Előfizetés

Egy Népszava-cikk miatt kellett menekülnie

Földes Anita
Publikálás dátuma
2019.09.08. 14:00

Fotó: Szalmas Péter / Népszava
A marxizmust tanulmányozták, elemezték az egyetemen egy vitakörben, de mivel nem jelentették be a rendőrségen, a Horthy-rendszerben illegálisnak minősítették a tevékenységüket és röplapozás miatt börtön várt rájuk! Fejtő Ferenc 22 évesen 11 hónapot raboskodott a Markó utcában.
A sors úgy hozta, hogy éveken át beszélgethettem Fejtő Ferenccel. Az interjúkból könyv született, Átéltem egy évszázadot – Utolsó interjúk Fejtő Ferenccel címmel. Amiről én csak tanultam, azt ő átélte, sőt, olykor alakítója volt az eseményeknek... Egyszer már állhattam egy frissen avatott Fejtő Ferenc emléktábla tövében. Párizsban, az előtt a ház előtt, amelyben Fejtő Ferenc lakott 10 éven át a haláláig, 2008-ig. Azt a kinti Magyar Nagykövetség és a Párizsi Magyar Intézet készíttette. Magyarországon szerencsére nem kellett felhívni a figyelmet Fejtő Ferencre. Zugló polgármestere, Karácsony Gergely pontosan tudja, ki ő, és hogy miért fontos emléket állítani a humanizmus, a tisztesség, az egyedülállóan hatalmas tudás és tudásvágy és a kiegyensúlyozottság emberének, aki ugyanakkor sose hitt a saját tévedhetetlenségében. Fejtő Nagykanizsán látta meg a napvilágot szinte napra pontosan 110 éve, 1909. augusztus 31-én. Amikor 5 évesen elveszítette beteg édesanyját, és még ugyanebben az évben kitört az első világháború, senki nem jósolta volna meg, hogy ő 99 éves koráig élni és az utolsó pillanatig alkotni fog, mint újságíró, mint az összehasonlító történelem és a filozófia szerelmese, mint nyelvész, mint irodalmár, mint a francia állami hírügynökség vezető politikai elemzője, mint egyetemi tanár, mint kormány- és államfők tanácsadója, mint az európai értékek örök híve és szószólója. Fejtő Ferenc 99 év alatt több 50 könyvet és tízezer cikket jegyzett, 17 országban jelentek meg a munkái. Fejtő volt az első irodalomkritikus, aki felfedezte az akkor még szinte ismeretlen József Attila nagyságát. 1929-ben még más világ volt. A 20 éves Fejtő még aznap este meglátogatta a lakásán a fiatal költőt, amikor a Tiszta szívvel című verset felolvasták neki. Szántó Judit – akivel akkoriban József Attila együtt élt – épp a padlót mosta fel, amikor csöngettek. „Csak menjetek be Attilához a szobájába, örülni fog” – mondta, és így lett. Hamar mély barátságot kötöttek. József Attila később Fejtő Ferenc szerény, szűk körű esküvőjén is részt vett. Sőt, nemcsak az ünnepi vacsorát, de még a nászéjszakát is négyesben töltötték a költővel és Szántó Judittal. Éjszakai villamos híján ugyanis a vacsora helyszínéről nehéz lett volna eljutniuk ide, Zuglóba, ahol „Attiláék” laktak. „Kaptak hát egy matracot, és a szobánkban aludtak” – mesélte Fejtő. A 30-as évek elején az egyre jobban gomolygó antiszemitizmus és fasizmus már belengte a mindennapokat. Fejtő a Pázmány Péter Tudományegyetemen a diáktársaival valami mást keresett. Olyat, amivel, hitték, az egyenlőséget erősítik és véget vethetnek a szegénységnek, a munkásnyomornak: de nem bűnbakgyártással és azok megnyomorításával, hanem az elesettek helyzetének