Előfizetés

Lábainál hever a világ

Sebes György
Publikálás dátuma
2019.06.16. 09:27
A szerző és Burza Árpád operatőr a sztálingrádi csata évfordulóján forgatott
Mintegy ötven országban járt, és mindenütt igyekezett felkutatni a magyar emlékeket. Sokat segítettek neki a helyiek: magyar diplomaták, kiküldöttek és az „őslakosok” is.
Egyedülálló gyűjtemény. Egy valódi szaktekintély, Erdős André nyugalmazott nagykövet jellemzi így az ünnepi könyvhétre megjelent egyik művet. És nem túloz. A Magyar emlékek a nagyvilágban című kiadvány tényleg egyedi, érdekes és hézagpótló. A hazánkkal kapcsolatos szobrokat, emléktáblákat, köveket, feliratokat gyűjtötte egybe a szerző. A honfoglalásnál kezdi és eljut a napjainkban már a világűrben is fellelhető magyar emlékekig. Közben uralkodókkal, családjaikkal, politikusokkal, írókkal, költőkkel, tudósokkal, sőt sportolókkal ismertet meg a maga egyéni módján. Ha úgy tetszik, kis történelemkönyvet tár elénk, röviden, ám mégis velősen korképet is nyújt: arról az időszakról, amikor a megörökített ember élt, de közben arról is, amikor úgy gondolták, hogy tetteiről meg kell emlékezni. Rovatunk hűséges olvasói persze most megint joggal teszik fel a kérdést, hogy ennek a könyvnek mi köze van a tévéhez. Nos, nagyon is sok. A szerző ugyanis Farkas József György újságíró, aki hosszú – és ma is tartó pályafutását – a Magyar Televízióban kezdte. De még előtte elvégezte a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetét (MGIMO), mégpedig hindi-angol szakon, bár előtte letudott két évet a szegedi egyetem bölcsészkarán orosz-német szakon is. Ezeken kívül ért még három nyelven – a magyar mellett, természetesen -, így nem meglepő, hogy tárt karokkal fogadták az egykori Híradónál. Le is húzott 16 évet, közben négyet Moszkvában, mint tudósító. Magam is a Szabadság téri munkahelyen ismertem meg vele, sokat dolgoztunk együtt. Akkor még csak egyszerűen Jóska volt (a második keresztnevet azután vette fel, hogy az írott sajtóban kezdett dolgozni). Sokrétű tudása, felkészültsége és remek humora átsegítette az adáskészítés minden nehézségén (mert azért volt belőlük bőven). Megbecsült és fontos tagja volt az akkori Híradó remek külpolitikai csapatának, amely valóban nagyon értette a szakmát és megbízhatóan teljesítette feladatait. Csak két nevet említek közülük, Elek Jánosét, aki később műsorvezető és – Aczél Endre mellett – főszerkesztő-helyettes is volt, valamint Kaplár F. Józsefét, aki ugyancsak népszerű műsorvezető lett, s ma is látható a Sport Tv-ben. Aztán Farkast hívta a Népszabadság, s átment, előbb berlini tudósító lett (majdnem az utolsó az NDK-ban), később hozzá tartozott Prága, Pozsony és Bécs, miközben dolgozott a lap gazdaságpolitikai rovatának is. De ami témánk szempontjából sokkal fontosabb, rengeteget utazott. Mintegy ötven országban járt, és mindenütt igyekezett felkutatni a magyar emlékeket. Sokat segítettek neki a helyiek: magyar diplomaták, kiküldöttek és „őslakosok” is. Már a Népszabadságban elkezdte gyűjtőmunkájának bemutatását, mégpedig a millennium évében, 2000-ben. Aztán később folytatta a lap online oldalain, majd az Infovilág portálon, sőt korábban volt egy másik sorozata: megismertette az olvasókat a világ hazánkban található emlékeivel is. Módszeresen dolgozott és nem hagyott ki semmit. Szerepel most megjelent könyvében egy emlékkő, amely Merseburgban található. A helyi magyarok hívták fel a figyelmét, hogy lehet ott valami érdekesség, mire Farkas egy bokorban bukkant rá a jókora sziklára, a 933-as merseburgi csata emlékkövére. Közben pedig egyetlen emléktől sem „ájult el”, humora ezen a könyvön is gyakran átsüt. Jászberény iráni testvérvárosában például a Lehel kürtjének állítottak emléket. Szerzőnk nem mulasztja el megjegyezni, hogy „a 955-ös augsburgi csatavesztésről és annak következményeiről tapintatosan hallgat az emléktábla…”. Ha Farkas Jóska kapcsán nem lenne anakronisztikus, nevezhetnénk őt „nagy idők nagy tanújának is”. Kétségkívül sok, immár történelmi eseményről tudósított. 1980-ban például tagja volt annak a tévéstábnak, amely Bajkonurból követhette végi az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan utazását. 1984 augusztusában pedig – hosszú szervezés eredményeképpen – interjút készíthetett Indira Gandhival. Így ő volt az utolsó magyar újságíró, aki találkozhatott az indai miniszterelnökkel, alig két hónappal meggyilkolása előtt. Mint az ország, az ottani nyelv és a hely jó ismerője ott lehetett aztán Gandhi asszony búcsúztatásán, és egy remek riportban számolt be a merénylet utáni helyzetről. Azt se felejtsük el, hogy Farkas Józsefnek ez már a második könyve. Az első még 1978-ban jelent meg, Moszkvából hazatérve ugyanis őt kérte fel a Móra Kiadó, hogy írjon a Szovjetunióról a különböző országokat gyerekeknek bemutató Hétszínvilág sorozatába. A Barátom, Szerjozsa című – nyilván hiánypótló – mű akkor 30 ezer példányban jelent meg, a mostani új könyvből ennél sokkal kevesebbet nyomtat a Kossuth Kiadó. Hiába, ma már más idők járnak. Ettől azonban még sikeres lehet a Magyar emlékek a nagyvilágban. S ha így lesz, a szerző már készen áll arra is, hogy folytassa a munkát. Ebbe a 240 oldalas kötetbe ugyanis „csak” mintegy 150 magyar emlék fért bele, de Farkas József sokkal többel ismerkedett meg útjain. Lábainál hever az egész világ – mondhatjuk némi túlzással. Minthogy pedig egy olyan újságíróról van szó, aki a tévében, ott is a Híradónál pallérozódott, biztosak lehetünk abban, hogy munkabírása – még mindig – határtalan. Most is mindössze 77 éves, tehát szinte előtte az élet. Még lehet belőle sokkötetes szerző is.
 
