Nem a félelemre, igen a függetlenségre – Interjú Tricepsszel

Publikálás dátuma
2019.08.31. 11:10

Fotó: Molnár Ádám / Népszava
A klub logóján az áll, hogy „a XX. század halott”. Ezért engem-minket csak a kiszámíthatatlan Jövő érdekel, „a tartomány, ahol nem uralkodik az Idő és a Tér”, ahogy Marcel Duchamp jövendölte, ahol a jövő művész-mérnökei „a kor ütőerén tartják az ujjukat”, ahogy Kassák Lajos… – mondja Triceps, alias Lantos László színházi rendező, performer, író és kulturális szervező, akit a pályakezdésről éppúgy kérdeztünk, mint a karatéról, az éhezésről vagy a hátratolt helyőrségként is funkcionáló, nyóckeres MERSZ Klubról.
Mindenki költőként kezdi, ahogy mondják, önnél hogy kezdődött a művészeti szárnypróbálgatás?  A budapesti bölcsészkarra jártam a ’70-es években, magyar–esztétika szakra, és nekem is volt egy naiv elképzelésem, hogy költő vagyok. Az Új írás folyóiratban Ágh István szerkesztette a Fiatalok a jövőnek című rovatot, elküldtem neki a verseimet. Egy hét múlva vissza is érkezett az egész gépirat egy borítékban, mellékelve hozzá fejléces papíron a rovatvezető költő válasza, amit most is őrzök és tudom fejből: Kedves Lantos László! Versei Juhász Ferenctől a rovathoz kerültek, sajnos nem tudjuk közölni. Nem jó versek. Üdvözli: Ágh István. Na, ezek után nem is írtam verseket jó ideig. Később sok más verssel kiegészítve mégis elküldtem a paksamétát az újvidéki Híd és Új Symposion folyóiratoknak, de semmi válasz nem érkezett. Majd körülbelül három év múlva, mikor előfizetőként kinyitottam a Sympo egyik számát, szembetalálkoztam 15 versemmel, Tolnaiék leközölték. A ’80-as években, amikor már én is a folyóirat szerkesztője lettem, a szomszéd irodából épp költözött a Híd és a titkárnő áthozta nekem az egykor nekik küldött gépiratomat: Bányai János szerkesztő megőrizte, és mint kiderült, csak azért nem közölte, mert a Symposion megelőzte. Ez volt a pályám költői kezdete, de nem lettem költő. Inkább prózaíró.  Prózát sem igen írtam. Aztán mégis. 2008-ban történt, hogy ültünk Ménes Attilával, Peer Krisztiánnal és más rosszéletű írókkal a pesti Sirály presszóban, mikor Peer kitalálta, hogy összeállít egy antológiát, amiben az írók a füvezős kalandjaikat mesélnék el novellákban. A jelenlévők el is kezdtek anekdotázni, de nagyon vékony történetek voltak. Felvetettem, hogy talán nemcsak írók szerepelhetnének a kötetben, mert nekem is van egy füves sztorim. Gimista koromban nekivágtam autóstoppal Indiába, Isztambulban összeállt egy csapat, útravalóul meg kaptunk ajándékba fél kiló kendert. Iránban kifogtunk egy hosszú esőzést, a mikrobusz becsúszott a ­földút melletti árokba, kilenc napig nem jött arra senki. Mi meg vérhast kaptunk. Hogy enyhítsük a hatásait, elrágtuk a nyers kendert, amíg Teheránban nem kaptunk gyógyszert. Biztattak, írjam meg. Így is tettem, de az antológiából végül nem lett semmi. A Műút folyóirat azonban leközölte. A köztudottan kényes ízlésű Csordás Gábor, a Jelenkor szerkesztője elolvasta, és azt mondta nekem, nagyon jól írok, írjak többet. Így kezdődött. S tart a mai napig. A Nyitott mondat olvasói is már többször meggyőződhettek róla, mikor A hideghullám gyermekei (1952–2012) című, készülő önéletrajzi regényéből ízelítőt olvashattak a lapban. Ám részletekkel már 2012 óta a ­prae.hu­ összművészeti portálon a 220 volt rovatcím alatt találkozhattak. Itt negyedmagával, Falcsik Mari költő, Milorad Krstić filmrendező és Kreutz László zenész társaságában írják ugyanezen cím alatt a személyes és kordokumentumnak szánt tablót. Mi adta a késztetést?  Az az ötletem támadt, hogy érdemes lenne nekünk, az ’50-es évek szülötteinek megírni a párhuzamos életrajzainkat: hogy milyen volt az élet a jelzett időszakban. Én exjugó vagyok, Mari echte budai, Milorad szerb, aki ide menekült, Laci, a Bizottság dobosa disszidált, de visszajött. Próbáljuk meg dokumentálni, ragaszkodva az igazsághoz, csak az emlékezet eleve kiküszöbölhetetlen, apró torzításaival, érzékletes módon, mi hogy történt! Mari nagyon szép lírai prózát ír, és mindig hozzátesz egy vers-itemet is az írásaihoz. Milorad kis szövegeket ír, mellette kollázsokban ábrázolja az életét. Laci pedig, aki élőszóban kitűnően meséli a