A racionális gondolkodás könyve

Publikálás dátuma
2017.07.08 09:26
A Talmud első könyvének fordítása. A teljes fordításra 5-6 évet még várni kell. FOTÓ: Vajda József
Fotó: /

A chicagói rabbi szenvedélyes golfjátékos volt, ezért felettébb bosszantotta, hogy az egész héten ködös idő miatt nem hódolhatott a szenvedélyének. Végre szombat reggelre kisütött a Nap, akkor viszont a vallási tilalom miatt nem játszhatott. A rabbi elgondolkodott: tilalom ide vagy oda, most kora reggel kiszököm az üres pályára, ütök egyet-kettőt, ott úgysem látja senki, s utána bemegyek a zsinagógába a Tóra olvasásra. Azonban a rabbi tévedett, valaki mégis meglátta, aki nem volt más, mint egy öreg ortodox zsidó, a tulajdon édesapja, aki az égből tekingetett le a földi történésekre. Az apa nem volt rest, s azonmód beárulta a rabbit az Örökkévalónál: Menyei Atyám, a fiam megszentségteleníti a Szombatot. Az Örökkévaló pedig így felelt: No várj csak, mindjárt megbüntetem érte a szombat-szegőt! Az apa ezt követően letekintett a chicagói golfpályára: a rabbi éppen felemelte az ütőjét, megsuhintotta vele a labdát, amely gyönyörű ívben repült, s meg se állt a 250 méternyire lévő lyuk közepénél. Az öreg ortodox zsidó ezt látván értetlenkedett, s szemrehányást tett az Örökkévalónak: Menyei Atyám ezt nevezed te büntetésnek? Az Úr - miközben felkacagott, így felelt: Micsoda ütés, és nem mesélheti el senkinek, ez a a fiad büntetése!

Az ilyen és hasonló bölcsességeket tartalmazó anekdotákat, amelyek hű lenyomatai a zsidó gondolkodásnak, nevezik összefoglaló néven talmudi történeteknek; minden rabbi tud mesélni ezernyit, hogy oldja a komoly szellemi erőpróbát jelentő Talmud- vagy Tóratanulás fáradtságait.

 FOTÓ: Vajda József

 FOTÓ: Vajda József

Sokan úgy tartják, és ebben aligha tévednek, hogy a zsidóság akként tudta átélni, soha nem lankadó üldöztetéseinek évezredeit, hogy még a legínségesebb időkben sem akadt a zsidók között analfabéta. A szétszóratásban is ezzel a tudásukkal tudtak kiemelkedni a befogadó nemzetek fiai közül. Nem véletlenül hívják a zsidóságot a "könyv népének", s a könyv mi más lehetett volna, mint "a szent könyv", a Tóra. Ennek rendszeres tanulmányozásához pedig elengedhetetlen az írni-olvasni tudás. Manapság is a harmadik születésnapjukon a zsidó fiúgyermekek - amikor először vágnak le, a rokonság üdvrivalgása közepette az addigra dús hajfürtjeikből - megpróbálkoznak a héber ábécé (álefbét) betűinek felismerésével, amit természetesen kitartó tanulás előz meg.

A kívülállók számára oly rejtélyes, megfejthetetlennek tűnő Talmud - amelynek legfontosabb fejezeteit tartalmazó két kötetét két hét múlva foghatják először kézbe a magyar tanulók és az érdeklődők - pedig nem más, mint a zsidó vallás kétezer éve papírra vetett szabályainak jogi és vallási alapvetése. A Tóra sokszor elvont szabályainak átültetése a gyakorlatba, azoknak a vitáknak a lenyomata, amelyeknek érvrendszere mindenkor meghatározta a zsidóság gondolkodásmódját, az elzárt gettókban éppúgy, mint a szabad vallásgyakorlás időszakában. Örök kérdések és a megerősítő, vagy épp cáfoló módszerek teremtették meg a zsidók "kollektív pszichéjének" alapjait. Az isteni tant így igyekszik a folyamatosan változó világban értelmezni a zsidóság, ami alkalmazkodásuk sarokköve. Érdemes felidézni, hogy miképpen látta kívülállóként Bibó István. A 20. század legmeghatározóbb, demokrata politikai gondolkodójától nem véletlenül idéznek az új, magyar Talmud előszavában is. "Így vált nagymértékben tipikussá a zsidóságban egy magatartás, mely minden megnyíló, ki nem aknázott és észre nem vett gazdasági és emberi lehetőséggel szemben állandó beidegződéssel tette a lehetőségekhez való gyors racionális alkalmazkodást a megnyílt lehetőségek ki nem hagyását."