(Farkas József György június 16-án vasárnap 14-15 óra között a Dunakorzón, a Kossuth Kiadó sátránál dedikálja könyvét. Másnap, hétfőn 16 órakor lapunk munkatársa, Kárpáti János beszélget a szerzővel a MÚOSZ székházában.)

Homoszexualitás – bűn, betegség, végzet?

Boldogkői Zsolt
Publikálás dátuma
2019.06.15. 19:45

Fotó: Marabu rajza
Ma alig rendelkezünk konkrétummal a homoszexualitás örökítő tényezőit illetően. Az érintettek mégis a genetikai meghatározottság eszméjét részesítik előnyben, mert úgy vélik, hogy a másik lehetőség a bűnös szabad választás. Sajnos, az intolerancia ellen ez nem nyújt menekvést, hiszen azt nem az igazságkeresés, hanem a gyűlölködő prekoncepció hajtja
A homoszexualitáshoz való megértő viszonyulás az általános gyűlölködéssel szembeni elhatárolódás szimbólumává vált. Sokan betegnek vagy bűnösnek tartják az eltérő szexuális orientációval rendelkezőket, akik ráadásul még a népszaporulathoz sem járulnak hozzá. A homofóbia vádjai elől az érintettek a genetikai determinizmus védőbástyája mögé próbálnak menekülni, mondván, génjeikkel nem szegülhetnek szembe. Mára egyértelművé vált, hogy a homoszexualitás nem választás kérdése, mégis egyesek a gyógyító terápia mellett kardoskodnak. A napjainkban zajló genetikai forradalom és a feléledő intolerancia újra felszínre hozták a témát.

