„Nagyon régen, talán múlt pénteken”

Publikálás dátuma
2019.02.09 20:00
A kormányzó PiS is azon dolgozik, hogy átírja a lengyelországi holokauszt történetét
Fotó: AFP/ Janek Skarzynski
Itt az ideje, hogy harcba szálljunk a zsidósággal és megszabadítsuk tőle Lengyelországot - ezt harsogta az egykori auschwitzi koncentrációs tábor területén Pawel Rybak, a lengyel szélsőjobboldal egyik leghírhedtebb figurája a nemzetközi holokauszt emléknapon. Rybak ötven hozzá hasonló wroclawi neonácival masírozott az egykori lágerbe, hogy ott feltárja Auschwitz „igazi” történetét. A szimbólummá lett helyen, ahol egymilliónál több zsidót - köztük a magyar zsidóság többségét – pusztították el a nácik.

Újraírt történelem

A neonáci provokáció nem is volt olyan váratlan. A kormányzó jobboldali-nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt következetesen dolgozik azon, hogy újraírja a lengyelországi holokauszt történetét. Nem a hárommilliós lengyel zsidóság elpusztítására kell emlékezni, hanem azokról a lengyelekről, akik másokat életük kockáztatásával mentettek meg – így szól az új narratíva. Ennek jegyében szerkesztik át az auschwitzi kiállítást, s hoznak létre országszerte emlékhelyeket. Arról pedig szó sem lehet, hogy beszéljenek a németekkel együttműködő, zsidókat feladó, s a tömeggyilkosságokban is részt vett lengyelekről.
Az államilag is irányított gyűlöletpropaganda egyik fő célpontja így lett Jan Tomasz Gross, amerikai-lengyel történész, szociológus. Hasonlóan Pawel Adamowiczhoz, az egykori gdański polgármesterhez, akit egy terrorista merénylő ölt meg egy jótékonysági rendezvényen. Gross jelenleg Berlinben él, úgy érzi veszélyes lenne számára hazatérnie. Életéről, kutatásairól, s a történelmi igazság bemutatásáért folytatott harcról is beszélt most megjelent életút-interjújában.
Az Aleksandra Pawlicka újságíró jegyezte kötetet 2018 őszén adták ki, „Nagyon régen, talán múlt pénteken” a címe. Lengyelül ezt a műfajt interjú-folyónak nevezik, találóan. A beszélgetés többnyire a dolgok elején – tehát az interjúalany őseinél, szüleinél, családi környezeténél kezdődik, majd ifjúkorán át jut el azokig az eseményekig, teljesítményekig, amelyek indokolják, hogy vele ilyen beszélgetés készül. Gross neve ismert Lengyelországban és bizonyos mértékig a világban is, könyvei az eredeti angol és lengyel nyelvű kiadásokon túl megjelentek más nyelveken is. Két könyve a Szomszédok és a Félelem olvasható magyar fordításban is. A legnagyobb feltűnést nálunk is a húsz éve írt Szomszédok keltette.
A mű arról szól, hogy a kelet-lengyelországi Jedwabne városka lakói 1941 nyarán, nem sokra rá, hogy a szovjet csapatok elhagyták a térséget, brutálisan legyilkolták zsidó szomszédjaikat. Legtöbbjüket egy pajtába hajtották és azt rájuk gyújtották. Alig maradt életben valaki, aki beszámolhatott a történtekről. A könyv óriási vihart kavart Lengyelországban, ami máig sem csillapodott. Ez ugyanis mélyebb és általánosabb ügy, mint egy városka lakóinak állatias akciója. A Szomszédok alapján, vagy inspirációjára írta A mi osztályunk című darabját Tadeusz Slobodzianek. A darab évek óta megy a budapesti Katona József Színházban, de más magyar társulatok is előadták.