megváltoztatásával. A marxizmust tanulmányozták, elemezték az egyetemen egy vitakörben, de mivel nem jelentették be a rendőrségen, a Horthy-rendszerben illegálisnak minősítették a tevékenységüket és röplapozás miatt börtön várt rájuk! Fejtő Ferenc 22 évesen 11 hónapot raboskodott a Markó utcában. Idejárt be hozzá József Attila minden héten 1933-as szabadulásáig. Ebben az évben költözött ide, Zuglóba, ebbe a házba, a 2. emeletre... „A szabadulás után a feleségemmel a Limanova tér 20. szám alá költöztünk, ami akkoriban az egyetlen ház volt a téren, de jellemző a korra, hogy máris húszas számot adtak neki (...).” „Nem volt egy fillérünk se. Egyszer a legjobb barátomtól kaptunk egy zsák búzát. A feleségem talált egy péket, akinek volt olyan masinája, ami lisztet csinál a búzából. Ebből a búzalisztből Rózsi metéltet gyúrt, és metéltet ettünk reggelire, ebédre és vacsorára egy hónapon át. József Attilával rengetegszer találkoztunk ekkortájt, mert ők néhány percre innen, a Korong utca 6. szám alatt laktak. Amikor följött hozzánk és látszott rajta, hogy nem aludt az éjjel, nem jól érzi magát, akkor Rózsi lefektette és ápolta. Ilyenkor jó néhány órát aludt nálunk. Sokat sétáltunk, még éjjel is, néztük a Zuglón átmenő vasutat. Gyerekkorából megőrizte különös szeretetét, csodálatát a sötét tájon keresztülzúgó vonat iránt. Ezek Attilát valósággal megigézték. Gyönyörű verset írt az egyik ilyen sétánk után. Itt született az Eszmélet. " „Vasútnál lakom. Erre sok / vonat jön-megy és el-elnézem, / hogy’ szállnak fényes ablakok / a lengedező szösz-sötétben. / Így iramlanak örök éjben / kivilágított nappalok / s én állok minden fülke-fényben, / én könyöklök és hallgatok.” Az általunk ma ismert Eszmélet 12 versszakos, ám eredetileg 6 strófából állt. Fejtő Ferenc hatására, tanácsára dolgozott rajta tovább József Attila. Egy évvel később Ignotus Pállal kiegészülve, hármasban megalapították a Szép Szó című folyóiratot. Ez is szerepet játszott abban, hogy Fejtő hamar tagjává vált a XX. század eleji pezsgő magyar irodalmi életnek. Illyés Gyula vitte el Babits Mihályhoz, a neves Nyugat folyóirat főszerkesztőjéhez, aki kért fél órát, hogy elolvassa az esszéjét, aztán annyit mondott. „Jó a cikk. A következő számban hozzuk.” A megjelenés után meghívta Báró Hatvany Lajos az irodalmi szalonjába, ahol Karinthy Frigyessel, Füst Milánnal, Szép Ernővel ült egy asztalnál; barátságot kötött Örkény Istvánnal, Pilinszky Jánossal; és hozzá, a fiatal irodalomtörténészhez fordult Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Zelk Zoltán is a közös verseskötetük megjelentetése előtt. Radnóti Miklóst és József Attilát is Fejtő vitte a Népszavához, amelynek meghatározó egyénisége lett, mert a legtöbb irodalmi tanulmányt Fejtő Ferenc jegyezte 1934 és 1938 között. 