Putyin maga büntetheti a "barátságtalan" országokat

Publikálás dátuma
2018.05.22. 17:01
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: Aleksey Nikolskyi/AFP
Harmadik, végleges olvasatában is elfogadta kedden az orosz parlament azt a törvényt, amely felhatalmazza az elnököt arra, hogy ellenszankciókkal sújthasson olyan országokat, amelyek "barátságtalan" lépéseket tesznek Moszkva ellen - írja az MTI.

A törvény értelmében az orosz elnök, Vlagyimir Putyin a kormány kezdeményezésére büntetőintézkedéseket rendelhet el az Oroszországgal szemben "barátságtalan magatartást tanúsító" országok, azok joghatósága alá közvetlenül vagy közvetve tartozó szervezetek, ezen országok tisztségviselői és állampolgárai ellen. A jogszabály lehetővé teszi a nemzetközi együttműködés leállítását vagy felfüggesztését meghatározott ágazatokban, a termékek és nyersanyagok importjának és exportjának betiltását, az állami és helyi szintű közbeszerzési eljárásokból és privatizációból történő kizárást.

A törvény emellett egyéb korlátozásokat is megenged "az elnök döntésével összhangban, hogy lehetőség nyíljon az operatív reagálásra a változó helyzetben".

Ez már a törvénytervezet enyhített változata: a lehetséges ellenintézkedések száma 16-ról 6-ra csökkent, és kimaradt a szövegből a szankciókkal sújtható ágazatok, áruk és szolgáltatások konkrét megnevezése is. Az országban az első változat által keltett felháborodás nyomán az ellenintézkedések nem terjednek ki létfontosságú árukra, egyebek között oroszországi forrásból nem pótolható gyógyszerekre sem.

A Vjacseszlav Vologyin házelnök és a négy frakcióvezető által beterjesztett tervezetet kedden egyetlen tartózkodás mellett fogadta el végleges változatban az Állami Duma.

Szerző

Elkobozták a Népszavát

Publikálás dátuma
2018.05.22. 16:45

A parlamenti erőszak uralmának visszhangja támadt a bíróságon és a rendőrségen. Rendőrkopók kutatták át kétszer is a kiadóhivatalunkat, rendőrök tépték ki az előfizetők kezéből jogos tulajdonukat: a megrendelt és kifizetett Népszavát

De nemcsak a Népszavát kobozzák. A VI. kerületi „Szent István” vendéglőben kedd este tartott gyűlésen Nagy Béla és Papp Pál elvtársaktól röpiratokat is koboztak el és fölírták az osztogatók nevét.

A Népszava elkobzását elrendelő végzés szövege ez:

A budapesti királyi büntető törvényszék vizsgálóbírójától. — Vm. I. 956— 957/912. Végzés. — A Budapesten megjelenő Népszava című napilap 1912. évi május 21-én kiadott 120. számának országos lefoglalását a B. P. 567. §-a értelmében elrendelem és annak foganatosítása végett a B. P. 180. §-a alapján a székesfővárosi m. kir. államrendőrséget azzal keresem meg, hogy a lefoglalás a lapnak mind forgalomba hozott, mind a postának vagy szállítóintézetnek átadott, mindvégre a szerkesztőnél, a kiadónál, a nyomdásznál vagy más egyénnél készletben levő összes lappéldányaira kiterjed.

Indokok: A Népszava című lapnak a mai napon kiadott 120-ik számában az első oldalon levő „Munkások", „Elvtársak” és az ugyancsak ezen számban az első és második oldalon levő „Erőszak" fölirat alatt közzétett cikket a büntetőtörvénykönyv 172. §-ába ütköző és annak első és második bekezdése szerint minősülő törvény és osztály elleni izgatás vétségének jelenségét tünteti föl. Emiatt a királyi ügyész följelentést tett, és mert a terjesztés megakadályozása végett az összes lappéldányok lefoglalását indítványozta és ez a törvény iránti tisztelet és társadalmi rend megóvásában rejlő közérdeknél fogva indokolt, a lefoglalást elrendelni kellett.

Budapest, 1913. évi má-jus hó 21-én. — P. H. Dr. Szlavek s. k. v. biró.

A másolat hiteléül:

Budapesten, 1912. évi május hó 21-én.

Bydeskuty, bűnügyi kiadó

Bydeskuty úrtól kezdve Lukács úrig az egész társaság törvény- és osztályellenes izgatásnak minősíti annak a kijelentését, hogy amilyen eszközökkel támadják a népjogokat, olyan eszközökkel kell védekezni is. A törvény iránti tisztelet címén kobozzák el a Népszavát akkor, amidőn a munkások lapja síkra száll a törvény iránt való tisztelet parlamenti ellenségei ellen! A társadalmi rendet óvják egy kritikától, amely a parlamenti rend fölrúgói ellen irányul!

