verseny;demokrácia;média;

2019-01-16 08:45:00

„Nagyon veszélyes” - amerikai jogászprofesszor Orbán döntéséről

Ha nincs szabad gazdaság, akkor nem létezhet politikai szabadság, demokrácia sem - mondta előadásában Eleanor M. Fox

A nemzetközi versenyjog egyik legismertebb szakértője, a New York University of Law professzora a napokban Varsóban és Budapesten járt, és egyebek mellett a Gazdasági Versenyhivatalban (GVH )is tartott előadást. Ebben egy rövid kritériumrendszert is megállapított, amely szerinte a demokráciákat jellemzi: ha az állam átlátható módon működik, a törvények és nem egyes egyének akarata irányít, és az intézményeken múlik a kormányzás, akkor demokráciáról beszélhetünk. Adódott a kérdés: demokráciáról beszélhetünk-e még egy olyan ország esetén, ahol nincs transzparencia, a törvényeket partikuláris érdekek mentán hozzák, az állam ellenőrzését szolgáló intézményeket a hatalomhoz lojális emberek irányítják, a gazdaság pedig arra szolgál, hogy egy a hatalomhoz közel álló szűk kör gazdagodását szolgálja?

– Ezek súlyosan aláássák egy demokratikus rendszer lényegét – jelentette ki Eleanor M. Fox. A professzor szerint, ha nincs szabad gazdaság, ha a szabályok nem egyformán vonatkoznak mindenkire, akkor nem létezhet politikai szabadság, demokrácia sem. Felvetettük: a rendszerváltó országokban több esetben azzal indokolták a kormányok a piaci verseny korlátozását, torzítását, hogy – mint ez a magyar kormány visszatérő retorikája is – „nemzeti tőkésosztályt” kell létrehozni, amely „a multikkal ellentétben nem viszi ki a nyereséget az országból”. Erre reagálva, Eleanor M. Fox azt mondta, a gazdaság egészséges állapota mégis azt követeli meg, hogy a hazai cégek versenyben legyenek a külföldiekkel, minden ellenkező esetben végső soron az adott ország állampolgárai veszítenek, hiszen ők kapnak drágábban vagy éppen rosszabb minőségben egy-egy árut, szolgáltatást. De azt ő is elismeri: a gyakorlat uniós szinten létezik, már több tagállam lobbizott az Európai Bizottságnál, tegye lehetővé, hogy kivételezhessenek egyes hazai cégekkel.

Elenaor M. Fox szerint, ha egyes, nagyon kivételes esetekben ez jogos lehet is, semmiképpen nem szabad gyakorlattá tenni. A Gazdasági Versenyhivatalról azt mondta, tisztában van vele, hogy a szervezet az elmúlt években többször került politikailag kényes helyzetbe, kritikák kereszttüzébe, és hozott vitatható döntéseket. Szerinte ezek az esetek hosszabb távon az ország és a kormány(ok) érdekeivel is szembe mennek, mert a gazdaság egészséges működése ellen hatnak. „Ha egy barátunk érdekében belenyúlunk a piac működésébe, azzal az egészséges piac egyik fundamentumát, a bizalmat ássuk alá a szereplők között. Ha vannak cégek, melyekre nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, a többiek szabályokba vetett hite is megrendül, ami nagyon rossz”. – mondta.

„Nagyon veszélyes lépésnek” nevezte Eleanor M. Fox a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozását és azt, hogy Orbán Viktor közbeavatkozása nyomán megakadályozták a GVH-t:  legalább elindítson egy versenyfelügyeleti eljárást. A professzor szerint nem példa nélküli az a hatáskör, amivel a magyar miniszterelnök él, más országokban, például Dél-Afrikában is tehet ilyet a kormány, de ott nagyon részletesen szabályozzák, milyen esetekben kerülhet sor erre. „Ha nem így van, az széles körű lehetőségeket biztosít a törvény használójának arra, hogy tevékenységével aláássa a piac normális működését, végső soron a korrupciónak, akár még úgy is, ha nem ez a cél”. – fogalmazott.