Integrációs színház

Publikálás dátuma
2017.04.27 07:46
Egyenrangú partnerek FOTÓ: BALLA DÁVID
A sérült és ép színészek egyenrangú játékával készülő produkcióival vált gyógypedagógiai kísérletből valódi színházzá a MáSzínház. A társulat csökkentené a szakadékot sérült és ép ember között, és próbálja értelmezni e két kategóriát.

Bakonyvári L. Ágnes színész, drámajátékvezető és Göllesz Csilla gyógypedagógus 12 évvel ezelőtt kezdett kísérletbe annak érdekében, hogy megtudják, drámapedagógiai módszerekkel lehet-e fejleszteni enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos embereket - mesélte lapunknak Bakonyvári Krisztina, a KépMás című előadás rendezője. A drámafoglalkozások sikerén, a próbafolyamat csapatépítő és személyiségfejlesztő hatásán felbuzdulva először meseadaptációkat hoztak létre. Később a drámacsoport társulattá alakult, készült előadás Shakespeare-szonettekből, írt kimondottan a számukra drámát Lackfi János, és Napok tánca címmel fizikai színházi, szintén Lackfi-szövegekkel kísért produkciót is adtak elő.

“Két évvel ezelőtt új műfajt teremtettünk: integrációs színházat, amelyben ép és sérült színészek egyenrangú partnerként játszanak. “ - folytatja a másság elfogadásának különleges történetét a rendező. A kérdésre, miszerint valódi profi színházi előadás reményében, vagy a sérült emberek iránti együttérzés által vezérelve megy produkcióikra a közönség, Bakonyvári Krisztina azt felelte, hogy vállaltan küzdenek azért, hogy az előadásaikat ne önmagukhoz, hanem a mindenkori színházi mércéhez képest értékeljék a nézők. “Ugyanakkor nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy sérült színészek is játszanak a színpadon, ezért nem teszünk úgy, mintha ez nem lenne más színház.” Azt, hogy művészi produkcióként értékeli a szakma a MáSzínházat, az is bizonyítja, hogy Az ügyelő című előadásukat 2015-ben a POSZT-ra (Pécsi Országos Színházi Találkozó) is meghívták.

“A próbafolyamat átértelmezést kíván, a munkatempóban például muszáj alkalmazkodni a sérültekhez. A szöveg mennyisége viszont ép és sérült színészek számára is ugyanannyi, és ugyanannak a szempontrendszernek kell megfelelniük.” - vázolja a rendező.

Bár adná magát, nem minden darabjuk szól a másságról, Az ügyelő például függőség és a felelősség témáját járja körül. A legújabb, saját személyes történeteiken alapuló MásKép című produkciójuk témája a nők helyzete, szerepe a mai világban. Az évadban Budapesten négyszer látható a produkció, de ősztől szeretnék középiskolákba is elvinni a darabot.

A MáSzínház szakemberei profik félállásban. Kerestek ismert színházi rendezőket, akik nyitottak voltak, ám a társulat egyelőre csak karitatív munkát tudnak kínálni nekik. Céljuk a művészi produkciók mellett munkahelyek teremtése is. Helyzetük nem reménytelen, a projektet beválogatták a Swimathon 2017 közösségi adománygyűjtő rendezvényre. “A színészek most is kapnak gázsit fellépéseik után, sérültek és épek természetesen egyformán”- jelzi az egyenrangúságot Bakonyvári Krisztina.

 

Info:

KépMás

A MáSzínház előadása a Jurányi Ház, április 27. 

