Előfizetés

Mindig a nulláról indul - Interjú Háy Jánossal

Marik Noémi
Publikálás dátuma
2019.04.26. 15:00

Fotó: Lakos Gabor
Számít-e, ha az alkotó rasszista kijelentést tesz vagy #metoo-botrányba keveredik? Mit tanítson egy magyartanár? És kik azok a morzsamagyarok? Háy János Kik vagytok ti? címmel megjelent irodalomtörténetében – Balassi Bálinttól Víg Mihályig – a magyar irodalom történeteit a saját véráramára köti.
Bár sokan érzik, fel kéne frissíteni, élőszerűbbé kellene tenni az irodalmi kánont, illetve a kánonban szereplők képét bennünk, ritkán vállalkozik valaki ilyen nagylélegzetű munkára. Ön miért vágott bele az irodalomtörténet-írásba?  Az első írásoknál még csak nem is sejtettem, hogy ez lesz a vége. Egyszerűen érdekelni kezdett, hogy milyen belső erők mozgatták a régi kollégákat. Meg persze örültem, hogy ilyen típusú szövegeket írhatok. Észre sem vettem, mekkora vállalkozásban vagyok, mert teljesen lekötött a megírás, s mikor kifogyott belőlem a szufla, abba is hagytam. A kedvem eddig vitt, s én hiszek az írói kedv erejében. Pamfletszerű nyitóírásban a sehova sem tartozó morzsamagyaroknak a megoldás: kivonulás az irodalomba. A hazába, amely otthont ad mindenkinek, és nem szétszakít, nem kirekesztő. De ki lehet-e vonulni a társadalomból, a politikai küzdelmek árnyékából? Nem félő-e, hogy e kivonulás könnyen elefántcsonttorony lesz?  Én senkinek nem ajánlom, hogy vonuljon ki a világból. Pusztán azt szeretném jelezni, hogy az irodalom nem megosztó, s hogy sokan vagyunk olyanok, akik nem szeretnének olyan országban élni, ahol pártalapon osztják a szakértelmet vagy az esztétikai minőséget. Az irodalomnak amúgy nincs feladata, ha valami, akkor az, hogy minél autentikusabban kaparja fel az emberi lét mélyebb rétegeit, és a közéleti felületen nem lehet sorsokat megragadni, mert az életünk lényeges kérdései ennél mélyebben vannak. Az semmiképpen nem dolga, hogy a napi politika terén állást foglaljon, ami megint csak nem azt jelenti, hogy egy író ne szólaljon meg közéleti kérdésekben, én is elég gyakran megteszem. Hogy szimpatikus vagy ellenszenves közéleti szerepet vállal egy alkotó, ez sem nem javítja, sem nem rontja a művek minőségét. Az a rohadt nagy baj, és rendkívüli művészi felelőtlenség, ha a művek ezen a szinten szólalnak meg. A kánont nemigen provokálta, szavaival szólva: nem baszta a szaros csizmát az asztalra. Nem attól frissült volna fel igazán?  Az a helyzet, hogy nincs alternatív irodalmi múlt. Weöres a Három veréb hat szemmel című antológiába beemelt ismeretlen alkotókat egy-egy verssel. Ez mindig megtehető, mert vannak lappangó versek, de életműveket lecserélni senki nem tud. Ugyanakkor folyamatosan esnek ki a régiek közül vagy szorulnak hátrébb olyanok, akiket korábban istenítettünk, s kerülnek bele újak. Kiket a nyelv kezd ki, kiket a hivatkozási háttér, kinek egyszerűen a létről való beszéde avul el. Legszembetűnőbb ez a szerelmi líránál. Néha még a máig lenyűgöző Petőfinél vagy akár Adynál is csak hevületet olvasunk, semmit nem tudunk meg a szerelem tárgyáról és finomabb lelki hangoltságáról. A kötetben szerepel Reviczky, Bródy, Szabó Magda, míg Csáth, Radnóti, Tar Sándor pél­dául nem. Bár egy válogatás mindig szubjektív, mi alapján szelektált?  Nem akartam a teljességre törekedni, mert ha kedv lett is volna bennem, életem végéig ezt kellett volna írnom. Addig akartam írni, amíg teljes bizonyossággal összeáll az a szemléleti mód, ahogy én gondolkodom az írásról, a művészetről és az alkotókról. Persze mindenkiről tudom, miért maradt ki, Csáth például azért, mert a de­vianciát mint problémát már Hajnóczynál megírtam. Miközben azt nyilatkozta, több kortársat kellene tanítani, a kortársak közül egyedüliként Víg Mihály szerepel a könyvben. Miért csak ő, és miért épp ő? Mert popzenész, és így nem bánt meg tulajdonképp senkit?  Ez a könyv nem a kortárs magyar irodalomról szól. Víg Mihály azért került bele, mert a dalszövegről akartam írni, ami mindig termékenyítően hat az irodalomra, s hülyén nézett volna ki, ha ehhez Szenes Ivánt választom, mert már nem él. Amúgy nekem a dalszövegíró inkább afféle népzenész, akinek néha összevissza kutyult szövegei és eltorzított dallamai kisebb-rövidebb időre közszájon forognak, szóval ebben nem annyira érdekel a maiság. Zala György szobrászként viszont tényleg kakukktojás e sajátos irodalomtörténetben? Az ő élet- és pályatörténete tanmeseként szerepel a műben?  