Imádják gyűlölni

Grosst a jelenleg kormányzó lengyel jobboldal, illetve az a társadalmi és szellemi közeg, amelyet a PiS képvisel, egyik első számú „lengyelgyűlölő” ellenségének nyilvánította. Tehát szimbolikus aktuálpolitikai szereplője a lengyel közéletnek, akkor is, ha gyakorlatilag nem vesz részt abban. Az ok: brutális őszinteséggel szembesíti olvasóit a háború alatti és utáni zsidóellenes akciók tényével, azzal, hogy a lengyelek – csakúgy, mint a magyarok – nem tettek meg mindent, hogy szomszédaikat megmentsék. Sőt, inkább elfordultak, vagy éppen segítettek a náciknak a zsidók irtásában. A PiS gyűlöli Grosst, mert azt is kimondja, hogy a lengyel antiszemitizmus a lengyel nacionalista jobboldal és a klérus tevékeny zsidóellenességének következtében lett a társadalom többsége számára elfogadható – comme il faut – eszme és magatartás a XX. században. Egy cikkében tavaly brutálisan leegyszerűsítve azt írta, hogy a lengyelek több zsidót öltek meg a megszállás évei alatt, mint németet. Ezt a tézisét védi, pedig emiatt gyerekkori barátaival (így Adam Michnikkel) is szembekerült. A nacionalista-katolikus jobboldal imádja gyűlölni Grosst, de - mint érzékeltettem - a baloldali, liberális tábor sem rajong érte. Ennek több oka van, így az is, hogy Gross 50 évet töltött emigrációban, 1968-89 között nem léphetett lengyel földre. Kimaradt a harcokból és megpróbáltatásokból, amelyekben társainak része volt. Michnik például hat évet töltött börtönben. Gross ún. márciusi emigráns, 22 éves volt, amikor – majd 30 ezer asszimilált zsidó lengyelhez hasonlóan – őt és családját is kiszorították az országból.
Erről és előzményekről is szól a beszélgetés-folyam. A politikai események, amelyek 1968-ban megrázták Lengyelországot, világszerte felzúdulást és értetlenséget keltettek. Nehéz volt felfogni, hogy ’68 lázadással (Párizs) és reformokkal (Prága) teljes tavasza Varsóban a brutális antiszemita elnyomás évszakaként jelent meg. Gross felidézi a fiatal rendszerkritikus baloldaliak akcióit, amelyben a cenzúra (Adam Mickiewicz klasszikus darabjának, az Ősöknek a betiltása) és az egyetemi szabadság csonkítása ellen tiltakoztak, s a rezsim brutalitás ellencsapását is. A lengyel '68 a lengyel '56 októberi eseményeinek végső lezárása volt – állítja. A rendszer ekkor számolta fel az eltűrt, majd nagyrészt visszavont lazaságokat.
A "márciusi események" a kommunista hatalom belső ellentéteit is tükrözték: a konzervatív, nacionalista szárny (a Moczar akkori belügyminiszter vezette „partizánok”) számolt le a részben zsidó származású pártbeli reformerekkel. A tisztogatás tisztán faji alapon folyt, mondhatni a nürnbergi törvények alapján. Azok a zsidó származású emberek kényszerültek elhagyni az országot, akiket többnyire már semmi sem fűzte sem őseik hitéhez és kultúrájához, még kevésbé Izrael államhoz. Ezzel együtt azzal nyomták kezükbe az ország elhagyását engedélyező papírt, hogy Izraelbe utaznak. Így történt a Gross családdal is, akik végül az USA-ban kötöttek ki. Gross a Yale Egyetemen szerzett szociológiai doktorátust, de már a disszertációjában is a háború alatti lengyel társadalommal foglalkozott. Később a Princeton Egyetem professzorként ment nyugdíjba.

