Osztrák-magyar válasz a Pápának

Publikálás dátuma
2017.09.22 10:00

Fotó: /
Olyan békére törekszünk, amely nép jövőbeni életét megtisztítja a haragtól és bosszúvágytól és amely nemzedékeken keresztül biztosítja őket a fegyveres erőszakkal szemben

A Magyar Távirati Irodának jelentik Bécsből, szeptember 21-én: A monarchiának a pápa augusztus 1-én kelt jegyzékére adott válaszjegyzéke, amelyet a külügyminiszter e hó nap 20-án adott át a pápai nunciusnak így szól:

Szent Atya! A tartozó tisztelettel és mély megindultsággal vettünk tudomást Szentségednek ama lépéséről, amelyet Istentől ráruházott szent hivatalának teljesítéséül nálunk és a többi hadviselő állam fejeinél azzal a nemes szándékkal tett, hogy a súlyos megpróbáltatást kiállt népeket olyan megegyezésre bírja, amely visszaadja nekik a békét. Hálás szívvel fogadtuk atyai gondviselésének ezt az újabb adományát, amellyel Szentséged valamennyi népet kivétel nélkül megajándékozta, és lelkünk mélyéből üdvözöljük azt az intést, amelyet Szentséged a hadviselő népek kormányaihoz intézett.

E borzalmás bábom folyamán mindig úgy tekintettünk föl Szentségedre, mint legmagasabb személyiségre, aki a földieket meghaladó küldetésénél fogva és a ráruházott kötelességekről való magasztos fölfogás alapján magasan fölötte áll a hadviselő népeknek és minden befolyásolásnak, hozzáférhetetlenül megtalálhatja azt az utat, amelyen elérhetjük ama kívánságunknak megvalósulását, hogy tartós, és mindenkire nézve tisztességes békét kössünk.

Amióta megdicsőült elődünk trónját elfoglaltuk, teljesen tudatában vágjunk annak a felelősségnek, amellyel Isten és ember előtt tartozunk az osztrák-magyar monarchiának ránk bízott sorsáért. Ezért sohasem tévesztettük szemünk elöl azt a nagy célt, hogy népünknek minél előbb visszaszerezzük a béke áldásait. Mindjárt kormányra lépésünk után megadatott nekünk, hogy szövetségesünkkel együtt megtegyük a megdicsőült elődöm, néhai Ferenc József császár és király által tervezett és előkészített lépést a tisztességes és tartós béke útjának egyengetésére. Az osztrák országgyűlés megnyitásánál elmondott trónbeszédünkben kifejeztük ezt a kívánságunkat és hangsúlyoztuk, hogy olyan békére törekszünk, amely nép jövőbeni életét megtisztítja a haragtól és bosszúvágytól és amely nemzedékeken keresztül biztosítja őket a fegyveres erőszakkal szemben. Közös kormányunk nem mulasztotta el időközben, hogy ismételt és nyomatékos, az egész világba elhallatszó szavával kifejezze az osztrák-magyar monarchia népeinek azt az akaratát, hogy a vérontásnak véget vessünk olyan békével, amilyen Szentségednek szeme előtt is lebeg. Boldoggá tesz az a gondolat, hogy kívánságaink kezdettől fogva ugyanarra a célra törekedtek, amelyet Szentséged ma követendőnek jelöl meg, a Szentségedtől nemrégen kapott szabatos és gyakorlati kérdést behatóan megfontoltuk és a jövőbeli világrend a fegyver hatalmának kikapcsolásávál a jog erkölcs hatalmán, a nemzetközi igazságosság és törvényesség uralmán alapuljon.

Attól a reménységtől is át vagyunk hatva, hogy a jog tudatának emelése erkölcsileg újjáteremti az emberiséget. Csatlakozunk ezért Szentséged ama fölfogásához, hogy a hadviselő felek tanácskozást tartsanak, amelyek megállapodásra vezessenek és vezethetnek is, hogy megfelelő biztosítékokkal hogyan lehetne, a szárazföldi, vízi és légi fegyverkezés egy időben, kölcsönösen és fokozatosan bizonyos mértékre leszállítani és, hogy a jog szerint a föld valamennyi népének tulajdonában levő tengert hogyan lehetne egyesek uralmától vagy hatalma alól fölszabadítani és mindenkinek egyenlő használására megnyitni. Teljes tudatában a Szentséged által javasolt kötelező döntőbíróságok békeszerző jelentőségének, hajlandók vagyunk Szentségednek erről a javaslatáról is tárgyalást kezdeni.

Népszava 1917. szeptember 22.

