Állami Számvevőszék;Emberi Erőforrások Minisztériuma;sporttámogatás;

2022-06-20 13:48:00

Megrótta Kásler Miklós egykori minisztériumát a volt fideszes képviselő vezette Állami Számvevőszék

A jelek szerint a már nem létező humánerőforrás-minisztériumban is tudtak elkövetni olyan hibákat, amelyek még az ellenzéki pártokat tendenciózusan elmarasztaló szervezetnek is soknak számítottak. 

A sport célú költségvetési támogatások elosztása és felhasználásának ellenőrzése 2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hatáskörébe tartozott. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzése megállapította, hogy az EMMI ellenőrzési tevékenysége nem volt kielégítő - közölte oldalán a közpénzek törvényes felhasználása felett őrködő szervezet.

Emlékeztetnek, a 2020-as költségvetés végrehajtásánál a sport célú támogatásokra mintegy 125 milliárd forintot fizettek ki. A sportegyesületeknek és sportszövetségeknek folyósított támogatások jogszerű és célszerinti felhasználását 2020-ban az EMMI volt jogosult ellenőrizni. Felróják, hogy a tárca az államháztartásról szóló törvény végrehajtására, valamint az állami sport célú támogatások felhasználására és elosztására vonatkozó rendeletekben foglalt előírások ellenére nem ellenőrizte minden esetben a támogatás jogszerű és célszerinti felhasználását igazoló bizonylatok létezését, ezáltal a kedvezményezett szervezet által benyújtott összesítő elszámolással való egyezőségének meglétét.

Azokban az esetekben, amikor az Emmi a bizonylatokat ellenőrizte, az ellenőrzésbe bevonandó bizonylatok darabszámára, értékére, hitelességi kellékeire vonatkozó előírásokat nem érvényesítette következetesen minden esetben. Az elszámolások alátámasztására az ellenőrzések során az Emmi elfogadott olyan bizonylatokat, amelyeken záradékban nem került feltüntetésre, hogy a bizonylaton szereplő összegből mennyit számoltak el a hivatkozott támogatási szerződés terhére. Az Emmi nem igazolta, hogy ellenőrzései során a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések vonatkozásában minden esetben meggyőződött arról, hogy a közbeszerzést lebonyolították-e. Mindezek alapján az Emmi sportegyesületeknek, sportszövetségeknek folyósított, 2020. évben lezárt központi költségvetési támogatások felhasználására irányuló ellenőrzési tevékenysége nem volt szabályszerű, ellenőrzéseivel nem járult hozzá a támogatások célszerinti felhasználásához.

Következtetésükben azt írják, 

Igaz, csak közvetetten kapcsolódik ide, de némiképp alátámasztani látszik azt a feltételezést, miszerint a Kásler Miklós vezette minisztérium működése során többször is követhetett el olyan hibát, aminek az adófizetői pénzek látták kárát. Mint lapunk is beszámolt róla, a tárcánál egyébként rendben találták azt a pályázatot is, mely miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a most vasárnap újból megválasztott fideszes polgármestert, a Békés megyei Méhkeréken.