Robotvilág: a vágyálom rémségei

Publikálás dátuma
2019.02.09. 18:00

Fotó: Marabu
Ezerkilencszázhatvankilencben, frissen megszerzett fizikusi diplomámmal – édesapám tanácsára - a Csepeli Fémműben helyezkedtem el. A szocialista brigád befogadott, sőt brigádvezető-helyettesem még segíteni is próbálta beilleszkedésemet a munkásosztályba. Nagy nőcsábászként igyekezett átadni tévedhetetlenül bevált receptjét. „Ha feltűnik egy új lány – magyarázta – odalépek hozzá, mélyen szemébe nézve azt kérdezem: ne játsszunk jojót?" Mi az a jojó? – kérdeztem érdeklődve. „Látod, ezt kérdezik a lányok is, mire én felvilágosítom őket: hát az, ami neked is jó, meg nekem is jó! Érdekes, mindig azonnal kitalálják, miről is van szó!” Ma már kétlem, hogy gyorsan cserélődő barátnői valóban kiválónak minősítették „szolgáltatásait”. Ugyanakkor, visszapillantva, életem egyik legfontosabb tapasztalata: kölcsönös elégedettséget kiváltó kapcsolat csak a jojó-elvre építhető.
A jojó stratégia

A szomszédhoz, a barátokhoz, a munkatársakhoz, és persze a szerelmedhez fűződő viszonyod tartóssága azon múlik: megértetted-e, és képes is vagy-e arra, hogy partnereidnek minél több örömet és támogatást nyújts. Aki ugyanis „osztályon felülinek” érzi szolgáltatásaidat, a kapcsolat tartóssá tétele érdekében ugyanerre törekszik. Ha tehát tiszteletre, segítségre, szeretetre és örömet vágysz, csak arra kell ügyelned, partnereidnek is ugyanezt nyújtsd. A jojó stratégia lényege: a másik elégedettségét szolgálva részesülni az általa viszonzásként kínált örömökben. A stratégia alkalmazásának azonban van egy nélkülözhetetlen - de nem szembetűnő - előfeltétele: törekvés ráhangolódni a másikra. Megtanulni azt, mire vágyik, és azt is, mi az, amit nem szeret. Ezt nem könnyű észrevenni, tudomásul venni még kevésbé. Miközben különböző viszonyaimban végigjártam az összehangolódás konfliktusokkal teli útját, ráébredtem: a jojó az emberi együttélés általános modelljét kínálja.
Egész életünk a gesztusok, az érzések, és a szolgálatok csereberéjéről szól. Adjuk a miénket, abban a reményben, hogy megkapjuk, amire vágyunk. Közben pedig folyamatosan teszteljük: ahogyan játszunk, hozzásegít-e ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzuk kapcsolatainkból. Ez ugyanis lényegében két dologtól függ: minél előnyösebben kijönni az egyedi cserékből, és elérni, hogy minél többen, minél többször minket válasszanak játszótársnak. Előbb-utóbb ráébredünk: az „életjátékban” elért megbecsülés-, és gyönyör-pontjaink számát alapvetően az határozza meg, milyen várakozással tekintünk az adott kapcsolatra. Másként viselkedünk, ha az előbukkanó üzleti, hétköznapi, vagy szerelmi partnerükkel még sokszor akarunk „játszani”, mint amikor a találkozást kivételes alkalomnak tekintjük. Ilyenkor ösztönszerűen felmarkoljuk a lehetséges nyereséget, és vissza sem pillantva továbbállunk. A játékelmélet matematikailag is nyilvánvalóvá teszi: más a „nyerő” stratégia az egylépéses, mint az ismétléses fogoly-dilemma játékban.
