dráma;underground;diszkó;

2022-01-15 18:18:00

Legéndy Jácint versei

"újabb pincerend- / szeren keresztül suhanhatsz / mint őskeresztény hívő az / underground járatokban"

K

CSUPASZ POFÁHOZ

olyanvers

a grufti klub vécéjében csupán

egy szöveg parázslik immár a

kézmosó felett gyönyörű vagy

sugallja poétikus tükör amely-

hez gyónás alázatával robogsz

hogy kimondja emelkedés illet-

ve zuhanás közben csüggedet-

lenül esztétikus maradhatsz hi-

szen az éjszaka démonsmink-

jeit lemosva csupasz pofához

elképzeled királyságodat ben-

sődben is pucérra vetköződsz

majd szembesülsz legújabb ön-

magaddal olyasmi ez akár egy

végső üzenet lófej a baldachi-

nos ágyban s innentől pedig

váratlan dolgok nem érhetnek   

KÓRUS I.

K emelkedés illetve zuhanás közben csüg-

gedetlenül esztétikus maradhatsz V újra

a köldöküknél rajzolsz íveket mint lemez-

játszó tűjével egy bakelitkorongon F csak

ájtatoskodott szentmisén az első padso-

rokban dugható magdaléna Ü ajándékozz

plazmacuccot vagy bérlakást ügyésztől a

miniszterig bárkinek F amíg a lányom is ti-

zennyolc karátos gimnáziumba jár kihú-

zom e márványhodályban V ha elszen-

derül s ráijesztesz aktatáska záraként for-

dul át mind a két szeme Ü végül a bárba

egy pártnacsalnyik érkezett K az éjszaka

démonsminkjeit lemosva csupasz pofá-

hoz elképzeled királyságodat V bizony a

diszkóvezér kedvence is ugyanez a már-

ka volt Ü az apple cég megzuhant almára

emlékeztető logója amúgy sátáni mes-

terkedés K egy fogságba ejtett dalszöveg

roncsai visszhangzanak füled spirálte-

kervényében F az uram piszkosul bepör-

gött acélcsövekkel verette ronggyá a fic-

kó tüdőbajos ladáját Ü rájössz e város-

ban szinte polgármesterré varázsolhatod

magad F aztán elszököm a gyermek volt

hapsijával a hinduk édenébe mauritiusra

Ü

FÖLDSZINTI BÁRBAN

parancsvers

egy tömbházat is szerezzél

a nagykörút legyen miénk

tizenhármastól a tizenhetes

számig s az épület pincerend-

szerében óhatatlanul szüles-

sen meg a posztmodern al-

világ akárcsak élet az idők

legelső kezdetén probléma

zérus a maffia lelke ott lebeg

már a szürkés betonpadló-

zatok felett jobb oldalon kup-

leráj teremtődik épp a semmi-

ből középen csilingelne majd

a diszkó baloldalt pedig egy

játékterem nőjön varázslatos-

sá alattuk újabb pincerend-

szeren keresztül suhanhatsz

mint őskeresztény hívő az

underground járatokban s

persze a bevételt összegyűjt-

heted viszont gondoskodj ró-

la hogy a földszinti bárban a

lányok maszírozni is tudjanak 

Részletek Legéndy Jácint FBI: Maffiaszólam címmel készülő, oratorikus verseskötetéből. Szereplők:

Verőlegény ……V – Basszus; Ügyvéd (Conselier)……Ü – Tenor; Költő……K – Bariton; Maffiafeleség……F – Alt; Maffialány (Gyermek)……L – Szoprán.