1938-ban egyik napról a másikra, a hatóságok elől menekülve kellett elhagynia az országot, miután egy Népszava-cikkben egyetlen(!) mondattal kritizálta a Horthy-kormány náci Németországgal folytatott egyre barátságosabb politikáját. Első fokon 6 hónapra ítélték, de megtudta, hogy internálni akarják. Ezért nemzetközi újságíró-igazolványt kért az újság főszerkesztőjétől, Mónus Illéstől – akit néhány évvel később a Dunába lőttek a magyar nyilasok –, hogy még aznap vonatra szálljon Franciaország felé. Ki tudja, ki a szerencsésebb? Akit idő előtt ér a végzetes fenyegetés, vagy aki kivár és marad? Mint Mónus vagy akár Radnóti Miklós... Vagy Fejtő 35 családtagja, köztük édesapja és 2 testvére, akiket a magyarországi holokauszt söpört el a föld színéről. Szomorúság és fájdalom volt a szívében, de a bosszúvágynak és a gyűlöletnek nem adott helyet. A II. világháború után Párizsban, az AFP-nél, a francia állami hírügynökségnél kapott állást. Itt hozzájutott az összes hírhez, és jól olvasott a sorok között. Fejtő Ferenc a világon elsőként leplezte le a magyarországi Rajk-per koncepciózusságát, a perrel egyidőben írt tanulmányában 1949-ben. Rá egy évre a francia állami hírügynökség megtette a vezető politikai elemzőjének: elsőként kellett értelmet adnia a szovjet blokk összes országából érkező hírnek. Írásait vezércikként közölték a francia lapok, öt nyelven küldte cikkeit a világ számos országába. A sztálinizmus legvadabb éveiben, 1952-ben írta meg A népi demokráciák története című bátor könyvét, amely az első és a rendszerváltásig az egyetlen könyv volt a világon, amely végigelemezte, hogyan szervezték meg központilag, Moszkvából a hatalomátvételt az összes meghódított kommunista országban. A világ irányítói, vezető politikusai, különböző országokba küldött külügyminiszterei és nagykövetei ebből a könyvből tájékozódtak. Fejtő világhírneve az egyik oldalon tiszteletet, a másikon halálos gyűlöletet szült iránta. 1956-ban 4 hónappal a forradalom kitörése előtt elkezdte írni könyvét a magyar forradalomról! „Azt nem tudtam, hogy mekkora robbanás lesz, de az látszott, hogy valaminek történnie kell” – mondta. Fejtő hevesen állt ki a kommunisták ellen, fegyvere a toll és a személyes meggyőzőerő volt. 1956-ban barátja, Albert Camus Nobel-díjas francia író és még a kommunista Jean-Paul Sartre is a magyarok mellé állt. Magyarországon III/III-as aktákat vezettek róla még 1988-ban is, amikor a barátaival szimbolikus síremléket állíttatott Nagy Imrének és névtelen sírba temetett társainak a világhírű Père-Lachaise temetőben. A széles körű nemzetközi részvétellel és sajtóvisszhanggal óriási nyomást helyezett az MSZMP akkori vezetésére, ami szerepet játszott abban, hogy néhány hónapra rá itthon kitűzték Nagy Imre újratemetésének dátumát. Fejtő Ferenc, akinek addig Magyarországon nem lehetett leírni a nevét, 42 év honvágy után, ezen a napon lépett újra magyar földre száműzetéséből. Addig csak külföldön, azóta Magyarországon is számos állami kitüntetést és díszdoktori címet kapott. Fejtőt üldözték a diktatúrák. Ő nemcsak értelmezte, generálta is az eseményeket. Szerepvállalása ma mintául szolgálhat a kirekesztés minden formája ellen. Martin Heidegger mondta, hogy „Mindannyian, minden alkalommal párbeszédet folytatunk az őseinkkel, és talán még inkább, még titokzatosabb módon, az utódainkkal.” Ez az emléktábla ebben segít. Van kire büszkének lennünk itt, Zuglóban.
(Az itt közölt szöveg Fejtő Ferenc zuglói, Limanova téri emléktáblájának augusztus 30-i avatásán hangzott el.)

