igazságszolgáltatás;Kúria;Varga Zs. András;

2021-01-11 19:09:40

Varga Zs. András: „A Kúriának van elnöke és nem az elnöknek Kúriája”

A Fidesz által kinevezett legfőbb bírói fórum új elnöke az együttműködés fontosságáról beszélt.

Az eseményről kiadott tájékoztatás szerint a legfőbb bírói fórum vezetője hozzátette, „a Kúriának szilárdnak, magabiztosnak és megbízhatónak kell lennie... A Kúria nem absztrakt intézmény, de nem is egy épület vagy egy bírói igazgatási szervezet. A Kúria ma mi vagyunk. Önök, tisztelt Bíró Asszonyok és Urak, és Önök között egyik bíróként a Kúria elnöke.”

Az új elnök hangsúlyozta, a mérték és egyensúly megtartására törekszik, feladatait annak fényében törekszik ellátni, hogy „a Kúriának van elnöke és nem az elnöknek Kúriája”. Hitvallása szerint ez adja feladataihoz a helyes mértéket. Véleménye szerint az állandó, érdemi és valódi együttműködést fenn kell tartani "megőrizve és tovább építve mindazt, amit a Kúria ma jelent."

Terveiről szólva a Kúria elnöke elmondta, a Kúriai Tanácselnöki Értekezlete elé fogja tárni az összes döntési javaslatát, ha azok a Kúria egészét és nem csak az egyes ügyszakokat érintik. Meg kívánja erősíteni a szakágak közötti együttműködést, illetve szétválasztja az elnöki igazgatási és a Kúria külső képviseletével kapcsolatos feladatokat, ideértve az egyes területeken segítséget nyújtó munkaszervezetet is. 

Felszólalt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Senyei György a Kúria és az OBH közötti partneri viszony fontosságát emelte ki. Minden bírónak minden beosztásban szolgálata során függetlenül és pártatlanul kell eljárnia - fogalmazott. Jelezte azt is, a szervezet továbbra is biztosítja a nyugodt ítélkezés feltételeit.

Mint a Népszava korábban megírta, Varga Zs. András Polt Péter egyik bizalmasának számít, akit ítélkezési gyakorlat nélkül tett meg a Fidesz főbírónak. Fleck Zoltán jogszociológus szerint a NER régi kipróbált káderéről van szó. Kinevezését az Országos Bírósági Tanács (OBT) is elutasította.