1919;Tanácsköztársaság;Népszava Anno;

2019-05-04 14:00:00

Ellentámadás Szolnok felé

A csehek Miskolcot megszállották. A magyar csapatok offenzívába kezdtek Szolnok felé

Böhm Vilmos hadügyi népbiztos, hadseregfőparancsnok, a Forradalmi Kormányzótanácshoz a mai napom a következő távirati jelentést intézte:

A munkástanács péntek esti komoly és öntudatos határozata a jobbérzésű csapatokra nagyszerű hatással volt. A még éjjel kiadott parancsomra a csapatok szombat reggel Ceglédről, Hatvanból és Nagykörösről három oszlopban elindultak Újszász, Abony, Törtel és Szolnok iránnyal. Abonyba a csapatok bevonultak. Ellenség helyett fölfegyverzett ellenforradalmárokra találtak. Az ellenforradalmárokat elűzték.

Nagyszerű hangulatban folytatják előnyomulásukat Szolnok felé. Szolnokkal telefonon érintkeztünk.

Románok Szolnokon nincsenek, csak a Tisza túlsó partján. A csapatok élén Szamuely, Seidler és Steinbrück elvtársak vezetik az előrenyomulást. Várjuk a munkászászlóaljak nagyszerű segítségét. Böhm A Vörös Hadsereg harctéri helyzete.

A csehek e hó 2-án Nagydarócban álló őrseinket (Losonc és Rimaszombat között) túlerővel megtámadták. Csapataink ellentámadással két ellenséges támadást visszavertek, később azonban kénytelenek voltak visszavonulni.

A csehek Miskolcot megszállották. A többi arcvonalon a helyzet általában változatlan.

Népszava 1919. május 4.