Intolerancia

A homoszexualitáshoz való viszonyulás tekintetében egymással ellentétes tendenciák figyelhetők meg az egyes földrajzi régiókban. Indiában például nemrég törölték el a homoszexualitás büntetését. Tajvanon a közelmúltban engedélyezték az azonos neműek házasságát, Mexikóban pedig még az örökbefogadást is lehetővé tették e párok számára. Az iszlám országokban viszont még mindig keményen büntetik a szexuális "eltévelyedést", Bruneiben például az idei évtől halára kövezik a meleg állampolgárokat. Oroszországban nem kriminalizálják ugyan az egyneműek közötti kapcsolatot, de a legfelsőbb szintről uszítanak az LMBT közösség ellen, ami számos atrocitást szült már. A nyugati államokban a jelenleg trendszerűen növekvő intolerancia a homofóbia erősödését is magával hozta. A nyílt "buzizás" bizonyos körökben nem szalonképes, kódolva viszont üzenhetünk innen is az értő fülek számára, például azzal, ha lépten-nyomon kiállunk a hagyományos családmodell mellett. Aggasztó előjel, hogy az egyik legtoleránsabb társadalom legnagyobb pártjának elnökét és esélyes kancellárjelöltjét Miss Homofóbiának hívják (Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU új elnöke - a szerk.), sajnos nem véletlenül.