Ahhoz tehát, hogy örömünkre szolgáljon egy kapcsolat, időt és fáradtságot nem kímélve meg kell tanulni partnerünket: alkalmazkodni, egymásra hangolódni és közösen felépíteni a jojó stratégiát. A múltban ez – látszólag – könnyebb volt: cserepartnereinkhez elszakíthatatlan kötelékek fűztek. A családban az ösztönszerű szeretet, a barátok között a kölcsönös bizalom vezérelte a kapcsolatot. Tőlük kaptuk és számukra nyújtottuk az élethez nélkülözhetetlen szeretet, gondoskodást, tiszteletet és aggódást. A viszonzás biztos tudatában „szolgáltuk” őket és ők is minket. S aki elfelejtkezett a viszonzásról, azt figyelmeztették: „Kölcsönkenyér visszajár”, illetve „Szemet szemért, fogat fogért”. A nagyobb nyomaték kedvéért erre ráerősítettek az istenek: „Ne tedd másnak azt, amit magadnak nem kívánsz” (Hillél), vagy a „Azt tedd másnak, amit szeretnéd, ha veled tennének” (Jézus). Az aranyszabályok pedig „megolajozták” a társas élet gyakran csikorgó gépezetét.
Egyenlőtlen szerepek

A sors azonban sokáig egyenlőtlen szerepeket osztott ki az embereknek. Márpedig, ha csak a hatalommal bíró fél érvényesíthette az akaratát az azt jelentette: a körülmények eleve kijelölték a vesztest. Ezen pedig semmilyen bölcs stratégia nem segíthetett. Ennek a szomorú helyzetnek volt még egy nem közvetlenül szembetűnő hátrányos következménye: a domináns fél – többnyire a magas státuszú férfi - nem érezte szükségét ráhangolódni a másikra. Ha viszont nincs késztetés elfogadni a partner igényét, nem formálódhat ki a kölcsönös elégedettségen alapuló jojó – a tudomány szavaival, „win-win” - stratégia. Ez az oka, hogy a múltban a családban és a közösségeken belül a nemek, a generációk és az eltérő státuszúak kapcsolata – mai szemmel nézve – meghökkentően kegyetlen volt.
A XX. században azonban fokozatosan teret nyert a szabadság és az egyenlőség. Sem a házasság, sem munkahely, sem a lakóhely, sem a gyülekezet, nem jelent örökre „összeláncoltságot”. Mivel pedig „cserepartnerek” szabadon választhattak, kényszerré vált az „egymásra hangolódás”. Akit ugyanis nem elégített ki, amit kapott, egyszerűen továbblépett. Mindenki mögött a csere-jelöltek hosszú sora kígyózott. Innentől boldogságunkat és sikereinket az határozza meg, hogy mindenféle viszonyunkban, a "játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?" kérdésre a másik igenlően bólintson, majd hosszan játsszon velünk. Ám a szabad választásokra épülő társadalomban csak azzal játszanak folyamatosan, aki a jojó stratégiát követi. Aki ezt tudomásul vette, annak boldogság lett a jutalma, aki viszont mindig az önzés vezetett, az – meglepő módon - összességében rajtavesztett. Ha csak egy pillantást vetünk az országok – nemrég megjelent - 2018-as „boldogság-indexére”: az élbolyt - Finnország, Norvégia, Dánia, Svédország, Svájc, Hollandia - a leginkább toleráns, legdemokratikusabb, a „másságot” leginkább elfogadó, önérvényesítő, de alkalmazkodni kész polgárok társadalmai alkotják.
Ám a XX. század hozott egy másik fontos változást is: szükségleteinket egyre inkább piaci transzakciók keretében elégítjük ki. A világ megtelt tökéletes szolgáltatást kínáló és kereső lényekkel, akik azonban nem társként, hanem üzletfélként viszonyulnak egymáshoz. A másik ösztönszerű szolgálatát felváltotta az üzleti csere. A csábítások tárháza kimeríthetetlen, és akinek elegendő pénze van, az kielégítheti bármely felvillanó vágyát. Viszont fokozatosan csökkent a ráhangolódásra való késztetés. Minek bajlódni a partner „megtanulásával”, ha megfizetem, amit akarok? Az emberi kapcsolatok haszonelvűvé válása tehát arra vezetett, hogy sokan afféle automatának tekintik partnereiket: felül bedobom a pénzt, és valahol kihullik a vágyott szolgáltatás. Sőt, a szabályozott feltételek mögül gyakran előbukkant az egyenlőtlen helyzetből fakadó hatalmi játszma: a kiszolgáltatott fél kénytelen alávetni magát a szabadjára engedett erőszaknak, a zaklatásnak.
