Előfizetés

„A gyerekeket tényleg nem érdekli Petőfi meg Arany”

Ungár Tamás írása a Népszavának
Publikálás dátuma
2018.10.01. 10:00

Fotó: Csortos Szabolcs
Nemcsak a bért keveslik a fiatalok, hanem a tanári pálya által biztosított szakmai szabadságot is – véli Csovcsics Erika, aki tíz évig irányította híres pécsi Gandhi Gimnáziumot.
– A PISA-felmérések szerint a magyar diákok mindennapi életben használható tudása az elmúlt két évtizedben folyamatosan romlott. Ezért sokan az oktatáspolitikát tartják felelősnek. Ugyanakkor van olyan vélemény is, hogy a PISA-felmérés csak valamiféle globális trükk, nem kell rá figyelni, mi jó úton járunk. Pedagógusként, volt iskolaigazgatóként hogyan látja ezt?
– A világ minden országának sok gondja van a saját közoktatásával, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, mit tanítsunk az iskolában, azt kellene tudni, merre halad a világ, milyen jövő vár ránk. Ezt nagyon nehéz prognosztizálni. De az látszik, hogy 15-20 év múlva sok szakmára nem lesz szükség, mert mesterséges intelligenciával vezérelt gépek lépnek az ember helyébe. Valószínűleg nemcsak a nehéz fizikai munkát bízzuk gépekre, de például az autóvezetést vagy a kórházi műtéteket is. Ezért ma az a válasz tűnik a legelőrelátóbbnak, hogy arra kell felkészíteni a gyerekeket, amire biztosan szükségük lesz, vagyis arra: legyenek képesek értelmezni a világ jelenségeit, igazodjanak el a hozzájuk eljutó információk között, legyenek nyitottak a tudásra, legyenek kreatívak, ismerjék fel saját értékeiket, bírjanak helyes önismerettel, és tudjanak együtt dolgozni másokkal. A PISA tulajdonképpen ezeket a képességeket is méri, és ezeken a területeken valóban egyre gyengébben teljesítenek a magyar tanulók.