Lengyel probléma

„Jedwabnéban az én lengyeleim ölték az én zsidóimat” – mondja az egyik fejezetben a történész, amikor gyökeiről beszél. Anyai ágon régi nemesi családból származik, amelynek egyik tagja a XVI. században a Bialystok közeli vidék - ahol Jedwabne is található - királyi várnagya (magyarul főispánnak mondhatnánk) volt. Apja ősei a Monarchiához tartozó Galíciában élték az asszimilált középosztályi zsidó értelmiség életét, nagyapja (ahogy később több családtagja) a Lengyel Szocialista Pártban politizált, bekerült a bécsi parlamentbe is. Apai és anyai nagyapja is ügyvéd volt. Mindketten ellenzékieket védtek a két háború közötti politikai perekben. Mindkettőjüket Auschwitzban ölték meg a nácik. Apja is ügyvéd volt – régi szocialistaként ellenzékieket védett a 40-es évek pártállami terrorpereiben. Gross édesanyja a megszállás alatt a Honi Hadsereg aktív tagja, a propagandairoda munkatársa volt. 
Családját bensőséges értelmiségi közegként írja le, ahol mindenféle ember megfordult. Úgy nőtt fel, hogy nem találkozott az antiszemitizmussal, anyja egyszerűen érzéketlen volt erre a méregre. Gross nem is az emigrációjukat kikényszerítő állami zsidóüldözés hatására, hanem a levéltári anyagok tanulmányozása során ébredt rá, mennyire átitatta az egyház és a hatalom által intézményesített gyűlölet a lengyel társadalmat. Elvbarátai felróják Grossnak, hogy a lengyel antiszemitizmust és a háború alatti és utáni zsidó-gyilkosságokat nem helyezi regionális és történeti kontextusba. Gross szerint viszont a lengyel bűnöket nem kisebbítik a litván, orosz, ukrán vagy román társadalmak hasonló bűnei.
A kötetben a történész feltárja az utat, amelyen keresztül oda jutott, hogy munkásságának középpontjába a háború alatti (és az azt követő) zsidóellenes erőszak és a zsidókhoz való lengyel viszony feltárása került. Gross a lengyel antiszemitizmust (ideértve a jelenkor zsidók nélküli antiszemitizmusát) nem a zsidók, hanem a lengyelek problémájaként fogja fel. Nem tartja öröknek, sorsszerűnek, de állítja: nem haladható meg a múlt teljes feltárása és feldolgozása nélkül.
Sajátos könyv ez, mert egy család sorsán keresztül betekinthetünk a XX. századi lengyel történelembe és a mai társadalomba. Egy hozzánk, magyarokhoz földrajzilag és történelmileg ilyen közeli ország meglepően különböző élethelyzeteket, családi történeteket produkált. Sok a párhuzamosság, de a történelem más utakat nyitott a két országban. A sorsközösség nem jelenti azt, hogy azonosak lennének a sorsok. Több a különbség, mint az azonosság az ún. nemzeti karakterben is. Gyakran tapasztalom, mi magyarok más országok folyamatait a magunk történéseivel, szereplőiket a mi történelmi személyiségeinkkel értelmezzük. Olvastam már olyat, hogy Józef Pilsudski volt a lengyel Horthy. Ami orbitális marhaság. Lengyelország mérete, nemzetiségi sokfélesége, az államiság 150 éves hiánya, a felosztottság miatt mások a helyzetek, az eszmék és a személyiségek is másként reagálnak. Miközben rengeteg a párhuzam.
Némi betekintést ad a lengyel ellenzék világába, a baloldali gyökerű értelmiségi körbe, amely később szellemi hátországa volt a Szolidaritás mozgalmának. Miközben az interjúkötet arról szól, hogy Gross milyen utat tett meg, milyen brutális tényeket ismert meg, s ezeket miként tárta a közönség elé, azt is megmutatja, hogyan reagált erre a lengyel politikai és szellemi elit. Azzal vádolják, hogy zsidó szemüvegen át nézi Lengyelországot. Ebből az igaz, hogy szemüveget hord. Semmiképpen nem zsidó szempontból vizsgálja a kort - állítja, hanem társadalomkritikus értelmiségiként néz szembe nemzete szégyenével. Úgy véli, a mai kormánypolitika a két világháború közötti, fasizmussal kacérkodó nemzeti-klerikális világban gyökerezik. A lengyel antiszemitizmus fő felelősei között jelöli meg a katolikus egyházat.