Nála tudtam a legvagányabban megmutatni, hogy mit jelent az a művészet, ami a nemzeti öntudatot akarja szolgálni, és mit az, ami a léthez akar szólni, s hogy a politika és a művészet összebútorozása mennyire ártalmas, egy hatalom által megtámogatott avítt alkotó mennyit tud ártani a pályatársainak. Meghökkentő, hogy az ő ármánykodásait épp a hatalom, Klebelsberg Kunó, a Bethlen-kormány minisztere állítja le.  Csak egy moralitása van a műnek, a hitelesség, és a mű szempontjából indifferens, milyen ember milyen nézetekkel alkotta őket – írja. Nem kellene ezek szerint bojkottálnunk a #metoo-botrányba keveredett vagy rasszista kijelentéseket tett alkotók munkáit?  A mindenkori ember nem tudja függetleníteni magát a morális ítéleteitől. Móricz például azért nem vette feleségül Csibét, mert félt, hogy az olvasói erkölcsi alapon elfordulnak tőle. A kortárs életművek megítélésében mindig is benne lesz a kortárs olvasó erkölcsi véleménye az alkotóról. Még egy ilyen morálisan ingatag hazában, mint a miénk, a többségünk törekszik arra, hogy megtartsa az erkölcsi alapvetéseket. Azt azonban hangsúlyozni kell, ettől még egy alkotó írhat releváns műveket, s a magyar irodalomban van néhány olyan arc, akinek a tetteitől esetleg kileli az embert a hideg, mégis olvassuk.  Az államnak vagy a tőkének jelent nagyobb kiszolgáltatottságot alkotni, melyik ró nagyobb kompromisszumkényszert egy művészre? Sokszor úgy tűnik, a tőke is csak látszólagos szabadságot biztosít.  Mindkettő kiszolgáltatottság. S mindkettő csábít a hazugságra, a korrupcióra – vagy a közönséget, vagy a hatalmasságokat lekenyerező művek létrehozására. Én alapból mindkettővel ellenszenvezek. Nem csak íróként. Amikor egy művész más, kanonizált alkotók pályáját és életművét elemzi, saját magával, pályájával és szerepével is jobban tisztában lesz?  Természetesen a kötet minden alkotás-lélektani, művészetelméleti, esztétikai és társadalmi felvetése olyan, ami engem is nagyon mélyen érdekel. Ha nem így lett volna, nem tudtam volna ezt a könyvet megírni. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, bármire is rájön az ember elméletileg, az soha nem kerül az ihlet terepére. Nincs olyan, hogy technikailag és mondjuk szellemileg is fejlődünk, akkor egy magasabb szintről indíthatunk egy művet. Mindig a nulla a kiindulópont, s ez azt is jelenti, hogy semmilyen tudásunk nincs arról, beindulnak-e még egyszer a motorok. Irodalomtanításhoz is szánta munkáját. Mit gondol, mennyire kell/érdemes a gyerekek igényei után menni (pl. Harry Pottert tanítani)? Nem fontosabb inkább egy minőségi kánont tartani eléjük úgymond világítótoronyként?  Az a jó, ha egy tanár ragaszkodik ahhoz, amit jónak tart, mert azt tudja hitelesen képviselni. Persze fontos lenne, hogy ez a valami tényleg jó minőség legyen. De minimálprogramként az is lehet, hogy legalább fenntartja az olvasás tradíció­ját. Mert ha ez nincs meg, hogyan is ugorhatna abból a kis közösségből, mondjuk az osztályból bárki is a keményebb mű-anyagok felé?  Izgul a megmérettetéstől, hogy irodalmárok, magyartanárok szétszedik majd minden egyes mondatát, kijelentését, s górcső alá teszik?  Én alapvetően a megírásban vagyok érdekelt. Persze kiállok a könyvem mellett, bármi is éri, s nyilván örülnék, ha sokaknak jót adna, de nem fogok a kritikák elől sem elbujdokolni. +1 kérdés  E kötet mellett azért írt mást is. A Bábszínház felkérésére készült Apa lányát például, ami elüt eddigi munkáitól – itt főszereplőből valódi nagy hős válik. Miért-e váltás?  Az én főhősöm mintája itt egy lengyel nő volt, aki gyerekeket mentett ki a varsói gettóból, és úgy próbálja megóvni magát az érzelmi összeomlástól, hogy rideggé válik. Ismert önvédelmi reflex, talán mindannyian átmentünk már ilyenen. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy sikerül-e megszabadulnunk ettől a belső gettótól. Hogy az ember mennyire képes kilépni a saját korlátai közül, s máshonnan látni, másképp viselkedni kiszolgáltatottságában. Mennyire vagyunk a saját személyiségünk és a külső elvárások fogságában.