Emberi viszonyaink üzletszerűvé válása arra vezetett, hogy az emberek – miközben növekvő számú ismerős veszi őket körül - egyre inkább társas magányban élik életüket. Mind szorongatóbb az emberi kapcsolatok hiánya, s bár valahogy túljutunk is a válságokon, közeli barátaink vagy távoli ismerőseink egyre gyakrabban „bekattannak”. Ezt a négylábú kedvencek részben ellensúlyozni tudják, ám miközben segítenek elviselni a magányt, még inkább eltávolítanak embertársainktól. Egyre kevésbé hagyatkozhatunk tehát mások ránk irányuló - persze kiérdemelendő és viszonozandó - feltétel nélküli szeretetére. A következmény: érzelmileg egyre labilisabbá váltunk. Az üzlet felfedezte öröm-hiányunkat és felkínálja – persze jó pénzért – szolgáltatásait: a legkülönbözőbb kábító-, és stimuláló-szereket, a haverok és a csajok kavargó tömegét, az utazások élményét, a vásárlást és a szurkolást a modern kor panem et circenses intézményeiben. Sőt, mivel az együttéléstől elvárt „szolgáltatások” mind megvásárolhatók lettek, sokan úgy teszik fel a kérdést: minek fenntartani egy családot, amikor bárki és bármi megvásárolható vagy bérelhető?
A robotvilág perspektívája

És most itt az újabb kihívás: egyre több szakmában – a sofőrtől a pszichiáterig, a tolmácstól, az orvosig, a gondozótól a brókerig – feltűnnek a mesterséges intelligenciájú robot-munkatársak. A perspektíva - első pillantásra - csábító: értelmes gépek dolgoznak számunkra! Persze ott az aggodalom: mi van, ha a gépek – mint az emberek - véletlenül „ámokfutásba” kezdenek? Ám a helyettünk robotoló robotok mégis inkább kedvező, mint ijesztő benyomást keltenek. Ugyanakkor a robotokkal kitömött világ alapvetően megbolygatja az emberi társadalom alapvető rendjét. Az elmúlt egymillió év során a létet két – első pillantásra észrevétlen - hatás formálta egyre emberibbé: az intim kapcsolatainkat vezérlő jojó stratégia és annak tudomásul vétele, hogy - valamilyen szakmát gyakorolva - be kell illeszkedjünk a munkamegosztásba. A robotvilág perspektívája azonban mindkét kényszert kiiktathatja.
A robot-szerető tökéletes lesz - állítja Levy David, a „Love and Sex With Robots” című könyv szerzője. Hozzá képest egy emberi partner, legjobb esetben igyekvő, de gyenge pótlék. Szerinte 2050-ben az emberek leginkább már csak robotokkal fognak szexelni. A szex-robotok – vélik sokan - ellenállhatatlanok: a szingli férfiak és nők igényeit tökéletesen kielégíthetik. Ám egy legutóbbi bemutatón baleset/bűntény történt: a látogatók megerőszakolták Samantát, az intelligens szex-robotot. Azaz, még csak nem is rabszolgaként tekintettek rá, hanem élettelen tárgyként, amivel szemben minden megengedett. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy az igazi kockázat: a megerőszakolható szex-bábútól nem sajátítható el a kölcsönös egymásra hangolódás jojó stratégiája.
Ám robot-szolgáknak van egy másik mellékhatása: csökkenti a késztetést, hogy időt és energiát fordítsunk valamely szakma elsajátítására. Miért dolgozzon egy fiatal szorgalmasan, hogy sofőr vagy asztalos legyen, miért tanuljon kitartóan éveket, hogy orvos vagy ügyvéd legyen, amikor munkáját elvégzik helyette a robotok - méghozzá tökéletesebben. Az önvezérlő autó példáján túl, nemrég Angliában éles vitát váltott ki a Babylon szoftver alkotói és az orvosok között, hogy az intelligens párbeszédre képes automata pontosabban diagnosztizálta az egészségi állapotot, mint a háziorvosok. A tőzsdei befektetések, a személyzet-kiválasztás kényes feladatait ma már növekvő mértékben mesterséges intelligenciát alkalmazó robotok végezik. Ám egy szakma művelése az ember számára nem pusztán jövedelemforrás. A munka értelmet ad életünknek: társas kapcsolatot jelent, rendszert visz napjainkba, és megalapozza önbecsülésünket. Kutatásokkal alátámasztott tapasztalat: a nyugdíjat követően csökkenő testi és szellemi aktivitás személyiség leépüléshez vezet.
