltak, ezt abban a reményben tették, hogy a skót parlament jelentősen kiszélesített döntési jogköröket kap, ha Skócia Nagy-Britannia tagja marad. Mindebből a változások iránti vágy tűnik ki.

A brit miniszterelnök péntek reggel telefonon gratulált a függetlenségellenes kampányt irányító, "Better Together" (Jobb együtt) nevű szervezet vezetőjének, Alistair Darling volt brit pénzügyminiszternek. Skóciát a jövőben még nagyobb önrendelkezési jogok illetik meg, de ebből az is következik, hogy az Egyesült Királyság többi nemzetének, köztük Angliának is nagyobb beleszólást kell adni saját ügyeibe - jelentette ki  David Cameron. A brit miniszterelnök azt nem mondta ki, hogy külön angol parlament létrehozását tervezné, kijelentette ugyanakkor, hogy "határozott választ" igényel "az angol törvényekre angol szavazatok" kérdése. A tegnapi brit lapok a normandiai partraszálláshoz hasonlítható horderejű eseménynek nevezték a skót referendumot.

Az EP elnöke megkönnyebbült

Martin Schulz, az Európai Parlament (EP) elnöke megkönnyebbüléssel fogadta a skóciai népszavazás eredményét. A politikus a Deutschlandfunk német rádiónak nyilatkozott péntek reggel. "Bevallom, az eredmény megkönnyebbülést okozott" - mondta egy kérdésre válaszolva. A német szociáldemokrata politikus hangsúlyozta: a népszavazás mintaszerű demokratikus eljárás volt, az Európai Uniónak pedig nem feladata beleszólni tagállamai belső ügyeibe, így abba sem, hogy milyen helyzetben legyen Skócia Nagy-Britanniában. Az EU-nak éppen elég gond a 28 tagország közösségének egyben tartása, és nem lehet elvárni, hogy még az autonómiatörekvések ügyét is Brüsszel, vagyis az uniós intézmények oldják meg.

Azt viszont végig kell gondolni, hogy milyen eljárásokat alkalmazhat az EU, ha területén létrejön egy új állam - mondta az EP elnöke. A belépés és a kilépés folyamatának irányítására vannak szabályai a közösségnek, a következő időszakban pedig olyan eljárásokat kell kidolgozni, amelyek az autonómiatörekvéseknek is teret nyitnak. "Ezen még kell egy kicsit törni a fejünket" - hangsúlyozta Martin Schulz.

Kiemelte: Katalónia, Flandria, vagy éppen Dél-Tirol számára iránymutató lehet, hogy milyen megoldást dolgoznak ki Skócia jogállására. Amennyiben Skócia az Egyesült Királyság keretén belül mindenki számára megfelelő önállóságot kap, akkor a skót megoldás "modell lehet (az EU-n belül) más régiókban felmerülő igények kielégítésére is" . Azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britanniában napirendre kerülhet a népszavazás az ország uniós tagságáról, az EP elnöke azt mondta: amikor legközelebb találkozik majd David Cameron brit miniszterelnökkel, elmondja neki, hogy "az Egyesült Királyság az egyesült Európában jó dolog".

 Európai parlamenti frakciók vezetői üdvözlik a skóciai referendum eredményét

Az Európai Parlament (EP) két legnagyobb frakciójának - a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú néppárti, illetve a balközép szociáldemokrata képviselőcsoportnak - a vezetője egyaránt melegen üdvözölte pénteken a Skócia függetlenségének elutasítását hozó népszavazás eredményét.

Manfred Weber német európai parlamenti (EP-) képviselő, a néppárti EP-frakció elnöke szerint a skót szavazók kinyilvánították elkötelezettségüket az Egyesült Királyság és az EU stabilitása mellett, ami rendkívül fontos a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

Weber ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azoknak a szavazó polgároknak az akaratát, akik most Skócia függetlenségére voksoltak. Egyúttal arra kérte a brit kormányt, hogy tartsa tiszteletben a skótok többségének Európa-párti nézeteit, és ennek megfelelő érzékenységgel képviselje az ő álláspontjukat is.

