Magányos mártír

Vasúti szerelvény állt az állomáson, tülekedve szálltak fel a kocsikba az emberek, de akkor megszólalt a hang: „Ez a vonat a pokolba megy”. Így írta le sorsfordító álmát Franz Jägerstätter. A katolikus osztrák férfit a nácik meggyilkolták, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni Hitlerért. Nem érhette meg, hogy Európában véget ér a háború, ma hetvennégy éve.
Jägerstätter (1907–43) nem készült mártírnak, sem szentnek. A felső-ausztriai születésű fiú – ilyenformán Hitler földije – szorgalmasan dolgozott és spórolt a békeévekben. Falujában elsőként vásárolt motorbiciklit. Gyereke született egy a tanyáján dolgozó cselédlánytól. Azután a vallás felé fordult, és megnősült. Az esküvő után nászút helyett római zarándoklatra vitte a feleségét.
A földjén gazdálkodott, de nem átlagos paraszt volt Franz. Szabadidejében sokat olvasott, rendszerint a Bibliát, szentéletrajzokat és teológiai műveket. Írt is, verseket, elmélkedéseket. Foglalkoztatták a napi politika hírei. Arra a meggyőződésre jutott, hogy amit a nemzetiszocialisták hirdetnek, az ugyan lehet népszerű, de ellentétes a jézusi tanítással. Így 1938 elején, egy hajnalon felriadva, jeladásnak vette a vonatos álmot.
Egyedül voksolt a falujában az Anschluss ellen az Ausztria német megszállását utólag szentesítő népszavazáson, bár a jegyzőkönyvet meghamisították, nehogy pont náluk ne legyen meg a kívánatos száz százalék. Miután kitört a háború, az immár háromgyerekes családapa katonai kiképzést kapott, majd behívót – történetesen Braunau am Innbe, a Führer szülővárosába. Jägerstätter azonban lelkiismereti okból megtagadta a szolgálatot.
Tudta, hogy a fejével játszik, de már határozott: keresztényként nem harcolhat a harmadik birodalomért. Hiába próbálta lebeszélni az önfeláldozásról a felesége, a pap, sőt még a linzi püspök is, hajthatatlan maradt. A hadbíróság halálra ítélte, 1943. augusztus 9-én lenyakazták. (A francia felvilágosodás forradalmi örökségéből a nácik a guillotine-t vették át, a rendszerellenes röplapokat terjesztő bajor diáklányt, Sophie Schollt szintén nyaktilóval végezték ki ugyanabban az évben.)
Jägerstätter vértanúságát idővel a római katolikus egyház is elismerte, születésének centenáriumán boldoggá avatták. A szertartáson bíborosok, érsekek és püspökök mellett jelen volt az özvegy, a 94 esztendős Franziska asszony. Az akkori pápa, a német XVI. Benedek személyes tapasztalatból ítélhette meg a szembeszegüléshez szükséges bátorságot és hitet, hiszen őt – Ratzingert – szinte még gyerekfejjel besorozták a Wehrmachtba, a háború végnapjaira.
Ferenc pápa nemrég úgy döntött, hogy jövőre megnyitja a Vatikán archívumát az egyház második világháborús szerepét kutatók előtt. A hét-nyolc évtizede titkos levéltári dokumentumok segíthetnek tisztázni, mit tett, illetve nem tett, vagy tehetett volna XII. Piusz és a klérus azokban a vészterhes időkben. Valamit talán majd abból is megértünk, miért maradt magányos mártír Franz Jägerstätter, amikor nem szállt fel a pokolba tartó vonatra.
Frissítve: 2019.05.08. 10:46