Galícia, az elsüllyedt világ

Heimer György
Publikálás dátuma
2019.09.08. 12:30

Fotó: Juriko Koch / Wien Museum
Ahány náció, annyiféle Galícia. Mindenesetre a szovjethatalom zárt évtizedei után már ide lehet jutni, fel lehet fedezni az elveszettnek hitt galíciai (kultúr)világot.
Hol van Európa közepe? A megboldogult Osztrák-Magyar Monarchia térképészei szerint a Kárpátokban, a Tatár-hágónál, Galícia és Bukovina felé. Kőbe is vésték mérésük emlékoszlopát, s én most azért zötykölődök Ukrajna „hátsó udvarában”, a nem egyszer kráter méretű kátyúkkal tarkított mellékutakon, hogy felfedezzem magamnak „a kontinens közepét”: mit rejteget ez az ismeretlen, a történelem viharaiban Atlantiszként elsüllyedt galíciai világ.

Időutazás

Afféle időutazó vagyok. Ahogy a Tisza forrásánál, Kőrösmezőnél átkelek a Kárpátokon, s ott először lefelé buszozom a Cseromos folyó mentén, majd Kolomeánál, a Prut folyónál tovább Bukovinába, majd Podóliába, bele-belekukkantok a Google keresőbe. Onnét is tudom, hogy az 1850 előtti osztrák közigazgatás szerint Bukovina még Galícia része volt. Ez a majdnem Magyarországnyi, 80 ezer négyzetkilométernyi, ide-oda cibált térség (amely nem tévesztendő össze a hasonnevű spanyolországival) itt van mellettünk, mégis oly távol. Galícia századokon át a magyar királyságok felségterületének, majd az osztrák birodalom koronatartományának számított, ma pedig – a pusztító XX. század nagyhatalmi vetélkedései nyomán, ki tudja hányadszor szétszaggatva – Lengyelország és Ukrajna osztozik rajta. Galíciát ugyanakkor megannyi nép – ukránok, ruszinok, lengyelek, zsidók, románok, cigányok, örmények, vagy olyan ismeretlen kis etnikumok, mint a huculok, bojkók, vagy a lipovánok – lakta, hol békességben, hol gyűlölködve. Messze nem ismert, hogy a testvérháborúk alighanem legvéresebbike 1943-ban, a szovjet-német háború idején robbant ki, amikor a szélsőséges Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) egységei – a nácik és a szovjetek ellen is hadakozva – 100 ezerre becsült lengyelt gyilkoltak halomra Volhíniában és Kelet-Galíciában. Az államszocializmus idején mélyen elhallgatták ezt a népirtást, olyannyira, hogy a külvilág nem is nagyon tudott róla. Micsoda értékek mehettek veszendőbe, de a belháborúk, felkelések, a kegyetlen zsidó-pogromok és a két világháborúban csatatérré lett régió ellenére, a galíciai multikulti emlékei lépten-nyomon felbukkannak. Itt van mindjárt Lemberg, mai nevén Lviv, amelyet anno kis-Bécs néven is emlegettek. Lemberg volt a tartományi székhely, itt ülésezett a galíciai országgyűlés, a helyi lengyel szejm, itt rezidiált a cs. és k. helytartó, három érsek – római, görög és örmény katolikus –, a zsidó főrabbi, nem is részletezve a város „európai minta szerinti” építményeit, a villannyal, lifttel és folyóvízzel felszerelt szállodákat vagy a bécsieket utánzó kávéházakat – olvasható Martin Pollack Galíciáról írott nagyszerű könyvében. Aztán ott van Csernovic, a másik nagy múltú, bukovinai város, Kelet kapuja, az egykori örmény, zsidó és török kereskedők mozgatta üzleti fordítókorong. „A csernovici fiáker hátsó ülése olyan mintha Faust varázsköpenyegébe bujtunk volna; néhány perc leforgása alatt olyan képeket varázsol elénk, amelyek egyébként időben és térben egymástól messze távol esnek egymástól” – lelkesedik az innen származó, zsidó gyökerű, németül író, osztrák novellista, Karl Emil Franzos az ezernyolcszázas évek végi úti beszámolójában. És valóban: itt ődöngök Csernovic lerobbant városközpontjában, az ódon épületek homlokzatán ma is átsüt a keverékkultúra. Amott a Monarchia idején épített pályaudvar, amelynek várócsarnokát a szovjet időkben ugyan össze-vissza átépítették, de az architektúra még így is őrzi eredeti szépségét, a messziről jött idegennek úgy tűnhet: európai metropoliszba érkezett.