A homofóbia érvrendszere

Sokan a homoszexualitást betegségnek tekintik, mivel eltér a "normálistól". A betegség azonban az egészség megromlása, ami a homoszexualitás esetében nem áll fenn. Ez egy definíciós vita, melyben a stigmatizáló érveket a sanda szándék szüli. Mások azt hangsúlyozzák, hogy az azonos neműek közötti szex természetellenes. A homoszexualitás számos állatfajnál megfigyelhető, például legközelebbi rokonunk a törpecsimpánz esetében a szociális érintkezés szerves részét képezi. Másrészt, az emberi társadalom számos tekintetben valóban nem természetes: nemesítéssel átalakítottuk haszonnövényeinket és állatainkat; egy technológiai civilizációt építettünk ki; az orvoslás pedig a természet ellenében fejti ki tevékenységét. Természetes viszont a milliókat elpusztító bubópestis, a törzsi háború és az éhhalál, valamint a szociális háló, a tömegközlekedés és az okostelefon hiánya. A homoszexualitást bűnként elsősorban vallásos alapon kezelik, bibliai példákra hivatkozva. Tegyük hozzá, hogy vannak, akik szerint a szent könyv eredetileg nem magát a homoszexualitást ítéli el, hanem csupán a házasság előtti szexuális kapcsolatot, történjen az különböző vagy azonos nemű párok között. A paráznaság alapján viszont a társadalom igen nagy szelete bűnösnek tekinthető, pláne ha már a gondolat is annak számít. A szekularizáció lényege éppen az, hogy ne ókori-középkori elvek alapján szervezzünk modern társadalmakat. Ami pedig az erkölcsöt illeti, annak eredete nem isteni, hanem elsősorban biológiai, melyet a társadalom mára alapvetően átformált. A nyugati világ - némi kilengésekkel - az egyre magasabb erkölcsiség felé halad: soha nem volt olyan értékes az emberi élet és az egymás iránti tolerancia foka, mint manapság. A heteroszexizmus gyakran undorítónak tartja a homoszexualitást, amit főként a nemi aktussal azonosít. Sok kritikus hálószobai tevékenysége ugyanilyen érzéseket válthatna ki másokban, még ha az a "megfelelő erkölcsiség" jegyében zajlik is. A lényeg itt az, hogy nem a mi tisztünk mások vonzalmait, gondolatait és életét megítélni, ez kizárólag az érintettekre tartozik. Ez a szabad társadalmak alapeszméinek egyike. Egy további vád szerint, a homoszexuálisok nem járulnak hozzá a népszaporulathoz, és ezzel sokan társadalmi haszontalanságot sugallnak. Ugyanezen aggodalmak azonban nem merülnek fel például a cölibátussal kapcsolatban, sőt, a kritikusok maguknak sem teszik fel a kérdést, hogy ők miért nem tizenhat gyermeket nevelnek egy vagy kettő helyett. Ezen érvelés pikáns paradoxona, hogy hangoztatói más etnikai csoporthoz tartozó embertársainknak éppen a "túlzott szaporodást" vetik a szemükre. Itt az a filozófiai probléma is felvetődik, hogy a gyermeknemzést szabad-e egyfajta állampolgári kötelességnek tekinteni. A hibáztatás általános technikájával élnek azok, akik egyedi esetek felnagyításával és általánosként való beállításával keltenek hangulatot a homoszexuálisokkal szemben. A legkedveltebb példákat a meleg felvonulásokon elkapott pillanatképek szolgáltatják. Vádként itt a gusztustalan magamutogatástól a térítési szándékig minden előfordul. A felvonulás valódi lényegét viszont az a demonstráció képezi, hogy ne kelljen szégyellni a másságot, vegyék emberszámba őket is. A "megértő" homofóbia nem bánja, mi történik a zárt ajtók mögött, csak ne nyilvánosan tegyék. Fájdalom, e vélemény csak toleráns közegben él, ugyanabból a szájból más társaságban durva szavak hangzanak. A homofóbia úgy állítja be, mintha a nemi orientáció szabad választás eredménye lenne. Mára azonban szakmai konszenzus jött létre azt illetően, hogy nem választásról van szó, hanem egyelőre tisztázatlan okokból kialakult állapotról, amit legfeljebb titkolni vagy megtagadni lehet, de megváltoztatni nem. Gyakori vád, hogy a homoszexuálisok között több a pedofil. Emiatt azonban nem szabad a melegeket hibáztatni, hiszen a férfiakat sem tekintjük rablógyilkosnak, noha ők jelentősen többen követnek el ilyen típusú bűncselekményeket, mint a nők. A promiszkuitás is gyakoribb a homoszexuálisok között. Itt pusztán arról van szó, hogy a férfiak szexuális motivációi a lazább kapcsolatok kialakítására, erősebbek a nőkénél, ezért két férfi könnyebben megérti egymást ebben a kérdésben. Tiltsák meg, hogy egyes szervezetek homoszexuális propagandát folytassanak az iskolákban – követeli egy szélsőséges párt képviselője. Itt nyilvánvalóan a megértést hirdető szervezetek szándékainak elferdítéséről van szó. Néhol időnként túltolják a toleráns gesztusokat, ami magas labda az árgus szemű gyűlölködők számára. A gyermekek egynemű szülői környezetben való felnevelése az a kérdés, ahol sok egyenlőséget hirdető is elbizonytalanodik, s kiderül, hogy mégsem tartja teljesen egyenrangúnak a homo- és a heteroszexuális kapcsolatot. A helyzet azonban az, hogy jelenleg nem létezik olyan tudományos evidencia, amely azt támasztaná alá, hogy a szülői környezet hatással lenne a szexuális orientációra.