Ezért ijesztő a robot-szolgák perspektívája: tömegesen megszűnik az ösztönzés nemcsak arra, hogy társsá váljunk, de arra is, hogy alkotni törekedjünk. A veszély nagyságát mutatja: az új állások túlnyomó részét ma már olyan szolgáltatások kínálják, amelyek a másokra való ráhangolódás képességét követelik. Észre sem vesszük, és a Föld sok milliárd polgára – egy kifinomult és tökéletes technikai környezetben - robotok által gondozva, táplálva és kiszolgálva érzelmi és szakmai analfabétává változhat. Egyre kevesebb emberi kapcsolata lesz, és ráadásul azokat, amelyekbe belebotlik – értelemszerűen – konfliktussokkal terhesnek érzi. Így - amint lehet - visszatér az igényét és vágyait tökéletesen kielégítő robot-szolgáihoz, és a virtuális világába. Fokozatosan képtelenné válik emberi kapcsolatokat kialakítani, ráhangolódni és szolgálni a társát, érzelmeket viszonozni – jojót játszani! Félve merem csak leírni: a Föld hisztérikus, frusztrált, labilis idegzetű pszichopaták, őrültek házává válhat. Pedig a figyelmeztetés – a „Szép új világ” (A. Huxley) anti-utópiájában – már nyolc évtizede elhangzott: az efféle társadalmakban az életet csak pótszerek - a szóma és a tapi – napi használata teszi elviselhetővé. Ám az egész mégis elviselhetetlen! Ma az író rémálma - fenyegető valóságként – váratlanul elénk bukkant. S ez nem a következő évszázad, hanem a következő évtized kihívása!

Sebes György: Mi vagyunk a zsűri!

Publikálás dátuma
2019.02.09. 14:55
A Dal zsűrije azért büszke magára
Fotó: Bruzák Noémi / MTI
Az átkos időkben, amikor a Kossuth rádió még műsort is sugárzott és nemcsak a hivatalos propagandát erősítette, reggelente vidám dalokra is ébredhetett a dolgozó nép. Csengő hangú gyermekek előadásában hangzott el például a következő strófa: „Egy, kettő, három, négy, / Mély lélegzetet végy. / Rajta, pajtás, terpeszállás, / Törzsfordítás, térdhajlítás, / Helyben jársz és, karlendítés”. A reggeli torna gyönyörét a József Attila-díjas költő – valamint író és műfordító -, Hárs László verselte meg, zenéjét pedig a Kossuth-díjas Ránki György szerezte. Ez volt A győztes ismeretlen című gyermekoperájuk egyik slágere. A bemutató – mondhatni: természetesen – a rádióban volt, a dalokat pedig gyakran ismételték a különböző műsorokban. Közülük az egyik az ifjú ítészek száma volt. „Itt van már a zsűri, itt van már a zsűri, / mely a tiszta igazságot nem csavarja, csűri” – hangzott a bíráló bizottság belépője. Később pedig azt is megtudtuk tőlük, hogy „A zsűri, a zsűri, az akadályt legyűri, / az igazságot nem csűri, de a gazságot nem tűri”.
Ezt a dalt napjainkban sokan és joggal énekelhetnék. Nincs ma vetélkedő(nek álcázott) műsor zsűri nélkül. És mindegyik bírálóbizottság nagyon igazságos, pártolja a megméretendőket, miközben az esetek többségében kis külön magánszámokat kreál az értékelésekből. Lehetőleg úgy is válogatják a tagokat, hogy népszerű, jó svádájú egyéniségek legyenek, akik akkor is képesek elszórakoztatni a nézőket, ha éppen nem a látott produkciókat elemzik.