Egy túlélés krónikája - franci írónő Kertész Imréről és Orbán Viktor leveléről

Publikálás dátuma
2019.03.26 09:00

Fotó: Sony Classics
„Tabukról tudtunk beszélgetni és tanúja lettem A végső kocsma című regényével folytatott küzdelmének: hogyan kellett igénybe vennie más emberek testét, hogy végig tudja írni ezt a regényt. Mindez igazi lecke volt számomra” – mondja Clara Royer, akinek Kertész Imre élete és halálai című életrajzi esszéje a héten jelenik meg.
Hogyan fogadta a francia olvasóközönség a 2017 januárjában megjelent könyvét? Franciaországban éppen jó időben íródott ez a könyv. Az író nemrégen halt meg, és a Kertész-szeretők számára nagy űrt hagyott maga után. A francia értelmiségi és irodalmi közegben Kertészt olyan írókkal szokták összehasonlítani, mint például Aharon Appelfeld, J. M. Coetzee, W. G. Sebald, Varlam Salamov, de mivel a szerzők nagyobb része nem tud magyarul, nem tudtak dolgozni olyan fontos forrásokkal, mint a Berlini Művészeti Akadémián lévő hagyaték iratai. A könyvem volt az első, ami nem összehasonlításra épült. A két – a magyar és a világirodalmi – közegbe igyekeztem belehelyezni Kertész művét. Milyen reakciókra számít a magyar nyelvű kiadás kapcsán? Kertész Imre elfogadta, hogy egy francia író írjon róla, és így lehetségessé tette, hogy hazajárhattam hozzá, és olvashattam a kiadatlan írásait. Azt mondom, hogy író, mert neki fontos volt az írói tevékenységem és kapcsolatom az írással, hogy beszélni tudtunk magyar írókról és történelemről. A magam köztes pozíciójára támaszkodtam: egy magyarul beszélő külföldi, vagy amint mondani szoktam: egy „ismerős idegen”. Másfajta perspektívát ad, és remélem, a magyar olvasóközönségnek is érdekes ez a kevéssé szokásos pozíció. Azt is remélem persze, hogy Kertész műveinek az értelmezését segíti ez a könyv. Ahogy ön is írja, Kertész elégedetlen volt a magyar kritikusok reakcióval, szerinte nem értették, félreértették a műveit – szemben például a német olvasókkal. Az Auschwitz-cal jelzett „holokausztkultúra” érájában történt e téren elmozdulás az utóbbi években? Ugyanakkor azt is írom, hogy néhány kritikust becsült és szeretett, például Molnár Sárát, akinek a könyvéből sokszor idéztem, vagy Selyem Zsuzsát, aki nagyon fontos tanulmányokat írt. De azt hiszem, hogy a Kertész által ismert 1990-es németországi helyzet megváltozott. Világosabbak lettek a hivatalos kollektív emlékezet korlátai. Az antiszemitizmus, a xenofóbia se szokatlan abban az országban.  És Franciaországban? Mit gondol az egyre gyakrabban felmerülő vádról, miszerint a hazájában is terjed az antiszemitizmus? Igaz, Franciaországban veszélyesebb lett zsidónak lenni, mint Magyarországon, habár más okokból Magyarországon sem annyira kellemes.  Visszaérve az író elégedetlenségére: megalapozott volt, valóban a magyar olvasókban volt a hiba? Hát, Kertész frusztrációja nem azt jelenti, hogy hibája van valakinek! Ha ma mégis hibát találunk, leginkább azért, mert vannak, akik megmondják, mi a magyar irodalmi kánon. Bizony, Kertész műve kilóg abból a magyar irodalmi kánonból, amit ma tanítanak az iskolákban: semmi köze egy olyan programhoz, amelyben Wass Albert és Nyírő József szerepel… Inkább egy szélesebb irodalmi körhöz tartozik, amelyben Thomas Mann, Albert Camus, Franz Kafka, Tadeusz Borowski, Thomas Bernhard, Samuel Beckett vagy Márai Sándor foglal helyet. De ez a mai helyzet. Kertész magyar olvasókkal való kapcsolata egy több, mint ötven éves történet, ami a mai napig folytatódik. A Sorstalanság 1975-ös kiadásának „kudarca” megerősítette benne az erkölcsi meggyőződést, hogy mivel nem akart hazug művet teremteni, inkább lemond a sikerről a kádárizmus alatt. Szerintem Kertész függetlensége az olvasóval szemben nagyon egészséges, és egy koherens, egzisztenciális gesztus: tanúskodik, amennyire egy szabad szellem képes. Amikor sokkal később sikeres lett Németországban, és