Élet az Unión kívül

Május 1-jén volt tizenöt éve, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett. Hol van már a kezdeti eufória? Az utóbbi kilenc évben Orbán Viktortól, Szijjártó Pétertől és a Fidesz sok visszhang-emberétől megtudtuk, hogy az Unión kívül is van élet, az EU hatalmas összegű támogatása nem kegy, hanem jár nekünk piacaink megnyitásáért cserébe, továbbá hogy a bevándorláspárti Brüsszelt meg kell állítani. 
Mindezek ugyanolyan csúsztatások lehetnének, amilyeneket már megszokhattunk a fideszes propagandagépezettől. Csakhogy ha ezeket komolyan vennénk, azzal egyúttal a magyar gazdaság összeomlását is vizionálnánk, csak éppen okkal hihető, hogy a legtöbb ember ennek nincs tudatában.
2004 és 2017 között az EU által Magyarországnak juttatott támogatások és az ország befizetéseinek egyenlege 11820 milliárd forint volt, tehát az EU nettó ennyivel támogatta a magyar gazdaságot. Ha ennek a támogatásnak az éves bontását nézzük, 2010, tehát a Fidesz regnálása óta négy olyan év volt (2011, 2012, 2013 és 2016), amikor a támogatás összege meghaladta a bruttó nemzeti termék (GDP) éves növekedését. További három évben a támogatás a GDP növekedésének 75-96 százaléka között volt, és csak 2017-ben esett 35 százalékra. Tehát a magyar GDP növekedésének döntő részét még akkor is az EU támogatásai fedezték, ha tudjuk, hogy a támogatás nem csak olyan célokra érkezik, amelyek megvalósulása közvetlenül beszámítódik a GDP-be.
A fideszes véleményvezérek szerint mindez ellentételezés a magyar piac megnyitásáért. Ezzel csak az a baj, hogy a piacnyitásból Magyarország a támogatásoktól függetlenül is többet profitált, mintha a vámhatárok fennmaradtak volna, azaz ez egy olyan kivételes win-win helyzet volt, amely nagyon ritka a gazdaságtörténetben. A kölcsönös vámok nyilvánvalóan megdrágítják mind az importot, mind az exportot. Az előbbinek vesztesei a belföldi fogyasztók és termelők, akiknek többe kerülnek a fogyasztási cikkek és a termeléshez szükséges anyagok, félkész-termékek. Ezzel nő az infláció, valamint drágul a hazai termelés és csökken a vásárlóerő. Rosszul járnak az exportőrök is, mert az exportot a célországokban viszonossági alapon terhelő vámok rontják esélyeiket a külpiaci versenyben. És akkor még nem beszéltünk a bonyolult, idő- és munkaigényes vámeljárásról, amiről korábbi gyakorló vállalatvezetőként (is) rémmeséket mondhatnék. 
Ennél is fontosabb, hogy a csatlakozás nemcsak az EU cégei előtt nyitotta meg a magyar piacot (ezzel választékbővülést és kínálati piacot teremtve), hanem a magyar cégek előtt is az EU piacait, azaz egy ország piacáért a belépéskor tizenhét (azóta huszonhét) piacra juthattak be azok a magyar cégek, amelyeknek addig erre esélyük sem volt. Ennek az igazi nyertesei éppen azok az élenjáró hazai cégek voltak, amelyek nem olcsó bérmunkára, hanem saját fejlesztésű, magas hozzáadott-értékű termékek előállítására szakosodtak. Ezek a cégek a belépés előtt el sem indulhattak az EU-országok közbeszerzési pályázatain, a belépéssel viszont potenciális piacuk egyszerre megsokszorozódott. Nem véletlen, hogy a magyar export 80 százaléka annak ellenére az uniós országokban landol, hogy kormányunk folyamatos bűvészmutatványokat ad elő a keleti és déli nyitás című operettben, a siker legkisebb jele nélkül. 
És ne feledkezzünk el a legnagyobb magyar nyertesről, a mezőgazdaságról, azon belül is a növénytermesztésről, ahol a területalapú támogatás nélkül a kis és közepes gazdaságok már nem biztos, hogy léteznének. 
A belépés nélkül nem jött volna Magyarországra a külföldi működő tőkének a nagyobb része, köztük azok a multinacionális cégek, amelyeknek döntő szerepük volt annak a csaknem egymillió új munkahelynek a megteremtésében, amire a Fidesz oly büszke. Ezeknek a befektetéseknek a biztonságát az EU joghatósága garantálja. 
Természetesen a multinacionális cégek nem jótékonysági intézmények, annál is kevésbé, mert legtöbbjük tőzsdén jegyzett cég, amelynek tulajdonosai a nyugati államok adófizetőinek százezrei, akik nem igazán tolerálnák a veszteséget. Bizonyos esetekben a regnáló kormány meg is tett mindent, hogy megbánják az itteni kalandot (pl. közműcégek).
Persze tényleg van élet az unión kívül is, csak nem mindegy, hogy milyen. A számos lehetséges forgatókönyv közül a kilépés esetén még a legelőnyösebb az lehetne, ha kívülálló országként szabadkereskedelmi megállapodásokat kötnénk a bennmaradókkal. Így akár majdnem elérhetnénk a jelenlegi kedvezmények szintjét – persze a támogatások már csak a múlt ködébe vesznének. 
De a lehetőségek tényleg végtelenek: itt van mindjárt a győzedelmes észak-koreai modell – amit már Rákosi idején volt szerencsénk élvezni. És ki mondta, hogy például egy autó vásárlása öt éves előjegyzéssel elviselhetetlen lenne?
Szerző
Hajdú Miklós
Frissítve: 2019.05.07. 10:05