– Az oktatáspolitikusok is hangoztatják, hogy ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztése fontos feladata az iskolának, de sok pedagógus szerint a Nemzeti Alaptanterv szembe megy ezzel a célkitűzéssel. Eddig az alaptantervek elsősorban a memorizált tudást erőltették és kérdezték vissza a gyerekektől.
– Nyilván úgy gondolták, hogy az évszámok, az életrajzok, a képletek könnyen megtaníthatók és bevasalhatók, ugyanakkor a kreativitás, az együttműködés megtanítása és mérése sokkal bonyolultabb. Ezek a képességek is fejleszthetők és objektíven mérhetők. A fő gond, hogy alaptanterv kidolgozói mintha nem bíznának a pedagógusokban, ezért nem adják meg a kellő szabadságot a munkához. Van sok pedagógus, aki nem elégszik meg azzal, hogy megtanítsa mondjuk a kémia, a fizika vagy a biológia törvényeit, hanem azt szeretné megértetni a gyerekekkel, hogy ezek a szabályok miképp függnek össze, és hogyan befolyásolják az ő életüket. Például, hogy a levegőben lévő káros anyag miből képződik az adott településen. Ha a gyerekek csoportokba szerveződve, önállóságot kapva megvizsgálják és elemzik ezt, akkor megértenek számos összefüggést, ám ha csak bemagolják a képleteket és szabályokat, akkor lehet, hogy megtanulnak egy-egy tantárgyat, de a tanultakat nem tudják jól hasznosítani, és a világot nem ismerik meg a maga mélységében.
– Ön angolt és magyart tanít. Vajon az olvasást hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel, akik versengve dicsekszenek könyvutálatukkal? – A gyerekeket tényleg nem érdekli Petőfi meg Arany. Ahogy a szüleiket és tanáraikat se. Az emberek a kortársakat olvassák. Nem feltétlenül szépirodalmat, hanem kortárs szövegeket. Nincs ebben semmi megbotránkoztató, Petőfi és a többi klasszikus is a kortársainak írt, őket akarták megszólítani. Mindamellett érthető elvárás, hogy a diákok ismerjenek meg valamennyit a múltunk költőinek és íróinak műveiből. De ennél lényegesebb, hogy legyen igényük az olvasásra, értsék meg, amit olvasnak, és maguk is legyenek képesek érthetően leírni tapasztalataikat, gondolataikat. Az elmúlt tanévben előfordult, hogy magyar órán a diákjaimmal a gyógy- és fűszernövényekkel foglalkoztunk. Bevittem nekik növényeket, néztük, préseltük, szagoltuk őket, beszéltünk róluk. A gyerekek feladata az volt, hogy a neten vagy könyvekben keressenek minél több információt ezekről a növényekről, válasszák szét a valós információt a valótlantól, majd írjanak egy-két oldalnyi herbárium- vagy receptkönyvet az olvasottak alapján. – Na jó, de mi köze ennek az irodalomhoz? – Olvastak hozzá szakirodalmat, és meg kellett fogalmazni egy dolgozatot. – A pedagógusok gyakran panaszkodnak arra, hogy túlterheltek, az efféle feladatok viszont tovább növelik a munkaterheiket. – Nem, mert ezek a feladatok a gyerekeket dolgoztatják. Aki szeret így tanítani, annak ez nem plusz teher. – A gyerekek túlterheltségéről is sokan értekeztek már. – A gyerekek túlterheltsége az oktatási struktúra elhibázottságából ered, abból, hogy egyik óra megy a másik után, fejükbe próbáljuk verni az anyagot, aztán visszakérdezzük, ahelyett, hogy felkeltenénk a kíváncsiságukat, és engednénk, hogy önállóan kutakodjanak. A gyerek kíváncsi, ha ezt okosan kihasználjuk, akkor a tanulást játékként éli meg, nem merül ki tőle, nem unja, nem fél a feleléstől. Mellesleg a szülők keresik azokat az iskolákat, ahol mernek mást is tanítani, nemcsak az alaptanterv által elvártakat. Egyre több gyereket magántanulóként tanítanak, taníttatnak. Ez is arról vall, hogy a szülők elégedetlenek az iskolákkal. Ők is érzékelik, hogy az iskola tanít ugyan, de nem készít fel az életre. 
– Tény, hogy a jónak gondolt iskolákért komoly tandíjat is hajlandók fizetni. Csak sok pénzért lehet a gyerekeket felkészíteni az életre? – Ez nem feltétlenül pénz kérdése, és az se igaz, hogy csak a kiugró tudású gyerekeket oktató elitiskola képes az életre nevelni. Az is az életre készít fel, ha egy osztályba sokféle tudásszintű és magatartásmintájú gyerek jár. – A jó képességű, szorgalmas gyermekek szülei általában nem szeretik azokat az iskolákat, ahol sok a fegyelmezetlen, tanulni nem szerető diák. Onnan elviszik csemetéjüket, így a városok szegénynegyedeinek és a falvaknak az iskoláiban megtörténik egy spontán szegregáció. Ez ellen mit lehet tenni? – A szegregált iskolákat nem biztos, hogy fenn kell tartani. Részben ezek az iskolák okolhatók azért, hogy a cigánygyerekek egy jelentős része felnőve nem tud beilleszkedni a társadalomba. – Ha bezárjuk a cigánygyerekeket oktató falusi iskolát, akkor hová mennek onnan a diákok? – A közeli, nem szegregált iskolákba. De ehhez hosszan tartó egyeztetések kellenek az iskolafenntartóval, a településvezetőkkel, a szülőkkel, a gyerekekkel. Erre sok pénzt kell fordítani, a családok számára ingyenes iskolabuszok kellenek és olyan oktatási programok, amelyek okosan építenek a gyerekek különbözőségére. Az iskolába járó cigány tanulók is az iskola sokoldalúságát erősítik, az ő megismerésük is az életre készíti fel a tanulókat, ahogy a cigány gyerekeket is az életre készíti fel az, hogy már az iskolában találkoznak nem cigány kortársaikkal. Ha jó az oktatási program, akkor egymás elfogadása az iskolában elkezdődik, s a gyerekek megtanulnak összedolgozni. – Ön bezárná a szegregált iskolákat, ugyanakkor vezetője volt a pécsi Gandhi Gimnáziumnak, ahová szinte csak roma gyerekek járnak. – A Gandhi Gimnázium egy roma kisebbségi tartalomra építő nemzetiségi iskola. Akik oda jelentkeznek, tudatosan választanak, vállalják az iskola által hirdetett értékeket, programelemeket. Az iskola mindenki előtt nyitva áll – csakúgy, ahogy a német, horvát, szerb nemzetiségi iskolák is Magyarországon. Ám ide elvétve jelentkeznek nem roma származású gyerekek, ami összefügg az előítéletekkel és azzal, hogy a roma kulturális tartalmak presztízse alacsony. A választás lehetősége azonban valós, nem úgy, mint a szegregált iskolák esetében, ahová azok járnak, akiknek csak ez maradt. – Azt mondta, jó oktatási programok kellenek, ám ahhoz meg tehetséges pedagógusok. Csakhogy a pedagóguspálya nem túl vonzó. – A fiatalok jól tudják, hogy melyik pálya milyen egzisztenciát ígér. Tudják, hogy a versenyszférában a kétszázezer forintos nettó pedagógusbérnél sokkal többet lehet keresni. Ma azokban az országokban a leghatékonyabb az oktatás, ahol a pedagógusok ugyanannyit keresnek, mint a versenyszféra diplomásai. Ott nagy a harc azért, hogy valaki pedagógus lehessen, s aki a pályán van, annak komoly a tekintélye, nem lehet őt rángatni, lekezelni, a véleményét semmibe venni. Egyébként nálunk nemcsak a bért keveslik a fiatalok, hanem a pálya által biztosított szakmai szabadságot is. A felmérések azt bizonyítják, hogy ahol a pedagógusok nagyobb szabadságot kapnak, ott élnek is vele, és lényegesen jobb eredményt érnek el növendékeikkel.