Háy János kötetét április 26-án, pénteken 17 órától mutatják be a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Supka Géza teremben, a szerzővel Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke beszélget. A szerző 18 órától a bejárat melletti standnál dedikál.

James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán

J. F. Cooper
Publikálás dátuma
2019.04.19. 14:30

Elbeszélés 1757-ből - részlet

Az utolsó mohikán, a Bőrharisnya-történetek időrendben második kötete nemzedékek képzeletét ejtette rabul 1826-os megjelenése óta. „Az ifjúság számára átdolgozta”, történetre koncentráló, rövidített változatok hosszú sora után most a Park Kiadó gondozásában a regény teljes szövegét Gy. Horváth László szöveghű fordításában élvezheti az olvasó.
– Kanadai atyám nem feledkezik el gyermekeiről – mondta a főnök. – Ezért hálás vagyok. Egyik ifjú harcosom feleségét megszállta a rossz szellem. Kiűzné belőle a bölcs idegen? Heywardnak volt valami fogalma az ördögűzéssel kapcsolatos indián szertartásokról. Azonnal átlátta, hogy a maga javára fordíthatja ezt a körülményt, így jobb javaslattal elő sem rukkolhattak volna. Ám tudatában volt, hogy meg kell őriznie a szerepéhez illő méltóságot, ezért elfojtotta örömét, és megfelelő zárkózottsággal válaszolt: – Minden szellem más; van, amelyikre hat a bölcsesség ereje, mások viszont ellenállnak neki. – Testvérem nagy gyógyító – mondta az agyafúrt vadember. – Megpróbálja? Duncan bólintott. A huron beérte ennyivel, tovább fújta a füstöt, míg alkalom nem kínálkozik a távozásra. A türelmetlen Heyward magában elátkozta a vadak hűvös szokásait, amelyek megkövetelték a közönyösséget, de kénytelen volt utánozni a főnök egykedvűségét, akinek mellesleg közeli rokona volt a beteg. Teltek-múltak a percek, és valósággal óráknak tetszettek a leendő kuruzsló számára, amikor a huron végre letette pipáját, és összevonta mellén a köntöst, mint aki indulni készül a nagybeteg kunyhójába. Ekkor egy termetes harcos sötétítette el az ajtónyílást, csendben végigsiklott a csoport között, és letelepedett annak a rőzsehalomnak a szélére, amelyen Duncan ült. Utóbbi türelmetlen pillantást vetett új szomszédjára, és a háta is megborsódzott az iszonyattól, amikor ráismert Maguára. A fortélyos és rettegett főnök váratlan visszatérése megállította a távozni készülő huront. Több pipát is újra meggyújtottak, az újonnan jött pedig szó nélkül elővonta övéből a tomahawkját, megtöltötte a fokán levő lyukat dohánnyal, és szívni kezdte az üreges nyélen keresztül, olyan egykedvűen, mintha nem is kétnapi fáradságos vadászaton lenne túl. Tíz perc telhetett el így, de Heyward tíz évnek érezte; a harcosok fejét valóságos fehér felhő burkolta be, mire az egyikük végre megszólalt. – Örömmel látjuk viszont barátunkat – mondta. – Sikerült-e jávorszarvast ejtenie? – Fiatal harcosaim roskadoznak a teher alatt – felelte Magua. – Hajló Nád menjen eléjük a vadászösvényre, és segítsen nekik. Mély és rettenetes csend fogadta a tiltott név elhangzását. A pipák úgy fordultak ki a szájakból, mintha mindenki egyszerre szívott volna be valamilyen ártalmas gőzt. A füst csigákba csavarodott a fejük fölött, majd távozott a tetőnyíláson, a levegő átmenetileg kitisztult, és minden sötét fej világosan körülrajzolódott. A legtöbb harcos a földre szegezte szemét, bár néhányan a fiatalabbak és jelentéktelenebbek közül egy ősz hajú vadember felé fordították lázas tekintetüket, aki a törzs két rangelső főnöke között ült. Ennek az indiánnak sem a tartásában, sem a ruházatában nem utalt semmi arra, hogy ilyen kitüntetésre jogosult volna. Előbbi csüggedt volt, minden büszkeség nélküli, utóbbi a nép közrendűinek gönceire hasonlított. Mint körülötte szinte mindenki, egy percig ő is a földet bámulta, végül vette a bátorságot, és körülnézett: a többiek figyelték. Akkor felállt, és hangja megtörte a csendet. – Hazugság – mondta –, nekem nincs és nem is volt fiam. Akit annak neveztem, elfelejtettük; vére híg volt, nem a huronok ereiből való; gonosz csippevák tették csúffá a squaw-mat. A Nagy Szellem úgy rendelte, hogy Wiss-en-tush családja haljon ki; boldog, aki tudja, hogy fajtájának silánysága vele együtt múlik el a világból. Beszéltem. A gyáva ifjú indián apja ismét körülnézett, mint aki egykedvűségéért dicséretet vár a többiektől. Ám népe zord szokásai nem engedélyeztek