Peremvidék

Ám a modernitás, az európaiasság legfeljebb csak a galíciai elit százados vágyálmaiban élhetett, az „örökös” koronatartomány valójában az osztrák birodalom legelmaradottabb peremvidékei közé tartozott. A ruszin zsellér, a hegylakó bojkó, vagy a zsidó városnegyedek, a stetlek mélyén nyomorgók számára egyaránt napi küzdelem volt a megélhetés, ott is „ezernyi népbetegség, szapora csecsemőhalál” pusztított. „Az újratermelődő kolonialista viszonyokban rejlik az egyik fő ok” – summázza Sajó Tamás, a térség enciklopédikus tudású ismerője, a CEU művészettörténészéből avanzsált idegenvezető. Mint magyarázta, a Habsburgok nemcsak hogy rendre egymásnak ugrasztották az itt élő népeket, de ki is szipolyozták őket – a primitív agrárviszonyok fenntartásával, túladóztatással, s a nyersanyagkincsek ellentételezés nélküli, szemérmetlen kirablásával. Még a megkésett iparosítás és az ezernyolcszázas évek végi olaj-boom sem hozott változást, jóllehet akkortájt a kelet-galíciai kőolajmezők jóvoltából az Osztrák-Magyar Monarchia – az USA és Oroszország után – a világ harmadik legnagyobb olajtermelője volt. De hiába, az első világháború véget vetett az olajláznak, maradt a feneketlen mélyszegénység. A kilátástalanság elől menekülve, a XIX. század végétől 1914-ig Galícia 8 millió lakosából vagy egymillióan kitántorogtak, legtöbben az Egyesült Államokba. A már említett Martin Pollack, osztrák író a nemrég magyarul is megjelent Amerikai császár című könyvében drámai képet rajzol sorsukról: döbbenetes történeteket mesél, milyen súlyos árat fizettek a kivándorlók, hogy az amerikai kapitalizmus proletárjai lehessenek. Csakúgy, mint napjaink migránsai.

Nem minden veszett oda

Kamenyec-Podolszkijban járok. Ámulok szépségén, nem ilyennek gondoltam. Ez az idilli kisváros ugyanis a legsötétebb helyszínek egyikeként került be a magyar zsidóság történetébe. 78 évvel ezelőtt, miután a Horthy-kormányzat az akkori magyar határállomáson, a kárpátaljai Kőrösmezőnél – a szovjetek ellen indított hitlerista támadás idején – egyszerűen kilökött az ukrán hadszíntérre 19 426 rendezetlen állampolgárságúnak mondott zsidót, a náci halálosztagok pedig 1941 augusztusában, három nap alatt, Kamenyec-Podolszkijban többségüket legyilkolták - összesen mintegy 23 600 embert (nemcsak a Magyarországról elűzött zsidókat). A tömegsír helyszínén ma, a lakótelepi házaktól övezett emlékparkban obeliszksor húzódik. Ahogy itt toporgok, azon tűnődöm: vajon mit tudnak az itt élők az akkori szörnyűségekről, meg arról, hogy az SS-kommandók kiirtották a nagy múltú galíciai zsidóság színe-virágát, 1941 és 1945 között legalább félmillióan estek az újkori barbárság áldozatául. De nem minden veszett oda. Uman (Umány) város egyik lakótelepén sétálgatok, ahol úgy érezem magam, mintha Jeruzsálem ortodox negyedében lennék. Mindenütt héber feliratok, itt is, ott is hagyományos zsidó viseletűek zsivajognak, a szomszédos imaház buzgó kántálásoktól hangos. Feltámadt az itt, Galíciában született zsidó vallási mozgalom, a haszidizmus. Sátoros ünnepeken csak úgy tódulnak ide a haszid elődök mai zarándokai, akik amúgy megférnek az egykori pogromlovagokat dicsőítő ukrán nacionalistákkal, így azokkal, akik Vinnyicában, a másik galíciai nagyvárosban, a vitatott Szimon Petljura szobránál lengetik a független Ukrajna zászlaját. Ahány náció, annyiféle Galícia. Prizmájukon nézve az ukrán, a lengyel vagy a zsidó mind más-más históriát mesél. Mindenesetre a szovjethatalom zárt évtizedei után már ide lehet jutni, fel lehet fedezni az elveszettnek hitt galíciai (kultúr)világot. Akit érdekel, attól még ne riadjon vissza, hogy Ukrajna keleti része hadiállapotban van, itt minden békés, bár akadhatnak turistabosszúságok. Így például az, hogy a magyar határátkelőn, az egyesült Európát hirdető uniós lobogó alatt rendre órákon át packáznak az odaigyekvőkkel.

