Politikatörténeti Intézet;Földes György;

2019-09-20 07:30:00

Földes György: vereség, győzelmi eséllyel

Egyezséget ajánl a Politikatörténeti Intézet az államnak: a baloldali szellemi műhely mintegy 2,5 milliárdos jóvátétel fejében kész elköltözni az Alkotmány utcából.

A bíróság év elején – nem jogerős döntésében – elfogadta a kormány érvelését, és kimondta, hogy az állam egyoldalúan felmondhatja a Politikatörténeti Intézettel (PTI) kötött ingatlanhasználati szerződést. A PTI fellebbezett. A Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta az első fokon hozott döntést, ám annak indoklását megváltoztatta.

Földes György, a PTI ügyvezető igazgatója a határozat kihirdetése után bizakodóan nyilatkozott lapunknak. A PTI ezt a pert elvesztette ugyan, de az ítélőtábla indoklása – mondta Földes – „nem zárja ki a győzelem lehetőségét”.

Ahogyan arról a Népszava rendszeresen beszámolt, évek óta bonyolult pereskedés zajlik: az állam egyetlen fillér kártalanítás nélkül utcára akarja tenni a PTI-t az általa használt értékes Alkotmány utcai ingatlanból. A kormány tervei szerint ebbe a Kossuth térnél lévő épületbe (ahol bezárásáig a Néprajzi Múzeum is működött) költöztetik majd a Kúriát.

Több szálon fut az ügy. Az állam korábban próbálta elérni, hogy a PTI záros határidőn belül hagyja el az épületet, az ingatlan kiürítése iránt indított pert azonban a bíróság felfüggesztette. Elsősorban a kiürítés elrendelése szempontjából volt fontos, milyen határozatot hoz a Fővárosi Ítélőtábla az ingatlan használati jogára vonatkozó eljárásban.

Varga István, az államot képviselő ügyvéd a mostani döntést követően kérdésünkre közölte, hogy kérni fogják a kiürítési per folytatását, utána „el kellene távoznia az alperesnek” (azaz a PTI-nek) az ingatlanból. A jogi helyzet szerinte teljesen világos. „Nem kéne ezt a háborút folytatni, szerintem ez csak időhúzás” – jelentette ki Varga, aki továbbra is úgy gondolja, hogy a PTI-nek nem jár egyetlen fillér sem. „Jogkövető magatartást kellene tanúsítani, különösen egy Politikatörténeti Intézetnek” – tette hozzá.

Ezzel szemben Földes György hangsúlyozta: „Nem az időt húzzuk, hanem a jogainkat és az érdekeinket védjük”. Az ingatlan használatára vonatkozó csütörtöki határozatában a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy fellebbezésében a PTI „nem teljesíthető kérelmet” nyújtott be. Ugyanakkor az első fokon hozott döntés indoklásának megváltoztatásával az ítélőtábla azt is egyértelművé tette: a kiürítési perben az intézetnek elvileg alkalma lesz érvényesíteni az igényeit.

A Politikatörténeti Intézet közben úgynevezett egyezségi kérelmet adott be. Ahogyan Földes György fogalmazott: a PTI szeretné, ha a bíróság „egyezségi helyzetet” teremtene a Politikatörténeti Intézet és az állam között. A kérelemben már számszerűsítve szerepel, milyen anyagi elvárásai vannak az intézetnek. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a PTI mintegy 2,5 milliárd forintot kér azért, hogy elhagyja az Alkotmány utcában lévő székhelyét. Az összeg megállapításakor – mondta Földes György – figyelembe vették a hatalmas levéltári anyag őrzésének költségeit és például a használati jog ellenértékét is.