kíméletet a gyarló öreg iránt. A szemében honoló kifejezés meghazudtolta kérkedő képes beszédét, ráncos arca megvonaglott a fájdalomtól. Egy pillanatig még élvezte keserű diadalát, majd elfordult, mint aki megundorodott a rászegeződő pillantásoktól, és arcát takarójával elfedve annak az indiánnak nesztelen lépteivel távozott, aki csak a maga kunyhójában lelhet szenvedéséhez lesújtott, gyermektelen társat. Az indiánok hisznek abban, hogy a jó és a rossz tulajdonságok öröklődnek, ezért szó nélkül nézték végig távozását. Azután az egyik főnök azzal a jólneveltséggel, amely fejlettebb társadalmakban is díszére válna bárkinek, elterelte az ifjú harcosok figyelmét az esendőségről, amelynek szemtanúi voltak – derűs udvariassággal az újonnan jött Maguához fordult. – A delavárok úgy ólálkodnak a falum körül, mint a medvék a mézescsuprok körül. De ki tudná álmukban meglepni a huronokat? A kitörni készülő viharfelhő nem lehet olyan fekete, mint Magua ábrázata, ahogyan felkiáltott: – A tavak delavárjai? – Nem. Azok, akik régi folyójuk partján bújnak szoknyába, mint a squaw-k. Egyikük ideosont a törzs közelébe. – Ifjú harcosaim lenyúzták a skalpját? – Ügyes a lába, bár a kezébe inkább kapa való, mint tomahawk – felelte a másik a rendületlen Uncasra mutatva. Ahelyett, hogy asszonyi kíváncsiságot tanúsítva a fogolyra pillantott volna, akinek népét oly nyomós okkal gyűlölte, Magua tovább szívta a pipáját, azzal a tűnődő arckifejezéssel, amelyet akkor öltött fel, ha ravaszságára vagy ékesszólására éppen nem volt szükség. Noha az agg apa beszédében foglaltak is megdöbbentették, máskorra halasztotta a kérdezősködést. Csak a kellő idő elteltével rázta ki pipáját, dugta vissza tomahawkját, és kötötte meg körülötte erősebben az övét, csak akkor kelt fel, s vetett végre egy pillantást a valamivel mögötte álló fogolyra. Az éber, habár gondolataiba mélyedő Uncas észrevette a mozdulatot, s maga is a fény felé fordult: összenéztek. Egy percig is állhatott így a két merész és zabolátlan szellem, tekintetét egymásba fúrva, rezzenéstelen szemmel. Uncas mintha egész testében megnőtt volna, orrlyuka kitágult, mint a sarokba szorított tigrisé, de alakja olyan szoborszerűen mozdulatlan maradt, mintha csak a képzelet faragta volna ki belőle törzse valamely har­cias istenének pompás és hibátlan ábrázolatát. Magua vonagló arca viszont képlékenyebbnek bizonyult, a vad dacot felváltotta rajta az ádáz öröm, és mintha a tüdeje mélyéből röppent volna ki a félelmetes név: – Le Cerf Agile! A harcosok egyemberként ugrottak talpra a jól ismert név hallatán, s egy kis időre a bennszülöttek közönyét mintha elfújta volna az általános megdöbbenés. Kórusban ismételgették a gyűlölt, mégis tisztelt titulust, s a hang kiáradt a kunyhóból. A bejárat előtt őgyelgő asszonyok és gyerekek visszhangozták a szavakat, amit éles, panaszos vonítás követett. Ez utóbbi még véget sem ért, amikor a férfiak erőt vettek magukon. Egymás után visszaültek a helyükre, mintha szégyellnék indulatkitörésüket, de percekbe telt, mire abbahagyták annak a harcosnak a kíváncsi méregetését, aki oly sokszor bizonyította vitézségét a nép legjobbjaival szemben. Uncas élvezte a diadalt, de beérte egy csendes mosollyal – minden nép körében ismert jele ez a megvetésnek. Magua észrevette az arckifejezését, és a kis ezüstdíszek megcsördültek karperecén, amint vadul feléje mutatott, és vérszomjasan, angolul ezt kiáltotta: – Meghalsz, mohikán! – A gyógyító vizek nem támasztják fel a halott huronokat – válaszolta Uncas dallamos delavár nyelven. – A Bucskázó Folyó fehérre mossa csontjaikat. Férfiaik asszonyok, asszonyaik baglyok. Eredj, csődítsd össze a huron kutyákat, hadd lássanak egy igazi harcost! Gyáva vér szaga facsarja az orromat. Az utóbbi utalás különösen elevenükbe talált. Sok huron értette a fogoly idegen beszédét, köztük Magua is. A ravasz vadember azonnal meglátta a lehetőséget, és lecsapott rá. Könnyű vadbőr köntösét ledobva, két karját előrenyújtva belefogott veszedelmes és alattomos ékesszólásába. Bármennyire csorbította is tekintélyét népe előtt vissza-visszatérő vétke, meg az, hogy elhagyta törzsét, bátorsága és szónoki híre tagadhatatlan volt. Beszédeinek mindig akadtak hallgatói, és ritka eset volt, amikor nem győzte meg őket. Most a bosszúvágy is tetézte vele született tehetségét.  Gy. Horváth László fordítása