Elfogultságaink gyökerei

A homofóbia egy személyiségtípust takar, s mint ilyen, erős korrelációt mutat másfajta intoleranciákkal. Egy gyűlölködő ember nem elégszik meg egyetlen embercsoport kipécézésével, hanem negatívan viszonyul az idegenekhez, az eltérő rasszokhoz, népcsoportokhoz, kultúrákhoz, vallásokhoz és politikai közösségekhez, vagy például az értelmiségiekhez, illetve más csapatok szurkolóihoz. Az olasz Liga politikája jól mutatja az irracionális elvek összefonódását: a homoszexuálisokat a társadalomra veszélyesnek tartó álláspont például xenofóbiával és védőoltás-ellenességgel párosul. E magatartás szociológiai, pszichológiai és biológiai háttere sokrétű. Az iskolázatlanság erős hajlamosító tényező. A törzsi ösztön is fontos szerepet játszik. Míg az ősközösségi társadalmakban ez az idegi mechanizmus értelmes funkcióval bírt, hiszen a tagok érdekei közösek voltak, ráadásul vérségi kötelékek is összefűzték őket, addig a modern társadalmakban a csoport tagjainak érdekközössége gyakran csak látszólagos. A fociultrák extrém példái ennek: a felizzott klánösztön törni-zúzni képes mindenfajta értelem nélkül. Egy tanulmány szerint a szélsőséges eszmék képviselői gyengék a metakognícióban, azaz a saját kognitív folyamataik megértésében. Gondolataink és késztetéseink tárgyilagos megítélése azért lenne fontos, mert az emberi elme nem a tiszta logika alapján működik, hanem érdekek és prekoncepciók által irányított. Az agy érzelmekkel átszőtt értelmezési kereteteket alkot a dolgok és szituációk lényegének megragadására. Bizonyos helyzetekben azonban nem a valóság megértése a lényeg, hanem a személyünk valós vagy vélt érdekeinek megfelelő pozicionálása. A homofóbia alapértelmezési kerete az, hogy, „szemben velünk, normálisokkal, azok egy idegen, aberráns csoportot képeznek”, mindez megfűszerezve ellenséges érzelmekkel és degradáló, dehumanizáló ideológiával. A felerősödött gyűlölet, undor és felsőbbrendűségi érzés olyan tudatállapotot eredményezhet, melyben egy helyzet ténybeli és morális igazsága lényegtelenné válik. Az ember sajátja, hogy idegen értelmezéseket is képes magáévá tenni anélkül, hogy ennek tudatában lenne. A reklámok és a propaganda kiaknázza e fogékonyságunkat. A manipulálható irracionalizmus tömeges előfordulása egy óriási társadalmi csapdát eredményez, amiből történelmünk eddig képtelennek bizonyult kiszabadulni. Egy érdekes kísérlet, melynek során homoszexuális tartalmú filmeket nézettek a vizsgálati alanyokkal, s közben mérték az erekciót, azt a pikáns eredményt hozta, hogy homofóbia mértéke pozitívan korrelált az izgalom fokával. Lehetséges, hogy ezt a fajta intoleranciát sok esetben a látens melegek öngyűlölete szítja?

Gének vagy társadalom?