Szerző
2017.09.22 10:00

Az ügyészség vizsgálja a szétvert román tüntetést, leváltották a csendőrfőkapitányt

Publikálás dátuma
2018.08.15 21:44
Bukaresti demonstráció augusztus 10-én.
Fotó: AFP/ Adrian CATU
Vizsgálat indult az augusztus 10-i romániai tüntetés kapcsán, ahol legalább 450-en sérültek meg a csendőri beavatkozás nyomán. Csaknem 200-an feljelentést is tettek a hatóságok ellen. A csendőrfőkapitány lejáró megbízatását nem újították meg.
Augustin Lazăr legfőbb ügyész utasítására a legfőbb ügyészség keretében működő katonai ügyészség veszi át és vizsgája ki a pénteki tüntetésen sorra került incidenseket és a csendőrség közbeavatkozási módját - írta kedd este a maszol.ro
Az ügyészség közleménye szerint az ügyben jogsértő magatartás, hivatali hatalommal való visszaélés és hivatali gondatlanság miatt indult eljárás.
Az idézett forrás szerint kedd estig 126 bűnügyi feljelentést regisztráltak és 74 személyt hallgattak ki. A feljelentések száma szerda reggelre elérte a 192-t, számolt be az MTI. A katonai ügyészség megkapta a csendőrség bevetési naplóját, amiből arra lehet következtetni, hogy 160 csendőr vett részt a tömegoszlatásban. Egyelőre azonban sem a bukaresti prefektus (kormánybiztos) tömegoszlatást elrendelő parancsának átiratát, sem a csendőrség által használt könnygáz vegyi összetételének leírását nem kapták meg - részletezte Ionel Corbu, a bukaresti katonai ügyészség főügyésze és a vádhatóság vezetője.
Egyes tüntetők a bénító hatású önvédelmi permetezők hatására emlékeztető tünetekkel, mások pedig öt nappal a gáz belélegzése után megjelenő újabb panaszokkal - "égési sérülésekkel" - jelentkeznek a sürgősségen.

Ellentmondásos nyilatkozatok

A bukaresti katonai ügyészség és a román csendőrség egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett kedden, egy ügyész részvételére vonatkozóan a pénteki tüntetéseken. Ionel Corbu főügyész kijelentette, hogy egyetlen ügyész sem volt jelen péntek este a csendőrség parancsnoki központjában. Kifejtette: augusztus 11-én, szombaton délután azzal az igényléssel fordult hozzájuk a fővárosi csendőrség, hogy jelöljenek ki egy katonai ügyészt a mobil parancsnokságba, ezt azonban elutasították. Röviddel ezután a csendőrség egy közleményt adott ki, amelyben azt állítja, hogy Bogdan Pîrlog katonai ügyész pénteken délután 5 órától másnap hajnali 4 óráig a helyszínen tartózkodott, és a csendőrség, a rendőrség, valamint a központi és helyi hatóságok képviselői mellett jelen volt a parancsnoki központban.

"A különböző eszközökben (spray, nagy teljesítményű permetező, gránát) használt könnygázt a csendőrség kizárólag törvényes úton, engedélyezett gyártóktól szerzi be. Ezeket az anyagokat használja az európai rendfenntartók erők többsége" - állítja a román csendőrség a "gáztámadás" vádjára reagálva.
Lejárt a csendőrfőkapitány megbízatása, és a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) kedden úgy döntött, azt nem fogja megújítani.
Az elmúlt egy évben Sebastian Cucoş ezredes töltötte be az ügyvivő csendőrfőkapitányi tisztséget - írja a maszol.ro. Jelenlegi volt a második megbízatása; szerdától azonban Ionuţ Cătălin Sindile ezredes vezeti ideiglenesen a Román Csendőrséget. Az Államelnöki Hivatal közölte, a CSAT azután döntött a személycseréről, hogy megindult csendőri fellépés jogszerűségét firtató ügyészségi vizsgálat.

A tüntetőkhöz került egy pisztoly

Azonosították és bekísérték kihallgatásra azt a férfit, aki a pénteki, bukaresti tüntetés közben ellopta egy csendőrnő pisztolyát - írja a Transindex.ro. A demonstráción két csendőr elszakadt a többitől - a fegyver akkor került a tüntetőhöz, mikor éppen brutálisan összeverték őket. Kedden mindkettőjüket kiengedték már a kórházból. Az eset körülményei kapcsán, annak tisztázására is indult vizsgálat, hogy a csendőrök miért hagyták elszigetelődni kollégáikat - szolgálati mulasztás a gyanú. Az eltulajdonított fegyver még nem került elő.

2018.08.15 21:44
Frissítve: 2018.08.15 21:50

Transznemű kormányzójelölt Vermontban

Publikálás dátuma
2018.08.15 20:02

Fotó: facebook.com/christineforvermont/
Az állam erősen liberális, ott legalizálták először az Egyesült Államokban az azonos neműek házasságát. A jelenlegi kormányzó viszont republikánus.
A transznemű Christine Hallquist lesz az amerikai Demokrata Párt kormányzójelöltje a kicsiny északkeleti Vermont államban az idén novemberben esedékes „félidős” választáson, amelynek során újraválasztják az Egyesült Államok képviselőházát és a szenátus egyharmadát, valamint kormányzói, illetve egyéb önkormányzati tisztségek betöltéséről döntenek. Hallquist három másik indulót győzött le a kedden tartott vermonti demokrata előválasztáson. Az eddigi előválasztásokon már több tucat transznemű önjelölt indult – túlnyomórészt a demokraták színeiben -, de ez volt az első eset, hogy valamelyikük meg is nyerje saját pártja előválasztását, és jogot szerezzen a másik nagy párt jelöltjével való megmérkőzésre. Vermont erősen liberális szemléletű, ott legalizálták először az Egyesült Államokban az azonos neműek házasságát. A többség 1992 óta mindig a demokrata jelöltre szavazott az elnökválasztáson – a kormányzóválasztást azonban 2016-ban történetesen a republikánus jelölt nyerte meg. 
Témák
Vermont
2018.08.15 20:02