fantasztikusabbnál fantasztikusabb történeteit, minden írásához zenei anyagot komponál. A tervünk az, hogy ha összegyűlik az első 20 év története – és ennek határidejét jövő év április 1-jére, a bolondok napjára tűztük ki –, akkor egy dobozban kiadjuk a négy kötetet. Egy dolog okozhat késedelmet: az én lustaságom. Bár én vagyok közülünk az egyedüli prózaíró, mégis én vagyok a leginkább lemaradva. Pedig van egy pluszindíttatásom is a megírására: szeretném Ábel fiamnak letenni az élettörténetemet. Ő már Budapesten született, nem sokat tud a vajdasági gyökereiről, soha nem járt Szabadkán, csak a nagymamánál nyaral évente egy pici faluban, Martonoson. Általában három generáció múltán a családok nem is tudják már a felmenőik történetét, hogy ki kicsoda és mit csinált. Én meg még az ómamára is emlékszem. A nagyapám anyja 84 éves korában egyszer csak fogta magát és öngyilkos lett. Nem volt semmi baja, csak megunta az életét, elment a Török- és Magyarkanizsát összekötő hídra, kilépett a bársonypapucsából és beugrott a Tiszába. Ez a történet mára csak az én emlékezetemben él, gondoltam, leírom, továbbadom, szeretném, ha a fiam továbbvinné ezt a történetet is.
Honnan jön a hideghullám és mit jelent?  Egyfelől jól hangzik. (nevet) Másfelől, amikor kitaláltam, éppen akkor jelent meg Ménes Attila Hidegdauer című regénye, játékosan utal rá, és egyben a kor divatos frizuraviseletére. Ugyanakkor az ’50-es évek, amikor indultunk, senkinek nem volt túl vidám időszak, ezt is jelzi. A ’70-es évek közepén Budapestre jött egyetemistának. Miért hagyta maga mögött Szabadkát, a Vajdaságot?  Remek gimibe jártam, ahol erős volt a tanári kar, mostani nevén a Kosztolányi Dezső Gimnáziumba. A természettudomány tagozatos osztályom fele Budapestre felvételizett, mérnöki, orvosi, fizikusi szakokra. Nem akartam elszakadni a baráti körömtől, én is ide jelentkeztem, egyedüliként bölcsésznek, magyar szakra. Sokat olvastam, jó kis könyvtáram volt. Az akkor alakult esztétika szakot pedig harmadévesként vettem fel, addigra már rengeteg művészetelméleti, -történeti, -filozófiai művet olvastam szerbül, mert magyarul még nem voltak elérhetőek. A művészeti hajlam tehát már ekkor megvolt…  Egyáltalán nem érdekelt a művészet egyetemista koromban. Az említett Ágh István-féle költői próbálkozást kivéve. (nevet) Egyetlen dolog érdekelt: karate-do mester akartam lenni. A vendéglátó-ipari főiskolán működő első magyar shotokan klubok egyikébe jártam, életem az edzőterem, az egyetemi tantermek és rossz kocsmák aurájában telt. Ugyanakkor szerencsém volt, mert az egyetemen Szabó Balázs fantasztikus filmklubot vitt, ahol olyan filmeket vetített, amiket máshol nem láthattál, a korai avantgárdtól Bergmanig. Öt éven keresztül minden csütörtökön ott ültem: 16. sor, balról a negyedik szék. Az akkor alakult 25. Színház minden előadását is végignéztem; az Egyetemi Színpadon láttam Pilinszkyt, Latinovitsot, a Kexet, tanúja voltam, ahogy a nagy magyar punklegendák, a Spions tagjai összeverekedtek a színpadon. Mindezek ellenére eszembe sem jutott, hogy szépművészettel foglalkozzam. A Triceps művésznév honnan ered? Gyanítom, a harcművészetekkel kapcsolatos.  A karaténak köszönhetem. A pártállam a judóval szemben a karate elterjedését nem igazán akceptálta. Végül 1974-ben Antal János, egykori ’56-os disszidens, az idegenlégiót is megjárt, akkor már kétdanos mester hazatelepült és kieszközölte a hatóságoknál, hogy elindíthassa az első magyar shotokan karate egyesületet. Valamelyik május 1-jei ünnepségen bemutatót kellett tartanunk a Vörösmarty téren. Shinan Furkó Kálmán, a Magyar Honvédség későbbi ezredese és még vagy húszan léptünk fel. Ő egy teherautó platójáról lábéllel tört jégtömböket, én meg, akkor hihetetlen izmosan, beálltam egy pózba (mutatja, lábát megvetve, széttárt kezekkel), két társam pedig a felkarjaimon, a tricepszeimen tört szét egy-egy farudat, miközben a harmadik a hasamra mért farúddal egy hatalmas ütést. Az egyszerre ütés azért kellett, nehogy leszakadjon a karom… Ekkor ragadt rám a Triceps név, és mivel Budapesten rengeteg Lantos László és Lászlóné élt, megkülönböztetésül megtartottam művészként is, bármennyire is hülyén hangzik.
