Ungváry Rudolf: Azok a szép napok Badacsonyban

Publikálás dátuma
2019.04.14. 16:30

Fotó: Tóth-Baranyi Antal
1944 napsütéses nyarának közepén a badacsonyi Örffy-villa manzárdszobájába váratlanul lakó érkezett. Robert Gaston Marie Aymar de Dampierre gróf, aki 1940-ig Franciaország, majd a német megszállás után a kollaboráns Vichy-kormány magyarországi követe volt. 1942-ben ezt már nem bírta a gyomra, lemondott (kevésbé fennkölt oka az volt, hogy az ellenállásban résztvevő unokaöccsét elfogták és internálták), de diplomata-útlevele lejárt, és magánemberként a háborús viszonyok között nem tudott visszatérni a hazájába. Továbbra is részt vett a követség többi alkalmazottjával együtt a francia hadifoglyok támogatásában, akik ide szöktek Ausztriából, mivel Magyarország nem állt hadban Franciaországgal. A követségen Hallier attasé egy ideig titokban még rádióadót is működtetett. A németbarát Vichy-kormány pénzén a francia tisztek továbbszökését segítette Jugoszlávián és Isztambulon át Afrikába, de Gaulle szabadcsapataihoz. A bennszülött egységek kiképzéséhez égető szükség volt tisztekre és tiszthelyettesekre.
Dampierre és felesége közben továbbra is mondén társasági életet élt, mert Magyarország a háború alatt paradicsom volt a többi, Németországgal szövetkezett államhoz képest – persze annak, aki nem volt zsidó. Dampierre a megszállás napján, amely vasárnapra esett, a marista francia szerzetesek miséjét hallgatta a Hőgyes Endre utcai templomukban a lányával. A bujkáló francia hadifoglyok ennek a rendnek a védelme alatt tudtak egymással feltűnés nélkül találkozni. (1944 végén a rend tucatnyi tagját halálra is ítélték kémkedésért és zsidómentésért, a végrehajtást csak az oroszok gyors előrenyomulása akadályozta meg.) Amikor 1944. március 19-én a Gestapo megjelent Dampierre lakásán, csak török származású feleségével, Leïla Sélim Pacha Mehaméval tudták kárpótolni magukat, elvitték hát magukkal az oberlanzendorfi munkatáborba. Onnan a magyar külügy szabadította ki barátnője, Almássy grófné közbenjárására. Voltak hát kiskapuk – legalábbis, ami az elitet illeti. Ezt követően Dampierre-ék meghúzták magukat egy zsidó barátjuk által rendelkezésükre bocsátott budai lakásban.
A németek már a Kállay-kormánytól is a kiadatását követelték. Akkoriban id. Antall József, az 1990 utáni első magyar miniszterelnök apja volt a menekültügyi kormánybiztos. A Magyarországgal nem ellenséges állam egykori követét jogszerűen nem adhatta ki, és bizonyára nem is vitte volna rá a szíve.
A megszállás után a Sztójay-kormánynak valamit azonban mégiscsak tennie kellett. Ha Dampierre zsidó lett volna, ez a kormány talált volna megoldást a kiadatásra, de a gróf pedigréje bombabiztos volt. A nagy francia forradalomig Flandria örökös grófjainak, többek között „Flandria oroszlánjának” (1249–1322) kései leszármazottja a megjelenésével minden társasági körnek emelte a fényét. A magyar politikai elit, amely addig is kezét-lábát törte, hogy a gróf megtisztelő jelenlétét élvezhesse, megpróbálta tovább szabotálni a német követelést. A legcélszerűbbnek valamilyen látszólagos házi őrizet vagy kényszerlakhely kijelölése látszott.
Itt jött a képbe Örffy Imre, aki már évek óta jóban volt a követtel. Igazi, tősgyökeres magyar megoldás született. Dampierre és felesége a német megszállás előtti két nyarat az Örffy-villában töltötte, és bizonyára szorgos látogatói voltak magánstrandjának is. Számtalan helyről ismerhették egymást, Örffy Imre, akkor már a felsőház tagja, mindenhova bejáratos volt, és különösen arrafelé forgolódott, ahol nyugati kapcsolatokat is ápolhatott, ami politikai nézeteiből igencsak következett. Vagy az Interparlamentáris Unió, vagy a Királyi Magyar Yacht Klub, vagy a felsőházi fogadások lehettek azok a helyek, ahová ő is, Dampierre is járt. Örffy a Kisgazdapárt képviselőjeként még a húszas évek elején a „csizmás”, baloldali Nagyatádi-Szabó-szárny és a keményebb jobboldal között helyezte el magát. Amikor a harmincas években a felsőház tagja lett, még inkább megerősödött