2019.02.09 20:00
Frissítve: 2019.02.09 20:00

Szüdi János: A petárdaeffektus

Publikálás dátuma
2019.02.17 16:00
NAGYSZÜLOK IS KAPHATNAK GYEDET - A gyerek pedig köteles eltartani a szüleit
Fotó: SHUTTERSTOCK/
Látszik, hogy az országnak nincs pénzügyminisztere. Igaz évekig pénzügyminisztérium sem volt. Mára van minisztérium, van kinevezett pénzügyminiszter, csak éppen semmi súlya nincsen a kormányban. Nincs, mivel a gyakorlatban kormány sincs. Egyetlen ember, a miniszterelnök szava számít. Ezt az állítást messzemenően alátámasztja az évértékelőn meghirdetett 7+1+1 pontból álló választási programcsomagja. A rendszerváltás óta nem volt még olyan miniszterelnök, aki ennyi fedezetlen csekket állított volna ki, hasonlóan a nagy elődhöz, Kádár Jánoshoz, aki például - közérzetjavító intézkedésként - bejelentette az élelmiszerárak csökkentését a hatvanas évék végén. Ő végre is hajtotta, amit ígért. A mai napig emlékeznek az öregek a három hatvanas kenyérre, tejre, a háromforintos „fradi kolbászra”. Orbán Viktor ígérgetni tud, ám az ígéretek beváltására már sok esetben nem kerül sor. Innen ered egyik fullajtárjának elszólása: „ígéret kategóriájában megoldottuk.”
Mostani bejelentései petárdaként röppentek a magasba. Tapsvihar, csodálkozó sikongatások, elismerő bólintások, kéjes nyögdécselések, tágra nyitott szájak és szemek, füttyentgetések kísérik a pályaíveket. A petárdák nem esnek szét. Nem robbannak. Állócsillagok, fekete lyukak az égen. Senki nem tudhatja mit is rejtenek valójában az ígéretek, de jól hangzanak, s elfednek minden aktuális problémát. Mielőtt átnézzük az új közérzetjavító bejelentéseket, két dolgot érdemes végiggondolni: kinek a pénzét osztogatja Orbán? Az adófizetőkét. Mészáros Lőrinc és a többi száz leggazdagabb magyar nem finanszíroz, csak továbbgazdagodik e program által is. Másodszor, hová vezetettek az említett kádári intézkedések? Államcsődhöz! Így hát gaudiumra semmi ok!
Nézzük a bejelentéseket! Minden negyven év alatti nő az első házasságakor tízmillió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első két gyerek születése után három-három évre felfüggesztik, a második gyereknél a tartozás harmadát elengedik. A harmadik gyerek megszületése esetén az egész tartozást elengedik. Minden fiatal házaspár kap tízmillió forintot? Szegény? Gazdag? Magyar? Cigány? Csak házasodni kell? Nincs kamat? Nem is kell visszafizetni? Elég szülni? A bankok fizetnek majd mint a katonatiszt? A válaszokra várni kell. Ami biztosnak tűnik, aki elkapkodta a házasságkötést az valószínűleg ráfázott. Vannak azért biztos befutók. Orbán Rózának - az ígérgető 19 éves, hajadon lányának - például jó esélye van arra, hogy esküvője költségeinek egy részét kifizettesse az állammal. Orbán Flórának, az osztogató másik, hajadon, 14 éves lányának az esélyei a lehetséges következmények miatt bizonytalanok.
Lépjünk tovább. Bővítik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kedvezményes hitelét, amelyet két vagy több gyermek esetén használt lakások vásárlására is lehet fordítani. A csok bővítését nem kell magyarázni. A használt lakások vásárlásához nyújtott húsz-harmincmillió forint támogatás segíthetne az otthonhoz jutáshoz, ha hatására a lakásárak nem szöknének azonnal az égig, s ha a szegények is hozzá tudnának jutni a pénzhez. A falvakban élők esélyei jobbak lennének, mint a városi lakásra vágyóké, azonban ők – a bejelentő szerint – másik, testre szabott megoldást kapnak néhány hét múlva. Jelenleg várólistára kerültek.