Na, végre haladunk a művészetek felé?  Csak lassan a testtel! Ameddig Pesten voltam, továbbra sem érdeklődtem a művészetek iránt. Aztán hazakerültem Szabadkára, ott egy nagyobb klub versenyzőjeként Balkán-bajnok lettem szabad küzdelemben. Ám akkor már az Új Symposion egyik utolsó szerkesztője voltam – magam ugyan nem írtam, de mások írásait tudtam javítani. (nevet) Elkezdtem Slavko Matković barátom avantgárd szerb verseit fordítani, és tulajdonképpen ő mutatta meg nekem, milyen új kifejezési formák is vannak a kortárs művészetben: a performansz, a happening, az akcióköltészet, a mail art stb. A Bosch+Bosch neoavantgárd csoporttal bejárta a fél világot (A Bosch+Bosch csoport és a vajdasági neoavantgárd mozgalom című kiállítás szeptember 12-én nyílik a Ludwig Múzeumban – a szerk.). Az ő, Szombathy Bálint, Kerekes László és Ladik Katalin barátsága hozta meg végül a művészetek iránti igazi érdeklődésem. Amibe a távol-keleti kultúra-szellemiség hatása is megjelent.  A délszláv polgárháború elől Erdélybe, Gyergyószentmiklósra menekültem. Közel egy évet maradtam ott, ahol a Figura Stúdió Színházzal színre vittük Beckett A játszma vége című apokaliptikus tragédiáját, amit egész Romá­niában előadtunk. 1993-ban visszajöttem Budapestre, és néhány barátommal megalapítottuk az Opál Színház társulatát. Akkor nyitott A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, és Farkas Pál dékán ingyen próbatermet biztosított nekünk. Kilenc évig, egészen 2002-ig voltunk ott, az Opálnak talán ez volt a legjelentősebb időszaka. Olyan mozgásszínházat akartam kialakítani, ami a harci művészetekre épül. A társulathoz sokan csatlakoztak a főiskolára járók közül, például Sickratman, alias Paizs Miklós. Itt tanultuk meg az éberséggyakorlatokat, a zazen meditációt, a seiza ülést, ami lehetővé teszi a harc/művész számára, hogy legyen egy kevés ideje kiüríteni a mindennapoktól zajos elméjét, a feladatra koncentrálni. Heti három alkalommal edzettünk: karate, aikido, botharc formagyakorlatokat és küzdelmet. Ezekkel a technikákkal megtanulsz egy nagyon erős testfegyelmet, elfordulni minden irányba, lassítani és gyorsítani a mozdulataidat. Tanultunk khöömei (doromb) éneket és „ritmikus meditációt” is, dobokkal. Ezeket használtam fel a koreográfiákhoz és élőzenéhez a Maldoror énekeiben vagy az Übü királyban. Közben minden résztvevőt, így vagy úgy, de megérintett a zen buddhizmus. Voltak köztük szkeptikusak és hívő katolikusok, de valahogy ez a szemlélet is belevegyült az életünkbe. Ha megkérdezik, mi a vallásom, azt szoktam mondani: ateista-keresztény-zen buddhista vagyok.  Lassan negyed évszázada, hogy az éhezőművészeti, 40 napos böjt-performansza megtörtént, amit aztán rá egy évtizeddel, 2005-ben egy Éhségkönyv – Az éhezőművész naplója című könyvben dokumentált is. Hogyan emlékszik vissza rá?  Elégedetlen voltam akkor a sorsommal, a sorsunkkal: egyrészt nem igazán fogadtak be bennünket, vajdasági magyarokat Magyarországon. Végtelen megaláztatás volt a részünk az idegenrendészeten, engem kétszer ki is utasítottak… Pedig valódi, a szomszédban folyó háború elől menekülők – „migráncsok” – voltunk, és magyarok. Az egyik ügyintéző hölgy mégis megjegyezte, milyen szépen beszélek magyarul… Mondom neki, drágám, sokgenerációs magyar család sarja vagyok, Lantos Lászlónak hívnak, és magyar szakon végeztem a budapesti bölcsészkaron. A legtöbbünk diplomás volt, mégis nehezen éltünk, néha azt sem tudtam, miből fizetjük az albérleti díjat. Én a Petőfi Csarnokban árulhattam könyveket az igazgatóhelyettes jóvoltából, cserébe a fellépő külföldi zenekarok CD-it is felügyeltem. Nem volt egyszerű túlélni. Nem voltam beteg, hanem erős, mint a bivaly: nem egészségügyi állapot, politikai tiltakozás, vallási elszállás volt az indító oka a performansznak, ahogy sokan feltételezték. Másrészt rengeteg félelem volt bennünk abban az időben, hogy mi lesz az otthon maradottakkal, az unokaöcsémnek például átlőtték a tüdejét, és élt bennünk a fájdalom az elvesztettek miatt. Én pedig elhatároztam, hogy a félelem és a fájdalom soha nem uralkodhat rajtunk. Hogy mutatod meg ezt? A saját testeddel. Nem félek! Sem a fájdalomtól, sem a félelemtől. Ez volt az alapkoncepciója az Éhezőművésznek. A környezete hogy viszonyult akkor mindehhez?  