A példákat minderre vég nélkül lehetne sorolni. Itt van mondjuk Liptai Claudia, Stohl András és Majka. Bevált műsorvezetők, pontosan tudják, mitől döglik a légy, vagyis mi kell a nézőnek. De a TV2 Sztárban sztár című műsorában zsűrit játszanak, kiegészülve a rockzenész Papp Szabolccsal, aki kezdetben harsánysággal leplezte zavarát, de aztán egyre jobban belejött. S miközben a versenyző sztárok fellépéséről mondanak véleményt, lényegében külön kis műsort csinálnak, vitáznak, vagy éppen froclizzák egymást, néha azzal sem törődve, hogy nem róluk szól a történet. Ám akik hozzászoktak, hogy máskor ők a főszereplők, nehezen bújnak ki a bőrükből.
Kicsit más a zsűri funkciója az RTL Klub X-Faktorában. Nem véletlenül nevezik őket mentoroknak, hiszen – versenyzőik által – maguk is megméretnek az adásokban. Itt kiderülhetne, mennyire jó pedagógus és menedzser Radics Gigi, Gáspár Laci, Bye-Alex és Puskás Peti. Inkább azt láthatjuk azonban, hogy a saját teljesítményüket helyezik előtérbe és ahhoz mérik a többiekét. Vagyis az esetek többségében nem tudnak elfogulatlanul ítélkezni, ami teljesen érthető. A megoldás csak az lehetne, ha elválasztanák a versenyzők felkészítését és a zsűrizést.
Nem kell hasonló problémákkal küzdeniük az eurovíziós válogató, A Dal bírálóinak. Ráadásul ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy pontosan tudják, mire számíthatnak, hiszen az indulókat már rég kiválasztották, a zsűri tagjai tehát annyiszor hallgathatták meg a versenyző dalokat, ahányszor csak akarták. Nem véletlen, hogy az ítészek között a legrégebben szereplő és mindig elgondolkodtató észrevételeket tevő Both Miklós a szövegek elemzésével tűnik ki. Volt ideje kialakítani róluk a véleményét. Hozzá hasonlóan figyelni kell a Magna Cum Laude frontemberére, Mező Misire, aki a zenéket értékeli ugyanolyan elmélyülten. Kevésbé bizonyult jó választásnak a két új zsűritag. Nem mintha visszasírnánk az előző évekből Frenreisz Károlyt, vagy a széket egymásnak adó hölgyeket, Schell Juditot, illetve Zsédát. Nyilván nem véletlen, hogy az idei évre lecserélték őket, mert bizony sok építő kritikával nem támogatták utódaikat. Frenreisz – mint „nagy öreg rockzenész” – ráadásul már vicces is volt azzal, hogy minden résztvevőnek állandóan gratulált, még akkor is, ha aztán lepontozta a számukat. Ezt a szerepet most a Napoleon Boulevard egykori énekese, Vincze Lilla vette át. Mint egy kedves nagymama örvendezik a fellépőkön, de a folyamatos cukormázzal sokat nem segít rajtuk. A másik új tag, Nagy Feró a másik véglet. Igyekszik szigorúnak látszani, de egyúttal jóságos is próbál lenni. Végül is önmagát játssza, de ezzel sokat nem tesz hozzá a produkciókhoz. Ami egyébként azért is meglepő, mert néhány éve mentor volt az X-Faktorban és akkor jól állt neki ez a szerep. Kiderült, hogy nagy tudású művész és akkor képes volt segíteni a feltörekvő fiatalokat.
Kétségtelen, nincsenek könnyű helyzetben e műsoroknak a szerkesztői. Hiteles, elismert és sikeres embereket kell beválogatniuk a zsűrikbe, ami – a jelek szerint – nem mindig sikerül. Nemrég az RTL Klub – amúgy is balul sikerült - Szenzációs négyes című műsora szolgált erre jó példával, ahol Alföldi Róbert volt az egyetlen, aki megfelelt e kívánalmaknak. A mellé ültetett Ganxsta Zolee, valamint a lényegében ismeretlen Ráskó Eszter pedig csak arra jelentett bizonyítékot, hogy ha valaki folyamatosan tud beszélni, még egyáltalán nem biztos, hogy mond is valamit.
„Úgy döntött a zsűri, mely az eredményt leszűri, / Hogy a verseny nem volt verseny, ezért nincsen győztes, csak vesztes” – énekelték egykor a gyermekoperában. Ilyen rosszul egyelőre még nem állunk, de a bírálat napjainkban sem könnyű. Nem minden program zsűrijének gratulálhatunk tehát, noha A Dal néhány ítésze gond nélkül megtenné ezt is, hogy utána azért kevés pontot adjon a produkcióra, növelve az ellentmondásokat, de eleget téve a szükségszerű etetés követelményeinek.