Mit mond a következő ígéret? A második gyermeknél egymillió forintot átvállalnak a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. A harmadiknál négymilliót, minden további gyereknél egy-egy milliót. A jelzáloghitel átvállalásának a petárdája megfejtésre vár. Valaki kölcsönkér. A hitelező pedig úgy ad kölcsönt, hogy jelzálogot vezettet a kölcsönkérő házára. Létezik egy jelzálog-hitelintézet, amelyik jelzáloglevelet bocsát ki. Csak a jelzálog alapjául szolgáló hitel kifizetését vállalhatja át az állam.
Tegyünk még egy lépést. Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Ez az ígéret azoknak kecsegtető, akik jól fizető állásban vannak. Miután a megjelent szöveg múlt időt használ, ez a mentesség azoknak is járhat, akik a megjelenő szabályozás hatályba lépése előtt teljesítették a feltételeket. A „szültek” kifejezés viszont kizárja az örökbefogadott és a nevelt gyermekek beszámítását. A gyermekét egyedül nevelő apa sem számíthat a támogatásra. Az „életük végéig” fordulat remélhetően nem a nyugdíjak jövőbeli megadóztatására céloz.
Ugorjunk! Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. A legalább háromgyermekes családoknak két és félmillió forint vissza nem térítendő támogatást adnak legalább hétszemélyes autó vásárlásához. Ez az első olyan ígéret, amelynek szövegéből arra lehet következtetni, hogy a gyermekhez férfira is szükség van. Az autóvásárlásra nem csak az anya jogosult. Jó hír az is, hogy maga a bejelentő is megkaphatja a támogatást, amire a vagyonbevallása szerint rá is szorul. Reméljük ezzel az állami segítséggel az intézkedést bejelentő miniszterelnök meg tudja venni az autóját, hiszen ezek a kocsik négymillió forintnál kezdődnek.
A következő lépés valóban nemzetmentő. Huszonegyezer új bölcsődei férőhelyet hoznak létre három év alatt. A huszonegyezer új férőhely nem biztos, hogy elég, de jó alkalom újabb kiemelt állami beruházás indítására. Ekkor nincs közbeszerzés, hatósági engedély, a számla is mozoghat felfelé. A bölcsődebővítés hasznos lehet, ha a „rabszolgatörvény” alapján a szülőkre kivetik a maximális túlmunkát.
Nézzük a következő jó hírt. Bevezetik a nagyszülői gyermekgondozási díjat, így a nagyszülők is maradhatnak gyeden a szülők helyett. A nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése összhangban áll a nagyszülő gyermekgondozási segítő ellátásra való jogosultságával. Így legalább bezárul a kör. Az alaptörvény (szándékos kisbetűvel) szerint a gyermek köteles gondoskodni szüleiről, a nagyszülő meg ellátja a szülők gyermekeit.
Egy új terület következik. A nyolcadik pont az egészségügyről szól. Kap hétszázmilliárdot a fejlesztésekre. Igaz a centrumkórház megépítésének költsége is benne foglaltatik ebben az összegben, így érvényesülhet az eddigi gyakorlat, a maradék-elv szerinti elosztás. Miután nincs fejlesztési koncepció, miután nem lehet tudni mire is lenne szükség, biztosan lesznek, akik jól járnak. Ezek közé tartoznak mindazok, akik építhetnek, beszállíthatnak a szokásos – ”névre szóló” - kiválasztási rend alkalmazásával, a szokásos kiemeltté nyilvánítás mellett.