ebben a szerepében, mert ez a második, nagyon konzervatív kamara ebben az időben – szemben az alsóházzal – mind határozottabban kezdett ellenállni a szélsőjobboldali törekvéseknek. Örffy ebben is éllovas volt. 1941-ben határozottan ellenezte a hadüzenetet a Szovjetuniónak, órákig tartó obstrukciós beszédet tartott a szavazás megakadályozására, 1943-ban pedig a zsidók munkaszolgálata elleni felszólalása akkora port vert, hogy a sajtó is foglalkozott vele. Ugyanakkor igyekezett nem összerúgni a patkót a szélsőjobboldallal. A közvetítés, a kompromisszumok embere volt, nagyon hitte, hogy ezek az eszközök mindenkivel szemben alkalmazhatók. Lehet, hogy aztán volt olyan pillanat is, amikor rá kellett jönnie, hogy ez nem feltétlenül van így.
A magyaros, de a fenyegetettséget bizonyára kedélyes légkörrel leplezett alkudozás eredményeként a gróf számára a kényszerlakhely az Örffy-villa manzárdja lett. Mintha az Isten is úgy rendelte volna, hogy még a legnehezebb időkben is a szép Balaton mellett kell magyarországi nyarait töltenie. A grófot ezután is többször citálták kihallgatásra Budapestre, de sikerült sértetlenül átvészelnie a következő néhány hónapot. Alig mutatkozott a környéken, csak néhányan tudtak róla, és az ő emlékezetüket is megviselte az idő.
A nyilas puccs napjaiban, bennfentes barátai figyelmeztetésére, gyorsan elköltözött. Még utazóládáinak egy része is visszamaradt az Örffy-villában, és az utolsó villanyszámla kifizetésére sem került sor. Az Esterházyak bakonyi erdejében, egy vadászházban töltött el két hónapot feleségével, biztonságban, szarvasra vadászva. Aztán 1944 utolsó napjaiban Szentendrén kötöttek ki. Ott kellett Dampierre-nek az oroszokat meggyőznie arról, hogy tényleg nem kém, hanem francia követ. Isten ekkor is a tenyerén hordozta, nem a moszkvai Lubjankában kötött ki, mint svéd diplomatatársa, Raoul Wallenberg. Végül Bukaresten, Odesszán, majd Isztambulon keresztül családostul visszautazhatott a hazájába. Kiegészítésül, hogy nagyobb legyen a társaság, Odesszában egy hatalmas bőröndben a hajóra csempészték a család és az egyik attasé feleségének szívbéli barátnőjét, magyarzsákodi Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter filigrán félzsidó lányát, Évát. Őt a szovjetek magyar állampolgárként nem engedték volna Odesszában hajóra szállni. Éva néhány év múlva Tunéziában megismerkedett a későbbi francia miniszterelnökkel, Raymond Octave Joseph Barre-ral, és feleségül ment hozzá. Barre akkor került újra a lapok címoldalára, amikor élete alkonyán védelmébe vett a francia zsidók deportálásában tevékeny részt vállalt, illetve a holokausztot tagadó személyeket, mondván, hogy „azért jóravaló emberek”.
Mára már csak az Örffyek leszármazottaiban él a manzárdszoba lakójának halványuló emléke, aki egykor az erkélyen felszolgált reggeli elköltése közben még ráláthatott a tóparti magánstrand árnyas lombjai között a cölöpökre épített fürdőházakra, a színét a napszaktól függően változtató Balatonra, és elmélázhatott azon, hogy mindez milyen hasonló ahhoz, amit a Genfi-tónál látott, és mégis mennyire más.
A villa ma lakatlan, lassan pusztul. A manzárdszoba alatt a födém beszakadt, a pergola oszlopsorát ledöntötték. A balatonudvari temető sírköveire emlékeztető, szív alakú mintázatokkal díszített öntöttbeton-kerítés fala a Római út felől helyenként már át van törve, a méteres szívek domborzata lassan elmosódik. A környező nyaralók mai tulajdonosainak emlékezetében nem maradt egyéb, mint hogy valaha a környéken egy angol kémet rejtegettek…
A „zsidó” Lessner-nyaraló alig 250 méterrel feküdt feljebb az Örffy-villánál, melynek egyik fennmaradt fényképén jobb szélen, a háttérben látszik a Lessner-nyaraló Péntek-árok felé néző, zöld faoszlopos bejárata. Körülötte egészen más történet zajlott, és ma már semmit nem sejthetünk arról, ki mit tudott a másikról akkoriban.
Örbői dr. Örffy Imre 1945. május 7-én, hajnali négykor, kiskamondi birtokán, a nyilas zaklatást és az orosz bevonulást is túlélve, pisztolyával öngyilkos lett.

