Előfizetés

Ellentámadás Szolnok felé

Népszava-összeállítás
Publikálás dátuma
2019.05.04. 14:00

A csehek Miskolcot megszállották. A magyar csapatok offenzívába kezdtek Szolnok felé
Böhm Vilmos hadügyi népbiztos, hadseregfőparancsnok, a Forradalmi Kormányzótanácshoz a mai napom a következő távirati jelentést intézte:
A munkástanács péntek esti komoly és öntudatos határozata a jobbérzésű csapatokra nagyszerű hatással volt. A még éjjel kiadott parancsomra a csapatok szombat reggel Ceglédről, Hatvanból és Nagykörösről három oszlopban elindultak Újszász, Abony, Törtel és Szolnok iránnyal. Abonyba a csapatok bevonultak. Ellenség helyett fölfegyverzett ellenforradalmárokra találtak. Az ellenforradalmárokat elűzték.
Nagyszerű hangulatban folytatják előnyomulásukat Szolnok felé. Szolnokkal telefonon érintkeztünk. Románok Szolnokon nincsenek, csak a Tisza túlsó partján. A csapatok élén Szamuely, Seidler és Steinbrück elvtársak vezetik az előrenyomulást. Várjuk a munkászászlóaljak nagyszerű segítségét. Böhm A Vörös Hadsereg harctéri helyzete.
A csehek e hó 2-án Nagydarócban álló őrseinket (Losonc és Rimaszombat között) túlerővel megtámadták. Csapataink ellentámadással két ellenséges támadást visszavertek, később azonban kénytelenek voltak visszavonulni.
A csehek Miskolcot megszállották. A többi arcvonalon a helyzet általában változatlan.
Népszava 1919. május 4.