Amíg tartott, a baráti köröm három részre bomlott. Voltak, akik nem hitték el, hogy megcsinálom, ezért el sem jöttek. Voltak, akik ri­tuá­lis öngyilkosságnak tartották, keményen meg is támadtak. A harmadik csoport – ez a legdurvább – „megváltót” látott bennem. Miután pár hét után ismét tudtam járni, Uray Éva, az Opál Színház támogatója elhívott a lakására, hogy néhány barátja meg szeretne ismerni. Volt ott vagy ötven igen jól öltözött ember, egy menedzsertársaság. Az egyik úr odajött hozzám, hogy ők nagyon tisztelnek engem, van vidéken egy kis kastélya, azt odaadja nekem, összeadják a pénzt is, életemben nem lesz több megélhetési gondom, csak csináljak nekik egy ásramot, ahova visszavonulhatnak minden hétvégére, és tanítsam őket. Egysze­rűen ledöbbentem. Mire tanítsam őket? Éhezni? Hétvégenként? Vagy karatézni? Éberségi gyakorlatokra? Mert az életre nem tudom őket. Szó szerint elmenekültem onnan. Ez rosszabb volt, mint az a fikció, amikor azt gondolták, hogy öngyilkos akarok lenni.
A böjt Budapesten, a Ferencváros egyik százéves házának pincéjében zajlott, az ön által vezetett Black-Black Galériában. De ez csak az első volt a sorban. Honnan a „klubéhség”?  Soha nem akartam klubot vezetni, de a buddhista főiskolán 2002-ben megszűnt a próbatermünk, e nélkül pedig egy alternatív független társulat meghal. Ráadásul olyan hely kellett, ahol a díszletek és a technika is elfér, mert az edzőteremben ezeket nem tárolhattuk, mindent a lakásainkon tartottunk. Végül az önkormányzatnál pályázhattunk és kibéreltünk egy pincerendszert, ahonnan aztán fél évig 47 konténernyi sittet hordtunk ki a hétvégéken, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni a munkát. És ahogy az lenni szokott, jöttek a festők, lehetne itt egy kiállítás?, lehetne, jöttek a zenészek, lehetne itt egy koncert?, persze… Így alakult ki a klub, ahol politikai, nemzeti, nemi hovatartozás nem, csak a minőség számított. Ezután jött a MERZ Ház.  Hat év múlva elvették tőlünk a helyet, az önkormányzat lebontotta a házat, kaptunk helyette egy sokkal nagyobbat az egykori malomterületen, az Ipar utcában, 600 m²-es, 4,7 méter belmagasságú, egykori almaraktárat, ez lett a MERZ Ház. Száraz falak, semmi doh, ugyanakkor se fűtés, se áram. Én eladtam anyám megörökölt lakását, és bevezettettem a villanyt – nem sokkal ezután az önkormányzat a választásokat követően szerződést bontott, buktam a pénzt, és az utcára kerültünk. Három-négy évig Opál Színház sem volt, én Péterffy Zsófia filmstúdiójában dolgoztam, és mielőtt ez is megszűnt volna, sikerült még egy Bada Dada-emlékfilmet készítenünk. (Bada Tibor újvidéki festő, zenész, a Tudósok együttes tagja volt, 2006-ban hunyt el; nevét Tricepsék alapítványa viseli, mely révén a művész életművét is kiadják – a szerk.) Később a Kőfaragó utcában találtunk otthonra – rövid egy évre, mert azt is lebontották –, az első emeleten csináltunk egy lakásklubot. Ez volt a MERSZ Overground – mersz, mert már a Merzet is mindenki így ejtette, és overground, mert most nem a föld alatt, hanem az emeleten voltunk. Végül Mari (Falcsik Mari költő, a MERSZ Klub társvezetője, a MERSZ-könyvek szerkesztője – a szerk.) talált rá a mostani helyünkre, ahol a MERSZ Klubot létrehoztuk, ennek négy éve. Változott a koncepció a helyváltoztatásokkal?  Csak annyiban, amennyire a helyiségek adottságai ezt megkívánták – ez nem mély pincerendszer, itt nem lehetnek hangos koncertek, a színpad is kicsi, így csak kamaradarabok, kiállítások, irodalmi estek jöhetnek szóba. A függetlenségünk azonban stabil. Most sincs állami vagy önkormányzati támogatás, minden, a víz, az áram bevezetése is, a saját pénzünkből történt. Négy éve azt mondtam Marinak, két év alatt eldől, meg tudjuk-e tartani a helyet, mert ha nem jönnek társak, elbukunk. Eltelt két év, megjelentek a halszájoptikások, betársultak (a Halszájoptika csoportról lásd keretes írásunkat). Akkor azt mondtam, a következő két év arról fog szólni, szélesebb körben megismernek-e bennünket. Elmondhatjuk, hogy igen: csak a zártkörű Facebook-csoportunk több mint 2000 tagot számlál. Az irodalmi estjeink is telt házasak, a MERSZ Klub irodalmi bázisként funkcionál: egy igazi