(Az írás a Jelenkor Kiadónál a közeljövőben megjelenő, Balatoni nyaraló című regény részlete)
Szerző

Antal Attila: Orbán bárkája

Publikálás dátuma
2019.04.14. 15:06

Fotó: A. Lesik
Az Orbán-rendszer lemondott a magyar társadalom többségéről, hogy egy rendkívül szűk elit jólétét és túlélését biztosítsa. Ezért elkerülhetetlen az autoriter populista rendszerrel való szakítás és vele szemben egy átfogó baloldali alternatíva kidolgozása. Ebben a szellemben írtam meg az Orbán bárkája - Az autoriter állam és a kapitalizmus szövetsége című könyvet. A kötet mindazokat érdekelheti, akik ma is hisznek a rendszerváltás értékeiben és le akarják váltani az Orbán-rendszert.
Manapság nehéz helyzetben vagyunk, ha a globalizáció által jelentett kihívásokat az európai baloldal szempontjából próbáljuk meg vita tárgyává tenni, hát még akkor, amikor a globalizáció neoliberális formáját és intézményeit bíráljuk. Napjaink újnacionalista és populista korszelleme háttérbe szorította a baloldalt, különösen Kelet-Közép-Európában: a globalizáció és a globális kapitalizmus kritikusaiként a populista (szélső)jobboldali erők léptek fel, válaszuk az új köntösbe öltöztetett, de jól ismert nacionalizmus volt. A jobboldal ideológiai, politikai térfoglalása sikeresnek bizonyult, és ehhez látszólag sikerrel használták fel az elméleti baloldal érveit.

Kiegyezés a neoliberalizmussal

A kötetben két dolog mellett érvelek. Egyrészt: hazugság a politikai jobboldal globalizáció- és kapitalizmus-kritikája, és a most sikeres nacionalisták nem kevesebb, hanem más típusú kizsákmányolást akarnak. Minderre jó példa Orbán Viktor, aki kiegyezett a multinacionális (főleg német, orosz és amerikai) nagyvállalatokkal, és közben kiépítette a nagytőkébe integrált nemzeti tőkés rendszerét. Ez nem más, mint a kizsákmányoltak újabb átverése, tulajdonképp Magyarország újra-feudalizálása, amelyet egy menekültek elleni „civilizációs háború” narratívájába helyeztek, és elneveztek Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER). A recept tehát egyszerű: hitesd el magadról, hogy nemzetvédő vagy, közben pedig add el a saját népedet, legalábbis annak legszegényebb részét.
A könyv másik fő üzente, hogy mindennek nem kell szükségképpen így lennie. A baloldal válságának fő oka abban keresendő, hogy túl sokáig és túl nagy meggyőződéssel köteleződött el a neoliberális globalizáció mellett, szisztematikusan leépítve saját antikapitalista immunrendszerét. Úgy simult bele a neoliberális agendába, hogy elfelejtett XXI. századi gondolatokat kialakítani a demokráciáról, a nemzetállamról és a globalizációról. Elveszítette a „nagy narratívát”, s ezzel ideológiai és politikai hegemóniáját. Egészen pontosan már a (neo)liberalizmus társutasaként elveszítette ezt a hegemóniát, és mai állapotában meglehetősen rosszul viseli, hogy a neoliberális kapitalizmus globális erői igencsak simulékonyan és hatékonyan tudnak együttműködni nacionalista-jobboldali autokratákkal.
Gyakran hisszük, hogy a 2010 utáni Orbán-rezsim „nem gondol a holnappal”, és mivel a globális veszélyek nagy részéről egyáltalán nincs diskurzus, ezért azokkal nem is foglalkozik. Szerintem ez biztosan nem így van: a valóság ennél is ijesztőbb. Orbán és rendszerének elitje leginkább az úgynevezett „készülődőkhöz” (preppers) hasonlítható: az USA-ból indult mozgalom fő célja a társadalmi, környezeti, politikai katasztrófák túlélése. Ezért erőforrásokat halmoznak fel jól védhető helyeken (pincékben, bunkerekben) és önvédelmi módszereket (harcművészetek, fegyverhasználat) sajátítanak el.