megkapta a Nobel-díjat, „szerencse-katasztrófának” tartotta. Nagyon ambivalens volt a sikerrel szemben. Egyik utolsó interjú alkalmával azt mondta, hogy nem akar a holokauszt bohócává válni. Kertész életműve – nyelve, gondolati világa – mennyire társtalan a magyar irodalomban? Nem mondanám, hogy „társtalan”, mivel nem hiszek az elszigetelt zsenialitásban. A magyar irodalommal való kapcsolatában a személyes naplók említik a nyolcvanas évek elejének nagyon fontos olvasmányait: Krúdy Gyulát, Márai Sándort vagy Szomory Dezsőt. Kertész sokszor olvasta Márai naplóit, nagyon tetszettek neki. De például a barátsága Pilinszky Jánossal fontos lett számára, sőt, tudtak beszélgetni a holokausztról is. Azt hiszem, Kertész és Pilinszky, bár saját poétikájukban és műfajukban, mégis ugyanahhoz az irodalmi körhöz tartoztak. Nem beszélve arról, hogy 1990-től kezdve barátok voltak Esterházy Péterrel vagy Nádas Péterrel, még korábbról Spiró Györggyel, akikkel tudott beszélni írásról és más egyebekről. Könyvének egyik specifikumát a Berlini Művészeti Akadémia Kertész-archívumában való kutatás és az íróval való interjúsorozat (2013 júniusától 2015 májusáig, 19 alkalom) feldolgozása adja. Mennyiben változtatták meg a dokumentumok és az íróval való beszélgetések az ön korábbi személyes és irodalomtörténészi álláspontját, képét a művekről, filozófiájukról? Nagyot változtattak az eredeti „Kertész-képemen”, persze! Elsősorban, mert nagyon féltem tőle, amikor először találkoztam vele. Aztán egyre jobban megszerettem őt: az akasztófahumorát, vagy ahogyan a zene szeretetére tanított. Kertész türelmes volt velem, néha, fájdalmasan türelmes – számára, számomra is. Tabukról tudtunk beszélgetni és tanúja lettem A végső kocsma című regényével folytatott küzdelmének: hogyan kellett igénybe vennie más emberek testét, hogy végig tudja írni ezt a regényt. Mindez igazi lecke volt számomra. Amit az archívuma adott: Kertész szellemi genezise és fejlődése, olvasmányai története, ellentmondásos világnézetei stb. Fantasztikus volt számomra megérteni, milyen hatással volt a saját naplójának tartalmára az 1974-ben először elolvasott Kafka-napló: az önelemzés, önanalízis egyre fontosabb szerepet játszott. A Nobel-díj átadása utáni gratulációk kapcsán írja, hogy Kertész Orbán Viktor levelét tartotta a „legszebb”-nek. Ön olvasta ezt a levelet? Mi áll benne, mitől a legszebb? Igen, olvastam a 2002. október 19-én kelt levelet, amit Orbán Viktor küldött a „Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke”-ként. Ez egy szép levél. Gratulált az első magyar irodalmi Nobel-díjhoz. Még három mondat szerepelt benne a Sorstalanságról és irodalmi tétjéről. Nem lehet tudni, azok Orbán szavai voltak-e, vagy egy tanácsadóé. De ha Orbán Viktoré, ezek 2002-ben fogalmazódtak meg. És bizony jól esett Kertésznek, amikor az országban mindeközben csúnya polémia volt a Nobel-díja körül. A könyvében közvetíti Kertész álláspontját a Szent István-rend kitüntetés (2014. augusztus 20.) elfogadásával kapcsolatban. Mi az ön meglátása: ellentmond ez a gesztus az életműnek? Inkább egy anekdotával válaszolnék. Jean-Paul Sartre elutasította a Nobel-díjat, mire Kertész azt írta a személyes naplójában, hogy „akinek a Nobel-díj közömbös, az nem utasítja vissza”. Számára „moralista” gesztus volt. Ötven év után, majdnem ugyanazt mondta Friderikusz Sándornak az utolsó tv-s interjúban. Ebben tehát nem lehet látni semmi ellentmondást. De Kertész mindig tisztában volt azzal, hogy nincs túlélés kollaboráció nélkül. Túlélő módon élte az élete végét. Még mindig díjak. Mit gondol arról, hogy a magyar kormány állami díjjal ismert el két kirekesztő, antiszemita gondolatait nyilvánosan vállaló két irodalomtörténészt: a Nobel-díj után „Imre Kertész”-ező Döbrentei Kornélt, és Takaró Mihályt? Amint látja, a mai kulturális politika nagyon eltér a 2002-es Orbán-levéltől…