Halszájoptika

 A Halszájoptika egy laza hálózat, ami fotográfusokat, kisebb részben képzőművészeket és írói ambícióval rendelkező embereket gyűjt maga köré, és jellemzően úgy köti össze a képalkotást az irodalommal, hogy a képekből kiindulva létrejönnek rövid irodalmi szövegek – mondja Haynal Ákos, a képirodalmi csoport egyik alapítója. – A honlapunkon rendszeresen megjelennek a friss anyagok, ezekből szerkesztünk fanzint és alkalmanként megjelenünk kiállítóterekben is. És ami egyre fontosabbá válik, van ennek egy élőszereplős színpadi megnyilvánulása is, melynek során a fotográfiákat magunk mögé vetítjük egy nagy vászonra, és a hozzátartozó szöveget némi dramaturgiával Varga Imre, Nagygyörgy Zoltán és jómagam előadjuk, az alkalomra készült zenei kísérlettel – igyekszünk komplex előadási formában megnyilvánulni. Két éve fellépési lehetőséget kerestünk, így találtunk rá a MERSZ Klubra, de itt nemcsak állandó próbahelyet, hanem bázist is találtunk magunknak, ezért beszállunk a hely fenntartásába. A leglényegesebb viszont, hogy itt nemcsak próbálni tudunk és bemutatni az új előadásainkat, de művésztársakat is találtunk, akikkel újabb és újabb kooperációkat tudunk kialakítani. Falcsik Marival vagy Tricepsszel is együttműködtünk már, de a fanzinunk lelkeit, Nagy M. Hedviget és Ferdinánd Zoltánt is itt ismertük meg. Hegedűs Ákos hamarosan megjelenő, Harmadik rész című fotókönyvéhez írt rövidprózák szerzői között sokan vannak, akiket a MERSZ Klubban „találtunk”. Szeptembertől fokozzuk a megjelenésünket: a blogon hetenként kétszer, egy 15 fős állandó szerzői kör alkotáspárjai fognak megjelenni. De mivel ez egy nyitott csoport, folyamatosan keressük és várjuk „vendégművészek” alkotásait is.

