Előfizetés

A Fidesz három csapása

A Fidesz-kormány néhány éve vezette be azt a Btk-szigorítást, amely a magyar köznyelvben (félrefordítással) háromcsapás-törvényként terjedt el. Az elnevezés Amerikából ered, ahol 1994-ben népszavazással fogadták el, hogy ha egy erőszakos bűntény tettese újabb két bármilyen bűncselekményt elkövet, életfogytiglani börtönre ítélik. A törvényt a baseballból vett kifejezéssel nevezték el „three strikes”-nak (három ütés, vagyis inkább próbálkozás). A Fidesz a három csapáson túl van, és jó volna, ha a negyediket már nem követhetné el. A főbűnök abban mindenképpen megegyeznek, hogy valamennyi súlyos sebet ejtett a magyar demokrácián. De abban is hasonlítanak, hogy mindegyiket jó eséllyel meg lehetett volna akadályozni, akár jogi úton (az egykor még nem csak formálisan létező Alkotmánybíróság segítségével), akár nemzetközi támogatással, esetleg országos tüntetésekkel, sztrájkokkal, vagy polgári engedetlenségi mozgalommal. Erre sajnos nem került sor, és ez elévülhetetlen hibája a korabeli ellenzéknek, illetve a mögötte álló értelmiségi holdudvarnak. A NER mára oly mértékben beépült a társadalom szövetébe, annyira átformálja az emberek gondolkodását, hogy szinte lehetetlen felszámolni. A szellemi fertőzés, a hamis nemzettudat akár generációk során is tovább élhet. ELSŐ. Az első kiemelten súlyos csapás, mondhatjuk úgy is, hogy az akkor ellenzéki Fidesz szárnypróbálgatása a 2005-ös köztársasági elnök választás volt. Érdemes felidézni, hogy a választás első, 2/3-os fordulójában Szili Katalin, az MSZP-SZDSZ koalíciójának jelöltje 185-13 arányban győzött, mivel a Fidesz fel sem vette a szavazólapokat, hogy „kiugrassza a bokorból” az ellenzéki átszavazókat. A második, még mindig kétharmados fordulóra megfordult az arány: a jobboldali ellenzék egységesen Sólyom Lászlót támogatta, így alakult ki a 185-178-as arány. Orbán ekkor elrendelte, hogy minden fideszes képviselő mutassa meg a szavazólapot egy másiknak, s a honatyák többnyire kettesével mentek be a függöny mögé, sőt többen le is fényképezték a voksukat. A házbizottság ezt az eljárást nem kifogásolta, s a második forduló után sem talált kivetnivalót abban, hogy az MDF-ből kizárt nyolc képviselő megmutatta a voksát Hende jegyzőnek, valamint a sajtónak. Deutsch Tamás ugyan a házbizottság ülésén elismerte, hogy ellenőrzik képviselőiket, a testület szerint azonban ez önkéntes alapú volt, tehát nem sérült a titkosság elve. Mindez történt akkor, amikor az Alkotmány és a Házszabály egyértelműen kimondta, hogy a köztársasági elnök megválasztása titkos szavazás útján történik. Végül a harmadik körben már – egyszerű többséggel – Sólyom László nyert. Az akkori kormányoldal nem tiltakozott komolyan, igaz, az elnökválasztást illetően a koalíción belül sem volt egyetértés. Az már csak színezi a képet, hogy Sólyom (az ország egyik legtekintélyesebb alkotmányjogásza) a procedúra során kijelentette: csak akkor hajlandó elvállalni a megbízatást, ha a választás jogszerűen történik. MÁSODIK. A Fidesz által elkövetett második súlyos tőrdöfés a 2010/2011-es alkotmányozás volt, amihez az akkori Alkotmány egy 1995-ben bevezetett játékszabályát kellett eltüntetniük. Nevezetesen azt, amely előírta, hogy egy új alkotmány előkészítésének szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához – tehát az alkotmányozás megkezdéséhez – a képviselők négyötödének szavazata szükséges. Ezt az akadályt 2010 júniusában az Országgyűlés a jobboldal kétharmados többségével eltüntette az Alkotmányból. A kérdéses módosítással kapcsolatosan ugyan az ellenzék több vezetője is „óvást emelt”, a Fidesz azonban nem zavartatta magát, és így a kormánytöbbség 2010-ben mindössze kétharmados parlamenti többség birtokában semmisítette meg a cselekvési terét korlátozó négyötödös szabályt, vagyis a később lezajlott alkotmányozás nemcsak egyszerűen illegitim, hanem illegális is volt. Ebből kiindulva nyilvánvaló, hogy az alaptörvényből eredeztetett, sőt annak részeként feltüntetett valamennyi kétharmados törvény is jogtipró. Ennek okán az ellenzéknek minden jogi és erkölcsi alapja megvolt, hogy alappal követelje a törvényesség helyreállítását, az alaptörvény és folyományai kiiktatását, továbbá az eredeti helyzet visszaállítását. Ez sajnos érdemi formában nem történt meg. HARMADIK. A harmadik, gyakorlatilag tíz éve folyamatosan zajló „csapás” az állam és az egyház újraegyesítése. Ennek megalapozása lényegében a 2011-ben áterőszakolt, „alaptörvény”-nek nevezett jogi szörnyűségben történt meg. Már az úgynevezett „nemzeti hitvallás” is jelzi, hogy milyen fontos a Fidesznek a vallás, hiszen szerinte a kereszténység a legfontosabb nemzetmegtartó erő. Ezt a kijelentést követi egy visszalépés a ’89-es alkotmány megfogalmazásához képest (a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik). Az új szöveg szerint „az állam és a vallási közösségek különváltan működnek”, ami jóval megengedőbb megfogalmazás, egyfajta önkéntességet is tükröz, és egyenes utat nyit a szekularizáció korábbi gyakorlatának megváltoztatásához és a felvilágosult állam tagadásához. A Fidesz nemcsak a végrehajtó hatalomnak az Országgyűlés és/vagy az Alkotmánybíróság általi kontrollját tünteti el módszeresen, de nincs ínyére a laikus polgári és a vallásos/egyházi szféra elkülönítése sem. Márpedig a szekuláris állam azt jelenti, hogy a kormány nem avatkozik be a vallásba, nem részesíti sem előnyben, sem hátrányban az egyházakat, elfogulatlanul, ha úgy tetszik, jóindulatúan viszonyul hozzájuk. Az Orbán-kormány azonban alig palástolt módon, kitartóan folytatja az állam és az egyház összeolvasztását. Az már szinte nem is érdemel említést, hogy ennek során egyre-másra sért alaptörvényt, egyéb jogszabályokat, az általa kedvelt egyházakat jogtalan előnyökben, adományokban részesíti, állami/nemzeti ünnepségeken, rendezvényeken egyházi részvételt (felszentelés, mise, stb.) követel magának. A Fidesz persze az állam és az egyház szimbiózisában magának vindikálja a vezető szerepet. A mai szabályok „a vallási tevékenységet végző szervezet” egyesületként történő bejegyzését mintegy beugróként a bíróságok hatáskörébe utalják, ami nagyjából elfogadható. Az igaz hit letéteményeseként elfogadott, bevett egyházként történő elismerés kérdésében azonban a bíróságok helyett már a NER parlamentje „dönt”, vagyis a politika határozza meg, hogy melyik vallási egyesület lehet valódi egyház. A transzcendens dolgok létét hívő emberek közössége egyszer csupán egyesület, de ha a hatalomnak tetsző közösségről