Gianni Pittella, a szociáldemokrata frakció elnöke üdvözlő nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy Skócia a jövő és a haladás mellett döntött.
"Üdvözöljük a skót nép demokratikus döntését, hogy része marad annak a nagy és történelmi családnak, amelyet Egyesült Királyságnak neveznek" - fogalmazott. Szerinte az Európai Unió nyújtja a legjobb kereteket ahhoz, hogy védelmezze és tovább fejlessze az európai népek valódi erejét és gazdagságát jelentő regionális érdekeket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Skócia jobban érvényesítheti nemzeti érdekeit az EU kebelén belül, mint ha kicsi, önálló államként kellene szembenéznie a globális kihívásokkal.
A skóciai népszavazás tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az egyes emberek, nemzetek és kormányok egységesek tudnak maradni a különbözőségeik tiszteletben tartása mellett is - hangsúlyozta végezetül Gianni Pittella.

Merkel nem kommentálta, Steinmeier üdvözölte a népszavazás eredményét

Angela Merkel német kancellár nem kommentálta pénteken a skóciai népszavazás eredményét, Frank-Walter Steinmeier viszont üdvözölte azt.

Steffen Seibert kormányszóvivő berlini tájékoztatóján azt mondta, hogy a kancellár tiszteletben tartja a demokratikus döntéseket, és ebből a tiszteletből fakadóan nem is értékeli azokat, ez pedig "ma is érvényes". Hozzátette, hogy Németország és Nagy-Britannia együttműködése a jövőben is "szoros és partneri lesz, éppen úgy, mint eddig".
Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter közleményt adott ki, amelyben kifejezte nagyrabecsülését Nagy-Britannia "példamutató demokratikus kultúrája" iránt, és hangsúlyozta, hogy a népszavazás eredménye világos, egyértelmű üzenetet hordoz, azt jelzi, hogy "az emberek erős Skóciát akarnak egy erős Nagy-Britanniában".
Ez a döntés "jó Skóciának, jó Nagy-Britanniának és jó Európának is" - emelte ki a német diplomácia vezetője.
A csütörtöki népszavazáson arról kellett dönteni, hogy Skócia az Egyesült Királyság része maradjon-e vagy függetlenné váljon. A választók 55 százaléka az elszakadása ellen, 45 százaléka pedig a függetlenségre szavazott, az elszakadás ellenzői így jelentős, és a vártnál nagyobb többséget értek el.

Lemond minden tisztségéről a skót első miniszter

Bejelentette lemondását Alex Salmond, Skócia első minisztere, miután a csütörtöki népszavazáson kisebbségben maradtak a függetlenségiek  - közölte a BBC. Salmond ugyancsak bejelentette, hogy lemond a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetői tisztségéről is.

„Valószínűleg lejárt az időm, mint vezetőnek, de Skócia számára a kampány folytatódik és az álom soha nem hal meg” – mondta a politikus.

Szerző
Frissítve: 2014.09.19. 19:49

Nem szakad - Öröm és csalódottság Skóciában

Publikálás dátuma
2014.09.19. 07:00
Kampányban is békésen megfértek egymás mellett FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES/CHRISTOPHER FURLONG
A függetlenséget elvető tábor megnyerte a skóciai népszavazást, miután a péntek reggelig ismertetett részeredmények szerint behozhatatlan előnyre tett szert. Alex Salmond skót miniszterelnök még a hivatalos végeredmény bejelentése előtt elismerte, hogy a függetlenségellenes oldal győzött a referendumon. David Cameron brit miniszterelnök közölte: Skóciát és Angliát is nagyobb önrendelkezés illeti meg.

A csaknem végleges adatok alapján a skót választók 55 százaléka voksolt Skócia elszakadása ellen, 45 százaléknyian szavaztak a függetlenségre. Ez nagyobb arányú győzelem az előzetesen jósoltnál. A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által a referendum csütörtök esti befejezése után közzétett előrejelzés azt valószínűsítette, hogy az elszakadás ellen a választók 54 százaléka, a függetlenségre 46 százalékuk voksolhatott.