MERSZ-könyvek

A Falcsik Mari és Triceps által vezetett kulturális-művészeti, nonprofit Bada Dada Alapítvány indította útjára a MERSZ-könyveket, melyek a kísérleti kortárs magyar irodalom és képzőművészet tehetségeit, valamint elhunyt költők hagyatékát adják közre. A kötetek 100 példányra limitáltak, számozottak, exkluzívan, aláírtan jelennek meg. Falcsik Mari, Triceps és Rőczei György képzőművész szerkesztik őket. Eddig kilenc könyv és két katalógus jelent meg. Könyvek: Triceps: Semmikor (éhezőművészversek, 1995) Kecskés Péter: Fénypillérek (válogatott versek) Nagy Zopán: Füzet (válogatott rajzolatok, írás-képek, 1997–2017) Falcsik Mari: Valami üvegen át (esedékversek) Bada Dada: Őszinte gyöngyszemek 1981–85 (összes versek 1.) Ferdinánd Zoltán & Nagy M. Hedvig: Feles (rövidprózák és fotók) Nagy Zopán: Füzet 2.0 (válogatott rajzolatok, írás-képek, 1997–2018) Horváth Eve: Konzol (versek) Barna Róbert: 77 (versek) Katalógusok: DADA 100 (1916–2016). A Dada Centenárium Előkészítő Bizottság 10 éve (antológia, Avant100Garde Kiadó, 2016), szerk. Rőczei György NOSZF 100 – Nagy Októberi Szófosás emlékkönyv (Magyar Műhely Galéria / MERSZ Klub közös kiállítási katalógus, Avant100Garde Kiadó, 2018), szerk. Rőczei György

A MERSZ Klub őszi programjai:

Mindig pénteken, nyolckor, a nyóckerben (Csobánc u. 10.). A belépés ingyenes. Szeptember 13.: Syporca Whandal „szájberszpész” kiállítása. Megnyitó: a szerző és Barbara Friedman (FR) közös body art performansza Szeptember 20.: Mezei Szilárd (Szabadka) szólókoncertje Szeptember 27.: Adalbert és Döme. 34. Szabadfelolvasó est Október 4.: Halszájoptika & Hegedűs Ákos: Harmadik rész c. albumbemutató, multimediális estje Október 11.: Gulisio Tímea, Komor Zoltán & Nemes Z. Márió: A paplanon felejtett lovag, experimentális zene (hegedű, the­remin, filozófia) Október 18.: Pozsgai Zsolt: A miniszterelnök és a fiú c. legújabb drámájának felolvasó színházi ősbemutatója (Antall József és Orbán Viktor a liftben) Október 25.: Halszájoptika: Műhely4, a kemény mag November 1.: Kreutz László: Elektromos árnyak #3 (élőszöveg, elektromos dob, film)

Szerző

Petőcz András: Teremtés – avagy különös utazás (tárcanovella)

