interjú;Orbán Viktor;születésnap;mise;Osztie Zoltán;

„Orbán Viktor leginkább Szent Istvánhoz mérhető” – Interjú Osztie Zoltán plébánossal, aki minden évben misét tart a kormányfő születésnapján

Osztie Zoltán plébános, teológus biztosra veszi, hogy a kormányfő születésnapján tartott miséikkel hozzájárultak a Fidesz kétharmados győzelmeihez. Visszautasítja a feltételezést, hogy a miniszterelnök személye körül vallási kultusz épülne, de szó szerinti értelemben diktátorra még szükség is van.

Hányadik alkalommal mutatott be hálaadó szentmisét a belvárosi templomban az amúgy református vallású Orbán Viktor miniszterelnök születésnapja alkalmából?

Pontosan meg nem mondom, de legalább tizedszer, az biztos. Még élt Szentmihályi Szabó Péter író, eredetileg ő és a baráti köre kezdeményezte. Halála után a felesége, Ilona asszony keresett meg, ahogyan most is. Az pedig, hogy valaki református vagy nem református, teljesen mindegy. Mi mindenkiért imádkozunk, függetlenül a vallásától.

Ilyenkor van egy megszokott, bejáratott formula, vagy évről évre változtat a szertartás szövegén?

A szentmise sztenderd szöveg, az elmélkedés változik, amit én mondok hozzá. Az mindig aktuális.

A miséknek volt-e szerepe abban, hogy a Fidesz újból és újból kétharmados parlamenti többséget szerzett?

Szeretném hinni, hogy volt. Aligha mi határoztuk meg a választás kimenetelét – nagyképűség lenne ezt állítani –, de az biztos, hogy volt benne szerepünk. Ha hiszünk abban, hogy az imádságnak ereje van, és formálja a lelkeket, akkor eleve csak igen lehet a válasz.

A katolikus egyház bátorít a közéletben való részvételre, de nem pártpolitikai elkötelezettségre buzdít. Nem érzi úgy, hogy eltér a katolikus tanításoktól?

Miért gondolja, hogy eltérnék?

A szerepvállalása akár pártpolitikai elköteleződésként is felfogható.

Mi ennek a kijelentésnek – vagy ítéletnek – az alapja? Annak, hogy imádkozunk az ország miniszterelnökéért, mi köze lehet a pártpolitikához? Az ország hivatalban lévő miniszterelnökéről van szó, ez független a pártoktól.

Orbán Viktor pártpolitikus is, a Fidesz elnöke.

De mi nem a Fidesz elnökéért imádkoztunk, hanem az ország miniszterelnökéért.

Helyénvalónak tartja, hogy vallási kultusz épül egy politikus – jelesül Orbán Viktor – személye köré?

Ezt a kérdést megint nem értem. Nem tudom értelmezni. Semmifajta kultuszról nincs szó. Mindenkiért imádkozunk, akivel dolgunk van: a halottainkért, az élőkért, az ismerőseinkért, a családtagjainkért. Minden szentmisébe belefoglaljuk az egyházi elöljáróinkat is. Érsekünkért, püspökünkért is imádkozunk, a szerzetesekért is. Ha szeretjük a hazánkat, ha azt szeretnénk, hogy jóra forduljon a sorsunk, akkor mindazokért imádkozunk, akik a sorsunk alakításában szerepet játszanak. Ezért imádkozunk az egyházi és a világi elöljáróinkért. Nincs ebben semmi különös, ez nem kapcsolódik semmifajta kultuszhoz.

Előfordult már máskor is, hogy konkrét politikusért imádkozott?

Hogyne, természetesen. Híveink mondják egyébként, hogy ők imádkoznak Gyurcsány Ferencért is akár. Nincs különbségtétel. Jó, nyilván buzgóbban imádkozunk azokért, akik a szívünkhöz közel állnak, vagy magasabb hivatalt viselnek, nagyobb hatással vannak az ország sorsára. Imádkozunk mindenkiért, aki a közhatalmat gyakorolja. Van is olyan imádságunk, ami kifejezetten azokra vonatkozik, akik a közhatalmat gyakorolják.

Gyurcsány Ferenc is volt miniszterelnök.

Így van.

Érte is imádkozott?