Ismét egy másik területre érkezünk. A kilencedik pont tovább bővíti a gyermekek utaztatására szaporodott vállalkozások lehetőségeit. Orbán ugyanis bejelentette: a középiskolások a kilencedik és a tizenegyedik évfolyam végén kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehetnek részt, amelynek a költségét a kormány állja. A határon túli magyaroknál tett látogatások megszervezése mellett több mint százezer tanuló nyári programját kell állami pénzből megszervezni. Mértékadó vélemények szerint a nyelvtanulás akkor lehet sikeres, ha a tanulót családi környezetben fogadják. Nem találkozik magyarokkal. Ennek becsülhető költségét nehéz megadni, hiszen amit az állam fizet, az folyamatosan drágul. Jelenleg háromszázezer forintra becsülték az egy tanulóra eső kiadásokat. Igaz, illetékes szájból már elhangzott, a részvételhez pályázni kell, s valószínűleg tartanak nyelvi szintfelmérést is. Érvényesüljön a kormány oktatáspolitikája: aki nem tud, az ne is tanuljon!
Nem lehet tudni, milyen jogszabályok mikorra tisztázzák ennek az orbáni petárdacsomagnak a valóságos tartalmát. Melyikből fog szikraeső hullani, melyik bocsát ki füstfelhőt? Nem lehet tudni, csak sejteni melyik beruházói, befektetői kör erősödik az állami feladatok végrehajtásában való részvételnek köszönhetően.
De az talán kijelenthető, hogy egy felelős pénzügyminiszter ilyen bejelentések után a felmentését kéri a miniszteri teendők ellátása alól.
2019.02.17 16:00
Frissítve: 2019.02.17 16:00

Bihari Tamás: Benzingőzölés

Publikálás dátuma
2019.02.17 15:45
nehézséAZ OMINÓZUS P70-ES - Az NDK járműiparának remeke volt
Fotó: FORTEPAN/BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA. LEVÉLTÁRI JELZET HU BFL XV /
- Vigyázz a lábaddal, ne tedd a lukba! – figyelmeztetett a Papa, miközben óránként 40 kilométeres észveszejtő sebességgel száguldoztunk a Népköztársaság út platánsora alatt. A szürke Prága már 1958-59-ben is oldtimernek számított, hiszen még az indexe is az első ajtó oszlopából csapódott ki, ha a Papa irányt kívánt változtatni. A figyelmeztetést azonban nagyon is komolyan kellett vennem, hiszen az öreg Prága padlólemezén némi anyaghiány mutatkozott. Magyarán, itt-ott lukas volt. Végül emiatt is vált meg tőle.
Mégsem maradtunk autó nélkül, mert akkortájt az orvosok, újságírók, neves művészek és egyéb fontos emberek vásárolhattak személygépkocsit. A Papa gyermekorvosként megvehette a család első modern, új autóját, az NDK járműiparának remekét, egy P70-est. Az almazöld jószág vígan pöfögött a keverék üzemanyaggal.
A mama öccsei gyakran kölcsönkérték és vékonypénzű egyetemistaként a tankolást és a javítás költségeit a Papára hagyták, aki ezt természetesnek vette. Egyszer, amikor az egyik sógor kezében felrobbant a szódásüveg és a Papa dudálva száguldott vele a kórházba, a sebesült elhaló hangon rászólt: "Tibikém, kapcsold fel a sebességváltót hármasba, akkor gyorsabban megyünk." Kétségtelen, a Papa filosz volt, nem technikus.
A keskeny utakon csökkentette a baleset kockázatát, hogy percekig egyetlen autó sem tűnt fel az úton. Azok is többnyire BA-s rendszámú vállalati Volgák, vagy Pobjedák, esetleg Warsawák voltak. Ja, fontos elvtársak is rótták az utakat, a legfontosabbak állami Mercedesekkel, de az egy másik történet. Kisebb falvakban bizony a gyerekek még az autó után futottak, mert a helyi tsz Csepel teherautóin, vagy a MÁVAUT Ikarusain kívül még nem láttak gépjárművet.