van szó, máris támogatandó egyház. A hittérítésen és a nemzeti önazonosság megerősítésén alapuló „nemzetstratégia” a modernizáció és az európaiság teljes annulálását eredményezi, a „szolgáltató állam” eszményképe helyett létrejön a „kegyeket gyakorló” állam. Ez a politika végső soron a keresztény-nemzeti államnak és persze vezetőjének szakrálissá válásához vezet, továbbá a tudatos polgárok helyett istenfélő, jámbor „közlegények” seregét termeli ki. A kialakulóban lévő rendszerhez hasonló épül például a putyini Oroszországban vagy Erdogan Törökországában. Nem véletlen, hogy a mai magyar külpolitika éppen ezeket az egykori cárizmusban és a kalifátusban gyökeredző, egyre brutálisabb parancsuralmi rendszereket édesgeti magához. Ami pedig az ellenzéket illeti, lényegében sem az állam szakrálissá tételével, sem az egyházi támogatásokkal, a finanszírozás elfogadhatatlanságával kapcsolatban nem hangzik el érdemi kritika (a kivétel talán csak az Iványi Gábor-féle „kisegyház” ügye, de ennek is erős az aktuálpolitikai töltete). E három csapás már-már visszafordíthatatlan folyamatokat indított be a magyar politikai-társadalmi rendszerben, súlyos erőszakot követve el a liberális demokrácián, ráadásul a Fideszt a harmadiknál sem sikerült diszkvalifikálni. Ma még nem tudhatjuk, mi lehet a következő merénylet, ami már talán készülőben van, és végképp letéríti a magyar fejlődést a XXI. századi történelem főutcájáról. De készülnünk kell rá, és végre ellent kell állnunk, különben nemcsak gyermekeink, hanem unokáink is rajtunk fogják számon kérni az elveszített szabadságot, a demokráciát. A szerző közgazdász 

Ebédidő

Ma az van, hogy senki se azt csinálja, amihez ért, meg nem is kell már érteni semmihez, ilyen a világ, aki meg ért valamihez, arra azt mondják, mit okoskodik, nem kell itt érteni, csak tolni kell a melót, ugyan már, én se azt csinálom, amihez értek, meg nem is kérdezik, hogy értek-e, csak azt, hogy bevállalom-e, de azt kell bevállalni, ami van, hívnak egy melóra, érted, leokézom, mert ha én nem vállalom be, majd bevállalja más, aki ugyanúgy nem ért hozzá, legfeljebb elcseszem, akkor sem történik semmi, vagy a felénél abbahagyom, előleg megy a zsebbe és kész, de így is megéri, egy a lényeg, ne te legyél a sor végén. Múltkor is leálltunk egy melóval, másnap ott termett két ukrán faszi, hogy majd ők megcsinálják, de úgy álltak ott, mint Mózes a hegyen vagy hol. Ez van. Bemész egy hivatalba, sorszámot húzol, vársz egy órát vagy kettőt, reklamálás nuku, aztán reszkess, bazdmeg, hogy minden iratod meg igazolásod meglegyen, kivert a víz, úgy fújják az összes szabályt meg törvényt, hogy te se köpni, se nyelni, a törvény nem ismerete nem mentesít, ezt a dumát nyomják, úgy kioktatnak, hogy azt érezd, egy kis senki vagy, csak azért, mert az ablak másik oldalán ülsz, a nyeretlenek oldalán. Legutóbb egy főorvost oktattak így ki, ő kikelt magából, hogy ő mégiscsak főorvos, de hát kit érdekel, mondta az a kis majom az ablak mögött, itt maga nem főorvos, csak ügyfél, és tényleg egy senkinek érzed magad a végén, pedig ők is senkik, ez a lényeg, az ablak másik felén kell ülni, ennyi. Nézd meg ezt a pörköltet, milyen színe van, semmilyen, mit akarsz ennyiért, kérdezte a pultos csávó, ha nem tetszik, menj