A csehek megszállták Pozsony északi szegélyét

Publikálás dátuma
2019.01.02. 17:30

Miskolc megszállását is tervezik?
A Hadügyminisztérium szerdai hivatalos jelentése Pozsony város északi szegélyének megszállásáról számol be. A megszálló csehszlovák csapatok nem nyomultak beljebb a városba, hír szerint újabb csapatokat várnak és csak azután vonulnak be Pozsonyba, amelynek megszállását egyébként január 4-ére jelezte a prágai cseh-szlovák sajtóiroda ismeretes közleménye.
A csehek előnyomulásáról a hadügyminisztérium a következőket jelenti: „A csehek kedden délelőtt Dévényújfalun és Lamacson át megkezdték előnyomulásukat Pozsony ellen. Parlamenter-tárgyalásokat be nem várva, védőőrségeinket harcban a város északi szegélyéig nyomták vissza.
Vérontás elkerülése végett karhatalmi csapatainkat a Duna déli partjára vontuk vissza, mire a csehek a pozsonyi tölténygyárat és a város északi szegélyét megszállották.
A városba való bevonulásuk miatt tárgyalások vannak folyamatban. Katonai közigazgatási hatóságaink helyeiken maradnak. Hír érkezik arról, hogy a csehek előnyomulásuk közben a Bécs—Marchegg-i vonalon, Lamacs és Dévényújfalu között fölszakították a síneket és így ezen a vonalon megakasztották a forgalmat Bécs és Budapest között. A MÁV vonatai ezentúl már csak Érsekújvárig közlekednek. A csehek elvágták a Budapest—Pozsony-i telefonvezetéket és így a pozsonyi kormánybiztosság már csak Bécsen keresztül tud a magyar kormánnyal beszélni. Jankó kormánybiztos szerdán délután Bazinba megy, hogy ott Piccione olasz tábornokkal, a cseh-szlovák csapatok parancsnokával tárgyalást folytasson Pozsony megszállásáról. A csehek valószínűen már csütörtökön vagy pénteken szállják meg Pozsonyt.
Bécsből azt jelentik, hogy a város összeköttetése Pozsonnyal megszakadt, a vonatok csak Marcheggig közlekednek, a Bécs—Pozsony-i villamosvasút kocsijai pedig csak Köpcsényig, a magyar határig.
Miskolc megszállását is tervezik?
Kassára érkezett jelentések szerint a cseheknek az a szándéka, hogy a legközelebbi napokban megszállják Miskolcot is. Ez a hír, amelyet egyelőre nem lehet ellenőrizni, magánjelentés formájában jutott a fővárosba, hivatalos információ nincs róla.
Népszava 1919. január 2.