Hosszú évtizedek óta vita tárgya, hogy a szexuális orientáció és a nemi identitás öröklött vagy környezeti hatásra alakul ki. Az ún. klasszikus viselkedésgenetika pionírjai e témában Michael Bailey és Richard Pillar voltak, akik egy 1993-ban közölt tanulmányukban azt az eredményt hozták ki, hogy az egypetéjű ikrek esetében 52 százalék, a kétpetéjű ikreknél pedig 22 százalék az esélye annak, hogy ha egy fiú testvérpár egyik tagja homoszexuális, akkor a másik is az. Egy másik cikkükben nőknél ez az arány 48, illetve 16 százalékra jött ki. Sajnos a mintavételi módszer (homoszexuális kiadványokban való toborozás) nem állta ki a szakmaiság próbáját. Bailey maga korrigálta korábbi eredményeit egy másik tanulmányban, ami jóval alacsonyabb arányú genetikai komponenst adott eredményül. Számos egyéb, ikerkutatáson alapuló, publikáció jelent meg azóta a témában rendkívül változó eredményeket produkálva; a legtöbb tanulmány 10 százalék feletti örökölhetőséget állapított meg. A klasszikus viselkedésgenetika, módszertanából eredően, százalékos arányokat produkál, ami azt az érzetet kelti, mintha a genetikai és társadalmi tényezők kölcsönhatás nélküli építőkockákként raknák össze a viselkedést. Elméletileg azonban az is elképzelhető, hogy a homoszexualitás hátterében mindig genetikai tényező áll, de ennek megnyilvánulása függ a környezettől. Ez esetben egy gén nem oki, hanem csupán hajlamosító tényezőként szerepel. A környezeti hatások esetében lényeges kérdés, hogy azok véletlenszerűek, vagy pedig rendszeresen előforduló körülmények okozzák, hiszen az utóbbi esetben a szexuális orientáció egy bizonyos korig elvileg befolyásolható lenne. Richard Plomin, napjaink meghatározó viselkedés-genetikusa szerint a képességeink és maga a személyiség is alapvetően genetikailag meghatározott, mert fontos ugyan a környezet is, de a véletlenszerű, egyedi események sokkal lényegesebbek, mint a szisztematikus hatások, például a nevelés. Tegyük hozzá, hogy ez az elképzelés nem élvez egyöntetű szakmai támogatást. Az anyaméhben való fejlődés biológiai hatások alatt áll ugyan, de a születendő gyermek szempontjából ez környezetnek számít. Itt elsősorban a hormonális hatások fontosak. A molekuláris biológiai technikák megjelenésével egy új vállalkozás látott napvilágot: a homoszexualitás génje utáni hajsza. Dean Hamer és munkatársai (1993) azt figyelték meg, hogy a férfi homoszexualitás anyai ágon öröklődik, ezért az X kromoszómát kezdték vizsgálni, s annak egyik végén (az Xq28-as régióban) olyan genetikai markereket fedeztek fel, amelyek a homoszexuálisokban voltak gyakoriak. A későbbi kutatások mind az anyai vonalon történő öröklést, mind az Xq28-as régió szerepét megkérdőjelezték, noha voltak az eredeti megfigyelést megerősítő eredmények is. Oki hatású géneket azonban eleinte nem sikerült azonosítani. A későbbiekben lettek ugyan kandidáns gének is, de a kapott eredmények igen gyenge szakmai lábakon álltak. Nem valószínű, hogy egyetlen génváltozat állna a háttérben, nyilvánvalóan többgénes hajlamosító hatásról van szó. Egy friss tanulmányban, 490 ezer vizsgálati alany bevonásával 4 genetikai variánst sikerült azonosítani. Ez a tanulmány is egy genetikai marker-alapú megközelítést alkalmazott (egyetlen bázisban való különbséget vizsgáltak), amely azon prekoncepcióin alapul, mely szerint a tulajdonságokat meghatározó, illetve a legtöbb esetben csak jellemző genetikai markerek ugyanazon sajátság esetében megegyeznek. A komplex betegségek esetében vita folyik ezen elképzelés helyességéről. Az alternatív elmélet szerint egy adott betegség genetikai tényezői mások és mások. Az ekkora mintaszámú vizsgálatoknál a marker-alapú megközelítés jelenleg még elengedhetetlen, mert igen költséges a teljes genom szekvenálás. A közeljövőben ez változni fog, már ma is futnak milliós létszámú populációkat vizsgáló genomprogramok.