Alex Salmond a függetlenségpárti kampányt irányító szervezet, a Yes Scotland hívei előtt a skót fővárosban, Edinburghban péntek reggel kijelentette: elfogadja az eredményt. Hozzátette: a skótok többsége "ez idő szerint" úgy döntött, hogy nem kívánja Skócia függetlenné válását. Felszólította ugyanakkor a brit kormányt, hogy teljesítse a Skócia nagyobb önrendelkezésének megteremtésére tett ígéreteit.

Nem sokkal korábban Salmond helyettese, Nicola Sturgeon a BBC-nek kijelentette: a skóciai népszavazásból a függetlenséget elvető tábor győzelme ellenére sem lehet azt a következtetést levonni, hogy Skócia a jelenlegi helyzet változatlanságára voksolt. Sturgeon a BBC hírtelevíziójának nyilatkozva "keserves csalódásnak" nevezte az eredményt, de hangsúlyozta: több mint egymilliónyian szavaztak Skócia függetlenségére. A miniszterelnök-helyettes szintén leszögezte: biztos benne, hogy azok is, akik az elszakadás ellen voksoltak, ezt abban a reményben tették, hogy a skót parlament jelentősen kiszélesített döntési jogköröket kap, ha Skócia Nagy-Britannia tagja marad. Mindebből a változások iránti vágy tűnik ki.

A brit miniszterelnök péntek reggel telefonon gratulált a függetlenségellenes kampányt irányító, "Better Together" (Jobb együtt) nevű szervezet vezetőjének, Alistair Darling volt brit pénzügyminiszternek. Skóciát a jövőben még nagyobb önrendelkezési jogok illetik meg, de ebből az is következik, hogy az Egyesült Királyság többi nemzetének, köztük Angliának is nagyobb beleszólást kell adni saját ügyeibe - jelentette ki  David Cameron. A brit miniszterelnök azt nem mondta ki, hogy külön angol parlament létrehozását tervezné, kijelentette ugyanakkor, hogy "határozott választ" igényel "az angol törvényekre angol szavazatok" kérdése. A tegnapi brit lapok a normandiai partraszálláshoz hasonlítható horderejű eseménynek nevezték a skót referendumot.

Az EP elnöke megkönnyebbült

Martin Schulz, az Európai Parlament (EP) elnöke megkönnyebbüléssel fogadta a skóciai népszavazás eredményét. A politikus a Deutschlandfunk német rádiónak nyilatkozott péntek reggel. "Bevallom, az eredmény megkönnyebbülést okozott" - mondta egy kérdésre válaszolva. A német szociáldemokrata politikus hangsúlyozta: a népszavazás mintaszerű demokratikus eljárás volt, az Európai Uniónak pedig nem feladata beleszólni tagállamai belső ügyeibe, így abba sem, hogy milyen helyzetben legyen Skócia Nagy-Britanniában. Az EU-nak éppen elég gond a 28 tagország közösségének egyben tartása, és nem lehet elvárni, hogy még az autonómiatörekvések ügyét is Brüsszel, vagyis az uniós intézmények oldják meg.

Azt viszont végig kell gondolni, hogy milyen eljárásokat alkalmazhat az EU, ha területén létrejön egy új állam - mondta az EP elnöke. A belépés és a kilépés folyamatának irányítására vannak szabályai a közösségnek, a következő időszakban pedig olyan eljárásokat kell kidolgozni, amelyek az autonómiatörekvéseknek is teret nyitnak. "Ezen még kell egy kicsit törni a fejünket" - hangsúlyozta Martin Schulz.

Kiemelte: Katalónia, Flandria, vagy éppen Dél-Tirol számára iránymutató lehet, hogy milyen megoldást dolgoznak ki Skócia jogállására. Amennyiben Skócia az Egyesült Királyság keretén belül mindenki számára megfelelő önállóságot kap, akkor a skót megoldás "modell lehet (az EU-n belül) más régiókban felmerülő igények kielégítésére is" . Azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britanniában napirendre kerülhet a népszavazás az ország uniós tagságáról, az EP elnöke azt mondta: amikor legközelebb találkozik majd David Cameron brit miniszterelnökkel, elmondja neki, hogy "az Egyesült Királyság az egyesült Európában jó dolog".