Publikálás dátuma
2019.08.31. 10:28

Fotó: Riskó Gáspár
„Azt, hogy arra az egy éjszakára egy viszonylag kicsi hotelben kell majd megszállniuk, nem mondta a főnöke. De ilyenkor a szlovén tengerparton szállást találni, nyár közepén, nem egyszerű.”
Az autóban még semmi ilyesmi nem járt a fejében. Semmi ilyesmi, amire most gondol. Most, hogy itt fekszik, az ágyán, és nem tud elaludni. És a mellette levő ágyon ott fekszik az a másik. Az a majdhogynem ismeretlen fiatal kolléga. Vezette az autót, mentek át, a határon, a szlovén tengerpartra. Hogy miért pont a tengerparton kell azt a megbeszélést lefolytatni, maga sem tudta. Mondta a főnöke, hogy fontos lesz, ami lesz, üzleti tárgyalás meg ilyesmi, kapcsolaterősítés, és számít rá. És hogy vigye magával a kollégát, a kapcsolatépítés szempontjából is jó lehet, hogy beletanuljon, és a legközelebb már ilyesmit is rá lehessen bízni. Azt, hogy arra az egy éjszakára egy viszonylag kicsi hotelben kell majd megszállniuk, nem mondta a főnöke. De ilyenkor a szlovén tengerparton szállást találni, nyár közepén, nem egyszerű. És mint kiderült – persze, az utolsó pillanatban –, a titkárnő nem intézett semmit, ami az utazást illeti. Így közvetlenül az indulás előtt kellett telefonon valamit lefoglalni. Abban a középkategóriás hotelben egyetlenegy szoba volt. Két ággyal. Két egymás mellett levő ággyal. Megfelelő így. Persze. Két kolléga, két férfi kolléga ellehet egy éjszakát. Beszélgetnek a tárgyalás után, isznak egy sört. Ennyi. Jól érzik magukat. Van közös téma bőven. És úgy egyáltalán: ellazulni egy kollégával, még ha komoly is a korkülönbség, néha igazi kikapcsolódás. Rendben is volt minden. Jólesett a vacsora meg a sör. Aztán a bor. A fiatal kolléga mesélt a barátnőjéről. Sokat. Meg hogy hogyan csalta meg a barátnőjét. Szóval, meglepően egyszerű dolgokról beszélgettek. Kicsit még a fociról is. Soha nem volt jó ilyesmiben. Ilyen ismerkedő beszélgetésekben. Nem is hitt soha semmiféle „férfi” társalgásban. Mindig azt gondolta, hogy az valamiféle sztereotípia, hogy a férfiak a nőkről beszélnek meg a fociról. De szimpatikusnak találta a fiatal kollégát. Azt vette észre magán, hogy tetszenek a kolléga arcának a lágy vonásai. A fekete borostája. Ami a nyakán is jól láthatóan ott volt. Meg a keze. Az erek a kézfején. Szlovénia, nyár, meleg. Az esték is melegek. Hasonló módon voltak felöltözve. A vállalati dresszkód érvényesült még az esti, nem hivatalos vacsorán is. Fehér ing, zakó nélkül, felül kigombolva. A nadrág a szokásos szövet. A sliccvonalnál laza, inkább bő. Talán, hogy többet mutasson, mint a valóság. Nem rúgtak be, semmi ilyesmi. Jókedvűek voltak, ennyi az egész. És sokat beszélgettek. Néha egymás szavába vágva. „Mintha barátnők lennénk”, ez jutott az eszébe. Teljesen olyanok voltak, mint két fecsegő barátnő. Persze, ez is sztereotípia. Méghozzá vaskos. A férfiak ilyesmiket gondolnak a nőkről. Legalábbis ezt gondolta, miközben gondolta. Hogy ez is csak valamiféle előítélet. És hogy egyáltalában nem biztos, hogy a barátnők úgy fecsegnek, ahogy ők tették ezt akkor, azon az estén. Kissé bizonytalan léptekkel mentek fel a szobájukba. Nem, nem voltak részegek. Legalábbis nem érezte azt, hogy részeg lenne. Talán kissé kapatos. Ez nem is jó szó. Becsípve kissé. Talán igen. A fiatal kolléga rendes srác. Még így, ebben az állapotában is összehajtogatva tette le a nadrágját a székre. És az ingét pedig a szék karfájára. A cipőjét a zoknival együtt az ajtó mellé helyezte. Látszik, hogy szabálykövető, pedáns fiú, ezt gondolta, miközben figyelte, mit is csinál éppen. Amikor az alsónadrágját vette le a fiatal kolléga, hátat fordított neki. Izmos, férfias fenék. Ez is szabályszerű. Ezt gondolta, miközben hátulról figyelte annak vetkőzését. És az is szabályszerű volt, ahogy elment zuhanyozni. Mennyi lehet?, kérdezte magában. Egyetem után vettük fel. Talán huszonhárom éves. Jó vállalati ember lesz, gondolta, miközben arra várt, hogy bejuthasson végre a fürdőszobába. Mire kijött a fürdőből, a fiatal kolléga már aludt. Félig betakarózva, meztelen felsőtesttel, a szomszédos ágyon, kissé oldalra fordulva, nyitott szájjal. Nyilván az ital meg az egész nap. Fiatal szervezet, könnyen merül álomba, jó neki. Ez járt a fejében. Aztán kezdődött a szokásos. A forgolódás, meg hogy a jobb lába kissé rángatózik. Ennek a rángatózásnak az okát egyáltalában nem tudta. Hogy mitől is rángatózik a lába, amikor nem tud elaludni. Hiába számol magában százig, ezerig. Nem tud aludni. Nézi a plafont, kavarognak a gondolatai. Aztán a fiatal kolléga a mellette levő ágyon lerúgja magáról a takarót. Félhomály van, az utcáról beszűrődik az utcai lámpa fénye. Akaratlanul is a kollégájára pillant. Izmos comb, feszes bőr, lapos has. Ahogy féloldalasan, feléje fordulva fekszik, látható, hogy a bal combján lustán pihen el annak nemiszerve. Lustán, kényelmesen. Akaratlanul is ezt a férficombon elnyúló testrészt nézi. Mint a Sixtus-kápolna mennyezeti freskója, suttogja. Tisztára olyan. És nem tudja levenni róla a szemét. És nem érti, hogyan is juthat bármi ilyesmi az eszébe. De képtelen elaludni. Az álmatlanság ott vibrál a testében, és talán csak akkor csökkenne ez a benne levő feszültség, ha végre megérinthetné azt, aminek érintésére korábban még soha életében nem vágyakozott, de ami vágy most, valahonnan a mélyről, elemi erővel keríti hatalmába.

Petőcz 60 – „Az idő visszaforgatása”

A költő, író 60. születésnapja, valamint a róla szóló, Bakonyi István Petőcz András újabb korszaka című monográfia megjelenése alkalmából szeptember 5-én, 18 órai kezdettel irodalmi estet rendeznek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az estet Gáspár Ferenc író és Sebők Melinda irodalomtörténész vezeti; közreműködnek: Dóka Attila, Márta István, Sáry László zeneszerzők, Hernádi Judit, Lázár Balázs színművészek, Hörcher Eszter, G. Szabó Sarolta kritikusok. Az írót Pósa Zoltán, Zalán Tibor és Zsille Gábor köszönti; felolvas: Germán Ágnes, Karacs Andrea, Mádi Beáta, Major Eszter Anna, Zs. Nagy Izabella, Nagy Lea és Rózsa Boglárka.