A lelkesedést néha az irigység gyűlölködő kitörése váltotta fel. Egy kis faluban egy biciklis srác a Papa elé vágott, aki hiába fékezett, az ütközés elkerülhetetlen volt. Szerencsére a srácnak nem esett különösebb baja, de minket a feldühödött tömeg majdnem meglincselt. Öklüket rázták, ordítoztak, hogy a városi ember itt száguldozik és elüti a szegény gyereket. Galamb szelíd gyermekorvos apámnak üvöltötték ezt, aki soha senkitől egyetlen fillért el nem fogadott és ha hívták, az éjszaka közepén is ugrott a beteg gyerekhez. Végül élve megúsztuk, de akkor repedt meg először az üvegbúra, amiben addig éltem, és ahol erőszakkal csak az Iliászban, vagy az Odüsszeiában találkoztam, amit a Papa persze eredetiben is olvasott. Máig emlékszem arra a hitetlenséggel kevert félelemre, amit az eltorzult arcok, üvöltő szájak láttán éreztem gyermekfejjel. Azóta az üvegbúrának a cserepei sincsenek már meg.
A késő ’60-as évektől gépkocsinyeremény-betétkönyvvel is lehetett nyerni autót. Sosem felejtem el azt a kitörő örömöt, amikor a mi sorszámunkat olvastuk a Népszabiban: egy Škoda 1000MB-t nyertünk. Szürke, lassú csacsi volt, de a szép piros műbőr üléseivel mégis szerettük. Végül egy céges autó belehajtott és totálkáros lett. Szerencsére Gyuri bátyámnak nem esett baja. A sors adta, a sors elvette. A Papa halála után évekig nem volt autónk, de a Mama, aki modern nő volt és amellett, hogy levágatta a gyönyörű hosszú haját, mint a Sörgyári capriccio hősnője, Maryska, és szerette a Beatleseket, letette az autóvezetői vizsgát és jogosítványt szerzett. Akkoriban még csak elvétve ültek nők a volán mögött.
Egyik nap egy vadiúj modellel, egy alul bili-kék, felül fehér Trabant kombival tért haza. A kormányváltós, kék füstöt eregető jószág csomagterébe egy kisebb hálószoba bútor is elfért volna. Élveztük a száguldás szabadságát, de azért gyakran megálltam a Népköztársaság úti autószalon kirakata előtt és álmodozva néztem az üveg mögött a Zsigulik, Škodák és a Wartburg de luxok áramvonalas karosszériáját. A kocsik elé ki volt téve az áruk és a sorszámuk is, ami arra utalt, ki veheti át néhány éves várakozás után - ha jól emlékszem a Csepeli Szabadkikötő területén lévő Merkur telepen. Jó üzlet volt az autókiutalás adásvétele: a jó állapotú, alig használt kocsikhoz hasonlóan egy új árán, vagy afölött is el lehetett adni tehetős embereknek, akik nem akartak 4-5 évet várni. Igaz, ez semmi nem volt az NDK-beli 10-15 éves toporgáshoz képest. A Mama egyik öccse oda nősült és amikor a fia 10 éves lett, befizettek neki egy Trabantra, hogy mire nagykorú lesz, éppen meglegyen az álomautó.
A 70-es években a Zsiguli utóda, a Lada tarolt, az 1500-ast a népnyelv csak paraszt Mercinek hívta, és népszerű volt, bár némi kézügyességet igényelt, a Dacia. Misi barátom, miután hiába alkudott egy Velorexre, avagy Bőregérre, vett egy Daciát. Tehette, taxizott, értett az autókhoz. Szüksége is volt a szaktudásra, mert miután az új Dacia csomagtartóját elegánsan lecsapta, gondosan fölszedte a lepattant díszlécet és visszaszerelte. Ezután már csak a némi autóvillamossági beavatkozásra volt szükség. Tamás kollégám a papájával Szegeden vette át a román csodát és mivel 5 literrel adták ki, az első kútnál megálltak tankolni. Mikor már egy tartálykocsiba való üzemanyag is belement, és egyre erősebb benzinszagot éreztek, kinyitották a csomagtartót, amiben a felesleg lötyögött. A gyári benzintartály ugyanis lukas volt.
De hát ezek 40 éves történetek. Ki hitte volna akkor, hogy egyszer a lesajnált Trabik a nosztalgia hullámát meglovagolva egy mai új autó áráért kelnek majd el.
2019.02.17 15:45