EBESZ-misszió;választás 2022;

Eldől, hogy teljes körű megfigyelő missziót küld-e az EBESZ az áprilisi választásokra

A korlátozott küldöttség tevékenysége elsősorban a választás előtti és utáni időszak alapos feltérképezésére terjed ki. A teljes körű kiegészül azokkal a megbízottakkal, akik a szavazás napján ellenőrzik a választási eljárásokat a számukra kijelölt körzetekben.

Pénteken tervezi nyilvánosságra hozni az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) az ajánlását arra vonatkozóan, hogy korlátozott vagy teljeskörű nemzetközi választási megfigyelési misszió kiküldését javasolja-e az április 3-i magyarországi választásokra. A korlátozott küldöttségben kevesebb megfigyelő dolgozik, és tevékenységük elsősorban a választás előtti és utáni időszak alapos feltérképezésére terjed ki. A teljeskörű misszió jóval nagyobb létszámú, mivel kiegészül azokkal a megbízottakkal, akik a szavazás napján ellenőrzik a választási eljárásokat a számukra kijelölt körzetekben.

Mint a Népszava elsőként beszámolt róla, 62 európai parlamenti képviselő január közepén levelet írt az ODIHR igazgatójának, azt kérve, hogy a szervezet küldjön teljes körű missziót a választásokra. A politikusok azzal az aggodalommal magyarázták ennek szükségességét, hogy a voksolás “nem a legmagasabb szintű demokratikus normák szerint” fog lezajlani. Ezt megelőzően húsz magyarországi civil szervezet is hasonló kéréssel fordult a nemzetközi szervezethez.

Az ODIHR ajánlása annak a szakértői delegációnak a jelentésén fog alapulni, amely január 17-21. között járt Magyarországon, hogy felmérje az igényeket. A küldöttség tagjai több kormányzati és nem-kormányzati szereplővel találkoztak, köztük a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnökével.

“A választási megfigyelési tevékenység konkrét formájára, időtartamára és nagyságrendjére vonatkozó ajánlás megfogalmazásakor a szükségleteket felmérő szakértők számos szempontot vesznek figyelembe: többek között a politikai pluralizmus szintjét az országban, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, s azt, hogy a választásban érdekelt felek bizalmat táplálnak-e a választási folyamat és annak átláthatósága iránt. Értékelik az illetékes szervek képességét a választások szakszerű és pártatlan lebonyolítására, valamint a pluralista médiakörnyezetet és a korábbi ajánlások teljesítésének mértékét” - írta az ODIHR igazgatója, Matteo Mecacci az EP-képviselőknek küldött, és a lapunk által látott válaszlevelében.

Magyarország, mint az EBESZ egyik részes állama, köteles fogadni a szervezet választási megfigyelési misszióját, amelynek a kiküldését írásban szokás kérni.

Az ODIHR a 2018-as parlamenti választásra korlátozott missziót menesztett, amely a jelentésében többek között megállapította, hogy az állam- és kormánypártok anyagi forrásainak jelentős átfedése aláásta a jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versengjenek. A szakértők jelezték azt is, hogy “a megfélemlítő és idegenellenes retorika, a média elfogultsága és a nem átlátható kampányfinanszírozás szűkítette a valódi politikai vita terét”.

Ha a varsói székhelyű hivatal ezúttal teljes körű választási megfigyelési missziót javasolna Magyarországra, azzal hazánk lenne a második európai uniós tagállam, amely ilyen ajánlást kap. Az első Bulgária volt, ahová az ODIHR tavaly rendelt volna nagy létszámú, a szavazás folyamatát is ellenőrző küldöttséget, de a Covid19 járvány és egyéb okok miatt nem sikerült összegyűjtenie a kellő számú választási megfigyelőt. Ez akár április 3-a előtt is előfordulhat, többek között azért, mert áprilisban egyszerre több európai országban lesz választás, mondták lapunknak a szervezet működését közelről ismerők. A megfigyelési missziók javarészt az EBESZ résztvevő államaiból kirendelt, tapasztalt ellenőrökből állnak, akiknek a költségeit a küldő országok állják.

“Megfigyelőként politikailag semlegesek vagyunk. Nem azzal foglalkozunk, hogy ki nyeri a választásokat, hanem azzal, hogy hogyan nyer, vagyis a folyamattal. Az ODIHR választási megfigyelése egy átfogó módszertanon alapul, amelyet hosszú évek alatt fejlesztettünk ki, és amelyet mindenhol alkalmazunk, ahol megfigyeléseket végzünk”

- nyilatkozta a Népszavának Katya Andrusz, az ODIHR szóvivője.

Hosszú és rövid távon is megfigyelhetnekAz ODIHR úgynevezett hosszú távú választási megfigyelői általában hat-hét héttel a választás előtt érkeznek az országba, és a választások napját követően legalább egy hétig maradnak. Ellenőrzik és értékelik a választási törvény és rendeletek végrehajtását, a kampány jellegét és a politikai környezetét. A rövid távú megfigyelők nem sokkal a szavazás előtt érkeznek, és az a feladatuk, hogy a választás napján megfigyeljék a választási eljárásokat a számukra kijelölt körzetekben. Utóbbiak csak a teljes körű missziókban vesznek részt.