Nagy Imre-szobor;

2018-12-28 11:25:40

Egy hőstörténet kezdete és vége

„Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József a magyar függetlenségért és szabadságért adták életüket. Azok a magyar fiatalok, akik előtt ezek az eszmék még ma is sérthetetlenek, meghajtják fejüket emléketek előtt”- hangzott el 1989. június 16-án egy lánglelkűnek hitt fiú szájából.

Sokan hitték, hogy egy új, a világot megváltoztatni akaró és tudó nemzedék válik láthatóvá szinte a semmiből. Sokan hitték, hogy e generáció legbátrabb képviselője a változást kiáltó Orbán Viktor. Még a politika iránt nem érdeklődő magyar emberek milliói is rácsodálkoztak a kimondott kimondhatatlan szavakra: „olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről.”, és hittek a csillogó szemű fiatalembernek. A magyar történelem egyik legtisztább, a békés forradalom szimbolikus pillanatában hős teremtődött a Hősök terén.

Voltunk, akik az alázatot, szeretetet és tiszteletet hiányoltuk a ma már történelemkönyvekben szereplő beszédből, mások azonban azzal érveltek, hogy szelídséggel nem lehet forradalmat csinálni.

Az akkor 26 éves – milyen szimbolikus: a legforradalmárabb magyar költő, Petőfi Sándor ennyi idősen halt meg – férfi három évtized alatt elért mindent, amiről nagyot mert álmodni. Negyedszer vezetheti az országot, amelynek szeretetéről oly gyakran beszél. És megvalósított mindent, amivel szemben akkor fellépett. Véget vetett a két évtized alatt csikorogva kialakult demokráciának. Tökéletes dramaturgiai érzékkel 2018. december végén kezdi bontatni Nagy Imre szobrát. Alattomban, sunyi módon az éj leple alatt, ugyanúgy, ahogy hazug emlékművet állíttatott a Szabadság téren a német megszállásnak. Mintha félne valamitől.

„Ha van bennünk elég mersz, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni”- kiáltotta 1989. június 16-án millióknak. Rajtunk, a milliókon és az akkor még csak álmodott gyerekeinken múlik, hogy kiderüljön: igazsága 2018-ban is érvényes-e.