Hát, külön szentmise keretében nem. Először nyilván az ő megtéréséért kell imádkozni.

A misén elhangzottak alapján mintha nem lenne gondja azzal, ha a mostani miniszterelnök diktátorként viselkedik. Hogyan lehetséges ez?

Abban az összefüggésben említettem meg, hogy vannak, akik ezt állítják róla. A diktátor abban az értelemben elmarasztaló, ha valaki despotaként gyakorolja a hatalmat.

A diktátor egy olyan vezető, aki önkényuralmat hoz létre, és nem tűr semmilyen beleszólást.

Nyilvánvaló, hogy ezt semmilyen módon nem lehet elfogadni. De a magyar nyelv zseniális, kifejezi a lényeget. Ha a szónak abban az értelemében vesszük a diktátort, hogy egy vezető diktál, akkor erre még szükség is van. A magyar nyelvnek ezt a szófordulatát használtam ki. Diktál, tehát elöl jár, megmutatja az irányt, vezet. Ahogyan a bibliai jó pásztor. Jézus a jó pásztor, aki magáról mondja, hogy ő elöl megy, szólítja a juhait, a juhai ismerik az ő hangját, és követik őt. Pontosan így szerepel a Bibliában, a templomban is ebben az értelemben hangzott el. A bibliai kép van mögötte: azok, akik a templomban ültek, tökéletesen értették, hogy miről beszélek. Ha valaki másképpen gondolkodik, akkor ezt félre lehet magyarázni. Kérem, legalább ön ne tegye. Isten őrizzen attól, hogy egy miniszterelnök diktátor legyen abban az értelemben, ahogyan a történelem diktátorai azok voltak.

Lát olyan politikust a Fideszben, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan alkalmas lenne a kormányfői tisztség betöltésére?

Jó kérdés. Névvel nem tudom megnevezni, de nyilván vannak nagy kaliberű politikusok a jelenlegi kormányban is. Nincs kellő horizontom és elegendő információm ahhoz, hogy megítéljem, ki az, aki ilyen kvalitásokkal rendelkezik. Valószínű azért, hogy a miniszterelnök úrnak egészen kiváló és hasonlíthatatlan kvalitásai vannak, nem beszélve a több évtizedes politikai gyakorlatáról, tapasztalatáról. Hozzá fogható nyilván nem nagyon akad, én legalábbis nem látok ilyet. Jó képességű emberek azonban, akik adott esetben felnőhetnek a feladathoz, minden bizonnyal vannak.

A magyar történelem alakjai közül ön szerint kihez mérhető a jelenlegi miniszterelnök?

Kicsit el kell engedni a fantáziánkat, de az ismert történelmi személyiségek közül leginkább Szent Istvánhoz. Orbán Viktor is ugyanolyan nagymértékben felvállalja a keresztény kultúrát és a hazát, amely, szeretném hangsúlyozni, a magyarság történelmét tekintve alapjaiban összetartozik. Akár tetszik, akár nem, Szent István király a kereszténységre építette az általa alapított országot és királyságot. Nekünk ez a fontos. Nem vagyok politikus. Szakpolitikai szempontból, vagy politikai vezetés szempontjából nincs rálátásom a magyar történelemre. Számunkra az a lényeges, hogy az önazonosságunk alappilléreinek képviselete – és az önazonosság manapság kulcskérdésévé vált – Szent István királynál volt meg úgy, ahogyan nála megvan. A keresztény kultúra, a történelmi keresztény egyházak, a haza, a nemzet érdekének képviselete a legfontosabb, és a család. Szent István is példát ad mint az első szent magyar család feje. A család és a családpolitika összetartozik Szent Istvánnál és a miniszterelnök úrnál is. Röviden: Isten, haza, család! Szent István letette az alapokat, a miniszterelnök úr kereszténydemokrata politikusként ugyanezt a három pillért képviseli, szilárdítja és erősíti.

Osztie Zoltán

Osztie Zoltán 1958-ban született Budapesten. A Veres Pálné Gimnáziumban érettségizett, tanulmányait a Központi Papnevelő Intézetben folytatta. Esztergomban szentelték pappá. Több vidéki településen teljesített szolgálatot, majd a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa lett. Elnöke volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ), 2016-ban a Fidesz pártalapítványától Polgári Magyarországért díjat kapott.