Olvasnivaló

Martin Pollack: Galícia, utazás egy eltűnt világban (Palatinus Kiadó); Amerikai császár – a nagy galíciai kivándorlás (L’Harmattan Kiadó); Wangfolyó.blogspot.com – Sajó Tamás blogja Galíciáról; Mythos Galizien (a Wien Museum 480 oldalas katalóguskötete német és angol nyelven: www.wienmuseum.at) Sólem Áléchem: Tóbiás a tejesember (Nyolc kis történet a Kijev környéki tejesember, Tóbiás életéből)

Van-e rendszer őrültségében?

Avar János
Publikálás dátuma
2019.09.08. 11:45

Fotó: Mads Claus Rasmussen / AFP
Megválasztása óta rengetegen rettegnek a gondolattól: ennek az embernek az ujja van az atomfegyverek indítógombján.
Ma olyasvalaki ül a washingtoni Fehér Ház ovális irodájában, akinek elmeállapotát nemcsak köznapi kifakadásokban, hanem a szó szoros értelmében mind többen megkérdőjelezik. Polgárok és politikusok, publicisták és pszichiáterek. Trumpot a kiszivárogtatások szerint már közvetlen környezetében is - különösen a vele szakító magas rangú kinevezettjei – nevezték „idiótának”. De „őrültsége” olyannyira köztémává vált, hogy a minap a The Washington Post egyik publicistája azt javasolta a demokratáknak: kövessék a másokra jól megjegyezhető és becsmérlő jelzőket („Korrupt Hillary”) aggató Trumpot, s tegyék kvázi jelszavukká: „Megállítani az Őrültet”, vagy „az őrültséget”. Szerinte ez még sapkákra is rákerülhetne, ahogyan a „Tegyük Amerikát Újra Naggyá” a Trump-hívek kobakján. Utóvégre, érvel, az elnök meghatározó jellemzője manapság a valóságtól elszakadó mániákus személyisége. Egy republikánus kihívójának jelentkező (amúgy volt teapárti, szélsőséges) politikus állítja, hogy még pártjában is mindenki úgy véli: Trump alkalmatlan az elnökségre, voltaképpen „egy gyerek, egy bolond, nem tudja, mit csinál”.

Csak viccelt

Nem újdonság ez már Donald Trump elnökjelöltségének bejelentése óta. S kezdettől fogva, kivált megválasztása óta rengetegen rettegnek a gondolattól: ennek az embernek az ujja van az atomfegyverek indítógombján. Hillary Clinton is mondogatta, hogy nem mindegy, ki veszi fel hajnali háromkor vészhelyzetben a telefont. Persze ne essünk túlzásokba, ami talán a líbiai Kadhafi atombombája esetén indokolt lehetett, hiszen szervezett, pláne demokratikus országokat egyetlen ember „gombnyomása” nem taszíthat katasztrófába (ez még Hitlernek is sokéves nemzeti agymosásába került). Amikor a Watergate-botrány végnapjaiban a már civil Haig tábornok, a Fehér Ház stábfőnöke meghallgatta a Nixont a saját szavaival terhelő – tehát lemondását elkerülhetetlenné tevő – hangszalagot, csöndben átment a Potomac-folyó túlpartjára a Pentagonba, hogy volt főtiszttársaival megbeszélje: ha az elnök őrült parancsot adna ki, nem kell végrehajtani… Bár Trump – szintén árulkodóan – nem habozott többször is „géniusznak” nevezni magát, az is túlzás volna, hogy – a Hamlet Poloniusát követve – olyan „rendszert” fedezzünk fel őrültségében, amely elképesztő bolondériáit zseniális politikai taktikájával magyarázná. Hiszen még környezete is kétségbeesetten próbálta kimagyarázni (”csak viccelt”), amikor nemrég magát – biblikus szóhasználattal – „kiválasztottnak” mondta. S ha valakit gyakran gyanúsítanak meg, hogy tekintélyuralmi törekvései vannak, az tudatosan aligha fogalmaz ekként: „ezennel elrendelem” az amerikai cégeknek, keressék Kína alternatíváját. Mintha bizony pekingi ellenlábasa, a kínai elnök szerepébe képzelné magát, aki pártállamában adhatna ilyen parancsot. Amikor februárban Trump a határfal törvényt megkerülő finanszírozására „nemzeti szükségállapotot” hirdetett, a média nem annyira alkotmányos és etikai aggályait hangsúlyozta, hanem az elnöki beszéd jellegét és módját. Az ötven perces tiráda tele volt ellentmondásokkal, hamis állításokkal, nyelvtani hibákkal és fals „győzelmi” retorikával. Sokan ezeket az elnök mentális ingatagságával magyarázták, elmezavarával. S ez mintha – talán Trump újraválasztási félelmei okán is – egyre fokozódna.