Joggal merül fel a kérdés, hogy a héber és arámi nyelven íródott Talmud válogatott fejezeteinek hiteles magyar fordítására miért kellett 2017-ig várni? (A teljes, sokkötetes Talmud első könyvének teljes fordítása 5-6 év múlva kerülhet ki a fordítók kezei közül, s a további könyvek is feltehetően ilyen tempóban követik majd egymást.)

Az okok a szöveg bonyolultságában rejlenek. Az elmúlt majdnem 1300 esztendőben olyan felmérhetetlen mennyiségű magyarázat született a Talmudhoz, a már említett vitákat többé-kevésbé lezáró döntések, amelyeknek értelmezését mindenütt a világon csak rabbik segítségével tudják a tanulók elsajátítani. A fordításra vállalkozók dilemmája, hogy képesek-e ezt idegen nyelven megtenni, mert még a rabbik egy része szerint is ez megoldhatatlan feladat. (A magyar nyelvű kötetek tartalmazzák tüköroldalakon az eredeti szöveget is.) A szép számú, forgalomban lévő hírhedt hamisítványról pedig most már igazán jobb megfeledkezni.

2017.07.08 09:26

Tovább éheztetik a menedékkérőket a magyar hatóságok

Publikálás dátuma
2018.08.21 19:03
Illusztráció
Fotó: / Németh András Péter
Már a nyolcadik menedékkérőtől tagadják meg a tranzitzónában az élelmet. Már hétszer felszólította a strasbourgi bíróság a magyar hatóságokat, hogy adják meg az ellátást, ám - mint a Magyar Helsinki Bizottság írja - mégis folytatják az embertelen gyakorlatot.
Az a menekült, aki Szerbia felől érkezik, jó eséllyel a tranzitzóna idegenrendészeti részlegén találja magát, a menekültügyi kérelmét ugyanis várhatóan elutasítják arra hivatkozva, hogy biztonságos országból érkezett. Annak ellenére, hogy menekültüggyel foglalkozó szervezetek szerint Szerbia nem minősül biztonságos országnak, a helyi idegenrendészeti rendszer ugyanis erősen hiányos. A menedékkérők hiába fellebbeznek az elutasító döntés ellen, annak nincs halasztó hatálya, így azonnal megindul az idegenrendészeti eljárás. Amíg pedig a jogerős döntésre várnak nem kapnak ellátást. Ha ételt akarnak, csak Szerbia felé mehetnek - és akkor zárul mögöttük a Magyarország felé vezető kapu.
A tranzitzónában már a nyolcadik menedékkérő embertől tagadják meg az élelmet a magyar hatóságok - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság közösségi oldalán kedden megjelent közleményében. Az áldozat, egy fiatal afgán nő hosszú menekülése során elképzelhetetlen borzalmakat élt át, írják, hozzátéve:
"Mai határozata alapján a magyar hatóság mégis azt mondta ki, hogy nemhogy védelemre, de még két zsömlére sem érdemes."
A Helsinki Bizottság a korábbi esetekhez hasonlóan, most is a strasbourgi bírósághoz fordul. "A korábbi hét megkínzott, kiéheztetett ügyfelünknél már felszólította a bíróság a magyar államot, hogy adjon enni nekik. Most sem számítunk másra. Tudja ezt a hatóság is, de minden emberi érzést sutba vágva inkább aljas politikai megrendelést szolgál ki" - fogalmaznak.
Múlthéten az Iványi Gábor lelkész által vezetett humanitárius csoportot fordult a hatóságokhoz azzal, hogy élelmet szeretnének eljuttatni a tranzitzónában lévő embereknek. Kérésüket indoklás és jogszabályi hivatkozás nélkül utasította el a Bevándorlási Hivatal.
2018.08.21 19:03
Frissítve: 2018.08.21 19:27

Figyelmeztet a NAV: csak egy csaló ígér pénzt a nevükben

Publikálás dátuma
2018.08.21 17:48
Fotó: Molnár Ádám
Fotó: /
Csalók küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket azért, hogy személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében illetéktelenek küldenek olyan e-mailt, amelyben adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, ezzel csalva a címzetteket egy ismeretlen, jelenleg nem működő oldalra - írja honlapján a NAV.
A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára, vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot
- hangsúlyozzák. Értesítési gyakorlatuk merőben eltér a csalók módszerétől: a hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van.
A leírthoz hasonló gyanús e-mailt kapott a Pénzcentrum.hu szerkesztősége is. Esetükben a feladó a "no.replys2@post.nav.gov.hu" címet használta, ami valóban megtévesztően emlékeztet egy hivatalos e-mail címre.
2018.08.21 17:48