EBESZ;megfigyelők;szavazatvásárlás;választás 2022;

2022-02-04 20:26:39

Erre eddig csak egy EU-tagállamban volt példa: teljeskörű megfigyelést javasol az EBESZ, több mint 200 ellenőrt küldene a magyar parlamenti választásra

A nemzetközi megfigyelők arra is kíváncsiak lesznek, hogy a kampányt kíséri-e szavazatvásárlás és a szavazók megfélemlítése.

Teljeskörű választási megfigyelési misszió kiküldését ajánlja az április 3-i magyarországi parlamenti választásra az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR). A péntek este publikált ajánlásában az ODIHR 18 megfigyelő kiküldését javasolja a választási folyamat heteken át tartó országos szintű követésére, valamint 200 ellenőr kiküldését kezdeményezi a szavazási folyamat követésére.

Ezzel az ajánlással Magyarország a második európai uniós tagállam, ahová a nemzetközi szervezet teljes körű, és nem korlátozott választási megfigyelési missziót tart szükségesnek. Először Bulgáriába javasolt hasonlót, amit végül nem sikerült megvalósítani, mert az EBESZ tagországai nem tudtak kellő számú megfigyelőt összeverbuválni.

Az ODIHR alapvetően kétféle választási megfigyelési missziót meneszt az EBESZ részes tagországaiba: korlátozottat, illetve teljeskörűt. Az előbbiben kevesebb megfigyelő dolgozik, és tevékenységük elsősorban a választás előtti és utáni időszak alapos feltérképezésére terjed ki. A teljeskörű misszió jóval nagyobb létszámú, mivel kiegészül azokkal az ellenőrökkel, akik a szavazás napján figyelik a választási eljárásokat a számukra kijelölt körzetekben.

Az ODIHR ajánlása annak a szakértői delegációnak a jelentésén alapul, amely január 17-21. között járt Magyarországon, hogy felmérje az igényeket. A küldöttség tagjai több kormányzati és nem-kormányzati szereplővel találkoztak. Az ajánláshoz csatolt jelentésükben leszögezik: megbeszéléseik nyomán különösen fontosnak tartják annak vizsgálatát, hogyan működik a gyakorlatban a módosított választási törvény, a választói regisztráció, a választási adminisztráció, milyen a kampány, beleértve a szavazók megfélemlítését és a szavazatvásárlást, valamint a választásokról szóló médiaközvetítést. Emellett szükségesnek ítélik a kampányfinanszírozás átláthatóságának, a panasz- és fellebbezési eljárás hatékonyságának az ellenőrzését is. Szerintük azt is indokolt tanulmányozni, hogy a népszavazás egyidejű megtartása milyen hatást gyakorol ezekre a szempontokra.

Az EBESZ hivatalának ajánlását követően megkezdődik a választási szakértők és megfigyelők toborzása. A javasolt teljes körű misszióra csak akkor kerülhet sor, ha sikerül a több mint 200 ellenőrt összeverbuválni. A megfigyelési missziók javarészt az EBESZ résztvevő államaiból kirendelt, tapasztalt ellenőrökből állnak, akiknek a költségeit a küldő országok állják. Mivel áprilisban sok fontos választást tartanak Európában – például Szerbiában és Franciaországban –, ezért számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy végül csak korlátozott misszióra futja majd, hangsúlyozták a Népszavának a szervezet működését jól ismerők.

A döntés előzményéhez tartozik, hogy január közepén 62 európai parlamenti képviselő levelet írt az ODIHR igazgatójának, azt kérve, hogy a szervezet küldjön teljes körű missziót a választásokra. A politikusok azzal az aggodalommal magyarázták ennek szükségességét, hogy a voksolás “nem a legmagasabb szintű demokratikus normák szerint” fog lezajlani. Ezt megelőzően 20 magyarországi civil szervezet is hasonló kéréssel fordult a nemzetközi szervezethez.