Kevesen fognak felférni

A NER is elkezdte építeni a saját posztmodern bárkáját, Orbán azonban egy hazug Noé: nem Isten kiválasztottja, csak egy önjelölt, sértett és kegyetlen „próféta”. Projektjének célja korántsem az, hogy az életet átmentse az új világba, hanem hogy önmagát és a hozzá végletekig lojális, szűk közösséget megvédje egy potenciálisan bekövetkező globális és/vagy lokális gazdasági, társadalmi vagy épp környezeti katasztrófától. Ehhez felhasználja a nemzetállam összes ma rendelkezésre álló erőforrását, de a kizsákmányolást a jövő lehetőségeinek felélésére is kiterjeszti. Rendszerének materiális alapját a kapitalizmus csúcsszereplőivel való kiegyezés biztosítja, az EU-forrásoktól kezdve a gazdaságot pörgető multinacionális vállalatokig. Orbán abban különbözik a neoliberális kapitalizmus csúcsragadozóitól, hogy amíg az utóbbiak transznacionális szinten működtetik a kizsákmányoló struktúrákat, Orbán egy nemzetállam vezérigazgatójává nevezte ki magát. E rendszerben a nacionalizmus csakis porhintés, hazugság, másként fogalmazva: a termék sikerességéhez hozzájáruló „brand” egyik eleme lehet.
Dani Rodrik A globalizáció paradoxona - Demokrácia és a világgazdaság jövője című könyvében kimutatta, hogy a nemzetállami kontrollt vesztett neoliberális globalizáció antidemokratikus, én pedig amellett érvelek, hogy legalább ekkora veszélyt jelent a csakis a saját túlélésére törekvő újnacionalista elit. Mindkét veszélynek hasonló gyökerei vannak, hiszen ahol meggyengül a parlamentarizmus, a demokratikus politikai képviselet, ott vagy a piaci, vagy az állam felől érkező zsarnoki tendenciák uralkodnak el. Esetünkben ezek az erők összekapcsolódtak, Orbán bárkájának tervei részben itthon készültek, magát a hajót is hazai alvállalkozók építik fel, viszont külföldi alapanyagból, és az üzemanyag is elsősorban külföldről érkezik.
Orbán bárkájára kevesen fognak felférni, még a vele elvi-ideológiai szövetséget kötő percemberkék közül sem sokan, hát még a miniszterelnökkel szembeforduló jobb- és baloldaliak. Mindenki arra van kárhoztatva, hogy asszisztáljon az orbáni elit túléléséhez, ezt szolgálja a félelem ostora, amelynek segítéségével a primer módon kizsákmányoltak - romák, közmunkások, a vidéki és/vagy városi leszakadók - önmaguk jól felfogott érdekével szemben a hatalmat segítik. Mint minden autoriter rendszer, a NER is a retorziók miatti állandó megfélemlítésen és azon a páni félelmen nyugszik, hogy még rosszabb lehet a helyzetünk, és csakis az önkényúr az, aki a status quo-t megőrizheti. Ezért fordul a rendszer a legszerencsétlenebbek ellen, kelt gyűlöletet a menekültekkel, bevándorlókkal szemben, akiket úgy állítanak be, hogy még azt a keveset is elvennék tőlünk, amit Orbánék meghagytak. Eközben az ellenzéki oldalon nem látunk olyan politikai alternatívát, amely a legszegényebbek érdekeit helyezné előtérbe, de még csak azt sem látni, hogy a NER szegényeket feláldozó sajátosságára rendszerszinten mutatnának rá.
Az Orbán-rendszer a bárkaépítés lázában elkezdte felélni a magyar társadalom maradék erőforrásait. Óriási a válság az egészségügyben, az alap- és felsőfokú oktatásban, a szociális és a nyugdíj-rendszerekben. Kétségtelen, hogy 2010 után a NER mennyiségi és minőségi változást hozott: egyrészt óriási pénzt szivattyúzott ki a társadalmi ellátó- és szolgáltató rendszerekből, illetve a lehetőségekhez mérve nem pumpált beléjük elég erőforrást. Másrészt olyan folyamatokat indított el, amelyek pontosan illeszkedtek a neoliberális autokráciával kötött kompromisszumba. Orbánék tudják, hogy az elvont és be nem tett források miatt a következő években társadalmi feszültségek keletkeznek, ezért megkezdték az egészségügyi és oktatási rendszer privatizálását. Az a politikai erő, amely a 2008-as szociális népszavazással biztosította be leendő kormányzati pozícióját, és lándzsát tört amellett, hogy a nagy ellátórendszerek nem működhetnek piaci alapon, most lényegében privatizálja azokat.