Epigenetika

A gének kifejeződését a DNS és az azt körülvevő ún. hisztonfehérjék kémiai módosítása szabályozza. Az ezt vizsgáló tudományterületen (epigenetika) is megfigyelhető technológiai robbanás a homoszexualitás kérdését sem hagyta érintetlenül. Egy nemrég megjelent publikációban 9 olyan genomi régió epigenetikai változását írták le, melyek alapján 70 százalékos pontossággal megtudták jósolni a szexuális orientációt. Az epigenetikai módosulás érdekessége, hogy nem csupán genetikai, hanem környezeti hatásra is változhat (nem feltétlenül ugyanaz a DNS-régió), és emiatt a két korábban elkülönültnek vélt hatás a génműködés szabályozásában egyesül. Bizonyos epigenetikai módosulások öröklődhetnek is. E genetikai imprintingnek nevezett mechanizmus jellemzője, hogy az anya és az apa eltérő géneket lát el epi-jelekkel (metil-csoportok kapcsolása a DNS-hez) az ivarsejtek képzése során. Normálisan az ivarsejtképzés során az epi-jelek törlődnek, majd újraalakulnak az ivarsejt típusa (petesejt, hímivarsejt) alapján. Egy elmélet szerint az epigenetikai memória néha nem törlődik tökéletesen, ezért egyes anyák fiai, illetve apák lányai a kromoszomális nemüktől eltérő szexuális orientációval vagy nemi identitással fognak rendelkezni.

A darwini paradoxon

Mivel a homoszexuálisok átlagosan kevesebb gyermeket nemzenek a heteroszexuálisoknál, a darwini logika szerint az erre hajlamosító alléloknak idővel el kellene tűnniük a populációból. Egyes tanulmányok szerint azonban lehetséges, hogy ugyanazon génvariánsok növelik a termékenységet, mint amelyek homoszexualitásra is hajlamosítanak. A magas fertilitás egyik oka lehet a férfiak iránti élénkebb érdeklődés, melyet egy anya a fiának is örökíthet. Magyarul, a homoszexualitás a nagyobb termékenység kockázati költsége.

Végszó

Jelenleg alig rendelkezünk konkrétummal a homoszexualitás örökítő tényezőit illetően. Az érintettek mégis a genetikai meghatározottság eszméjét részesítik előnyben, mert úgy vélik, hogy a másik lehetőség a bűnös szabad választás. Sajnos, az intolerancia ellen ez nem nyújt menekvést, hiszen azt nem az igazságkeresés, hanem a gyűlölködő prekoncepció hajtja. Meg kellene tanulnunk elfogadni mások szabadságát. Az emberi elme elvileg képes önreflexióra, és így torzítás nélkül látni a világot. Érdemes lenne tömeges szinten megpróbálkozni ezzel. Egy jól működő iskolarendszer nem adatokat bifláztat, hanem az intellektust tréningezi. Ez lehetne a megoldás az intolerancia ellen is, hiszen a belátó értelem és a humanizmus kéz a kézben járnak.