James Fenimore Cooper (1789–1851)

Amerikai író 1823-ban kezdte el írni legismertebb és legkedveltebb műveit, az indiánregény-ciklus öt darabját (Bőrharisnya, Az utolsó mohikán, A préri, Nyomkereső, Vadölő), melyeket a Nagy indiánkönyv néven ismerünk.

Atyavilág: egy szatíra hívőknek és hitetleneknek, bevándorláselleneseknek és bevándorláspártiaknak

Balassa Tamás
Publikálás dátuma
2019.04.19. 13:00

Fotó: Lakos Gábor
Atyavilág címmel jelent meg Kal Pintér Mihály első regénye. A Papvárosban játszódó történetben minden végtelenül groteszk, ezért is kellemetlen, miközben roppant humoros a kísérteties hasonlóság a valósággal.
– Nem kerülhetem meg a kérdést: van Isten? – Szerintem van. De kifejezetten csak szerintem, nem tudom teljes bizonyossággal megállapítani. Nem tudatosan hiszek, hanem érzelmi szinten. Amikor nagyon magyarázzuk, nagyon elmondjuk és kirakjuk őt apókaként egy felhőre, azt mindig megkérdőjelezem. Ez is lehet, és sok minden lehet. Lehet, hogy minden egyszerre van. Egyszerre van, hogy van, és egyszerre van, hogy nincs. Pici pontok vagyunk, miközben nagyra tartjuk magunkat itt lenn, a Földön, ebben a magunk egyszerű kiterjedésében. – Miközben gyanús ez a végtelen világmindenség. – Gyanús. Ha azt mondom, van Isten, nem hiszek nagyobb csodában, mint ha azt mondom, hogy nincsen. De ha azt mondom, nincs, akkor mi van? Az ember azt mondja, hogy ha ő van, akkor biztos más is van, aki őt megteremtette, hiszen ő is teremt. Ebben a mechanizmusban működik az agyunk, ebben gondolkodunk. Éppen ezért ezeket a gondolatokat félre szoktam rakni. Van az Istenhez egy érzelmi viszonyom. – Ez a kérdés jött volna: milyen a viszonya Istennel? – Ritkán találkozunk… De komolyra fordítva, mielőtt a kislányom született, voltam templomban, és elmélyedtem magamban. Mintha ott beszéltem volna vele. Van a transzcendens világhoz egyfajta érzelmi kötődésem. Nem gondolom, hogy az Isten nincs, azt gondolom, hogy van, de mivel ezt a létigét az emberek magukra használják meg az állatvilágra, ezért ez a „vanság” olyasmi, amit nem tudunk megfogni. Tesszük-vesszük, leképezzük, jól megtagadjuk, jól elhisszük, jól utáljuk egymást, mert nem úgy gondoljuk, mint a másik. Furcsa játékban vagyunk Istennel, miközben nem játszadozni kellene vele. Vagy bennünk van, vagy nincs. Én érzem, valaki nem érzi. Hagyjuk egymást békén. Ez annyira személyes ügy, hogy nem is tudnék róla komolyan vehető logikai képletet felállítani. – Hamvas Béla jut eszembe, aki szerint Isten tagadásánál csak egy nagyobb ostobaság van, a létezésének bizonyítása. A családból hozta valamelyiket? – A családom egyik része hívő, a másik ateista. Megkaptam mindkét oldalt, volt választási lehetőségem. Senki nem akart győzködni semmilyen irányba. Nem nagyon vittek templomba, nem kaptam dogmaszerű