Clara Royer

Író, forgatókönyvíró, műfordító, a Paris-Sorbonne egyetem docense, magyar irodalmat és történelmet tanít. Csillag című regénye 2013-ban jelent meg magyarul; Nemes Jeles László mellett társ-forgatókönyvírója volt a Saul fia és a Napszállta című filmeknek.

Infó

A Kertész Imre élete és halálai című életrajzi esszé március 25-én jelenik meg; bemutatója a Frankofón Fesztivál keretein belül március 27-én, 16.30-kor lesz a Budapesti Francia Intézetben, ahol Clara Royerrel Schein Gábor és Szegő János beszélget. 

Frissítve: 2019.03.26 09:00

Átadták a Bartók–Pásztory díjakat

Publikálás dátuma
2019.03.25 19:00

Fotó: All rights reserved/ Molnar Adam
Boldoczki Gábor trombitaművész, Bella Máté zeneszerző és Konrád György brácsaművész kapta az idei Bartók–Pásztory-díjakat. A kitüntetés, amelyet minden évben Bartók Béla születésnapján, március 25-én adnak át a Zeneakadémián, a magyar zenei élet legnagyobb elismerésének számít, mivel a díjazottakról kizárólag a szakma dönt. A Bartók özvegye, Pásztory Ditta zongoraművész által alapított díjat olyan magyar zeneszerzőknek és előadóművészeknek ítélheti a Zeneakadémia professzoraiból álló grémium a mindenkori rektor (jelenleg Vigh Andrea hárfaművész) vezetésével, akik munkásságukkal hozzájárultak a zeneművészet fejlődéséhez, a bartóki szellemiség megőrzéséhez. A díjjal kétmillió forint pénzjutalom jár, amelynek anyagi alapjául a Bartók-jogdíjak egy része szolgál. „Játéka könnyed, igazi tiszta hang, bármit is szólaltat meg, csodálatosan muzikális szólista” – Boldoczki Gábor (helyette a felesége vette át a díjat) tanári és előadóművészi kvalitásait egyaránt méltatta a díjátadón Hőna Gusztáv harsonaművész, professor emeritus. Fekete Gyula zeneszerző egykori tanítványa, Bella Máté méltatásában kiemelte: a most 33 éves Erkel-díjas zeneszerző a klasszikus, a könnyűzene, a színházi muzsika komponálása mellett küldetésének tekinti, hogy a legfiatalabb generációkat integrálja a komolyzenei életbe. „Mint akivel természetes zeneiséggel lehet együtt muzsikálni” – mondta Onczay Csaba csellóművész laudációjában Konrád Györgyről. A 94 évesen is aktív brácsaművész számos szimfonikus zenekar szólamvezetője volt, neve összeforrt a Tátrai Vonósnégyessel.
Frissítve: 2019.03.26 09:48