A társadalom ellen

Ennek egyrészt az lesz a hatása, hogy a nemzeti oligarcharendszer tovább gazdagodik, másrészt az új-feudális függés kedvezményezetti rétegéig terjed csak az a kör, amely a megfelelő szolgáltatásokat igénybe tudja venni. A folyamatosan bomló középosztály alsóbb rétegeinek és a legrosszabb helyzetben lévőknek alig van módjuk lakhatáshoz és egészségügyi ellátáshoz jutni, és a magánoktatást sem engedhetik meg maguknak. Kicsit leegyszerűsítve, olyan lesz a helyzet, mint az USA-ban, ahol lényegében „vadnyugati” viszonyok érvényesülnek a piacosított nagy rendszerekben. A különbség: nálunk a „vadkeleti” viszonyokat a piac közreműködésével a zsarnoki állam fogja megteremtetni. Ez lesz a jóléti, szociális Európa utolsó hazai szívdobbanása. Ehhez hozzájárul az igazságszolgáltatási rendszer totális lerombolása, politikai függésbe taszítása, amelynek nem csak az a lényege, hogy könnyen tudjanak „ítéletet rendelni”, hanem főként az, hogy a társadalom ne juthasson semmiféle intézményes (jog)orvoslathoz az említett emberi jogi, társadalmi katasztrófa esetén.
Eközben a düh és a kilátástalanság egyre fokozódni fog, a gyűlöletlabirintus határkerítései pedig nemcsak fizikai értelemben, az országhatáron, hanem lelki értelemben, a társadalmon belül is felhúzásra kerülnek. A NER kegyetlenül üldözi a leggyengébbeket, ami leginkább a hajléktalanok elleni állami szigorban érhető tetten. Az autoriter nacionalizmus pedig egyre erősebben dörgöli a társadalom orra alá, hogy aki ebben a rendszerben nem képes boldogulni, annak bizony ennyi „jár”.
Ehhez jön a 2018 tavaszán meghirdetett, kora nyarán elindított és őszre sohasem látott méreteket öltött „kultúrharc”, amelynek célpontja és immár áldozata a CEU, a felsőoktatási és kutatói szféra, s a Magyar Tudományos Akadémia. A kormány nem válogat a fegyverekben: a listázások, a politikailag centralizált médiabirodalom segítségével bonyolított gyűlöletkampányok és nyilvános meghurcolások után a eljutott oda, hogy militarizálni akarja a magyar társadalmat a „másként” gondolkodók ellen (pl. oktatóik feljelentésére buzdítja az egyetemi hallgatókat).
Ez a politika jobb gazdasági helyzetbe juttatta a felső-középosztályt, s vele sok olyan szereplőt, akik látják a rendszer zsarnoki jellegét. Eközben pl. a „rabszolgatörvény” erőszakos, társadalmi egyeztetés nélküli elfogadásával tovább növelte a dolgozók kiszolgáltatottságát. Úgy tűnik, 2018-ra jött el az alkalom, hogy a rezsim elkezdjen ideológiai szempontok szerint is szelektálni, s ez az igény félelmetesen találkozik az anyagi számításikat megtalálók dermesztő hallgatásával. Mindez túlmegy a középosztályt motiváló jóléti sovinizmuson: a különbözően gondolkodó társadalmi csoportok egymás ellen való kijátszását jelenti, azért hogy csak végső esetben kerüljön sor állami erőszak alkalmazására. Addig pedig az önigazodás, a szolidaritáshiány, az anyagi és szellemi ellehetetlenítés, a mások feljelentése fogja megtörni a társadalom még ellenálló csoportjait.
Az Orbán-rendszer a társadalom ellen fordult. Hiszem, hogy ezen lehet még változtatni és közösen egy olyan politikai struktúrát lehet építeni, amely nem az elit túlélését, hanem a társadalom egészét szolgálja. Ehhez egyszerre kell lebontani a piaci és állami autokráciát.
Szerző