megközelítést. Az elején az emberben sok minden összekavarodik, olvasmányélmények, benyomások. Lát papokat, akik vagy érdekesek, vagy csupán túlontúl feltűnők. Lát külsőségeket, amelyek szintúgy. Sokkal nagyobb bizonytalanságba kerül, mint amiben eladdig volt. – Az Atyavilág éles szatíra, mégis azt érzem, ön szerint Isten ezt jó szemmel nézi. – Igen, így gondolom. – De vajon miért? Az utolsó ítélet mindenható Krisztusa például egész vészesen hangzik. – Az volt a kiindulópontom, hogy Istennek nevét hiába ne vedd! Ehhez képest gyakorlatilag hiába vesszük a nevét folyamatosan. Ha körülnézünk, már szinte minden keresztény, mindenre ráaggatjuk ezeket a jelzőket. Ennek a nevében bizonyos körök azt csinálnak, amit csak akarnak, merthogy ők a felkent szolgái – amit ők ki mernek mondani rengetegszer – ennek a bizonyos Istennek, vagy akár Jézusnak, vagy tökmindegy, kinek. És ha te ellentmondasz, nem értesz egyet, másként gondolod, akkor innentől kezdve te egy szerencsétlen pondró vagy, aki arra sem méltó, hogy éljen, vagy legalábbis Magyarországon nem, mert ez Mária országa. Ez csúnya dolog, mondanák a gyerekek. Ha egy transzcendens világra mondom azt, hogy ez az én mögöttes hátterem, akkor bármilyen aljasságot megtehetek. És ha te bármit szóvá teszel, akkor Antikrisztus leszel, mert hogy mersz engem megkérdőjelezni, hiszen én Isten nevében cselekszem. Ezt a játékot nem szeretem. Nevezhetjük egyháznak, politikának, közéletnek vagy a világ bármilyen önző, kirekesztő visszaélésének. – Volt valami, amivel ennyire kihúzta a gyufát az egyház? – Igazából nem is az egyház húzta ki a gyufát. Olykor ugyan felháborítanak azok a dolgok, amiket az egyházról vagy bizonyos papokról hallok, de a regényben az egyház inkább csak eszköz, nem cél. Mindig erre a világra mutatunk rá. Mindig azt mondjuk, hogy Magyarország keresztény közösség, slussz. Vagy elfogadod, és innentől kezdve mindent elfogadsz, vagy nem. Amit megtapasztalok a közéletben, a politikában, az verte ki nálam a biztosítékot. – Régebben politikai kabarét is írt. Azonkívül, hogy mára a politika jobbról előzte az abszurdot, változott valami? – Akkor nagyon merészen és ügyesen, bárkiről bármit megírhattunk, bármilyen kormányzás alatt. Medgyessytől Torgyánig mindenkiről írtunk gyönyörű szép dolgokat meg kevésbé szépeket, főleg azokat. Ez jó volt, mert görbe tükröt mutathattunk, amit mindenki elfogadott. Most ez mintha merészebb húzás volna. Ha valamiben nem érzem jól magam, akkor vagy elsírom magam, lehúzom a redőnyt és bemegyek a paplan alá, vagy előhívom a humort. Ezzel talán kihúzhatjuk a dolog méregfogát. – A humor mindig működik? Nincs az a társadalmi feszültség, amikor már nem adekvát? – Szerintem a humor a legutolsó pillanatig az. Persze minél őrültebb a helyzet, annál feketébb a