Társadalmi üzenetek az üvegen át

Publikálás dátuma
2019.07.12. 11:00

Fotó: CHRISTOPHER ALLEN WALTERS
Talán még kevesen ismerik jól a hazai üvegművészetet, pedig a műfaj egyre nagyobb figyelemre ad okot. Ábel Tamás alkotásaival a tengeren túl is jelen van.
Beválogatták az utoljára negyven évvel ezelőtt megrendezett nemzetközi seregszemle kiállítói közé, az amerikai Corning Museum of Glass-ba, a németországi Glasmuseum Lette magyar művészek munkáit bemutató csoportos tárlatán is találkozhatunk az alkotásaival, Budapesten nemrégiben az Inda Galériában volt önálló kiállítása. Ábel Tamást nem csupán a hazai üvegművészeti, hanem a képzőművészeti szcéna alkotói között is számon tarthatjuk, művei egyszerre érintik az üvegdizájn és a konceptuális kortárs művészet irányzatait. Úgy dolgozik az üveggel, mintha könnyű papírlap volna, szín- és formahasználata rendkívül tartalmas és karakteres. Egyetlen munkáját látva a következőt már könnyedén felismerhetjük, pontos, szemkápráztató, ám több mint szép alkotásai magukért beszélnek.

 Ez a sikere az üvegművészetnek: különleges, egyedi és ritka dolog. Kevesen értenek hozzá, kevesen foglalkoznak vele fókuszáltan és emiatt az átlag nézőből is kivált egy bizonyos aha-élményt. Csalogató az anyag szépsége, de közben az a kihívás is benne rejlik, hogy ne giccs legyen, ne csupán szép, hanem annál több – vélekedik Ábel Tamás az alkotói munkáról. Saját bevallása szerint társadalmilag fontos üzeneteket próbál közvetíteni művein keresztül, amelyek egyszerre lehetnek globálisan és lokálisan értelmezhetőek: Kínában és Magyarországon ugyanazt jelenti a tolerancia, a megértés, a figyelem, vagy épp a szeretet. – Más és más lehet az üzenete egy üvegtárgynak, ha designelemként, vagy ha képzőművészeti alkotásként tekintünk rá. Ma már azonban sokaknak fontos, hogy ne csak technikai bravúr legyen az adott alkotás, hanem egyfajta kordokumentum is. Reflektáljon a jelenünkre, a társadalmunkra, legyen valamilyen mondandója – hangsúlyozta a művész, majd hozzáfűzte, ez a látásmód annak is köszönhető, hogy nálunk kiemelkedő képzésben részesülnek.

 Ugyanakkor nagy keveredés van a kevésbé jó és a nagyon jó munkák közt, valamint megfigyelhető egy furcsa átmenet a műfajon belül – mutatott rá. Ez többek közt abból is eredhet, hogy számos, munkáikban az üveget is felhasználó, elismert, nemzetközi alkotóra – mint például Aj Vej-vej, Jeff Koons, Roni Horn – természetesen képzőművészként tekintenek. Bár rengeteg technika és technológia van, a géppark több tíz-százmillióba is kerülhet. A munkadíj is szinte megfizethetetlen, mivel rengeteg fizikai folyamatot igényel a kivitelezés; emiatt sokan külföldön kiviteleztetik a műveiket – számolt be róla Ábel Tamás. Aki úgy véli: a magyar üvegművészet némileg még mindig barkácsjellegű, helyenként professzionalizmussal ötvözve, de ettől is izgalmasabb. Hiába nagyon színvonalas a képzés, szerinte igazán bravúros sikerek kellenek, hogy felfigyeljenek egy-egy alkotóra. De amíg azt gondolja valaki, hogy manapság kétszázezer forintos ösztöndíjból fenn lehet tartani egy műhelyt, addig ez a helyzet csak nagyon apró lépésekben változtatható – fűzte hozzá.

 Körülbelül ötven olyan magyar üvegművész van, aki nap mint nap ezzel foglalkozik; kevés, aki csak ezen a vonalon dolgozik, és nincs mellette civil munkája is. Nem csoda, hogy ez sokakkal nem jön szembe a hétköznapokon – mondta az alkotó, amikor arról kérdeztük, mennyire népszerű ez a műfaj hazánkban. – Az üvegművészet pozícióját tekintve nagyon hasonlít a magyar fotóművészethez: jó nemzetközi referenciákkal rendelkezik, s habár sokáig számkivetett volt, ma már a magyar képzőművészet része. A fotózásra büszke lehet az egész ország, és úgy érzem, hamarosan az üvegművészet is ilyen lesz – tette hozzá. 
Ábel Tamás azt tapasztalja, hogy az elmúlt években fordulat következett be, és az irányzatot a szakmai közegek is befogadták. Ez többek közt a Magyar Üvegművészeti Társaság tevékenységének is köszönhető, amelynek ő is vezetőségi tagjai közé tartozik. – A szervezet egyik legnagyobb törekvése, hogy a köztudatba is eljuttassa a hazai üvegművészet hírét: a szűkebb szakmai közegben számíthatunk támogatásokra, és egyes alkotások gyűjteményekbe is bekerültek, mégis van hová bővülni – részletezte az alkotó. Megjegyezte, az is jelentős előrelépést sugall, hogy egyre több hazai üvegművészt reprezentál képzőművészeti galéria.