Hegyi Iván: A felkelő nap száma

Hegyi Iván
Publikálás dátuma
2019.06.15. 17:28
KIU SZAKAMOTO Az ő száma volt az első japán kompozíció, amely vezette az amerikai slágerlistát
Június tizenötödike különleges nap a popzene történetében: kilencszáz-hatvanháromban ekkor ugrott az amerikai slágerlista élére egy japán kompozíció.
Ázsiai szám addig sohasem vezette a Billboard lajstromát. Európai szerzemény már volt a tengerentúli topon, mégpedig 1958-ban, amikor Domenico Modugno a San Remó-i fesztiválon is átütő sikerrel adta elő Nel blu dipinto di blu című saját szerzeményét, amelyet azóta is a refrénje szerint („Volare”) tart nyilván és dúdol a világ. (Nem angol anyanyelvű énekes számaként tündökölt még az osztrák Lolita Seemann, deine Heimat ist das Meer – az Államokban kiadott lemezen: Sailor, Your Home Is the Sea – című dala 1960-ban az ötödik, valamint az olasz Emilio Pericoli Al Di La-ja 1962-ben a hatodik helyen. Szintén a lista élmezőnyében – harmadikként – jegyezték 1961-ben az öt évvel később a Sinatra-standardet, a Strangers in the Nightot jegyző német szerző-zenekarvezető Bert Kaempfert Wonderland by Nightját, de az instrumentális felvétel volt.) A távol-keleti dal eredetijét 1961-ben énekelte lemezre Hisasi Osima, művésznevén Kiu Szakamoto. Egy kaliforniai lány, akinek az édesapja a Japan Airlinesnál dolgozott pilótaként, meghallotta a számot, s olyannyira megtetszett neki, hogy a japán kislemezt megvásárolta, majd hazavitte. Otthon lejátszotta a lányiskola buliján, a muzikális bakfisok egyike pedig elkérte tőle a korongot, mert a diáktárs papája disc-jockey volt. A lemezlovas apuka leforgatta a felvételt a helyi rádióban; a többi történelem... Louis Benjamin, a brit lemezgyártó cég, a Pye Records Japánba látogató vezetője már előbb felfedezte a nótát, és figyelmébe ajánlotta azt Kenny Ballnak, a „jazzmenjeit” irányító angol trombitásnak, aki szerette a különlegességeket, mert 1962-ben a Moszkva-parti esték feldolgozásával került mind a brit, mind az amerikai lista második helyére. A vasfüggönyön inneni kompozíció eredetileg a Leningrádi esték címre hallgatott, mivel zeneszerzője, Vaszilij Szolovjov-Szedoj Szentpéterváron született, de a szovjet kulturális minisztérium aligha visszautasítható kérésére a költő-szövegíró Mihail Matuszovszkij megváltoztatta a textust. Ám akár leningrádi, akár moszkvai számmal – ráadásul instrumentális felvétellel – a közvetlen élmezőnybe kerülni sem Nagy-Britanniában, sem az Egyesült Államokban nem mutatkozott papírforma-kimenetelnek, ám még ez a dupla „dobás” is eltörpült ahhoz képest, ami az énekelt számmal történt. Az Egyesült Királyságban ugyan csak a hatodik helyre futott fel a japán dal, ám a tengerentúlon nemhogy a fülbe meg a tetőre mászott, de három hétig a topon is maradt (és nyolc hetet töltött az első tízben). Hatvanháromban nem volt automatikus, hogy az amerikai slágerlista legkedveltebb darabjainak bármelyikét sietve műsorra tűzik idehaza, ám a kivételes világszám gyorsan megjelent nálunk is, mégpedig Toldy Mária tolmácsolásában. „Mi az a Sukiyaki? Mondja meg ezt valaki! Tudják a lányok, a gésák a teaházban” – énekelte Malek Andrea édesanyja, aki neves zeneszerzőket választott társául, mert előbb Bágya Andráshoz, majd Malek Miklóshoz ment feleségül. (Az olyan oszlopos slágereket, mint a Megáll az idő, a Nekünk találkozni kellett, a Vagy mindent vagy semmit jegyző Bágya neki írta az első – 1966-ban megrendezett – Táncdalfesztivál örökzöld dalainak egyikét, a Más ez a szerelem című meghitt művet.) A Sukiyaki-ziccert a Neoton sem hagyta ki. Az együttes távol-keleti turnéján Csepregi Éva japánul dalolta a számot annak első kiadása után huszonegy évvel, 1982-ben. Csepregi az idő tájt harminc sem volt, de Kiu Szakamoto is alig jutott túl a negyvenen. Ám három esztendővel később az a fiatalember, aki közvetve sokat köszönhetett a Japan Airlinesnak, a légitársaság Tokió és Oszaka között közlekedő 123-as járatával lezuhant, és szörnyet halt. A katasztrófát senki nem élte túl, a légi szerencsétlenségben – az Amerikát meghódító filmszínész-előadóval együtt – 520 ember hunyt el 1985. augusztus 12-én. 123-as, tizenkettedike... A 13-asnak kell következnie. S nem csalás, nem ámítás: a Sukiyaki-kislemezből 13 millió kelt el szerte a világon.