humor. El tudok menni a végletekig, ha fekete humorról van szó. Ez nem arról szól, hogy valamit kiröhögünk, hanem arról, hogy sűrűbben fogalmazzuk meg. Néha elég egy villanás, összekacsintunk, és azt mondjuk, itt valami tényleg nem stimmel. A könyv tele van túlzásokkal, sarkításokkal, de az epizódokban rá lehet ismerni bizonyos megtörtént eseményekre. Elég csak az ibafai papokról beszélnünk, akiknek füstkiadójuk van. Filippov Gáborral, a könyv szerkesztőjével arról beszélgettünk a minap, hogy szegény Örkény István mit csinálna. Ebben a világban mi az, ami tényleg abszurd? – Felismerni a regény tengerbe vesző éhesei­ben a migránsokat, akiket szenvtelenül hagy megfúlni Papváros hívő közössége. Talán itt a legmaróbb a szatíra. – A szerkesztőm szerint ez a legerősebb része a könyvnek, itt ér el a csúcspontra. A halállal viccel, játszik a történet, miközben nagyon mély dolgokról, tragédiákról beszél. Erre mondom, hogy abszolút el tudok menni a végletekig. Ebből a szempontból szerintem nincs tabu, mert a szándék a fontos. Nem kinevetek embereket, hanem megmutatom, hogy reagál rájuk a város, a különböző eszmék képviselői, még akár a liberálisok is. Én itt már nem kímélek senkit, mert azt látom, hogy egyfajta bohócjátékká aljasul a történet. Összejövünk, bizottságokat alapítunk, levetkőzünk, mindent csinálunk, csak nem mentjük meg őket. De mindenkinek a lelkiismerete tiszta, a saját kis elveivel. Ezt az epizódot amúgy nem mertem a „valóságban” hagyni, rémálomként írtam meg. Egyébként van a humornak egy határa, amit nem szívesen lépek át. Ha ócska a humor, akkor válik az egész kínossá. – Erdő Péter örülne a könyvének? – Szívesen leülnék vele beszélgetni. Bárkivel, papokkal is. Nem tudom, ők hol húzzák meg a határt. De szerepelnek a könyvben, ha nem is sokan, a hit valódi harcosai is, akik kivettetnek ugyan a városból, de vissza-visszatérnek, és mint Szent Ferenc tette, építik a templomaikat. Nem anyagi megfontolásból, hanem hitből. Ki akarják húzni a várost az őrületből, de kevesen vannak. Az, hogy tömegtermelés van hívőkből, nem a célhoz vezet. Azt is el tudnám fogadni, ha bármelyik pap itt-ott rámutatna egy túlzásra, becsípődésre.

Névjegy

Kal Pintér Mihály Író, újságíró, az Athenaeum Könyvkiadó szerkesztője. 1974-ben született, a szegedi bölcsészkaron végzett. Pályáját újságíróként kezdte. Dolgozott kabarészerzőként, írt színdarabokat, dalszövegeket, később rádiós műsorvezetőként is tevékenykedett. Verseskötete Szösszentő Ámor címmel 2002-ben jelent meg. Nős, egy hároméves kislány édesapja. Atyavilág című regényét a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Millenáris Parkban mutatják be 2019. április 28-án 11.30-kor, a moderátor Filippov Gábor szerkesztő lesz, a könyvből Gálvölgyi János színművész olvas fel részleteket.