Ugyanazon érme két oldala: nemzetállamok és megarégiók

Publikálás dátuma
2019.04.14. 14:11

A világ gazdaságát nem a emzetállamként meghatározott hatalmak, hanem 29, több esetben határokon átívelő megarégió mozgatja - a CityLAB portál e vitára ingerlő megállapítása, amely az Oxford Economics adatain alapszik, nemrég szaladt körbe a világsajtón. Forman Balázs, a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának docense szerint az összkép ennél árnyaltabb.
A honi sajtó is beszámolt arról, hogy gazdasági termelés (GDP) és lakosságszám alapján jelöltek meg és állítottak sorrendbe 29 megarégiót, amelyek ma a világot uralják. De az értelmezés nagyobb részt - itthon legalábbis - elmaradt. Ezért is kérdezem, tekinthető ez a megközelítési mód szemléletváltásnak? A nemzetállamok szerepéről folyó vitának nem ez az egyetlen területe. A nemzetállamoknak az európai hatalmi rendben az 1648-as vesztfáliai békében meghatározott szerepét – lásd Henry Kissinger Világrend című könyvét – mára kikezdte az idő. Az akkor elfogadott szuverenitás eszményt, a saját területen belüli „korlátlan” hatalomgyakorlást már a hatalmi ágak szétválasztásának Montesquieu által megfogalmazott elmélete is korlátozta. De ma a nemzetállamokat számos területen a különböző nemzetközi szervezetek – ENSZ (békefenntartás, klímapolitika), OECD (közigazgatás), NATO (honvédelem, biztonság), Európai Unió (mezőgazdaság, környezetvédelem, kereskedelem, közlekedés, versenyszabályozás,) - döntései is befolyásolják. Hasonló hatása van a szubnacionális közigazgatási szinteknek, hiszen a régiók és települések önkormányzatisága számos országban erősödik. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a nemzetállamok és a transznacionális vállalatok kapcsolatrendszerében is, ha a munkahelyek teremtését, a beruházásokat, a kutatás-fejlesztést nézzük. A nemzetállamok vezetői szembesülnek e kérdésekkel, mert bizonyos feladatok ellátásához önmagukban túl kicsik, vagy korlátozottak az eszközeik. De közben egymással is versenyeznek a képzett munkaerőért vagy annak megtartásáért, a nemzetközi vállalatok beruházásaiért.
Akkor a nemzetállam vesztes pozícióban van? Miközben úgy tűnhet, hogy az elmúlt évtizedekben megfigyelhető globalizációnak az egyik vesztese a nemzetállam, arra is figyelmeztetni kell, hogy az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a polgári és a büntető jog, a közigazgatás, az identitás a nemzetállam feladatainak része, annak belső kohézióját erősíti. Ma egy nemzetállamnak sokkal több feladata van, mint akár 100-200 évvel ezelőtt, tehát még erősebbnek és nagyobbnak is gondolhatjuk az államot, mint akkoriban. Ez meg is látszik abban, hogy a megtermelt nemzeti jövedelem mekkora hányadát osztják el újra az államháztartáson keresztül: az 1910-es évek 10-12 százaléka helyett ma 40-50 százalékot! De ma egy nemzetállam akkor sikeres, ha képes sikerorientáltan újradefiniálni önmagát és saját szerepét a világban, ha vezető politikusai nem kardcsörtető papírtigrisek, hanem képesek megfelelő módon kommunikálni és együttműködni a világgazdaság és a világpolitika meghatározó szereplőivel.
Jean Gottmann francia geográfus 1961-ben használta először tudományos igénnyel a megalopolisz kifejezést a Boston és Washington között kialakult városi régióra. A kifejezést a Nyugat alkonya című művében (1918) Spengler is alkalmazta. Hogyan jutunk el a megalopolisztól a megarégióig? Az USA Boston és Washington közötti tengelye egyszerre megalopolisz és egy óriásira nőtt városhalmaz. Tíz amerikai államot foglal magában és számtalan kisebb, nagyobb közigazgatásilag önálló – pénzügyileg független, mert az USA-ban az egyes közigazgatási szintek között nincsenek pénzügyi transzferek –, de mégis összenőtt településből áll. Belső kohéziója a nagyon erős infrastruktúra, valamint az elképesztő mértékű ember-, anyag-, tőke- és információáramlás. Ez jellemzi leginkább a térséget. Közigazgatásban pedig a gyenge szövetségi részvétel mellett - vagy helyett - erős a térségen belüli horizontális együttműködés. Washington a világhatalom politikai döntéshozatali központja, New York az ENSZ és az amerikai gazdaság pénzügyi központja, Bostont a kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás – az MIT és a Harvard a világ TOP10-es egyetemei – teszi az erőközpont egyenjogú tagjává. Washington a 325 millió lakosú USA fővárosaként is egy hatalmasra nőtt, de élhető kisváros hangulatát kelti. Talán nem is figyelnénk oda rá, ha nem egy szuperhatalom és a világ legütőképesebb hadseregének irányítóközpontja lenne. New York pénzügyi központját a világ legerősebb gazdasági hatalmának ipara, szolgáltató szektora, mint hátország emelte a rivális központok fölé. Washington is, New York is irányító központ, súlyukat az USA egészének nagysága, világgazdasági és politikai súlya adja.