 Az amerikai kiállítás kapcsán a művész kiemelte: annak különös jelentőségét elsősorban az adja, hogy 1979-ben rendeztek utoljára hasonlót; ez a harmadik ilyen nagy volumenű nemzetközi üvegművészeti kiállítás. Ötvenkét országból ezernégyszázan jelentkeztek, a kiállításra beválogatott száz fő pedig huszonöt országból került ki. Köztük szerepel Ábel Tamás is azzal a tükörrel, amellyel korábban Washington és Budapest utcáit járva egy videómunkát is készített (ez az Inda Galéria kiállításán is látható volt). – Ez a nemzetközi szereplés nem csak az én érdemem, hanem az egész Magyar Üvegművészeti Társaságé: az elmúlt ötven év folyamatos munkája, oktatása ért most célba. Kérdés, hogy folytatódik-e ez a siker.
Szerző

Tánclépésben és tüntetők menetében

Publikálás dátuma
2019.07.11. 19:41

Fotó: Adam_Molnar
Két jubileumhoz kapcsolódva az elmúlt évtizedek tükrébe nézhetünk Bánkuti András fotográfiáin.
„A munkamódszerem, ahogyan feltérképezem a terepet, megismerkedem az emberekkel, kapcsolatot teremtek velük, az mindenfajta munkámban hasonló, akár szociofotót, akár portrét, akár háborús övezetekben riportot vagy akár a Győri Balett életét bemutató képeket készítek” – mondja munkáiról Bánkuti András fotóriporter, akinek könnyedén hihetünk a Fészek Művészklubban lévő Évfordulók című fotókiállítását látva.

A tárlat két egymástól különböző évforduló – a Győri Balett megalapításának negyvenedik évfordulója és a harminc évvel ezelőtti rendszerváltás – köré összpontosul, ám az alkotói attitűd nagyon is hasonló. A pontos dokumentáció, a jelenlét érzékeltetése, az adott történés összetettségének megmutatása kivétel nélkül mindenütt megnyilvánul, legyen bármily apró részlet, vagy kiterjedt folyamat a felvételeken. A fotográfus 1979-es alakulása óta fényképezi a Győri Balettet. Már az első hetekben lenyűgözte az az energia és tehetség, amellyel az együttes berobbant a magyar táncművészet világába.

Képein nem csupán a látványos, a nézők előtt is feltáruló pillanatokat, hanem a táncosok kulisszák mögötti, varázslatos, olykor fájdalmakkal és küzdelmekkel teli világát is megpillanthatjuk. Ehhez hasonlóan sokszínű szemléletmódról tanúskodnak az 1989-es rendszerváltást megelőző megmozdulásokról, vitákról, értekezletekről és tüntetésekről készült felvételek. Bár a Magyarországon és a környező szocialista országokban dokumentált történelemformáló események súlyát az alkotó már készítésük pillanatában is jól érzékelte, jelentőségük igazán néhány évtizeddel később rajzolódik ki a mai politikai és közéleti történések tükrében.

A kiállítás egyfajta mementó is harminc-negyven év távlatából: hangsúlyozván a fontos és maradandó értékeket, és rámutatva mindarra is, amit már rég magunk mögött kellett volna hagynunk.
Szerző

Búcsú Lulutól

Publikálás dátuma
2019.07.11. 18:41

Fotó: GettaLea
Kilencvennyolc évesen, Haifában hunyt el szerdán Anatol Constantin színész rendező, ismertebb nevén, Lulu.
A Friedman Ludwig néven Nagyszebenben született művész maga volt Erdély, négy nép, négy kultúra egy személyben való megtestesülése. Négy nyelven volt színész és egyformán maradandót alkotott mind a négy kultúrában. Gáspárik Attila, a marosvásárhelyi színház igazgatója búcsújában úgy fogalmazott, „a különböző kultúrákat úgy váltogatta, mint más a kalapjait. Csakhogy Anatol Constantin, nem váltogatta a kultúrákat. Ő valóban négy kultúrában élt, négy identitása volt. A színházban nem lehetett azt mondani, hogy román, aki magyarul beszél, sem azt, hogy magyar és németül beszél, vagy azt, hogy zsidó, aki sok nyelven beszél. Ő egyszerre volt zsidó, magyar, német, román. Hogy otthon a négy fal között mi volt, a családjával hogyan beszélt? Nem érdekes. Alkotó volt, nagyon nagy formátumú…”
Színészi pályája Bukarestben román színészként indult, 1947-ben már a marosvásárhelyi – akkor még Székely Színháznak nevezett – társulathoz került magyar színészként. Innen Kolozsvárra ment a magyar színházhoz, ahol színészként, majd 1957–59 között főrendezőként dolgozott. Időnként a román Nemzetiben is fellépett. Élete következő állomása a temesvári színház lett, ahol egyszerre volt magyar és német színész 1969-ig. Ekkor tért vissza Marosvásárhelyre, egészen 1980-ig, amikor szüleit követve Izraelbe települt át. A magyarországi nagyközönség András Ferenc Veri az ördög a feleségét és a Vadon, valamint Fábri Zoltán Plusz-mínusz egy nap című filmjeiből ismerhette meg.
A rendszerváltás után Marosvásárhelyre tért vissza, színészként, rendezőként dolgozott tovább. Nyugodjon békében!
Szerző
Témák
gyász színház