Szakmai gyanú

Amint a The New York Times publicistája írta: „Felébredek szombat reggel, megcsinálom a kávémat, odacsoszogok a komputeremhez, s rápillantok a hírekre, hogy hirtelen megálljak. Képtelen vagyok folytatni. Trump megint mondott valamit, ami nem igaz, ismét javasolt valami abszurdumot, ellentmondott önmagának, istenítette magát, mártírkodott, hibáztatta Obamát, kismilliomodszor fenyegetőzött és sokmilliárdszorra sértegetett”. Bár a pszichiátereket a saját nemzeti szervezetük „Goldwater-szabálya” köti, közülük immár ezrével akadnak, akik nyíltan hangot adnak szakmai gyanújuknak: az elnök nem normális. Amikor két esztendeje egy nagyobb csoportjuk tudatosan felrúgta az etikai kötelmet, amely az 1964-es elnökjelölt Goldwater elmeállapotának megkérdőjelezésekor született és kimondta, hogy csak személyesen megvizsgált politikus esetében szabad véleményt nyilvánítani, arra hivatkoztak: Trump „a személyiségi problémák, közte a nagyzolás, az empátiahiány, kóros nárcizmus egész sorát” jeleníti meg, s noha nem tudták megvizsgálni, „veszélyes elmebetegsége” van. Két éve egy pszichiáter, aki a "Kötelesség figyelmeztetni" ( Duty to Warn) szervezetet vezeti, 41 ezer aláírást gyűjtött össze a szakterületen: „Szakmai véleményünk alapján úgy véljük, Donald Trump egy súlyos mentális betegségben szenved, ami őt pszichológiailag képtelenné teszi az Egyesült Államok elnöki feladatainak ellátására”. Egy szakember elmondta, neki mintha vörös zászlót lengetnének, amikor Trump arról beszélt, hogy apja „egy nagyon szép helyen született Németországban”, hiszen Fred Trump Bronxban látta meg a napvilágot egy bevándorló fiaként. De attól még egy laikus is felvonja szemöldökét, ha elnökétől azt hallja, sok évvel korábban Michigan államban megkapta az „Év embere” díjat, miközben ott senki sem tud ilyen létezéséről. Trump fantáziálása olykor tragikomikus és persze mindig önigazoló. Azzal dicsekszik, hogyan dicsérik őt, méghozzá szövegeket idézve olyanoktól, akikkel aligha találkozott, de akik szavai szerint őt rendre Uramnak szólítják. Vagy éppen a minap a biarritzi G7-csúcsról azt twitterezte, hogy a világ többi vezetője, „aki szerint az USA nagyon jól csinálja és erősebb, mint valaha, a legtöbbször azt kérdezte, »Elnök úr, miért gyűlöli annyira az amerikai média az ön országát? Azért szurkolnak, hogy kudarcot valljon?«” Vajon ki hiszi el, a Trump-mániákusokon kívül, hogy Macronék valóban ezt kérdezték?! Ha valaki emlékszik Trump nyolcvanas évekbeli trükkjére, amikor az ingatlanmágnás emberei a sajtót „szóvivőjéhez” utasították, akiről utóbb kiderült, hogy álnéven ő maga volt, az kapiskálhatja sajátos tudathasadását (végül 1990-ben egy perben ezt be kellett ismernie).