Szavazzon Ön is!

Válaszúthoz érkeztünk, ez aligha kétséges. Európa jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy polgárai hogyan szavaznak a május végi választásokon.
Mi valamennyien az Európai Parlament elnökeiként tevékenykedtünk, bizonytalanság és optimizmus idején egyaránt. A szolidaritás volt az, ami a kontinens II. világháború utáni történelme során az európaiakat összekötötte, és segítette abban, hogy a legreménytelenebb időszakokban is képesek legyenek szembenézni a legnagyobb nehézségekkel is. Ma már nem „régi” és „új” tagállamokról beszélünk, hanem egyetlen Európáról – Helsinkitől Nicosiáig, Lisszabontól Bukarestig és Varsóig.
Ma a régi bizonyosságokat, amelyekre Európa és a világ a II. világháború vége óta támaszkodik, a hatalomért folytatott versengés új időszakában a fokozódó geopolitikai feszültségek és a „valamit valamiért” elvén alapuló diplomáciai hullám kemény próbára teszik.
Európaiként nem választhatunk mások helyett, és nem ellenőrizhetjük, mit csinálnak mások. Mi a magunk nevében választhatunk és hozhatunk közös döntéseket, nemcsak a saját érdekeink, szükségleteink és értékeink alapján, hanem a minket körülvevő világ szükségleteivel is összhangban.
Az Európai Unió nem olyan tökéletes, mint ahogyan azt talán sokan szeretnék, és nem is olyan tökéletlen, mint amilyennek leghangosabb kritikusai lefestik. De ahhoz, hogy tökéletesíthessük, megváltoztathassuk és megújíthassuk, először is meg kell őriznünk az Európai Uniót.
1979 júniusában tartottak először európai parlamenti választásokat – vagyis negyven évvel ezelőtt. Negyven évvel azt megelőzően, 1939-ben fiatal európaiak egész nemzedéke volt kénytelen egymás ellen harcolni. A II. világháború során 55 millió ember vesztette életét.
Az európai béke és egység sarokkövét azóta is a problémák megoldására, a különbözőségek kiküszöbölésére irányuló együttműködés képezi. Súlyos áron megszerzett tanulság volt, melyet nem szabad elfelejtenünk, nem szabad hagynunk, hogy az apátia és ellenségeskedés háttérbe szorítsa!
Az Európai Unió támogatottsága minden eddiginél erősebb a közvélemény-kutatások szerint. Ennek most a szavazófülkékben is meg kell mutatkoznia. A világ legnagyobb egységes piacával rendelkezünk. Értékeink és hagyományaink – az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, a jogrend és a béke – az európai életmód alappillérei.
Európának minden eddiginél nagyobb szüksége van polgáraira. Ezért mi, alulírottak, az Európai Parlament jelenlegi elnöke és az Európai Parlament volt elnökei, arra kérjük az európaiakat, hogy a közelgő európai parlamenti választásokon leadott szavazatukkal gyakorolják jogaikat és bizonyítsák felelősségérzetüket.  
Antonio Tajani, az Európai Parlament jelenlegi elnöke Lord Plumb (1987–1989), Enrique Barón Crespo (1989–1992), Klaus Hänsch (1994–1997), José María Gil-Robles (1997–1999), Pat Cox (2002–2004), Josep Borrell Fontelles, (2004–2007), Hans-Gert Pöttering (2007–2009) és Jerzy Buzek (2009–2012) korábbi elnök
Szerző
Népszava
Frissítve: 2019.05.07. 10:07