Nem tudjuk nem észrevenni, hogy a megarégiók aligha közigazgatási, kormányzati és államigazgatási elvek mentén jöttek létre… Ezt fontos megemlíteni! Ugyanis, ha régiónak vagy megarégiónak nevezzük a térséget, akkor azt a fejlettség hasonló szintje, a nagyon erős belső kohézió miatt tehetjük. De a régió elnevezéshez itt (az USA-ban) hiányzik a konkrét területi, közigazgatási lehatárolás, a kijelölt, felépített a régiót irányító közigazgatási struktúra. Tehát nem felülről irányított és kijelölt, hanem alulról szerveződő régióról beszélünk. Az alulról szerveződő régiók sajátossága, hogy az ezeket létrehozó erők autonóm szereplők. A közös telephelyválasztásból adódó együttes hatások és az ebből fakadó együttműködések hozták össze és ösztönzik őket együttműködésre. Bármilyen elképesztően is hangzik, de ebből a szempontból az amerikai szövetségi állam a maga intézményeivel nem ennek a régiónak (erőközpontnak) a létrehozója, hanem csak az egyik, még ha talán a legbefolyásosabb, autonóm szereplője az itt lévő vállalatokkal, lakossággal és más intézményekkel együtt.
Akkor pontosan minek tekintsük ezt és a hozzá hasonló megarégiókat?
Az Amerika keleti partvidékén létrejött megarégió nem egy igazgatási, közigazgatási modell, hanem az autonóm gazdasági, társadalmi szereplők sokaságának döntéseire épülő térszerveződési forma. Ezeknek az erejét, befolyását a saját teljesítményük – GDP, befektetések volumene, vállalati központok, bejelentett szabadalmak száma – és a világgazdasági kapcsolati hálójuk nagysága, intenzitása adja.
A világ vezető hatalmaira szuverén államként tekintünk, és különböző szempont szerint rakjuk sorrendbe őket (nemzetgazdasági összteljesítmény, egy főre jutó nemzeti jövedelem, adósság, diplomások aránya, ezer főre jutó gépkocsik száma stb.). Az új megközelítés ezt átírja: nem létezik úgy nemzet és nemzetgazdaság, ahogy eddig. De van Párizs-Amszterdam-Brüsszel-München, Los Angeles-San Diego, vagy Peking-Tiencsin megarégió... A leggazdagabb nemzetállamok és a világgazdaságot „irányító” megarégiók ugyanannak az éremnek a két oldalát képviselik. Szögezzük le: a megarégiók sincsenek meg a területük felett szuverenitását gyakorló nemzetállamok nélkül. A Szilícium-völgy (San Francisco–San José) vállalatai (Apple, Google, Mozilla, stb.) is az amerikai hadseregtől kapták kezdetben a legkomolyabb fejlesztési feladataikat és forrásaikat. A Nobel-díjas kutatók sorát felvonultató helyi egyetemek (Berkley, Caltech, UCLA) költségvetésének nagyjából kétharmadát közvetlenül vagy közvetve a szövetségi költségvetés fizeti. Közvetlenül a kutatás-fejlesztési projektek megrendelésein, közvetve a háború viselt veteránok számára kifizetett tandíjakon keresztül. Hasonló helyzettel találkozhatunk a Csendes-óceán túlsó partján Kínában, Japánban, Dél-Koreában. Ugyanakkor abban hinni, hogy ezek a megarégiók majd a nemzetállamok helyett irányítják a világgazdaságot, körülbelül olyan, mint az állam nélküli piacot elképzelni. Az állam által alakított polgári jog és a gazdasági szereplők közötti szerződések betartását felügyelő, kikényszerítő állami intézmények és törvények nélkül a piac nem működik. A kezdeti, a XVII. századi angolszász kapitalizmusra volt jellemző az üzleti szokások, jogok, etikai kódexek alulról jövő kialakítása, amit először a bírósági döntésekre épülő esetjog, majd végül a parlament által elfogadott törvények szabályoztak. A kontinentális Európa a gazdasági jogalkotást mindig felülről, a törvényi szabályozással kezdte. A nemzetállam kompetenciáit nem a megarégiók vagy a transznacionális vállalatok erodálják leginkább, hanem a technikai, elsősorban az informatikára építő fejlesztések. Okostelefonok applikációin keresztül bonyolíthatók le a pénzügyi műveletek. Az árnyékbankolás, az egymástól független magánszemélyek közötti hitelezés Kínában például tömeges elterjedt, s egyelőre semmilyen állami szabályozás nem hat rá, nincsenek kockázatelemzések, nincs garanciavállalás - esetleges válsága bedöntheti a teljes kínai pénzügyi rendszert.