Kínosan hazudozik

Elvben az amerikai alkotmány 1965-ben elfogadott 25. kiegészítése lehetőséget kínálna egy megzakkant elnök eltávolítására. Ezt ugyan a Kennedy-merénylet után avégett hozták, hogy legyen mód pótolni az előlépett alelnököt (Franklin Roosevelt halálát követően Trumannak majd négy évig nem volt „tartalékja”), de egy füst alatt utaltak arra az eshetőségre is, ha nem meghal egy elnök, hanem másként válik alkalmatlanná hivatala ellátására. Csakhogy, amint egy sebtében megjelent politikai krimi rámutatott, elvben ez a leváltási lehetőség alkalmat kínálhat egy alelnöki puccsra is, nem csoda, ha ódzkodnak a 25.-től. Mert az elnök betegségét saját alelnökének és kormánytagjainak kellene megállapítaniuk (és vita esetén a törvényhozás döntene). Vagyis hiába emlegetik mind gyakrabban e 25. kiegészítést, senki sem számít rá, hogy Pence és társai idáig elmennének, hiszen a – Trump kampánya ellen még ágáló – republikánus politikusok meghunyászkodtak nagy tábora láttán. Megfogták, de nem ereszti őket, híven a mondáshoz. A sajtó tele van az elnök kótyagos voltáról magánkörben beszélő republikánusok sztorijaival, ám a Fehér Ház zárt ajtói mögül kiszivárgó történetek riasztóak. Amikor Trump a hurrikánok elleni atombomba bevetésével ötletelt, olyan csend volt egy részvevő szerint a teremben, hogy „szúnyogszellentést is meg lehetett volna hallani”. De ellenvetés sem volt, láthatóan hozzászoktak az ilyesmihez, s remélték, az elnök hamar elfelejti. No, nem annyira, hogy Twitterjeiben ne hadakozzon az ötletéről beszámoló „hamis hírek” ellen, bár egy publicista szerint: amit Trump cáfol, az attól lesz igazán hiteles (először kénytelen volt beismerni 2016 őszén, hogy az előkerült videóban ő maga beszél a nők altestének megragadásáról, s ezért bocsánatot is kért, ám tavaly már tagadta és ezt is „fake news”-nak nevezte). Szó sincs már félrevezető politikai hazugságokról: Trump nevetségesen és kínosan, hamar rábizonyíthatóan hazudozik. Közli, hogy a neje „jól ismeri” a phenjani diktátort, akivel azonban Melania még sohasem találkozott. Ahogyan pekingi főemberek sem keresték alkudozási szándékkal, bár ő két telefonhívásukra is hivatkozik, sőt felszólítja pénzügyminiszterét, hogy erősítse meg állítását (aki szegény a „hívás” kifejezést kerülve beszél folyamatos kommunikációról). A volt ingatlanmágnás képes dicsérni Észak-Korea vagy Irán értékes területeit, nem szólva a dánoktól megvenni akart Grönlandról. Ő ugyan szeretné ravasz alkudozásnak beállítani egymásnak néha akár egyetlen beszédében is ellentmondó kijelentéseit (némelyek már kezdik sajnálni a kínaiakat, irániakat), ám ha egy elnök nekiront saját nemzeti jegybankja (FED) elnökének, s ekként nemcsak a tőzsdeindexet löki a mélybe, hanem az amúgy is fenyegető gazdasági visszaesés – és vele persze a saját újraválasztási bukása – esélyét növeli, az aligha fondorlatos taktika. Egy trösztvezért ennek töredékéért már felmentettek volna lázongó részvényesei. Trump esetében tehát semmire sem megyünk Polonius feltételezésével.