Tompa Imre: Az év borásza

Publikálás dátuma
2019.02.09. 12:25
Balla Géza személyében először egy határon túli borász lett az Év Bortermelője
A tavalyi Év Bortermelője (afféle borászati Kossuth-díj, tkp. egy életműdíj féleség, az eddigi teljesítményt díjazza), most először egy határon túli borász lett: Balla Géza a ménesi borvidékről.
A ménesi borvidék Arad-Hegyalján van, történelmi bortáj, mely mindig is a legjobbak közé tartozott, most újjáéledőben, a rendszerváltást követő súlyos válságból dinamikusan lábal kifelé. A román borászat 2016-ban például 37 százalékkal növekedett, ami világviszonylatban is szédületes tempó. Románia egésze ma kábé a tizenharmadik borország a nagyvilágban a maga 4,8 millió hektójával, a legnagyobb övezetek nem Erdélyben, hanem Vrancea, Buzău, Iași, Vaslui, Konstanca és Dolj megyében vannak. Az erdélyi bor reneszánszának Balla volt a viharmadara, vagy zászlóhajója, vagy zászlósbora, vagy mi: a naturalitásra törekvő, helyi fajtákat preferáló tradíciót és a legújabb technót Balla borászkodása küvévé keveri, vörösei világszínvonalúak. Például a Sziklabor 2015 Fekete leányka-Cabernet franc küvé: gyümölcsös, tüzes, vibráló, friss, kicsit lekváros felhangokat mutató, tanninhangsúlyos tétel és klasszul jelképezi Erdélyt, amennyiben egy francia világfajta és egy őshonos erdélyi szőlő házasítása, a franc ad gerincet és struktúrát az eleven és laza fekete leánykának, ahogy mindig is Európa, az intenzív Európa-közelség adott gerincet és struktúrát az erdélyiségnek.
Mármost Erdély is bővelkedik a tökéletes dűlőkben, a príma terroirokban (a terroir a talaj, a klíma és a borász - azaz ami a fejében van, a kultúra - szentháromsága, a bort megformáló önológiai, azaz borászati tér). Erős német hatásokkal, Partium (ami by the way nem Erdély, hanem az anyaország és a par excellence Erdély közti zóna) északi részén és délen, a temesi Bánságban (Bánátban) svábok, a klasszik Erdély hűsebb fennsíkján a magyarok mellett a hallatlan kultúrateremtő képességekkel rendelkező szászok borászkodtak. Hol német van, ott bor van (Pálffy István újságíró, most épp dublini követ úr egy bon mot-ja szerint, aki maga is a praxisban mélyen elmerülve tanulmányozta a borféléket: „a németek könnyen mondják, hogy délután négyig egy csepp bort se, négy után egy csepp vizet se, mert addig sört isznak”).
Borászok beszélgettek az átadón: „Romániát a zsidók rakták össze, azért tudták elvenni tőlünk”, a többiek bólogattak. A borászoknak - mint hajdan a földtulajdonuktól megfosztott, tönkretett, meglehetősen szakbarbár társadalomnak - a nagyobbik része tradicionalista, hozza a mai magyar jobboldal minden rétegében (a kisnyilas prolitól a bunyós kopaszon át a posztúri-középosztálybeli entellektüelig és úriasszonyig), mindenhol kötelező kliséket a hazug, teljesen ostoba mítoszoktól és hazugságoktól a kisebbségi komplexussal kevert gőgös kivagyiságon át a mélységes antiszemitizmusig.
Hűsítsük le magunkat egy kis Hunyadi 2017-es Fekete leánykával (Feteasca Neagra) a bánáti Recas (Rékas) pincészettől, mely jól szervezett újvilágias nagypince, majdnem ezer hektár, csúcstechnó, ausztrál főborász, angolszász célpiac és nagyon jó italú és árú borok. Ez a leányka laza, gyümis, túlérettes-aszaltas-délies-szicíliás illatú, kérekmég-típusú vörösbor.
Szerző