 Európai parlamenti frakciók vezetői üdvözlik a skóciai referendum eredményét

Az Európai Parlament (EP) két legnagyobb frakciójának - a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú néppárti, illetve a balközép szociáldemokrata képviselőcsoportnak - a vezetője egyaránt melegen üdvözölte pénteken a Skócia függetlenségének elutasítását hozó népszavazás eredményét.

Manfred Weber német európai parlamenti (EP-) képviselő, a néppárti EP-frakció elnöke szerint a skót szavazók kinyilvánították elkötelezettségüket az Egyesült Királyság és az EU stabilitása mellett, ami rendkívül fontos a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

Weber ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azoknak a szavazó polgároknak az akaratát, akik most Skócia függetlenségére voksoltak. Egyúttal arra kérte a brit kormányt, hogy tartsa tiszteletben a skótok többségének Európa-párti nézeteit, és ennek megfelelő érzékenységgel képviselje az ő álláspontjukat is.

Gianni Pittella, a szociáldemokrata frakció elnöke üdvözlő nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy Skócia a jövő és a haladás mellett döntött.
"Üdvözöljük a skót nép demokratikus döntését, hogy része marad annak a nagy és történelmi családnak, amelyet Egyesült Királyságnak neveznek" - fogalmazott. Szerinte az Európai Unió nyújtja a legjobb kereteket ahhoz, hogy védelmezze és tovább fejlessze az európai népek valódi erejét és gazdagságát jelentő regionális érdekeket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Skócia jobban érvényesítheti nemzeti érdekeit az EU kebelén belül, mint ha kicsi, önálló államként kellene szembenéznie a globális kihívásokkal.
A skóciai népszavazás tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az egyes emberek, nemzetek és kormányok egységesek tudnak maradni a különbözőségeik tiszteletben tartása mellett is - hangsúlyozta végezetül Gianni Pittella.

Merkel nem kommentálta, Steinmeier üdvözölte a népszavazás eredményét

Angela Merkel német kancellár nem kommentálta pénteken a skóciai népszavazás eredményét, Frank-Walter Steinmeier viszont üdvözölte azt.

Steffen Seibert kormányszóvivő berlini tájékoztatóján azt mondta, hogy a kancellár tiszteletben tartja a demokratikus döntéseket, és ebből a tiszteletből fakadóan nem is értékeli azokat, ez pedig "ma is érvényes". Hozzátette, hogy Németország és Nagy-Britannia együttműködése a jövőben is "szoros és partneri lesz, éppen úgy, mint eddig".
Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter közleményt adott ki, amelyben kifejezte nagyrabecsülését Nagy-Britannia "példamutató demokratikus kultúrája" iránt, és hangsúlyozta, hogy a népszavazás eredménye világos, egyértelmű üzenetet hordoz, azt jelzi, hogy "az emberek erős Skóciát akarnak egy erős Nagy-Britanniában".
Ez a döntés "jó Skóciának, jó Nagy-Britanniának és jó Európának is" - emelte ki a német diplomácia vezetője.
A csütörtöki népszavazáson arról kellett dönteni, hogy Skócia az Egyesült Királyság része maradjon-e vagy függetlenné váljon. A választók 55 százaléka az elszakadása ellen, 45 százaléka pedig a függetlenségre szavazott, az elszakadás ellenzői így jelentős, és a vártnál nagyobb többséget értek el.

Lemond minden tisztségéről a skót első miniszter

Bejelentette lemondását Alex Salmond, Skócia első minisztere, miután a csütörtöki népszavazáson kisebbségben maradtak a függetlenségiek  - közölte a BBC. Salmond ugyancsak bejelentette, hogy lemond a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetői tisztségéről is.

„Valószínűleg lejárt az időm, mint vezetőnek, de Skócia számára a kampány folytatódik és az álom soha nem hal meg” – mondta a politikus.

Szerző
Frissítve: 2014.09.19. 19:49