Érdekes kép bontakozik ki, ha a megarégiókat földrészenként és/vagy országokként lebontjuk. Az USA-ban 9, Európában 6, Kínában 4, de Ázsiában összesen 11, Észak-Amerikában pedig 10 megarégiót találunk, vagyis egyfajta kiegyenlítődés látszik. A számok itt nem sokat mondanak. Ha az abszolút számokat nézzük vagy éppen a 100 millió főre jutó megarégiók számát, akkor az Egyesült Államok vezet. Ez részben az ország településhálózatának sajátosságaival magyarázható. Az ország lakosságának közel 85 százaléka él az Atlanti- és a Csendes-óceán, a Mexikói-öböl és a Nagy-tavak partvidékének mintegy 100-150 km sávjában. A népesség ilyen mértékű koncentrációja a gazdaság agglomerálódását is magával hozza. Japánban az ország területének 3 százalékán él a népesség 90 százaléka. A "Nagy Tokiói Agglomerációban" több ember él, mint Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában együttvéve! Budapest nem férne be a 60 legnépesebb kínai város közé! A megarégiók kialakulásának feltételének mondhatjuk a nagy népsűrűséget, legalább 400 fő/km, és az 50-100 milliós hátországot. Ehhez a legnagyobb népességű országokban - Kína, India, USA, Japán, Brazília - megvannak a feltételek. Dubaj, Abu-Dzabi az olajnak és a váratlanul felértékelődő közlekedés-földrajzi helyzetének és az ezt kihasználó gyors gazdasági fejlődésének, szerkezetváltásának köszönheti, hogy besorolták.
Hogyan értékelhető, hogy a „hanyatló” Nyugat, azon belül a még inkább lemaradó, elöregedő Európa 6 megarégióval előkelő helyet foglal el? London és Párizs egyértelműen megarégiók. Önmagukban is népesek, hátországuk is megvan, talán politikai és gazdasági szempontból is döntéshozó centrumnak számítanak. Bár London mintha mostanában akarna kiiratkozni ebből a körből. A legnagyobb német városok, Berlin és München önmagukban kicsik ehhez. Frankfurt és a Ruhr-vidék szintén. A Rajna völgye Bázeltől Rotterdamig Stuttgarttal, Frankfurttal, a Ruhr-vidékkel, Brüsszellel, Amszterdammal kiegészítve már valóban egy ütőképes megarégiónak számít. De ahhoz, hogy ez működjön a Közös Piac, az Európai Unió megteremtett nemzetközi keretek, egységes piac és szabályozás kell. Nem kétséges: ez Európa gazdasági, közlekedési, politikai magterülete.
A 29-ek között a 18. helyen találjuk a Bécset és Budapestet magában foglaló megarégiót. Ezt hogyan értékelhetjük?
Bécs globális turisztikai desztináció, az ENSZ egyik európai, az OPEC és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség globális központja. Bécsnek, az osztrák bankoknak, néhány osztrák vállalatnak van regionális irányító, közvetítő szerepe Gdansktól Veronáig, Prágától, Münchentől Tiranáig. De Budapestnek csak egy Molja és egy OTP-je van, azon kívül semmi! Budapest a magyar gazdaság teljesítményének jó részére sem tud hatni, mert az itteni külföldi vállalatok döntéseinek jó része független a magyar gazdaságpolitikától, nemhogy globális szerepről álmodozhatna. A régióhoz sorolják még Brnót és Morvaországot illetve a nagyon iparosodott cseh és lengyel Sziléziát. E régiókkal Magyarország csak a német Volkswagen, illetve az egykori német, majd amerikai, most francia tulajdonban lévő Opel különböző leányvállalatai révén kereskedik. Talán még a Mol-töltőállomásoknak van némi szerepe. Magyarország igazából semmit nem irányít ezekben a térségekben.
Örüljünk inkább, hogy a megarégiós összevetésben Budapestet és vele Magyarország egy részét így felértékelték! Látni kell, még a V4-országok gazdaságilag fejlett területeinek idesorolásával sem vagyunk a többi megarégióval egy súlycsoportban! A szabadalmak száma évente a világon mintegy 200 ezer, a kínai Sencsenben 12 ezer, az amerikai Szilícium-völgyben 11 ezer, a visegrádi országokban és Ausztriában pedig együtt 600. Stockholm vagy a Nokia révén Helsinki egy ideig sokkal inkább globális játékos volt, mint mi. Szerintem a 29 megarégióból igazából csak az első 10-12 irányítja a világgazdaságot! A többi is fejlettebb a környezeténél, szűkebb vagy tágabb területére hatása van, de globális irányító szerepe nincs.
Szerző