Szerző

Holtpontok közötti mozgás (Olga Tokarczuk: Bizarr történetek)

Publikálás dátuma
2019.08.31. 09:27

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto
Elég az írónak csak egy kicsit kipöccentenie az időt és teret a mondatai által – és mindjárt önmagunkat és cselekedeteinket látjuk fantasztikusan furcsának a nyelvi fénytörésben. És Tokarczuk ebben a betű-prizma-világépítésben nagymester, nem vitás.
Halál vár mindenkire, aki elolvassa a lengyel írónő, Olga Tokarczuk legújabb novellás­kötetét. Na persze, akkor is, ha nem, de a szám szerint tíz novellában elképzelt világok kitalált hőseinek, azaz mindig másoknak az időből való kihullását megtapasztalni, pláne ennyire míves megfogalmazásban üdítő (olvasmány)élmény. Az Őskönyv nyomában, a Sok dobon játszani, az Őskor és más idők, a Nappali ház, éjjeli ház című könyvek, ­díjakkal, köztük a Nemzetközi Booker-díjjal is méltán elhalmozott, foglalkozását tekintve pszichológus, írónőjének legújabb, tavaly megjelent kötetének gyors magyar fordítása jelzi, nálunk is nagy ismertség és érdeklődés övezi az írásait. Még ha bizarrak és halálo­sak is. Van, aki már gyerekként megálmodja az évtizedekkel későbbi halálát (Az utas), van, aki az anyjai örökséget jelentő lekvároknak és befőtteknek köszönheti elmúlását (Eltéve), akad, aki állati létbe találja meg az alagút végén a fehér fény helyett a kiutat (Transfugium), vagy klónozva vág neki újra az életnek évszázadok múltán (Mindenszentek hegye), netán az agóniája nyúlik vallási rituá­lék során több száz évig (Emberi ünnepek rendje). Utóbbi három novella a sci-fi elemeit is csatasorba állítja, hogy a mindennapi tapasztalással vegyítve a bizarrság minél meglepőbb fokával szembesítsen, de az irodalom által már jó párszor megénekelt (vallomásos útirajz/-napló keretében) fán lakó emberek mítoszát/toposzát is újrahasznosítja (Zöld Gyermekek) egy XVII. századi történetben. Szokatlanságok, furcsaságok pedig bőven akadnak, a mama tartalmas befőttesüvegeinek címkéi – Cipőfűző ecetben eltéve, 2004; Szivacs paradicsommártásban, 2001 – (Eltéve) mellett a mindennapi érzékelésünk is megváltozhat, s a zoknin hosszában fut végig a varrás, a szoba összes berendezése kék színűre vált, míg a mindaddig kék golyóstoll piros nyomot hagy, a bélyegek kör ala­kúak lesznek (A varrás), a gyerekek nevelését androidcsaládok végzik (A látogatás), a transzplantáción átesett kelet-európai férfi mindegyre kínai buddhista kolostorba vágyik (A szív). De a legbizarrabb mind közül talán az emberit farkaslétté változtató intézet látogatói szektorában esik meg, az éttermi pincér és a létet váltó nő húga között a menüből rendelés ideje alatt: „– Hozzád bújhatok? – kérdezte hirtelen. – Persze – mondta a férfi. Egyáltalán nem lepődött meg, mintha ez a szolgáltatás is szerepelt volna az étlapon. Átkarolta. Banális textilöblítő-illata volt. Egy perccel később az étterem alkalmazottai elkezdték átrendezni a szalont és a teraszt a kis fogadáshoz.” Merthogy halál ide, bolondos különlegességek oda, az emberi kapcsolatok a legeslegbonyolultabbak a novellák ábrázolásában is, a legbizarabb kalandok a köztünk lévő (torz) viszonyokból eredeztethetőek: ahogy a társas kapcsolatainkról gondolkodunk, ahogy intézzük őket, akár egykor, akár most vagy a jövőben. Ehhez elég az írónak csak egy kicsit kipöccentenie az időt és teret a mondatai által – és mindjárt önmagunkat és cselekedeteinket látjuk fantasztikusan furcsának a nyelvi fénytörésben. És Tokarczuk ebben a betű-prizma-világépítésben nagymester, nem vitás. Ford. Petneki Noémi. Vince Kiadó, („Living Bridges”), 2019. 179 o. 
Szerző