Tíz év a Gandhiban

Csovcsics Erika 1964-ben született Várpalotán. Tanári diplomája megszerzése után tanított Budapesten, Keszthelyen és Pécsen. Egyik létrehozója volt a roma gyerekek oktatását magára vállaló, 1994-ben elindított pécsi Gandhi Gimnáziumnak. Az alapítványi iskola első igazgatója férje, Bogdán János volt, akivel az asszony négy gyermeket nevelt. A férfi 1999-ben közúti balesetben meghalt, s akkortól Csovcsics vezette az iskolát tíz éven át. 2014-től három évig a pécsi Budai Városkapu Általános Iskola főigazgatója volt. Az integrált intézmény egyik erősen szegregálódó tagiskoláját, a Pécs-somogyit már az elhalás fenyegette. Csovcsics Erika és csapata módszertani változtatással és a szülőkkel sokat konzultálva új pályára állította az összevont osztályokkal működő iskolát, s míg korábban a városszerte lenézett intézmény az első osztályába öten-hatan jelentkeztek, ez év őszén 16 diákkal indult el az évfolyam. Csovcsics 2018 tavaszán megpályázta az iskola igazgatói posztját, s bár munkáját a pedagógusok egyöntetűen támogatták, a KLIK érvénytelenítette a pályázatot. A szociológus végzettséggel is bíró pedagógus ennek ellenére továbbra is a városszéli iskolában tanít.