Hitványok az ürügyek, amint hitvány a szándék: nem a törvényt akarják egy másik törvénynek, a gondolatterjesztés szabadságának fölrúgásával óvni, hanem el akarnak némítani egy lapot, amely kellemetlen a népjogok ellenségeinek, ki akarnak csavarni egy harci fegyvert a népjogok harcosainak kezéből. Azok, akik a parlamentben az erőszak uralmát teremtették meg, a sajtószabadságot is erőszakkal akarják megfojtani. A Népszava elkobzásával vezetik be a Cuvaj-rendszert.

Azt reméli ez a jograbló banda, hogy a sajtójog terén elkövetett erőszak csökkenti majd a harci kedvét a parlamenti erőszak ellen harcoló tömegeknek? Azt remélik, hogy a második bűn mentesíti az elsőt?!

Népszava 1912. május 22.

Szerző

Elkobozták a Népszavát

Publikálás dátuma
2018.05.22. 16:45

A parlamenti erőszak uralmának visszhangja támadt a bíróságon és a rendőrségen. Rendőrkopók kutatták át kétszer is a kiadóhivatalunkat, rendőrök tépték ki az előfizetők kezéből jogos tulajdonukat: a megrendelt és kifizetett Népszavát

De nemcsak a Népszavát kobozzák. A VI. kerületi „Szent István” vendéglőben kedd este tartott gyűlésen Nagy Béla és Papp Pál elvtársaktól röpiratokat is koboztak el és fölírták az osztogatók nevét.

A Népszava elkobzását elrendelő végzés szövege ez:

A budapesti királyi büntető törvényszék vizsgálóbírójától. — Vm. I. 956— 957/912. Végzés. — A Budapesten megjelenő Népszava című napilap 1912. évi május 21-én kiadott 120. számának országos lefoglalását a B. P. 567. §-a értelmében elrendelem és annak foganatosítása végett a B. P. 180. §-a alapján a székesfővárosi m. kir. államrendőrséget azzal keresem meg, hogy a lefoglalás a lapnak mind forgalomba hozott, mind a postának vagy szállítóintézetnek átadott, mindvégre a szerkesztőnél, a kiadónál, a nyomdásznál vagy más egyénnél készletben levő összes lappéldányaira kiterjed.

Indokok: A Népszava című lapnak a mai napon kiadott 120-ik számában az első oldalon levő „Munkások", „Elvtársak” és az ugyancsak ezen számban az első és második oldalon levő „Erőszak" fölirat alatt közzétett cikket a büntetőtörvénykönyv 172. §-ába ütköző és annak első és második bekezdése szerint minősülő törvény és osztály elleni izgatás vétségének jelenségét tünteti föl. Emiatt a királyi ügyész följelentést tett, és mert a terjesztés megakadályozása végett az összes lappéldányok lefoglalását indítványozta és ez a törvény iránti tisztelet és társadalmi rend megóvásában rejlő közérdeknél fogva indokolt, a lefoglalást elrendelni kellett.

Budapest, 1913. évi má-jus hó 21-én. — P. H. Dr. Szlavek s. k. v. biró.

A másolat hiteléül:

Budapesten, 1912. évi május hó 21-én.

Bydeskuty, bűnügyi kiadó

Bydeskuty úrtól kezdve Lukács úrig az egész társaság törvény- és osztályellenes izgatásnak minősíti annak a kijelentését, hogy amilyen eszközökkel támadják a népjogokat, olyan eszközökkel kell védekezni is. A törvény iránti tisztelet címén kobozzák el a Népszavát akkor, amidőn a munkások lapja síkra száll a törvény iránt való tisztelet parlamenti ellenségei ellen! A társadalmi rendet óvják egy kritikától, amely a parlamenti rend fölrúgói ellen irányul!

Hitványok az ürügyek, amint hitvány a szándék: nem a törvényt akarják egy másik törvénynek, a gondolatterjesztés szabadságának fölrúgásával óvni, hanem el akarnak némítani egy lapot, amely kellemetlen a népjogok ellenségeinek, ki akarnak csavarni egy harci fegyvert a népjogok harcosainak kezéből. Azok, akik a parlamentben az erőszak uralmát teremtették meg, a sajtószabadságot is erőszakkal akarják megfojtani. A Népszava elkobzásával vezetik be a Cuvaj-rendszert.

Azt reméli ez a jograbló banda, hogy a sajtójog terén elkövetett erőszak csökkenti majd a harci kedvét a parlamenti erőszak ellen harcoló tömegeknek? Azt remélik, hogy a második bűn mentesíti az elsőt?!

Népszava 1912. május 22.

Szerző