máshová, itt is egy kis senki vagyok, ő két hete még maltert kevert, ismerem a faszit, de még azt se csinálta jól, előtte buszt vezetett, de piált, a szakács se tud főzni, persze, hogy nem tud, nem is kell, hogy tudjon, nem kell se vizsga, se semmi, hogy egy ilyen helyen melózzál, csak állj be, aztán főzzél, legfeljebb elcseszed, majd befejezi más. Mi úgyis visszajövünk, mert a környéken ez a legolcsóbb, megesszük a szart, közben tudjuk, hogy szar, ez van mindenhol, ahhoz, hogy ma miniszter legyél, ahhoz sem kell alkalmassági, sőt, ma még bársonyszékben ülsz, holnap már lapáton vagy. Nézd meg, ott van Erzsi, recepciós, ő se ért semmihez, csak ül és felírja a nevét annak, aki jön, meg annak, akihez jönnek, egész nap rágózik, a munkaidő végén kiköpi és kész. Ez van ma, nézd meg a főnököt, ő sem ért semmihez, bennünket alkalmaz, akik nem értünk semmihez, de nem baj, mert azok sem értenek semmihez, akiknek dolgozunk, reklamálnak, de hát nem érdekes, azt mondjuk, ez van, akár tetszik, akár nem, legközelebb nem bennünket bíz meg, akkor sincs semmi, kuncsaft mindig lesz, ez van ma, anya szerint elsüllyedünk a pocsolyába, persze, mondtam is neki, de hát ezt hagytátok nekünk, szutykos is, meg szürke is, mindenki abba süllyed el, amibe született, na, lejárt az ebédidő. Hívásod van, okézd le, lehet, hogy valami meló, vállald be, mert ha te nem vállalod be, úgyis bevállalja más.  

Etetés

A minap írtuk, hogy kiürült a Gazdaságvédelmi Alap. Aztán rögtön hozzátettük: mégsem, mert a kormány úgy intézte, hogy felülről nyitott legyen a kassza és ha az eredeti 1345 milliárd forintos keret el is fogy, a költségvetési hiányt növelve, hitelekből annyit költhessen, amennyit akar. Teszi is. Már az alap létrehozásakor megfogalmaztuk kételyeinket, hogy ez nem is igazi gazdaságvédelem. A nem tudni melyik minisztérium, melyik fejezetétől, milyen feladatoktól elvont költségvetési pénz nem új forrás, abból csak valaminek a kárára lehet támogatni célokat és cégeket, ami akár munkahelyek megszűnésével is járhat. Pedig éppen azokat védi a kormány és teremt újakat. De inkább a megtartásra koncentrál, az nem kerül olyan sokba, meg nagyobb számokkal lehet villogni, hiszen már kétszázezernél jár a bértámogatással megmentett dolgozók száma, és összességében millión felül lesznek, akik a kormánynak tartoznak majd hálával, hogy tovább dolgozhatnak. Ennek fele sem igaz, de jól hangzik, és a Fidesz ki is használja ezt a propagandalehetőséget. A naponta megrendezett szerződésátadási ünnepségek is nagyobbrészt a jövőben megvalósuló támogatott beruházásokról szólnak, mondhatni a vírus okozta válsághoz nem sok közük van. A kormány az alapból nemcsak ezekre költött, hanem tízmilliárdok mentek olyan célokra, amelyek válságidőszakban magától értetődő módon halasztódnak. Ilyenek a stadionok, városközpontok, amúgy is fölöslegesnek ítélt, a kínaiak kedvéért történő vasút építése vagy épp a paksi atomerőmű-projekt egyengetése. Mintha a NER-nek kedves vállalkozókat etetnék, hogy egyéb megrendeléseik híján ne essenek túl nagyot a bevételeik.  Idén a gazdaság védelmére hivatkozva a költségvetés legalább tizedével gazdálkodik szabadon a kormány. Jövőre már a büdzsé csaknem negyedével. Már megtalálták a módját mi történjen, ha ez is elfogy.