A korábbi MTVA-vezér kerül Mészáros tévéjének élére

nepszava.hu
Publikálás dátuma
2018.10.01. 09:48

Fotó: Molnár Ádám / Népszava
Hétfőtől Vaszily Miklós az Echo TV vezérigazgatója.
Vaszily Miklós az Echo TV vezérigazgatója október 1-jétől – közölte a televízió hétfőn az MTI-vel. A közleményben azt írták, Vaszily folytatja az Echo TV professzionális átalakulásával tavaly megkezdett szakmai munkát annak érdekében, hogy tulajdonosok, illetve a televízió menedzsmentje által közösen meghatározott célkitűzésnek megfelelően az Echo TV továbbra is élen járjon a polgári értékrend képviselete mellett a magyar kultúra és a magyar hagyományok megőrzésében. Hozzátették: az Echo TV korábbi vezérigazgatója, Farkas Boglárka a Mészáros-cégcsoport kommunikációs vezetőjeként folytatja munkáját. Az MTVA pénteken közölte, hogy Karass Monika, az NMHH Elnöke saját kérésére, közös megegyezéssel, 2018. szeptember 30-i hatállyal felmentette Vaszily Miklóst a vezérigazgatói tisztségből. A médiatartalom-gyártó vállalat vezetői feladatainak ellátásával 2018. október 1-től, megbízott vezérigazgatóként Papp Dánielt, eddigi tartalomszolgáltatási igazgatót bízta meg – erről itt írtunk bővebben. Vaszily 2015. augusztusa óta dolgozott a közmédia vezérigazgatójaként, előbb megbízottként, majd 2016 októberében véglegesítették. 2016 tavaszán az ő irodájában találtak lehallgató készüléket. Szintén ebben az évben, szeptemberben tömeges leépítések voltak az MTVA-nál, akkor Vaszily az évi 15 milliárd forintos bérköltség csökkentésével és a munkafolyamat racionalizálásával indokolta a döntést. Vaszily 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, 1997-ben pedig az ELTE jogi karán diplomázott. 2001-től a Portfolio.hu-t kiadó Net Média Zrt. vezérigazgatója volt, 2005-től az Index.hu Zrt. vezérigazgatója lett. 2007-től a társaságok vezetése mellett a tulajdonos Közép Európa Média Zrt. vezérigazgató-helyettesi tisztét és igazgatósági tagságát is betöltötte. 2010 februárjától 2014 novemberéig az Origo Zrt. vezérigazgatója volt, az ő igazgatása alatt kellett távoznia az Origo éléről Sáling Gergő főszerkesztőnek, röviddel azután, hogy a portál Lázár János különös költekezései miatt kezdett vizsgálódni.

A bűn neve: hajléktalanság

Juhász Dániel
Publikálás dátuma
2018.10.01. 08:30

Fotó: Molnár Ádám / Népszava
Október 15-től elkezdődik a hajléktalan emberek közterületről való elüldözése, ekkor lép ugyanis életbe az a rendelet, amely alapján akár börtönbe is zárhatják az utcán élőket. A törvény szerint aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen, az szabálysértést követ el.
A szabálysértési eljárás megindítását kezdetben mellőzhetik, ha az érintett hajléktalan eleget tesz a rendőrök felszólításának, elhagyja a helyét és igénybe vesz valamilyen, a hajléktalan embereknek fenntartott ellátási formát. Viszont ha 90 napon belül 3 alkalommal is figyelmeztetniük kell, megindítják az eljárást. Jöhet a rendőrségi előállítás, majd a bíróság. Ha az „elkövető” vállalja, közérdekű munkával megúszhatja az elzárást – igaz, fél éven belül erre csak kétszer lesz lehetőség. Ellenkező esetben mehet a fogházba. – Nem tudok arról, hogy civil szervezetekkel egyeztettek volna minderről. Az biztos, hogy minket nem kerestek – nyilatkozta lapunknak a hajléktalan embereket segítő Menhely Alapítvány elnöke, Aknai Zoltán. Mint mondta, a hajléktalanokat ellátó szervezetek sem tudnak sokat arról, a gyakorlatban miként fogják kivitelezni a törvény előírásait: nemcsak a szálláshelyek, de a büntetés-végrehajtási intézetek is túlzsúfoltak. Noha kormánypárti politikusok rendre arra hivatkoznak, a szállásokon van elég férőhely, helyhiány miatt egyetlen hajléktalan személynek sem kell életvitelszerűen az utcán tartózkodnia, Aknai szerint ez nem így van. A téli krízisidőszakban megnyitott szálláshelyekkel együtt országosan mintegy 11 200 férőhely van, a hajléktalan emberek száma viszont ennek legalább két-háromszorosára tehető. – De nemcsak mennyiségi, minőségi gondok is vannak, a legtöbb szálláshelyen ugyanis nem tudják ellátni a beteg, fogyatékkal élő, vagy pszichés gondokkal küzdő embereket – mutatott rá a szakember, aki szerint a rendészeti megoldások helyett szociálpolitikai eszközökkel sokkal több eredményt lehetne elérni. Azt az Iványi Gábor lelkész által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület is leszögezte: a hajléktalanság „betiltása” nemcsak szakmaiatlan, de végtelenül embertelen is.